Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

teknologjia informative / Ligjerata 5

  1. Teknologji Informative
  2. Kolokfiumi i parë po afrohet, hmmmmm 
  3. Sistemi operativ Pozicioni i sistemit operativ n ë sistemin e p ërgjithshëm softuerik të desktop(PC) kompjutorëve Ndërlidhjet (interfaces) e sistemit operativ
  4. Interakcioni/bashkëveprimi ndërmjat sistemit operativ (operating system) drajverëve (drivers) dhe njësive periferike (peripheral devices) Driver është një fajll i vogël që i ndihmon kompjuterit të komunikojë me një pajisje hardverike GUI "Graphical User Interface,“ - ndërlidhje grafike e kompjuterit që iu mundëson shfrytëzuesve të klikojnë dhe manipulojnë me objektet me mausë në vend që të fusin tekst në command line
  5. - qeverisja me proceset - qeverisja me memorjet (memorja virtuele) - qeverisja me njësitë hyrëse dhe dalse I/O - qeverisja me të dhënat dhe sigurimi - unterfejsi shfrytëzues Funksionet e sistemit operativ Arkitektura e sistemit operativ
  6. Kategorit e sistemeve operative Desktop sisteme operative - Windows … - Unix - Linux - Macintosh OS X - IBM OS/2 Sisteme operative p ër server të vegjël - UNIX - LINUX -Windows 2000 -Windows XP -Novell NetWARE Sisteme operative për server të mdhenjë - IBM OS/390, VM,VSE, OS/400 Sisteme operative për superkompjutor -Cray Unicos -IBM AIX
  7. Gjuh ët programore Komunikimi mes njeriut dhe kompjutorit nga shumë aspekte është specifik. Gjuha e kompjutorëve përbëhet vetëm nga dy simbole, kurse gjuha e njeriut nga shumë shprehje e simbole. Komunikimi direkt mes njeriut dhe kompjutorit nuk është i mundëshëm, dhe mu për këtë arsye është e nevojshme të zhvillohet gjuhë e re e cila do të jet e kuptushme për njeriun dhe poastu pas përkthimit edhe për kompjutorin. Kështu janë paraqitur ghjuhët programore. Gjuha programore për nga karakteri është artificial dhe përbëhet nga një sërë simbolesh të definuara paraprakisht, kurse nga këto simbole formohen instrukcionet/ urdhërat nëpërmjet të të cilave njeriu e njofton apo i kumton (informon) kompjutorit se në çfar ë m ë nyre ta zgjedh ë problemin e caktuar apo konkret. Softueri i tërësishëm i kompjutorit qoft ai sitemorë apo aplikativ, përbëhet nga një sërë instrucioneve/urdhërave të cilat janë tëshkrurara nga ndonjë prej gjuhëve programore, kurse gjuha programore mundet të kuptohet si instrument apo metodë me të cilën zgjidhja e problemit të caktuar duke filluar prej idesë abstrakte të programit nëpërmjet algoritmit transformohet në një grup të instrukcioneve të cilin e quajm PROGRAM.
Publicité