Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Godhet 3. - 7. juni 2013Tema:Små ting gjort i kjærlighet - hele livetGODHETSMAGASINETEt arrangement for Stavanger-regionen...
ny grunnskole i stavangerMeD oPPstart 2013kfskolen.noLEDERMange små mennesker, som gjør mangesmå ting, på mange små steder...
Ikke akkurat blod, svette og tårer, menheller ikke langt unna. Én uke i året setterrundt 600 vanlige mennesker av allekvel...
TRUE LOVE- en historie omgodhetKjetil Fevang (24) har vært i mange begravelser, men aldri før har han fulgtsin egen storeb...
Fevang-brødrene hadde og har innpass ogrespekt i flere miljøer, noen tyngre enn andre.- Mange av vennene våre vet litt for...
GodhetStavangerGratis BilvaskVed selv-vaskeanleggenemandag 3. juni - fredag 7.juniklokken 17:30 - 20:30HundvågForusFRA SVI...
Illustrasjon: Toralf Tokheim
SMÅ TING GJORTI KJÆRLIGHET- HELE LIVETVi hadde lyst til å finne ut hvordan godhet fungereri ulike faser av livet. Bli med ...
- Først skjønte jeg ikke helt hva som skjedde.Jeg ble helt satt ut og visste ikke hvordan jegskulle takke de nok, fortelle...
Småbarnsfamilien på fem flyttet ut tilTananger i 2009. Da de bodde på Tjensvollhadde de vært nokså anonyme i forhold tilna...
Bok & Media AS er Norgesledende butikkjede for salg av kristenlitteratur og musikk.Velkommen til en hyggelighandel – en ha...
Samlivskurset- 7 kvelder om å være 2For alle par som ønsker å bygge etsterkt grunnlag for et sunt samlivsom varer livet ut...
Bo enkelt – godt – nær altÅpent: 14.juni – 24.august 2013Online Booking: hihostels.no/stavangerMosvangen - Henrik Ibsensga...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Godhetsmagasinet 2013

3 051 vues

Publié le

 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Godhetsmagasinet 2013

 1. 1. Godhet 3. - 7. juni 2013Tema:Små ting gjort i kjærlighet - hele livetGODHETSMAGASINETEt arrangement for Stavanger-regionenKjetil Fevang“Jeg har møtt en godhetsom hjelper meg i detsom utfordrer.
 2. 2. ny grunnskole i stavangerMeD oPPstart 2013kfskolen.noLEDERMange små mennesker, som gjør mangesmå ting, på mange små steder, kan endrejordens ansikt, lyder et afrikansk ordtak. Etav stedene du kan se det skrevet er på endel av muren i Berlin som enda står. Lengefør muren falt, og et nytt liv åpnet seg formennesker som var begrenset av muren, vardet mennesker som trodde på at endring varmulig, og at deres bidrag spilte en rolle.I åtte år har utgangspunktet for det vi før harkalt Godhetsfestivalen, og som nå går underGodhetStavanger, vært en urokkelig tro påat små ting gjort i kjærlighet forandrer.Navnebyttet skyldes at Godhet ikke lengerer en lokal sak: Gjennom GodhetNorge blirnå flere andre byer med på samme aksjon.Med andre ord: Vi tror ikke bare at Godhetkan bety en forskjell i vår region, men i helelandet vårt.Det kan høres stort ut, og likevel erutgangspunktet de små tingene. Det erlett å la seg bevege av de store historiene.Der enkeltmennesker og enkelthandlingerfår en massiv betydning for andre. Vi skalfeire sånne historier. Men bak de storehistoriene ligger det ofte mange små. Somverken kommer på tv eller i avisa. Til ogmed ikke på facebook. Men som kan væreen del av en rekke handlinger som endreret nabolag, en arbeidsplass, en familie. Og ineste omgang: en by, og et land.En har sagt: Det er det ingen ser, somskaper det alle vil ha. Valget om å ta meden ekstra kaffe til sidemannen. Betale forhan som manglet penger til parkering. Lyttetil den litt pratsomme sidemannen. Ryddedet ingen andre så. Være førstemann til åstrekke ut handa eller gi en klem til han duegentlig ikke liker. Du kan fylle ut lista selv.Sånne enkle handlinger, gjentatt over tid,har en enorm kraft i seg.Trykk: Color Print Norge ASDistribusjon: Aftenbladet distribusjonRedaktør: Egil Elling EllingsenJournalister: Kristin Horne, Nora LoviseBregård og Geir LoftesnesSats/design: Forum design v/Eivind Horneforumdesign.noGavekonto: 9685.27.13493Merkes med “Godhet”UTGITT AV GodhetStavangerDerfor hadde vi i årets Godhetsmagasin lysttil å se litt nærmere på hvordan Godhet kanfortone seg i ulike aldre og livssituasjoner.I tillegg møter vi en familie som opplevdeat det vondeste de kunne tenke seg, ogsåble utgangspunktet for et nytt møte medgodhet. Samt noen andre godsaker vi håperdu vil like å lese.Mest av alt håper vi du gjør mer enn å lese,og blir med i Godhetsbevegelsen du også!Egil Elling EllingsenPastor i IMI Kirkenegilelling@imikirken.noKjenner du noen som trenger hjelp?Eller vil du hjelpe selv!• Se godhet.no. Fyll ut et enkelt skjema,så blir du kontaktet av festivalen. Vi vil hjelpeså mange som mulig med husmaling, vedlikehold og ryddingi hus og hage, og bilvask. All hjelp er gratis.