Publicité

Societe Generale Експресбанк

Jurnalist à InfoZ
8 May 2012
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Societe Generale Експресбанк(20)

Plus de ilko gruev(20)

Publicité

Societe Generale Експресбанк

 1. C0 ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ БИЗНЕС ФОРУМ - СТАРА ЗАГОРА Rotary Expo 2012
 2. ГРУПАТА SOCIETE GENERALE  Ключови данни: • 157 000 служители от 120 националности • 33 милиона клиента • 63% от служителите извън Франция • 85 страни * *Данните са валидни към Декември 2011  Нашият бизнес: • Банкиране на дребно, специализирани финансови и застрахователни услуги във Франция (BDDF) и извън Франция (BHFM) • Частно банкиране, Глобален инвестиционен мениджмънт и услуги • Корпоративно и инвестиционно банкиране  Резултати: • 25,6 млрд. евро нетен банков доход през 2011 • Показател Core Tier 1 Basel II: 9.0% към 31.12.2011  Глобални първокласни рейтинги • А1 за Moody’s • A за Standard & Poor’s • A+ за Fitch | P.2
 3. УНИВЕРСАЛЕН БАНКОВ МОДЕЛ (BHFM)  Банкиране на дребно извън Франция (BHFM): • Международна мрежа: ▫ 5 континента ▫ 37 страни ▫ 41 филиала ▫ 3 850 клона ▫ 13.6 млн. индивидуални и корпоративни клиенти ▫ 63 500 служители ▫ 57 националности | P.3
 4. УНИВЕРСАЛЕН БАНКОВ МОДЕЛ (BHFM) Потребителски кредити Застраховки на плащанията Студентски заеми Застраховки за домакинства Ипотечни кредити Застраховки по сметки Револвиращи кредити Корпоративно финансиране Автомобилно застраховане Лизинг Асистанс Търговско финансиране Широк спектър Разплащателни сметки от продукти и Спестовни сметки Местна валута услуги Образование Чуждестранна валута Пенсионни планове Кредитни карти Дългосрочни депозити Visa, Visa Premier MasterCard Сделки с финансови American Express инструменти Посреднически услуги Електронно банкиране Управление на активи Инструменти за управление на пари Животозастраховане | P.4
 5. SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК  Ключови данни: • 150 офиса в цялата страна • 1 500 слижители • Повече от 360 000 клиента Societe Generale Експресбанк бе отличена за Банка на годината за • 3.5 млрд. лева общи активи 2010 от Асоциация Банка на годината • 52 млн. лева нетна печалба • 173.2 млн. лева нетен банков доход  Нашите основни бизнес линии: • Корпоративно и инвестиционно банкиране ▫ Големи корпоративни клиенти ▫ Средни корпоративни клиенти ▫ Проектно и структурно финансиране ▫ Финансови пазари и инвестиционни услуги • Банкиране на дребно и търговска мрежа ▫ Индивидуални клиенти ▫ Малки предприятия ▫ Свободни професии • Sogelease • Sogelife • Societe Generale Factoring | P.5
 6. SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК - ЦЕННОСТИ  Професионализъм: • Той стои в основата на същността на нашата фирмена култура. Печелим доверието на нашите клиенти  Екипен дух: • Нашите постижения се дължат на екипната работа. Разнообразието от компетенции, произход и култура е нашето най-ценно предимство.  Иновативност: • Всеки ден ние създаваме и се адаптираме към нови ситуации, характерни за един постоянно променящ се свят  Прозрачност: • Ние знаем, че успехът за нас и нашите клиенти се базира на честна комуникация и прозрачни условия. | P.6
 7. ЧАСТНО БАНКИРАНЕ  Личен банков консултант на Ваше разположение по всяко време: • Професионализъм, дискретност и конфиденциалност • Специализирани офиси за състоятелни клиенти  Широка гама от продукти и услуги: • Съобразени с Вашите индивидуални нужди • Гарантирани преференциални условия  Специализирани продукти: • Международна банкова карта Visa Infinite • Инвестиционни фондове AMUNDI • Търговия с валути • Глобално банкиране | P.7
 8. ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ  Широка гама от банкови продукти и услуги, адаптирани към потребностите на индивидуалните и корпоративните клиенти: • Фирмени, лични или съвместни разплащателни сметки в лева и валута • Богата гама от банкови карти, дебитни или кредитни ▫ Maestro, Visa Electron, V-Pay, MasterCard Classic или Gold, Visa Infinite  Дистанционно банкиране: • Телефонно банкиране с BankOn Phone • SMS банкиране с BankOn SMS • Интернет банкиране с BankOn Web • Интернет банкиране с SogeCashNet  Касови операции, разплащания, акредитиви, банкови гаранции  Застраховки “Комфорт” и “Спокойствие”  Бизнес пакети All In за ежедневно банкиране | P.8
 9. ФИНАНСИРАНЕ  Разнообразна гама от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити: • Бърз отговор • Без дребен шрифт в договора • Индивидуални решения спрямо потребностите на клиента  Индивидуални клиенти: • Жилищни кредити за закупуване и строеж на апартамент, къща или вила • Потребителски кредит Експресо • Ипотечни кредити • Овърдрафт  Корпоративни клиенти: • Инвестиционни кредити • Оборотни кредити ▫ Револвиращи кредитни линии ▫ Кредити Оборотен капитал ▫ Овърдрафт • Банкови гаранции | P.9
 10. СПЕСТЯВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ  Комбинация от спестовни и инвестиционни продукти: • Индивидуални решения спрямо потребностите и предпочитанията на клиента за: ▫ срочност ▫ очаквана доходност ▫ склонност за поемане на риск  Индивидуални клиенти: • Спестовни продукти с възможност за довнасяне и теглене по всяко време • Срочни депозити ▫ с избран от Вас срок от 1 до 24 месеца ▫ с нарастващ лихвен процент ▫ с ежемесечно изплащане на лихвата • Взаимни фондове АMUNDI за разнообразие на Вашите спестявания  Корпоративни клиенти: • Депозит Темпо Капитал с възможност за довнасяне и теглене по всяко време • Депозит Оптима Капитал – с избран от Вас срок от 1 до 24 месеца • Депозит Максима Капитал – с избран от Вас срок от 36 до 60 месеца | P.10
 11. КОНТАКТИ Вяра Методиева Мениджър Външни партньори Тел. +359 2 937 05 83 Моб. +359 888 05 30 05 E-mail: vyara.metodieva@socgen.com Людмила Костова Мениджър Ключови клиенти и Спестовни продукти Тел. +359 2 937 05 97 Моб. + 359 893 30 68 15 Е-mail: lyudmila.kostova@socgen.com Отдел Малки Предприятия Тел. +359 2 937 04 92 Е-mail: sgeb.sme@socgen.com C1 | PRESENTATION TITLE | P.11
Publicité