Praesentation - SES

ilko gruev
ilko gruevJurnalist à InfoZ
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Zukunft braucht ErfahrungZukunft braucht ErfahrungZukunft braucht Erfahrung
СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Фондация на германската икономика
за международно сътрудничество
Безвъзмездна помощ за постигане на
самостоятелност
Know-how ‚Made in Germany‘
29.000 проекта по света
Независима и общополезна
11.000 специалисти, приключили с
активна работа
СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ (SES)
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Над 1.000 проекта на SES
от 1988 г. в области
металообработване,
хранително-вкусова
промишленост,
текстилна промишленост,
образование и
туризъм
SES в България
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Нашата цел – Ваша полза
По-висока производителност
и ефективност
Индивидуална подкрепа Засилване на
пазарната позиция
Квалификация
на специалисти и ръководни кадри
Успех
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Сеньор експертите
Гъвкави и
ориентирани към практиката
Специалисти, приключили с активна работа
С опит в живота
и в професията
Работят безвъзмездно
и са независими
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
 Квалификация на специалисти и ръководни кадри
 Разработване на маркетингови и продажбени стратегии
 Оптимизиране на работните процеси
 Подобрения в опазване на околната среда и
безопасни условия на труд
 Мениджмънт на качеството
 Модернизиране
и много други
Топ - теми
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Фирма Макском
Получи консултации от
пет сеньор експерти.
Складовото стопанство,
отдел Покупки, отдел
Контролинг, както и
цялостния технологичен
поток бяха подобрени
съществено.
Фабрика за велосипеди в Пловдив
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
 Частни и държавни предприятия
 Институции за професионално и
училищно образование
 Публични администрации
 Институции в областта на
здравеопазването
 Социални и благотворителни
институции
Възложители
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
 Създаване на контакт
 Заявка
 Разглеждане на проекта
 Търсене и предлагане на експерт
 Потвърждаване от страна на Възложителя
 Подготовка на проекта
 Проект
 Оценка
 Последващи действия
 Следващ проект
Протичане на проекта
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Община Трявна
имаше необходимост от
съдействието на сеньор
експерта г-н Камп при
разработване на
концепция за планиране
на транспорта на града
при съблюдаване на
туристическите
дадености.
Община Трявна
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Договорни взаимоотношения
Сеньор Експертен Сервиз
Възложител Сеньор Експерт
ВъзлаганеСпоразумение за проект
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
1
Възложителят и SES сключват споразумение.
SES се задължава:
 да избере сеньор експерта много внимателно
 да подпомогне сеньор експерта в подготовката по проекта
 да направи пълна застраховка на сеньор експерта
Възложителят се задължава:
 да съдейства на сеньор експерта за получаване на информация и
необходими разрешителни
 да приеме финансовите споразумения със SES
 да потвърди съдържанието в Описание на задачите
Възложител
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
2
Сеньор експертът и SES сключват Възлагане за проект.
Сеньор експертът се задължава:
 да подготви проекта и да действа изключително в интерес на
Възложителя
 да се въздържа от професионални и политически действия
 да остави на Възложителя каталог с мероприятия
Възложителят и сеньор експерта не сключват споразумение
помежду си.
Сеньор експерта
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Поемането на разходите се обсъжда конкретно с всеки български партньор в
зависимост от финансовите му възможности .
Възложителят по правило поема разходите, възникващи на място в
България.
 Разходи, възникващи на мястото на провеждане на проекта:
нощувки, храна, джобна сума, преводач, местен транспорт
 международни разходи
 съпътстващи разходи и разходи за обработване на проекта
Разходи
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Квалификация на
преподавателите
Гимназията бе консултирана
в направления
Производство на облекло и
обслужване на новите
шивашки машини.
Професионална гимназия по облекло
във Видин
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
2.806 проекта през 2012
Германия
1205
42%
Африка
213
8%MENA
53
2%
Азия (без ОНД)
550
20%
Латинска Америка
221
8%
Европа (вкл.
страни отОНД)
564
20%
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
България
Румъния
Молдова
Босна и Херцеговина
Сърбия и Черна гора
Албания
Македония
Хърватска
Сърбия
Черна гора
1983-2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Проекти в Югоизточна Европа 1983 – 2012
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Проекти 1983 – 2012
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Африка Латинска Америка Азия MENA Европа Германия
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Проекти по сектори на икономиката
1983 – 2012 Селско стопанство
1338
5%
Образование
6703
23%
Услуги
2022
7%
Търговия
1366
5%Занаяти
1720
6%
Инфраструктура
4230
14%
Промишленост
11741
40%
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Показатели за успех
87% Доволни Възложители
65% Нивото на образование на сътрудниците е повишено
49% Работните процеси са организирани по-ефективно
49% Нови продукти или методи са въведени
47% Качеството на продуктите е подобрено
43% Организацията на производството или мениджмънта
са оптимизирани
37% Конкурентоспособността е повишена
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
 Придружаване на панаири
 Набавяне на документация и
професионална литература
 Посредничество при коопериране
 Посредничество при сделки
 Посредничество при закупуване на
оборудване и машини
След проекта
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
 Ангажименти на доброволни начала в частни и държавни предприятия
 Квалифициране на специалисти и мениджъри
 Решаване на остри проблеми
 Засилване на Вашата пазарна позиция
 Съучастие на Възложителя в разходите по проекта
Не се провеждат проекти в областта на:
 високите технологии и химия и оръжейна промишленост
 Не се поемат изпълнителски функции
Да обобщим
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Сеньор експертите Ви съдействат
 при квалифициране на Вашите сътрудници
 при повишаване на производителността
 при гарантиране на качеството
 при организацията на производството и управлението
 при Маркетинга и Продажбите
 при осигуряване на работните места
Използвайте професионални знания
от Германия!
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Frau Petja Miluscheva
GSM: 0888 712 281, milusheva@online.bg
Представители в България
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft
für internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft
Projektleiterin Julianna Schüller
Buschstr. 2
D-53113 Bonn
Tel.: +49 228 26090-83
Fax.: + 49 228 26090-77
E-mail: j.schueller@ses-bonn.de
Internet: www.ses-bonn.de
Германия
Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien
Нашият опит е Вашето бъдеще.
1 sur 26