• GodhetStavanger sin målgruppe er aleneforsørgere, eldreog våre nye landsmenn som trenger en hjelpende hånd.• GodhetStavanger arrangeres 3. - 7. juni i Stavanger-regionen.• Kontaktinfo: servicetorg@imikirken.no.Sekretariatet kan også nås på telefon 51842160.www.godhet.noScan QR-koden og se reklamefilm for Godhet 2013SOMMER 2014: 5000 NYE M2UTSTILLING KONFERANSE KONSERTstavanger-forum.noINGEN ARRANGEMENTER ER LIKE,MEN ALLE ER LIKE VIKTIGE.booking@stavanger-forum.no 51 59 81 00AldenteNyhet!ACtA og MisjoNshøgskoleNsAMArbeider oM høgskolekursVelg et levende studiemiljø i ACTA og IMI Kirken.Ta eksamen på Misjonshøgskolen.Søknad: Snarest via actabibelskole.no/actaIIOppstart: 23. august 2013Studiested: IMI – TjensvollFulltidsstudium – består av modulersom hver har 6 – 8 ukers varighet.- Disippelgjøring- Guds rike (10 stp)- Misjonal menighet (10 stp)- Misjonalt lederskap (10 stp)- Praksis i europeisk menighet, bl.a. England 4 ukerFOR INFORMASJON SeNd eN SMS tIl 2077kodeord: IMI mellomrom ACTA + ditt navn og din adresseACTAACTA IIANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 20132 3
 3. 3. Ikke akkurat blod, svette og tårer, menheller ikke langt unna. Én uke i året setterrundt 600 vanlige mennesker av allekveldene sine etter jobb for å luke i hager,male hus og ordne lekeplasser i Stavanger.De gjør det de helst skulle ha ordnethjemme hos seg selv - for andre.For dumt å ikke gi det videreDaglig leder i GodhetNorge, HanneTherese Loftesnes, forteller at folk rundtom i landet har tatt kontakt fordi de ønskerå arrangere godhetsuken på sitt sted.- Vi oppdaget at flere og flere valgte å blimed i fjor. Samtidig er det flere byer som- ALLE ELSKERGODHETDet som før har vært en lokal godhetsuke i Stavanger har nå blitt et nasjonalt konsept.I år arrangeres godhetsuken 12 ulike steder i Norge.synes det virker spennende og som vilarrangere godhetsuke. Første året etter at viarrangerte det i Stavanger, hang Sarpsborgseg på. I fjor arrangerte Hommersåk Godhetfor første gang. Godhet er noe folk vil ha,og vi ser hvilken betydning det får for deenkeltmenneskene som både får spre godhetog ta imot den.Loftesnes mener konseptet er altfor bra tilå holde det her i regionen.- Det blir rett og slett for dumt å ikke gidette videre. Vi har sett hva det gjør medbåde de som er med og de som mottargodhet, sier hun.Vil ha Godhet i hver byGodhetsuken har blitt arrangert i Stavangersiden 2006. Det har vært mye positivrespons fra innbyggerne, både under ogetter uken. Målet er å se godhetsuken bliarrangert i hver by og bygd i Norge.- Vi drømmer om å se en endring i forholdtil hvordan folk relaterer til hverandre.Målet er å se at Godhet får fotfeste overTekst: Kristin HorneFoto: Eivind HorneGodhet i KambodsjaFor første gang ble det også arrangertGodhet i Kambodsja. De tyvstartetGodhet 2013 ved å gjennomføreen godhetsaksjon i februar. Rundt100 mennesker ryddet søppel iprovinshovedstaden KampongChhnang. Enorme hauger med plast,papir og metall ble fjernet. Det erikke alle forunt å være nær ved åbli stukket av en skorpion undergodhetsuka, men det hører til nårman fjerner søppel i Asia. Som endel av Godhet ble det også byggetet nytt hus for en enke i Kambodsjaog gravd en brønn. Sistnevnte gjøresi flomutsatte områder og brønnenesom bygges er flomsikre.hele Norge. Dette er noe av det viktigste vigjør, sier hun.- Ingen kan si nei til godhet- Alle elsker godhet. Det er vanskelig å si neitil godhet, mener Loftesnes.- Hva er det med denne nestekjærlighetensom er så bra?- Vi lever i et individorientert samfunn oghar godt av å løfte blikket bort fra oss selv.Norge er et av verdens beste land å bo i,men likevel er ensomhet en av våre størstefolkesykdommer. Vi trenger å være tilstedefor hverandre, både for de vi kjenner ogikke kjenner. Det er de små tingene gjort ikjærlighet som forandrer verden. Hva kandu bidra med? Kanskje du ikke har penger,men har du tid? Har du et oppmuntrendeord? Kan du betale maten for noen i køenbak deg? Disse små, enkle handlingene gjørat vi bygger kultur og fellesskap på en heltny måte. Nestekjærligheten står i sentrum.Tenk hvis Stavanger kan bli kjent somgodhetsbyen, sier Loftesnes begeistret.Jørpeland følger etterFor første gang skal det nå arrangeresGodhet på Jørpeland. De har sett tilStavanger, blitt inspirert, og ønsker nå åstarte opp selv.- Godhetsuka i Stavanger har inspirert osstil å overraske og gjøre gode ting for folkrundt oss. Dette med å motta hjelp er oftevanskelig for folk, og jeg tror det vil betymye, både for oss som gir og dem som mottarhjelp, sier en av prosjektlederne, MetteEllinor Boye.Rundt 50-60 personer har meldt sin interessetil å delta på godhetsuka på Jørpeland.