Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Anim na sabado ng beyblade

FROM DEPED LPS

  • Soyez le premier à commenter

Anim na sabado ng beyblade

  1. 1. Republika ng Pilipinas KAGAWARAN NG EDUKASYON Filipino Grade 9 Unang Markahan
  2. 2. Sumulat sa sagutang papel ng mga salitang maaring maglarawan sa beyblade?
  3. 3. PANOOD
  4. 4. TALAKAYAN
  5. 5. ISIP. ISIP 
  6. 6. TALAKAYAN

×