Publicité

motherboardi klasa 10

Ada Add
Paradite pushim, Pasdite pa pune, Naten pa gjume
15 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

motherboardi klasa 10

 1. Punoi:Oriada Mecaj Shkolla:BDK
 2. Çfare ështe motherboard?  Njihet edhe si motherboard ose system board. Ndodhet në njërën anë të kasës dhe ka formë drejtëkëndëshi me përmasa që variojnë sipas firmave . Mbi këtë pllakë të hollë plastike të dizenjuar me qarqe vendosen ose lidhen me kabllo (të quajtur fisha) të gjitha pajisjet e kompjuterit. Si të gjitha pjesët e brendshme të kompjuterit edhe motherboard-i e merr rrymën elektrike nga ushqyesi përmes një fishedhe ia shpërndan atë pajisjeve të tjera që “montohen” në bord. Kuptohet se ky është bordi kryesor dhe pa të s’ka kuptim të funksionojë një kompjuter.
 3.  Motherboard është “Zemra” e kompjuterit.  Njihet ndryshe si:  Board i sistemit  Board-i kryesor  Board-i bazë  Ofron lidhjen e përbashkët midis pjesëve të tjera të kompjuterit duke përfshirë CPU, kujtesat, lexuesit të disqeve, etj.  Kur ndërtoni një PC, zgjedhja e motherboard është zgjedhja e parë dhe kryesore që bëhet Motherboard që përdor një PC përcakton funksionalitetin e tij si dhe mundësinë për përditësime të mëvonshme të pjesëve përbërëse
 4. Motherboard,pista e komunikimit te te gjitha pjeseve te kompjuterit.
 5. Arkitektura e Motherboard
 6.  Arkitektura më e përhapur e motherboard-eve përfshin north bridge dhe south bridge.  Bridget (urat) lidhin BUS-et me njëri-tjetrin Bazat e HW MotherBoard + BIOS  North bridge trajton kryesisht informacionin që qarkullon midis RAM dhe CPU  South bridge trajton kryesisht I/O
 7. Karakteristikat e Motherboard-it  Forma e motherboard  Chipset  Kompatibiliteti me CPU :  =>Familja e CPU e lejuar  => Shpejtësia e e CPU  Shpejtësia dhe gjerësia e BUS-eve të kujtesës  Llojet e BUS-eve I/O që mund të përdori si dhe standardet (ndërfaqe, porta, etj.) që lejon  BIOS
 8. Forma e Motherboard-it  Motherboard-ët ndryshojnë në:  Formë Madhësi  Pozicionet e vrimave që montimit  Formën e folesë së ushqyesit  Këto faktorë kanë ndikim kritik në momentin e ndërrimit të motherboard pasi duhet që motherboard të përputhet me kasën e kompjuterit dhe kutinë e ushqimit
 9.  Nëse po ndërtoni një kompjuter të ri, motherboard i zgjedhur do ndikojë në përzgjedhjen e kasës dhe ushqyesit përkatës  Varianti pothuajse standard është ai ATX 7
 10. Chipset(Bashkesia e chipeve)  Chipset është një bashkësi qarqesh të integruara që janë pjesë e motherboard  Ai përcakton karakteristikat kryesore të motherboard  Shpesh prodhuesit e motherboard-eve përdorin chipsete të dizenjuara nga e njëjta kompani Chipset Intel P45 Express
 11. Kompatibiliteti me proçesorin  Duhet pasur kujdes pasi chipset i motherboard lejon përdorimin vetëm të proçesorëve të familjeve të përcaktuara, p.sh  Intel Core  Intel Pentium 4/Celeron  AMD Athlon  AMD Fusion Etj.  Përvec familjes së proçesorit motherboard mund të lejojë përdorimin e proçesorëve me shpejtësi të caktuara brenda këtyre familjeve : =>Shpejtësia FSB (Front Side Bus) – shpejtësia me të cilën komunikon CPU me chipset => Shumëfishi CPU– specifikon shumëfishin e shpejtësisë FSB me të cilën komunikon CPU brenda tij (p.sh nëse shumëfishi është 20, dhe FSB 133MHz atëhere shpejtësia e CPU është 2.66 Ghz)
 12. Foleja e proçesorit – Forma e folesë së proçesorit gjithashtu limiton zgjedhjen e proçesorëve që i përshtaten një lloj motherboard-i të caktuar
 13. Shpejtesia dhe gjeresia e BUS-eve te kujteses  Një nga detyrat kryesorë të chipset është që të shërbejë si ndërmjetës midis proçesorit dhe kujtesës kryesore (RAM)  Bus-et e kujtesës lidhin pikërisht chipset-in me kujtesën kryesore, ashtu si FSB lidhin proçesorin me chipsetin  Ato shërbejnë si kanale ndërmjetëse midis CPU dhe kujtesës  Dy parametrat kryesore të BUS-ve të kujtesës janë Shpejtësia, e cila përcakton kujtesën më të shpejtë që mund të përdoret. Një BUS kujtese i shpejtë mund të përdori kujtesa më të ngadalta. Gjerësia, numri i biteve që përpunohen në sekondë (zakonisht 64 bit).
 14.  Po të shumëzojmë shpejtësinë me gjerësinë e një BUS-i të kujtesës mund të gjejmë maksimumin e informacionit që përballon BUS në një sekondë  P.sh një BUS me shpejtësi 300Mhz dhe gjerësi 64 bit (8 byte) përpunon maksimumi 2400MB /s
 15. BUS-et I/O dhe standardet që lejon motherboard  Portë që përdorej për lidhje me karta grafike  PCI - Lejon për bashkangjitjen e pajisjeve hardware (karta) në kompjuter  PCI Express – Standard-i BUS-eve që po zëvendëson AGP dhe PCI  Ndërfaqet ATA/SATA për lidhje me kujtesa dytësore (Hard Disc)  PnP (Plug and Play) - Lejon vetëkonfigurimin e pajisjeve që lidhen me motherboard  Ndërfaqet USB – Ndërfaqe BUS për lidhje me pajisje të jashtme
 16. Shembull motherboard ATX
 17. FALEMINDERIT!
Publicité