- Responsen har vært veldig god. Det er littuvant, unorsk og utfordrende, men vi gledeross veldig, sier Boye.Hanne Therese Loftesnes drømmer om å se en endring i forhold til hvordan folk relaterer til hverandre.Søndag 9. junikl. 11.00 -14.00Velkommen tilSnutes hemmeligeverden!Mathias Fjalsettmed familie feirersommeren og har det gøy!De aller minste kan samleaktivitetsmerker til aktivitetsbokeni Snutes hemmelige verden. Detkoster ingen ting.Det blir salg av mat. Klær etter vær,kan være lurt å ta med noe å sittepå. Og lurer du på hvem Snute er?Så kan du fortsette med det.. ;)- friluftsgudstjeneste- trylling- ansiktsmaling- bokskast- hoppeslott- strikk konkurranse- putekrig på stokk- svampkasting.GODHETSFESTiparkenvedRicaForumHotellArr: IMI Kirken, Gunnar Warebergsgate 15, Stavanger imikirken.noArrangør: IMI Kirken, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavangerdeltar på Godhetsfesteni parken ved HansonsMindeSøndag 9. juni kl. 11Mathias Fjalsettm/familieSTØTTGodhetStavangerBli med!Registrer din arbeidskapasitetpå www.godhet.noog møt opp iGodhetssekretariatetGunnar Warebergsgate 15 påTjensvoll mandag 3. juni kl. 17.00ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 20134
 4. 4. TRUE LOVE- en historie omgodhetKjetil Fevang (24) har vært i mange begravelser, men aldri før har han fulgtsin egen storebror og bestevenn til graven.I flere år har brødrene Fevang vært fastinnslag i Stavangers bybilde. Som dørvakter,aktive bodybuildere og eiere av FevangsBarberstue, har de blitt kjente Stavanger-navn. Det var liksom de to, Thomas ogKjetil. Brødre. I tykt og tynt.- Dere viste en massiv kjærlighet overforhverandre, berømmer Einar Martin Fevangsønnene, før han trekker pusten og blir stillei noen sekunder.- Jeg tror kjærlighet kan gå i arv, sier han.- Den har vi fra deg, svarer Kjetil kjapt.Midt i sorgen og smerten snakker farog sønn Fevang forunderlig positivt. Omgodhet og kjærlighet. Man må jo nestenspørre seg, hva har Thomas sin bortgangmed godhet å gjøre?- Etter at Thomas døde har jeg begynt å troat han er i himmelen og at jeg en dag skal fåmøte ham der. Dét er godhet og ren nåde,sier Kjetil.Han griper tak i brusflasken som står påbordet foran seg og skrur av korken. Hanskal til å drikke, men setter flasken tilbake.Korken holder han fortsatt i hånda.- Jeg har en møtt godhet som hjelper megi det som utfordrer. Jeg kan grine, tømmemeg, få trøst og stå sammen med andreTekst: Nora Louise BregårdFoto: Eivind Horneom å ruse seg, men jeg er ikke sint på brorenmin. Ham elsker jeg.I kjølvannet av Thomas sin død, harflere av hans nære venner tatt et valg. Dehar valgt seg bort fra kriminalitet og rus, somifølge Kjetil er en måte å ære kameraten.- Samtidig har de innsett hvor alvorligsituasjonen er, og valget de har tatt er førstog fremst et valg for deres egen del. Detmå være en bestemmelse som kommer frainnsiden, fra hjertet, presiserer han.Kjetil beskriver det som ringvirkninger, derstadig flere berøres og selv settes i bevegelse.- Menneskene jeg minst hadde trodd skullestoppe opp og endre retning er nettoppde som har åpnet seg for nåden. Folk harlyst til å gi noe igjen. Når Thomas varså god, hvorfor skal vi være idioter mothverandre, sier han. Einar Martin humrerover sønnens ordvalg.Pappaen beskriver sønnen som enleder.- Kjetil er en som går foran og har nøkler tilå åpne tunge dører. Og de viktigste nøklenehan har er godhet og kjærlighet, forklarerEinar Martin.- Akkurat som Thomas, skyter Kjetil inn.som også savner broren min. Så drikkerhan av brusen.Det er et før og et etter ThomasFevang. Ukene og månedene etter atThomas døde, har gått altfor fort. Likevelhar tiden stått grusomt stille. En mor, enfar og tre brødre sitter igjen med sorgen, ensorg de deler med så veldig mange andre.Savnet ble synlig i begravelsen da omkring1500 mennesker fra alle mulige miljøervar samlet. Alle ønsket å ta avskjed og følgeThomas til graven.- Thomas ble ikke tatt av Gud, men han bletatt imot, sier Kjetil. Einar Martin nikker.- Valgene vi tar på jorda er våre valg, og demå vi stå til ansvar for. Alle kan ta feil valg,men da kan vi be om tilgivelse. Likevel erdet når vi velger ut ifra hva vi tror på, at vitar de beste valgene, poengterer Kjetil.«For dere som er i den kjelleren, tenk dereom. Det kan skje de beste, og nå skjeddedet broren min». Ordene er ikke harde, mendirekte og uredde.