Recommandé

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г. par
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ilko gruev
1.8K vues44 diapositives
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017 par
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017ilko gruev
665 vues195 diapositives
Отчет на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за мандат 2011 - 2015 par
Отчет на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за мандат 2011 - 2015Отчет на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за мандат 2011 - 2015
Отчет на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за мандат 2011 - 2015ilko gruev
736 vues108 diapositives
2015 print final pivovari presentation 16 07 par
2015 print final pivovari presentation 16 072015 print final pivovari presentation 16 07
2015 print final pivovari presentation 16 07ilko gruev
962 vues18 diapositives
Население на България - 2014 година par
Население на България - 2014 годинаНаселение на България - 2014 година
Население на България - 2014 годинаilko gruev
1.3K vues17 diapositives
покана изложба иновации 23.03 03.04.2015 par
покана изложба иновации 23.03  03.04.2015покана изложба иновации 23.03  03.04.2015
покана изложба иновации 23.03 03.04.2015ilko gruev
330 vues1 diapositive

Contenu connexe

Plus de ilko gruev

Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР ilko gruev
1.8K vues13 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица ОхридскаКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридскаilko gruev
1.7K vues31 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музейКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музейilko gruev
1.7K vues16 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - ТехнополКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технополilko gruev
1.8K vues41 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений ГермановКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германовilko gruev
1.8K vues9 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм... par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...ilko gruev
1.8K vues14 diapositives

Plus de ilko gruev(20)

Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица ОхридскаКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска
ilko gruev1.7K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музейКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей
ilko gruev1.7K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - ТехнополКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений ГермановКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм... par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед МинасянКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во... par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
ilko gruev1.8K vues
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру par ilko gruev
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-труконференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру
ilko gruev1.8K vues
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_бан par ilko gruev
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_банконференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_бан
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_бан
ilko gruev1.9K vues
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН par ilko gruev
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙНДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН
ilko gruev1.6K vues
Vino zona avgustiada_final_v.2 par ilko gruev
Vino zona avgustiada_final_v.2Vino zona avgustiada_final_v.2
Vino zona avgustiada_final_v.2
ilko gruev1.6K vues
SMEs Europe 2020 par ilko gruev
SMEs Europe 2020SMEs Europe 2020
SMEs Europe 2020
ilko gruev1.5K vues
Purvi zemedelci avgustiada_2014 par ilko gruev
Purvi zemedelci avgustiada_2014Purvi zemedelci avgustiada_2014
Purvi zemedelci avgustiada_2014
ilko gruev1.5K vues
Presentation een-stara-zagora avgustiada par ilko gruev
Presentation een-stara-zagora avgustiadaPresentation een-stara-zagora avgustiada
Presentation een-stara-zagora avgustiada
ilko gruev1.4K vues
France bulgaria avgustiada par ilko gruev
France bulgaria avgustiadaFrance bulgaria avgustiada
France bulgaria avgustiada
ilko gruev1.5K vues
Catalog Аvgustiada 2014 par ilko gruev
Catalog Аvgustiada 2014Catalog Аvgustiada 2014
Catalog Аvgustiada 2014
ilko gruev1K vues
Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014 par ilko gruev
Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014
Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014
ilko gruev457 vues
Galleria platinum club - Mall GalleriaStara Zagora par ilko gruev
Galleria platinum club - Mall GalleriaStara ZagoraGalleria platinum club - Mall GalleriaStara Zagora
Galleria platinum club - Mall GalleriaStara Zagora
ilko gruev1.1K vues

