Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kay estella zeehandelaar

FROM DEPED LPS

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Kay estella zeehandelaar

 1. 1. Republika ng Pilipinas KAGAWARAN NG EDUKASYON Filipino Grade 9 Unang Markahan
 2. 2. YUGTO NG PAGKATUTO Itala mo ang mga paraan ng pamumuhay noon at ngayon.
 3. 3. YUGTO NG PAGKATUTO Mula sa itinalang mga uri ng pamumuhay, paghambingin mo ang dalawang uri ng pamumuhay ayon sa kanilang pagkakaiba at pagkakatulad gamit ang Venn Diagram.
 4. 4. Sinaunang Pamumuhay Modernong Pamumuhay Pagkakaiba Pagkakatulad Pagkakaiba
 5. 5. YUGTO NG PAGKATUTO Paghambingin mo ang paraan ng pamamahala sa Indonesia at sa Pilipinas.
 6. 6. Indonesia Pilipinas Paraan ng Pamamahala
 7. 7. PAGLINANG NG TALASALITAAN
 8. 8. PAGLINANG NG TALASALITAAN 1. Buong kasabikan kong sinalubong ang pagdating ng bagong panahon.
 9. 9. PAGLINANG NG TALASALITAAN 2. Balang araw, maaaring lumuwag ang tali at kami’y makalaya sa pagkakaalipin.
 10. 10. PAGLINANG NG TALASALITAAN 3. Kinakailangang ikahon ako, ikulong at pagbawalang lumabas ng bahay.
 11. 11. PAGLINANG NG TALASALITAAN 4. Hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid.
 12. 12. PAGLINANG NG TALASALITAAN 5. Kaytagal na inasam ang emansipasyon, ang paghihintay sa pagpapahalaga o pagkakaligtas sa pagkaalipin na inaasam.
 13. 13. CONCEPT WEBBING Ano ang mga kaugaliang Javanese ang natuklasan mo sa iyong binasa? Itala mo ito gamit ang concept web.
 14. 14. CONCEPT WEBBING
 15. 15. Sagutin Mo 1. Sino si Estela Zeehandelaar?
 16. 16. Sagutin Mo 2. Paano ipinakilala ng prinsesa ang kaniyang sarili?
 17. 17. Sagutin Mo 3. Ano ang mga nais ng prinsesa na mabago sa kaugaliang Javanese para sa kababaihan?
 18. 18. Sagutin Mo 4. Anong uri ito ng sanaysay?
 19. 19. Sagutin Mo 5. Ano-ano ang katangian ng isang sanaysay na pormal na naiiba sa sanaysay na di-pormal?

×