- Det jeg sa i begravelsen gikk inn til mange.Jeg bærer jo et sinne mot valget Thomas tokÅ være tro, ekte og sann, både mot seg selv og andre, er noe denne mannen heiser høyt til topps i flaggstangen, skrev Thomas Fevang om lillebroren Kjetil påhjemmesiden til Brødrene Fevangs Barberstue. Her er Kjetil Fevang utenfor brødrenes barberstue i Stavanger sentrum.Brødrene Fevang deler et sterkt brorskap. I logoen til Brødrene Fevangs Barberstue kan man lese de firebrødrenes initialer: TKMA, som står for Thoma, Kjetil, Morten og Anders. - Helt fra starten har planenvært at de fire brødrene skulle drive barberstuen sammen. - Sammen gjorde vi fire Brødrene FevangsBarberstue komplett, forteller Kjetil Fevang.Familien Fevang opplevde hvordan det var å befinne seg midt i en raushetskultur i etterkant av Thomassin bortgang. - Venner og menighetsfamilie kom med mat til oss, og det var en slags organisert godhetder vi ble tatt vare på. Fysisk godhet betyr masse og vi fikk føle på kroppen at folk virkelig brydde seg.Godhet for meg er når folk bryr seg, forteller Einar Martin Fevang.ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 20136 7
 5. 5. Fevang-brødrene hadde og har innpass ogrespekt i flere miljøer, noen tyngre enn andre.- Mange av vennene våre vet litt for godthva det vil si å smake på livet og kjennerforskjellen på liv og død, sier Kjetil.Kvinnedagen 2013En ung jente åpner tredøra med det storevinduet og trår forsiktig over terskelen oginn i Fevangs Barberstue. Tre blide fjes titterbort på jenta og ønsker henne velkommeninn i det ikke så altfor store rommet. Detteer den ene dagen i året hun, og for så vidtalle kvinner, er hjertelig velkommen inn iden ellers mannsforbeholdte barberstuen iStavanger sentrum.Hun blir stående på det sjakkrutete bruneog elfenbenshvite gulvet. Hun ser påklokka og så ser hun tilbake på de ungemennene. De tre er kledd nesten likt meddressbukser, bukseseler og lue, som tatt utav en amerikansk 40-tallsfilm, tenker hun.Alle har de tatoveringer, men den høyestesom også er den eldste av dem, er nestenhelt dekket. Barbererne er ganske like, oghadde hun ikke visst det fra før, ville hunlikevel ha gjettet på at de tre var brødre.«Hvor er venninnen din?», spør den høyeste.Hun har aldri møtt ham før, men vetgodt at han heter Kjetil. De to andre ersmåbrødrene hans. Hun tenker på hanandre, Thomas. Han som hun haddesnakket med før.«Hun kommer ikke», begynner jenta, menså tar hun seg det i det.«Det er ikke noen venninne».Brødrene ser på hverandre, og så ser de påjenta igjen. Hun ser litt ukomfortabel ut derhun står.«Jeg ville... Jeg bare ville at alle tre skullevære her», sier hun og rekker ut hånden.«Var det dérfor du bestilte time til to stykk?»spør den laveste av de tre.Han ser yngre ut enn de to andre, men hunblir ikke enig med seg selv om hvor gammelhan kan være. 15-16 kanskje?«Ja».Jenta holder en hvit enkel konvolutt ogrekker den til ham.«Hva er dét»? spør han og skal til å åpnekonvolutten. Den er verken limt ellerteipet igjen. Han åpner den og tar utdet jenta kaller for en gave, rettere sagt10.000 kroner.«Det er til dere, som en oppmuntring»,sier hun.Kjetil husker det godt. Lillebroren Andersdro ut pengene og måpte. 10.000? Enoppmuntring? Jenta hadde forklart det såenkelt. Hun var imponert over godhetenmellom brødrene, og spesielt over hvordanThomas hadde delt av seg selv og livet.Åpent og ærlig. Hun fortalte at hun snakketmed ham, men at det var lenge siden og kuni et par minutter. Likevel. For henne haddede minuttene vært helt avgjørende. Derforville hun gjøre noe godt for brødrene.- Hun ville gi tilbake noe av den godhetenhun hadde møtt hos Thomas, og dette varhennes måte å gjøre det på, forklarer Kjetil.- Mens han levde, delte Thomas så uendeligmye av seg selv, til alle og uten fordømmelse.For meg er Thomas definisjonen på godhet,sier han.Kjetil viker ikke med blikket. Ordeneer stødige. Nå vil han fortsette med detstorebroren startet.- Thomas hadde en unik gave og evne til å se mennesker, og brydde seg ikke om deres bakgrunn, fasadeeller mislykkethet. Thomas så til hjertet hos de han møtte, og de rundt ham merket det, forteller KjetilFevang om sin bror og største forbilde.En uke før Thomas Fevang dør, sender han denne tekstmeldingen til faren, Einar Martin: «Flære mennesker skulle vært som deg, med din godhet å kjærligeærlighet! Du inspirere maaaange!!! Kundene mine skrøyde av deg, å d e masse positive ord di seie om deg! Du har kje bare ord, du jør handling ut av di ordenedu seie. Du fortjene ros syns eg <3»ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 20139