Praesentation - SES

 • 1. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Zukunft braucht ErfahrungZukunft braucht ErfahrungZukunft braucht Erfahrung СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ
 • 2. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Фондация на германската икономика за международно сътрудничество Безвъзмездна помощ за постигане на самостоятелност Know-how ‚Made in Germany‘ 29.000 проекта по света Независима и общополезна 11.000 специалисти, приключили с активна работа СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ (SES)
 • 3. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Над 1.000 проекта на SES от 1988 г. в области металообработване, хранително-вкусова промишленост, текстилна промишленост, образование и туризъм SES в България
 • 4. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Нашата цел – Ваша полза По-висока производителност и ефективност Индивидуална подкрепа Засилване на пазарната позиция Квалификация на специалисти и ръководни кадри Успех
 • 5. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Сеньор експертите Гъвкави и ориентирани към практиката Специалисти, приключили с активна работа С опит в живота и в професията Работят безвъзмездно и са независими
 • 6. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien  Квалификация на специалисти и ръководни кадри  Разработване на маркетингови и продажбени стратегии  Оптимизиране на работните процеси  Подобрения в опазване на околната среда и безопасни условия на труд  Мениджмънт на качеството  Модернизиране и много други Топ - теми
 • 7. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Фирма Макском Получи консултации от пет сеньор експерти. Складовото стопанство, отдел Покупки, отдел Контролинг, както и цялостния технологичен поток бяха подобрени съществено. Фабрика за велосипеди в Пловдив
 • 8. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien  Частни и държавни предприятия  Институции за професионално и училищно образование  Публични администрации  Институции в областта на здравеопазването  Социални и благотворителни институции Възложители
 • 9. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien  Създаване на контакт  Заявка  Разглеждане на проекта  Търсене и предлагане на експерт  Потвърждаване от страна на Възложителя  Подготовка на проекта  Проект  Оценка  Последващи действия  Следващ проект Протичане на проекта
 • 10. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Община Трявна имаше необходимост от съдействието на сеньор експерта г-н Камп при разработване на концепция за планиране на транспорта на града при съблюдаване на туристическите дадености. Община Трявна
 • 11. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Договорни взаимоотношения Сеньор Експертен Сервиз Възложител Сеньор Експерт ВъзлаганеСпоразумение за проект
 • 12. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien 1 Възложителят и SES сключват споразумение. SES се задължава:  да избере сеньор експерта много внимателно  да подпомогне сеньор експерта в подготовката по проекта  да направи пълна застраховка на сеньор експерта Възложителят се задължава:  да съдейства на сеньор експерта за получаване на информация и необходими разрешителни  да приеме финансовите споразумения със SES  да потвърди съдържанието в Описание на задачите Възложител
 • 13. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien 2 Сеньор експертът и SES сключват Възлагане за проект. Сеньор експертът се задължава:  да подготви проекта и да действа изключително в интерес на Възложителя  да се въздържа от професионални и политически действия  да остави на Възложителя каталог с мероприятия Възложителят и сеньор експерта не сключват споразумение помежду си. Сеньор експерта
 • 14. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Поемането на разходите се обсъжда конкретно с всеки български партньор в зависимост от финансовите му възможности . Възложителят по правило поема разходите, възникващи на място в България.  Разходи, възникващи на мястото на провеждане на проекта: нощувки, храна, джобна сума, преводач, местен транспорт  международни разходи  съпътстващи разходи и разходи за обработване на проекта Разходи
 • 15. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Квалификация на преподавателите Гимназията бе консултирана в направления Производство на облекло и обслужване на новите шивашки машини. Професионална гимназия по облекло във Видин
 • 16. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien 2.806 проекта през 2012 Германия 1205 42% Африка 213 8%MENA 53 2% Азия (без ОНД) 550 20% Латинска Америка 221 8% Европа (вкл. страни отОНД) 564 20%
 • 17. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 България Румъния Молдова Босна и Херцеговина Сърбия и Черна гора Албания Македония Хърватска Сърбия Черна гора 1983-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Проекти в Югоизточна Европа 1983 – 2012
 • 18. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Проекти 1983 – 2012 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Африка Латинска Америка Азия MENA Европа Германия
 • 19. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Проекти по сектори на икономиката 1983 – 2012 Селско стопанство 1338 5% Образование 6703 23% Услуги 2022 7% Търговия 1366 5%Занаяти 1720 6% Инфраструктура 4230 14% Промишленост 11741 40%
 • 20. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Показатели за успех 87% Доволни Възложители 65% Нивото на образование на сътрудниците е повишено 49% Работните процеси са организирани по-ефективно 49% Нови продукти или методи са въведени 47% Качеството на продуктите е подобрено 43% Организацията на производството или мениджмънта са оптимизирани 37% Конкурентоспособността е повишена
 • 21. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien  Придружаване на панаири  Набавяне на документация и професионална литература  Посредничество при коопериране  Посредничество при сделки  Посредничество при закупуване на оборудване и машини След проекта
 • 22. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien  Ангажименти на доброволни начала в частни и държавни предприятия  Квалифициране на специалисти и мениджъри  Решаване на остри проблеми  Засилване на Вашата пазарна позиция  Съучастие на Възложителя в разходите по проекта Не се провеждат проекти в областта на:  високите технологии и химия и оръжейна промишленост  Не се поемат изпълнителски функции Да обобщим
 • 23. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Сеньор експертите Ви съдействат  при квалифициране на Вашите сътрудници  при повишаване на производителността  при гарантиране на качеството  при организацията на производството и управлението  при Маркетинга и Продажбите  при осигуряване на работните места Използвайте професионални знания от Германия!
 • 24. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Frau Petja Miluscheva GSM: 0888 712 281, milusheva@online.bg Представители в България
 • 25. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Senior Experten Service (SES) Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH Gemeinnützige Gesellschaft Projektleiterin Julianna Schüller Buschstr. 2 D-53113 Bonn Tel.: +49 228 26090-83 Fax.: + 49 228 26090-77 E-mail: j.schueller@ses-bonn.de Internet: www.ses-bonn.de Германия
 • 26. Oktober 2013 • Präsentation Bulgarien Нашият опит е Вашето бъдеще.