Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Triangulacja metod badańspołecznych w informatologiiJustyna Jasiewicz, dr
Plan prezentacji triangulacja metodologiczna koncepcja cele triangulacja metod a metodamieszana projekt „Informacja z...
Triangulacja Norman Denzin postulat gromadzeniadanych z różnych źródeł metoda minimalizowaniabłędu pomiaru podniesieni...
Triangulacja danych – łączenie danych pochodzących z różnych źródeł badaczy – łączenie danych zgromadzonych przez różnyc...
O projekcie informacyjne kompetencje zdrowotne –umiejętnośćzdobywania, przetwarzania irozumienia podstawowych informacjiz...
Zastosowane narzędzia badawcze badania eksploracyjne triangulacja metod badań ilościowych – kwestionariusz ankiety jak...
Wyniki H1: użytkownicy chętnie i częstokorzystają z różnych źródeł informacjizdrowotnej, zwłaszcza w okolicznościachwymus...
Zalety triangulacji triangulacja metodilościowych ijakościowych pozwoliłana rozpoznaniezagadnienia uzyskano obszernyzbió...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu "Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników” / Justyna Jasiewicz

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu "Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników” / Justyna Jasiewicz

  1. 1. Triangulacja metod badańspołecznych w informatologiiJustyna Jasiewicz, dr
  2. 2. Plan prezentacji triangulacja metodologiczna koncepcja cele triangulacja metod a metodamieszana projekt „Informacja zdrowotna -oczekiwania i kompetencjepolskich użytkowników.Badania pilotażowe” metodologia badań zastosowane narzędziabadawcze wyniki badań podsumowanie
  3. 3. Triangulacja Norman Denzin postulat gromadzeniadanych z różnych źródeł metoda minimalizowaniabłędu pomiaru podniesienie jakości badań łączenie danych to zamało! stosowanie metodytraingulacji
  4. 4. Triangulacja danych – łączenie danych pochodzących z różnych źródeł badaczy – łączenie danych zgromadzonych przez różnychbadaczy, prowadzenie projektu badawczego przez różneosoby metodologiczna – korzystanie z różnych metod badawczych iłączenie ich w jednym badaniu teoretyczna – czerpanie z licznych koncepcji teoretycznychmających tłumaczyć różne zjawiska badawcze
  5. 5. O projekcie informacyjne kompetencje zdrowotne –umiejętnośćzdobywania, przetwarzania irozumienia podstawowych informacjizdrowotnych oraz usług potrzebnychdo podejmowania właściwych decyzjidotyczących własnego zdrowia rozpoznanie zagadnienia źródła informacji zdrowotnej Informacyjne kompetencje zdrowotne oczekiwania użytkowników wyodrębnienie problemówwymagających dalszych badań
  6. 6. Zastosowane narzędzia badawcze badania eksploracyjne triangulacja metod badań ilościowych – kwestionariusz ankiety jakościowych – wywiad swobodny ze standaryzowanąlistą poszukiwanych informacji podejście ilościowo-jakościowe
  7. 7. Wyniki H1: użytkownicy chętnie i częstokorzystają z różnych źródeł informacjizdrowotnej, zwłaszcza w okolicznościachwymuszających poszukiwania w tymzakresie H2: najchętniej wykorzystywanym źródłeminformacji zdrowotnej jest Internet H3: osoby zdrowe nie mają wiedzy natemat sieciowych zasobów informacjizdrowotnej H4: w realizacji potrzeb informacyjnychdotyczących zdrowia nie stosuje sięwyszukiwania zaawansowanego H5: istnieje wyraźna korelacja pomiędzypoziomem informacyjnych kompetencjizdrowotnych i kompetencji informacyjnychw ogóle
  8. 8. Zalety triangulacji triangulacja metodilościowych ijakościowych pozwoliłana rozpoznaniezagadnienia uzyskano obszernyzbiór danych ilościowych danych jakościowych wypracowanie nowegonarzędzia badawczego

×