 6. 6. GodhetStavangerGratis BilvaskVed selv-vaskeanleggenemandag 3. juni - fredag 7.juniklokken 17:30 - 20:30HundvågForusFRA SVINESTITIL RAUSHETDa Kathrine Aspaas jobbet med å grave fram andre menneskers svinesti, fant hunplutselig sin egen. Nå er hun overbevist om at vi er på vei inn i en rausere tid.- Økonomisk forskning viser at vi er påvei mot et nytt samfunn. Vi har gått fraindustri- til kommunikasjons- og nå tilmenneskesamfunnet, hvor vi verdsetterrelasjonene. Arbeidsgivere som behandleransatte bra, lykkes i større grad enn de somikke behandler ansatte bra. Omtanken erden nye effektiviteten, hevder KathrineAspaas engasjert.Reisen mot raushet- Fokuset skifter nå fra menneskeligeressurser til menneskelige relasjoner.I dag kan alt kopieres. Gode ideer kankopieres, men ikke relasjonene oss imellom.Relasjonene til mine oppdragsgivere, foreksempel. Relasjonene er det mest unikevi har, legger hun til.For rundt 4 år siden startet hennes reisemot en rausere livsstil. Hun merketat hun var kjip, lukket, misunnelig ogperfeksjonistisk. Hennes jobb som kritiskfinansjournalist i Aftenposten hadde gjortnoe med henne. Hun ble redd for å blikritisert selv.- Så tenkte jeg; hva om jeg går andre veien?Og velger sårbarheten, åpenheten ogmotet? Erfaringen min ble at da jeg vågetå vise hvem jeg egentlig var, fikk jeg merTekst: Geir LoftesnesFoto: Bjørn Inge Karlsenrespekt for meg selv. Og da fikk jeg ogsåmer respekt for andre.Fortalte om misunnelsenHøsten 2009 skulle hun være programlederpåenlitteraturfestpåOperaeniOslo.Temaetvar livet, sårbarhet og mot. Hun skulle styresamtalen mellom tre kjente forfattere, menmot slutten av programlederjobben brøtAspaas ut av rollen sin.- Jeg fortalte om min egen misunnelsetil hele forsamlingen. Og folk ble utroliglettet av å høre det, sier den tidligerefinansjournalisten.Misunnelsen hun bekjente hadde denvellykkede storesøsteren hennes somadressat. Storesøsteren fylte 50 år dendagen, hadde hus med hage, og mann ogbarn som elsket henne.- Raushet redder dagen minHennes egen misunnelse ble startpunktetfor boka ”Raushetens tid” som kom ut ihøst. I boka deler hun sin egen reise motraushet, og hevder at vi er på vei inn i enrausere tidsalder. Boka har lenge vært påbestselgerlister og er allerede blitt trykketopp i fem opplag.- Når jeg slipper folk foran meg i trafikkeneller betaler en kaffe for en bak meg påkafé, blir jeg så glad! Det redder heledagen min. Jo mer vi hjelper hverandre, jogladere og tryggere blir vi. Dette viser ogsåhjerneforskning. Når vi er rause belønner vioss selv rent kjemisk. Det merker jeg ogsåselv, sier Aspaas.- Hvordan blir vi mer rause?- Måten jeg svarer på det spørsmålet på,er at jeg siterer min svoger: ”Man fårsørge for å holde sin egen svinesti sånnnoenlunde ren”. Jeg tror at vi blir rausereav å ta ansvar for våre egne tilbøyeligheter,i stedet for å skylde det på for eksempeljanteloven. Vår egen svinesti sprer segfort til omgivelsene. Hvis vi rydder hososs selv, i stedet for å klage på andre, blirlivet mye mer spennende. Ansvaret er dennye friheten.Rydder svinestien sin- Mange vil gjerne si at man må bare gjørenoen konkrete handlinger; hjelpe engammel dame over gata eller gi penger tilnoen som trenger det. Mener du det stikkerdypere?- Ja, det stikker dypere enn det. Jeg trorhandlingene hjelper rent kjemisk, menfor å bli ordentlig fylt av kjærlighet ograushet til andre mennesker, må vi ryddevår egen svinesti. For meg har misunnelsevært en utfordring. Til slutt skjønte jegat misunnelse egentlig bare er beundringsom har gått seg vill. Så jeg endret tankenemine. En raus livsstil handler om enholdningsendring, sier Kathrine.- Og så må vi elske oss selv i ryddeprosjektet.Det vil si, minne oss selv på at vi rydder ogat det kommer til å gå bedre og bedre, leggerhun til.Tillat deg å gjøre feilAspaas mener det er flere faktorer som gjørat vi er på vei inn i en rausere tid. Menhvordan er hun selv raus?- Det kan være de små tingene, som at jeger hyggelig mot folk i trafikken, smiler tilfolk, at jeg unner andre å ha det bra, oghjelper andre til å lykkes. Jeg må ta ansvarfor miljøet jeg har rundt meg. Jeg hjelperblant annet folk i næringslivet ved å ta godtbetalt fra velstående og store selskaper,mens jeg holder noen foredrag gratis forideelle organisasjoner og studenter.- Ja, og så er jeg snill med meg selv. Nåtillater jeg meg selv og andre å gjøre feil.Det er veldig viktig.støttespillere:Kathrine AspaasEr siviløkonom fra NorgesHandelshøyskole i Bergen, med enmaster i internasjonal økonomi ogpolitikk fra New School University iNew York. Hun har 22 års erfaringsom finansjournalist, og er kjent frasine mange år som kommentatorog lederskribent i Aftenposten.Kom ut med boken “Raushetens tid”høsten 2012. Boken har ligget påbestselgerlistene i 11 uker, og er oppe isitt 5. opplag på et halvt år.ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201310
