Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ap7 6 22-18 quiz

AP7 QUIZ

 • Soyez le premier à commenter

Ap7 6 22-18 quiz

 1. 1. ARALING PANLIPUNAN 7 Bb. Daneela Rose M. Andoy
 2. 2. GOOD LUCK!
 3. 3. MULTIPLE CHOICE (yung and dami mong pagpipili-an pero kailangan isa lang ang pipiliin)
 4. 4. 1. Alin sa mga sumusunod na kontinente ang may pinakamalaking sukat? A. North America B. Africa C. Asya D. Australia
 5. 5. 2. Ilan ang tinatayang sukat na Asya? A. 17, 212,000 sq.mi B. 18, 212,000 C. 17, 213,000 sq.mi D. 18, 213,000
 6. 6. 3. Sino sa mga sumusunod ang tinatawag na “Ama ng Kasaysayan”? A. Hirodutos B. Herodotus C. Herudutos D. Herodutos
 7. 7. 4. Mula sa surbey noong (June 17, 2018) ang kabuuang populasyon ng Asya ay? A. 4,543,396,494 B. 4,543,400,500 C. 4,555,396,494 D. 4,555,398,695
 8. 8. 5. Ano ang tawag sa teorya kung saan ang mga kontinente ay nagmula sa isang SUPERCONTINENT? A. Bigbang Theory B. Continental Drift Theory C. Gestalt Theory D. Relativism Theory
 9. 9. 6. Ano ang ibang pangalan ng isang Supercontinent? A. Pangae B. Pangaea C. Pangea D. Pangeae
 10. 10. 7. Ang “Asya” ay nagmula sa salitang “asis” na ang ibig sabihin ay? A. Maputik B. Liwanag C. Madumi D. Pagsikat
 11. 11. 8. Ayon sa sinaunang Griyego ang Asya ay tumutukoy sa anong rehiyon? A. Anatolia B. Medditerranean C. Greece D. Israel
 12. 12. 9. Saan matatagpuan ang Imperyong Persia? A. Timog Asya B. Silangang Asya C. Hilagang Asya D. Kanlurang Asya
 13. 13. 10. Maliban sa bansag na “Ama ng Kasaysayan” si Herodotus din ay tinatawag na? A. Ama ng MATATAPAT B. Ama ng MAYAYABANG C. Ama ng KASINUNGALINGAN D. Ama ng KATAMARAN
 14. 14. ENUMERATION (yung ibibigay mo ang lahat na hinihingi pero minsan may mali pa rin)
 15. 15. 11-15. Ibigay ang 5 malalaking karagatan sa buong mundo. _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
 16. 16. MAGPALITAN NG PAPEL PARA SA PAGWAWASTO
 17. 17. MGA SAGOT: 1. C 11. Arctic Ocean 2. A 12. Pacific Ocean 3. B 13. Atlantic Ocean 4. A 14. Indian Ocean 5. B 15. Southern Ocean 6. B 7. A 8. A 9. B 10.C

×