Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

IMELDA LAMPA COT EQUAL FRACTION.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à IMELDA LAMPA COT EQUAL FRACTION.docx (20)

Plus récents (20)

Publicité

IMELDA LAMPA COT EQUAL FRACTION.docx

  1. 1. Republic of the Philippines Department of Education REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF PAMPANGA LUBAO WEST DISTRICT SAN PEDRO SAUG ELEMENTARY SCHOOL Daily Lesson Log School SAN PEDRO SAUG ELEM. SCHOOL Grade/Section III-Narra Teacher IMELDA D. LAMPA Day WEDNESDAY Date/Time Ika-23 ng PEBRERO, 2022 Quarter THIRD ASIGNATURA MATHEMATICS 3 1. Layunin Mga Kasanayan sa Pagkatuto: Isulat ang code ng bawat kasanayan Value Focus  Pamaglarawan ampon apamaggulis Fraction a katumbas ning metung  Pamaglarawan ampon pamaggulis Freaction a migit king metung .  Honesty and Fairness II. Nilalaman Tambalang Salita Nananatili ang Kahulugan Kagamitang Panturo Video Presentation, Laptop, papel, lapis, show me board A. Sanggunian: 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Module, Mathematics 3, Quarter 3 Week 1, MELC 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Code. B. Iba pang Kagamitang Panturo Power Point Presentation III. Pamamaraan A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. 1. Panalangin 2. Pag-awit ng “ Ang Pang-uri” 3. Pag tsek ng attendance 4. Balik-aral *Nanu ing awus istung ing numeru mayari ya keng 0,2,4,6, at 6? *istung ing numeru dinivide me keng 2 at atin ya laging sobrang metung nanu ing awus tamu? *Mag papakit kung numeru sabian nung deni Odd o Even numbers la. B. Paghahabi ng layunin ng aralin. Integrasyon s Edukasyon sa Pagpapakatao Nanu ing akakit Yu keng litratu? Kapilankayu kayu makapangan kalame? makasaup yaba keng kalusugan tamu ing kalame? Nanung sustansya ing akwa tamu king kalame?
  2. 2. -C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Bago natin basahin ang kwento, alalahanin nating muli ang mga pamantayan ng mabuting pagbasa. 1. Umupo ng tuwid 2. Iwasan ang makipagkwentuhan habang nagbabasa 3. Unawaing mabuti ang binabasa. Ngayon mga bata, ating basahin ang isang maikling kwento ng Ning metung a anak na I Ana. Birthday Cake ng Ana Ating metung a anak a magaral king San Pedro Saug ing Lagytu na Ana atyu ya king katlung baitang. Excited ya i Ana kasi Keng dumingu na ing birthday na. Kaya kimbira nala reng 6 ng kaluguran. Miras ing dumingu i Ima nang Ana malungkut ya kasi alalang pera para panyali ng cake. kaya ing gewa na meglutu nemung kalame. Nang oras na ning party dinatang nala reng kaluguran na linwal neng ima ing kalame at sinabi na kang Ana “ Anak pagpasensyan mune ing kalame a linutu ku ala ku kasing panyaling cake para keng birthday mu. Kinaul neng Ana i Ima na at megpasalamat ya. At masaya lang mengan kalame reng walu nang kaluguran. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Integrasyon s Edukasyon sa Pagpapakatao Pag-unawa keng binasa. Pakibatan la reng pakatuking kutang. 1. Nino ing ating birthday keng kwentu? 2. Ot malungkut ya I Ima ng Ana? 3. Nanu ing linutu ng Ima na? 4. Nung ikayu I Ana nanung damdaman yu nung ala kayung cake keng birthday yu. 5. Pilan La reng Kaluguran na Ana? 6. Sa palage yu pin gili o pitna ing gawan ng Ima na para makapangan la? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at pagalalahad ng bagong kasanayan #2 Ing Araalin Tamu ngeni tungkul ya keng Fraction katumbas ning metung o equal fraction at maigit king metung o awsan tamung improper Fraction 1. Pilan ya pangapitna ing mabilog? 2. Nung pengan ne ning metung nang kaluguran Ana ing kagili? Pilan ing Pengan na? Ing awus tamu keng pengan nang parti ning kaluguran ng Ana ay Fraction. Ing ating kule yapin ya ing bahagi na kinwa awsan yang numerator Nung pilan beses ya mepitna awsan yang Denominator Numerator denominator Babasab ya ing mepangan na metung kawalu o one fourth
  3. 3. Ing numerator babasan yang whole number at ing denaminator babasan yang ordinal numbers didinan ya ka bayu ing numeru. Nung megisan la ngan at pengan ding kalame na pemitna nang ima ing awus tamu ay walong ka-walo Nung deng bisita labing adwa la at ing metung kalame walu ya panga pitna. Magkasya la sa Palage yu? Kailangan na pang kumang metung pang Bilao para makapangan la pa retang apat. Ing Fraction a katumbas king metung ampong maigit king metung malyari lang ipakit king Regions, Sets ampong number line Fraction Regions Sets Number Line Katumbas ning metung 8 8 E. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment . Sabian la ring fraction ding bawat litratu. 1. 2. 3. 0 1 F. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Ngeni Sagutan Tala reng Gawain king kekayung Module Pakibatan ya ing Gawain 1 Gawain 1 Isulat ing F=1 king kawun nung ing Fraction Katumbas ne ning Metung, F>1 nungini Maigit ya king Metung. Isulat ya 12 8
  4. 4. ing sagut king sagutang papil. 1. 7 7 G. Paglalahat ng Aralin Kapilan mu asabi na ing fraction katubas ne ning metung buo o awsan tamung equal fraction? Makananu murin asabi na ing fraction maigit ya keng metung o Improperfraction. H. Pagtataya ng Aralin I. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Inihanda ni: ALMA M. LAMPA Teacher III Binigyang pansin ni: 2. 9 6
  5. 5. CATHERINE G. ANGELES Principal I

×