 7. 7. Illustrasjon: Toralf Tokheim
 8. 8. SMÅ TING GJORTI KJÆRLIGHET- HELE LIVETVi hadde lyst til å finne ut hvordan godhet fungereri ulike faser av livet. Bli med oss og møt noenmenneskers erfaringer.Tekst: Kristin HorneFoto: Eivind HorneANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201315ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201314»»
 9. 9. - Først skjønte jeg ikke helt hva som skjedde.Jeg ble helt satt ut og visste ikke hvordan jegskulle takke de nok, forteller Torp.Venninnegjengen på fem forteller påinn- og utpust om hvordan de planla engodhetsoverraskelse for Julia. KarolineØvergaard (15) tok initiativ overfor deandre jentene. De visste alle at Julia haddedet vanskelig, og ønsket å gjøre noe godtfor henne.De tok henne derfor med seg på kafé i byenog spanderte en kakao på henne. Jentenehadde imidlertid mer på lager. Julia fikklov til å finne seg noen klær hun likte, utenå måtte betale for dem. Betalingen stodtenåringsjentene for. Etterpå tok de hennemed på en fotoshoot og tok bilder med denye klærne.Helt uventetTorp hadde aldri opplevd noe lignendeDe fire studentene bor sammen i etkollektiv på Stokka. Hver uke invitererde ungdommer og bekjente fra ulikebakgrunner hjem til seg for å prate og spisemat sammen.- Vi inviterer folk hjem for at de skal bli endel av livet vårt. Vi ønsker også å være endel av livet deres. Det handler om de enkletingene. Det blir mye måltider sammen.Ungdommene kan bruke huset vårt slikde vil, sier Kinsarvik.- Hvordan reagerer ungdommene på dette?- De unge synes det er litt rart å få mat,uten at de skal betale noe. Vi ønsker å haen generøs holdning i forhold til dette,sier Kinsarvik.Tilbyr leksehjelpJa, de er studenter med studielån, uten såmye inntekter på siden. Hvordan får de rådtil dette, kan du kanskje lure på?- Det koster ikke så mye å ha litt ekstraSjokkerte venninnenmed godhetGODHETSOM METTERDa Julia Torp (16) gikk gjennom en vanskelig periode, overrasket venninnene henne med godhet.Flere ganger i uken kommer ungdommer på middag i studentkollektivet på Stokka.– Det koster ikke så mye å ha litt ekstra middag klar, sier Håkon Kinsarvik (24).tidligere og visste ikke helt hvordan hunskulle reagere.- Jeg hadde ikke forventet dette i det heletatt. Det var litt sjokkerende, men veldig fintgjort av dem.Øvergaard sier hun ofte kan tenke at hun ikkevil trenge seg på hvis noen har det vanskelig.- Det er dumt å tenke sånn. Vi ville viseJulia at hun hadde oss, tross alt det vondehun gikk gjennom.Godhet bryter ned murerEpisoden har knyttet jentene enda mersammen. De vet at de kan fortelle hverandrenår de har det tungt, og de vet at de andrejentene vil være gode mot dem.- Hvorfor er det så viktig å være gode mothverandre?- Godhet bryter ned murer mellomoss. Vi jenter kan ofte være sjalu, menhvis vi er gode mot dem vi er sjalu på,middag klar. Økonomi er faktisk det minsteproblemet. Det koster mer krefter og fokus,sier han.For to måneder siden startet guttene ikollektivet med leksehjelp på Kannikungdomsskole. For dem er dette en måte ågi godhet tilbake til samfunnet på. Alle harde relevant erfaring med seg fra studiene.Én gang i uken møter de opp på skolen, ogdet er helt uforpliktende for elevene.- Det var litt trått i starten, men nå ser vi atvi begynner å få en fast gjeng.Jentenes tips til enkel godheti hverdagen:• Gi komplimenter. Det er helt gratis.• Kjøp et ekstra eple, kakao, sjokoladeog gi det til noen.• Husk på de små barna. De blir minstlike glad for komplimenter og gaversom oss eldre.Håkons tips til enkel godheti hverdagen:• Spander en lunsj på noen du kjenner.• Inviter noen som trenger det medpå kafé.• Spander kaffe på den som står bakdeg i køen.kan dette være med på å bryte ned demotsetningene, sier Øvergaard.- Vi blir mer engasjert når vi opplevergodhet selv også. Hvis jeg får en is, får jeglyst til å gi en is videre til andre. Da smittergodheten, fortsetter Øvergaard.Jentene tror at det er viktig at ogsåungdommer er gode med hverandre.- Mange kan tenke at alle ungdommer erselvopptatte og at de ikke bryr seg om andre.Men alle er ikke sånn. Vi har lyst til å væregode med hverandre og sette andre før ossselv, sier Hanne Bjelland Gjerstad (16).Ikke alltid lettKinsarvik påpeker at det ikke alltid er likelett å vise godhet.- De ukene hvor det er travelt medmye skole og jobb, går godhet lett iglemmeboken. Det er viktig å ha noen ågjøre godhet sammen med, sier han ogsikter til kompisene i kollektivet.Han er helt overbevist om at vi får etvarmere samfunn ved å vise godhet.- Godhet gjør utrolig godt. Vi føler ossverdsatt når noen er gode mot oss. De heltenkle tingene betyr som regel veldig mye.Fra venstre: Hanne Bjelland Gjerstad, Pia Røisland Molstad, Julia Torp og Karoline Øvergaard. Fra venstre: Ingvild Fardal, Daniel Mast, Torbjørn Gundersen og Nicolai Hellenes.Fra venstre: Håkon Kinsarvik og Vegard Ullenes.ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201316 17Små ting gjort i kjærlighet - hele livet
 10. 10. Småbarnsfamilien på fem flyttet ut tilTananger i 2009. Da de bodde på Tjensvollhadde de vært nokså anonyme i forhold tilnaboene sine og blitt lite kjent med dem.Det bestemte de seg for å gjøre noe med nårde fikk en ny start på Tananger.- Vi tok et bevisst valg i forhold til naboeneog ønsket å bli kjent med dem. Derfor harvi ringt på en del dører. Når det kommernye folk til nabolaget har jeg bakt noe ellertatt med blomster, forteller Unn Wenche.Gav vekk vedDagfinn Rosnes forteller at en så enkel tingsom å stoppe opp og prate med naboene nårde går forbi, kan bety mye.- Når jeg jobber i hagen på lørdagene gårdet mange folk forbi, og det å stoppe opp ogbruke litt tid med dem er ikke så vanskelig.En slik uformell prat kan bety mye for åetter hvert bli bedre kjent.Han og noen kompiser hjalp foreldrenehans med å bli kvitt noen store trær. Medseg tilbake fikk de fire hengere fulle av ved.De bestemte seg for å dele ut deler av vedentil folk som trengte ved.Kåre går av med pensjon til sommeren oglegger 47 år i arbeidslivet bak seg. Kjellaughar allerede gått av med pensjon. En skullekanskje tro at de nå legger beina på bordetog tar seg en velfortjent hvil etter lang ogtro tjeneste. Den gang ei. Det er alltid noeå ta seg til.- Det hadde vært forferdelig kjedelig å baresette seg ned i godstolen og la livet gå forbi.Jeg håper pensjonisttilværelsen kan gi nyemuligheter, sier Kåre.Godhet inspirererBegge har deltatt på godhetsuken som harblitt arrangert de siste åtte årene. For Kåreer uken en god påminner og inspirasjon tilå være god resten av året.- Det blir en inspirasjon for meg. Nårdet kommer til godhet er jeg fortsatt enlæregutt. Jeg kommer ikke så ofte på å væregod i hverdagen, sier Kåre.Han forteller at det var mer fokus pånærmiljøet i gaten da de etablerte seg derde bor nå. Etter hvert som årene har gått,- VÅG Å BRY DEGOM naboen dinGodhet gjennomde små tingeneNår Unn Wenche Rosnes baker, spør ungene ”hvem skal få dette?”- Vi har gitt så mye bakevarer vekk at de tror vi skal gi det bort hver gang vi baker, sier hun.Kåre Bødalen trenger godhetsuken i juni som en påminnelse om å være god mot andre.For kona Kjellaug Bødalen kommer det mer naturlig i hverdagen.- De fylte opp bilene sine og ble veldig glad,forteller Dagfinn.Vanskelig å ta imotFamilien har investert mye i nabolaget sidende flyttet inn i 2009. Hvert år inviterer denaboene på nabofest og god mat. De harogså bidratt med praktisk hjelp til ulikenaboer. En av naboene har lenge værtalvorlig syk. Unn Wenche har kjørt hennetil legen, gjort ærend for henne og kommetmed bakst. Flere naboer har også engasjertseg. Under fjorårets godhetsuke ordnetnaboer og venner hagen hennes.- Jeg tror vi har brutt en grense i å våge åbry seg. Jeg har jobbet mye med kreftsyke,og vil heller bry meg en gang for mye, enn åangre på at jeg ikke gjorde det jeg tenkte på.Du kan som regel ikke såre noen ved å væregode mot dem, sier Unn Wenche.Ta barna med!Familien har stor tro på den enklehverdagsgodheten. For en småbarnsfamiliekrever det en viss fleksibilitet og spontanitet.har dette blitt nedprioritert.- Flere er som meg og haster av sted. Vi harikke tid til hverandre lenger. Jeg trengergodhetsuken som en kurskorrigering ihverdagen min, sier Kåre.Enkle godhetshandlingerFor Kjellaug kommer de små godehandlingene i hverdagen litt mernaturlig. Et eksempel er da hun kjøptegatemagasinet Asfalt og ville vise selgerengodhet. Hun gravde litt ekstra i lommenog ga vedkommende penger til en kaffe ognoe attåt.Familien Rosnes’ tips til enkelgodhet i hverdagen:• Våg å bry deg. Det blir sjelden feil.• Vær mot andre slik du vil andreskal være mot deg.• Gjør det enkelt.Kjellaug og Kåres tips til enkelgodhet i hverdagen:• Fokuser på trivsel i nærmiljøet.• Spander en kopp kaffe.• Gi Asfalt-selgerne litt ekstra penger.- Vi må senke terskelen litt. Du kan inviterepå en spontan middag, og da må du bypå det du har. Huset trenger ikke å værevasket. En kopp kaffe betyr utrolig mye. Vedå prøve å være gode eksempler for andre,opplever vi at naboene gjør dette tilbake.”Den gyldne regel” fungerer, sier Dagfinn.Barna har helt siden de var små vært med pågodhetsuken. Foreldrene synes det er viktigå inkludere barna i hverdagsgodheten.- De er med meg når jeg leverer bakst tilnaboer, eller hvis vi leverer blomster. Vi harlært ungene fra de var helt små hvor viktigdet er å bry seg og ha omsorg for andre. Nåer jentene flinke til å skrive og lage korthvis noen trenger en oppmuntring. Detblir en mer naturlig del av hverdagen, sierUnn Wenche.- Han ble veldig overrasket og veldigglad. Slike små ting kan bety utrolig mye,forteller Kjellaug.Godhet trenger ikke bare handle handle omnoe du gjør, forteller hun. En annen gangstoppet hun et par mennesker som var ute iStavanger og plukket søppel. Hun gikk borttil dem og sa at det var så flott at de ryddetopp i byen.- De strålte opp og takket meg. Jeg så at desmå ordene gjorde dem godt. Det er noe avdet som er så fantastisk med godhet. Dufår så mye igjen av det selv. Jeg ble veldigoppmuntret bare av å se reaksjonen til hansom solgte Asfalt, sier hun.Fra venstre: David, Unn Wenche, Elise, Dagfinn og Maria Rosnes. Fra venstre: Kjellaug og Kåre Bødalen.ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201318 19Små ting gjort i kjærlighet - hele livet
 11. 11. Bok & Media AS er Norgesledende butikkjede for salg av kristenlitteratur og musikk.Velkommen til en hyggelighandel – en handel med mening!Kongsgata 24, NO-4005 STAVANGERTlf 40004227E-post: post@vaalandror.noEt godt minneTlf. 51 88 12 34alphabegravelse.noDøgnvakt: 924 25 000Unike mennesker – Unike begravelserAnsvarlig er Arvid SteinumKontor: Villa Solborg, Tjensvollstøttespiller:Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.noElektrikerne kommer fra:Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.noElektrikerne kommer fra:Vi støtter all godhetog kommer selv når strømmen går!STØTTGodhetGi! konto 9685.27.13493gaven merkes “Godhet”ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201320 21
 12. 12. Samlivskurset- 7 kvelder om å være 2For alle par som ønsker å bygge etsterkt grunnlag for et sunt samlivsom varer livet ut!S-7Forasterksom- 7 kvelder om å være 2SamlivskursetFor alle par som ønsker å bygge et sterkt grunnlag for et sunt samliv som varer livet ut!Syv spennende og meningsfylte dater med din kjæreTema:• Å bygge et sterkt fundament• Kunsten å kommunisere• Konflikthåndtering• Tilgivelsens betydning• Forholdet til foreldre og svigerforeldre• Et godt sexliv• Kjærlighet i praksis• Oppstart mandag 21. oktober 2013 kl. 19 i Clarion Hotel sine lokaler, ny Olavskleiv 8.• Pris kr. 3.000,- pr. par som inkluderer kursmateriell og varm mat (7 kvelder).• Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Agape, Clarion Hotel og IMI Kirken.Påmelding på imikirken.noIMI Kirken er opptatt av å formidle Guds godhet til alle mennesker gjennom å skape arenaerhvor trosglede, livsglede og godhet går hånd i hånd.Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.noElektrikerne kommer fra:Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.noElektrikerne kommer fra:Gunnar Warebergsgate 15 • 4021 Stavanger • Tel: 51 84 21 85 • Fax: 51 84 21 61 • www.imiforum.noRom for opplevelser... og alt som trengs for å framkalle dem.Velkommen til en god arena for konserter, show og denslags!ISACHSEN-KOMMUNIKASJON.NOEKSISTERER GUD?Utforsk meningen med livetNytt kurs starter torsdag 12. september kl. 19:00.Påmelding til www.imikirken.noArr: IMI Kirken, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 StavangerET KURS SOM PASSER FOR ALLE:Orden på økonomien gir deg ikke bare ro til sinns, men også et godt grunnlag for årealisere det du drømmer om og leve et godt liv med de pengene du har til rådighet.Kurset er gratisog går over 3 kvelder:Mandag 3. juni kl 1830,torsdag 6. juni kl 18.30 ogoppfølging mandag 2. sep-tember kl 18.30Påmelding på www.imikirken.no eller til tlf: 51 84 21 60.For mer info ring Tone påMobil: 450 66 181Kom til kurset CAP ØKONOMI og:- bli inspirert til å sette opp budsjett- finn ut hvordan du kan leve etter budsjettet- sett økonomien inn i et system som gir deg trygghetog god samvittighet når du bruker pengene dine- få nyttige tips som hjelper deg til å få pengene til åstrekke lengre- tenk fremover og utenfor deg selv – om å spare tildet uforutsette og til langsiktige mål, om forsikringog om å gi- få nyttige tips om nedbetaling av gjeldArrangør: Cap Norge ved Tone og Haakon Totland - c/o IMI Kirken, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 StavangerVi støtter all godhetog kommer selv når strømmen går!boligprosjekt.noANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 2013 ANNONSEBILAG FOR GodhetStavanger 3. - 7. JUNI 201322 23
 13. 13. Bo enkelt – godt – nær altÅpent: 14.juni – 24.august 2013Online Booking: hihostels.no/stavangerMosvangen - Henrik Ibsensgate 19Solborg Folkehøgskole – Tjensvollveien 44stavanger@hihostels.no

×