Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Jacek TomaszczykInstytut Bibliotekoznawstwai Informacji NaukowejUniwersytet Śląski
Slajd 2 z 29Wstęp - współpraca naukowaW działalności naukowej współpraca przyjmuje różneformy. Naukowcy wymieniają doświad...
Slajd 3 z 29Wstęp - współautorstwoOd XVII w. do lat dwudziestych XX w. obowiązywałareguła: jedna publikacja – jeden autor ...
Slajd 4 z 29MetodologiaBadaniem objęto wybrane polskie oraz zagraniczneczasopisma z zakresu bibliologii i informatologii,o...
Slajd 5 z 29MetodologiaCzasopisma polskie: „Bibliotekarz”, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej iTechnicznej” (PTINT),...
Slajd 6 z 29MetodologiaCzasopisma zagraniczne (badania na podstawie bazyWeb of Science): „International Journal of Inform...
Slajd 7 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieCzasopismoLiczba autorów1 2 3Bibliotekarz 435 37 3PrzeglądBiblioteczny376 29 ...
Slajd 8 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieWśród 1322 artykułów opublikowanych w badanych czasopismachpolskich91% stanow...
Slajd 9 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieWśród publikacji dwuautorskich autorzy27% artykułów pochodzą z różnych instyt...
Slajd 10 z 29Wyniki badań – czasopisma polskiePoszukując tendencji zmian liczebności współautorstwaposłużono się średnią l...
Slajd 11 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieCzasop. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Śr.2000-2009Bibl. ...
Slajd 12 z 29Wyniki badań – czasopisma polskie –podsumowanieBiorąc za wskaźnik współautorstwo publikacji wczasopismach moż...
Slajd 13 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneWśród 4685 artykułów opublikowanych w badanychczasopismach zagranicznych...
Slajd 14 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneLiczbaautorówLiczbapublikacjiProcent %1 2835 60,512 1062 22,673 487 10,3...
Slajd 15 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneWyniki zbiorczej analizy danych ze wszystkich badanychczasopism pokazują...
Slajd 16 z 29L. aut.Liczba publikacji2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091 313 328 284 253 237 258 276 289 29...
Slajd 17 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneTendencję wzrostu liczby publikacji wieloautorskich możnazaobserwować ob...
Slajd 18 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneCzaso-pismoŚrednia liczba autorów na jedną publikację2000 2001 2002 2003...
Slajd 19 z 29HipotezyObserwując wzrost liczby publikacji wieloautorskich można zastanawiać sięnad przyczyną tej tendencji....
Slajd 20 z 29Weryfikacja hipotezy nr 5Na podstawie procentowego zestawienia udziału artykułów w zależności odliczby autoró...
Slajd 21 z 29Weryfikacja hipotezy nr 5Zwiększony udział publikacji wieloautorskich możewynikać ze wzrostu liczby artykułów...
Slajd 22 z 29Średnia liczba autorów artykułów w zależności odliczby stron i roku publikacji (fragment tabeli)LiczbastronŚr...
Slajd 23 z 29Weryfikacja hipotezy nr 5Wzrost średniej liczby autorów na artykuł nie możebyć spowodowany wyłącznie większą ...
Slajd 24 z 29Wyniki badań - podsumowaniePrzeprowadzone badania ukazały tendencję wzrostu liczby publikacjiwieloautorskich ...
Slajd 25 z 29Wyniki badań - podsumowaniePytania:1. Jakie są przyczyny wzrostu współautorstwapublikacji w światowej literat...
Slajd 26 z 29Współpraca a znajomość językaangielskiegoTrudno obiektywnie zmierzyć poziomznajomości języka angielskiego wśr...
Slajd 27 z 29Współpraca a znajomość językaangielskiegoWykorzystanie literatury obcej w dużym stopniu zależy odtematyki bad...
Slajd 28 z 29Współpraca a znajomość językaangielskiego - podsumowanieBaza CYTBIN rejestruje 1152 autorów artykułówopubliko...
Slajd 29 z 29Dziękuję za uwagę
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Współautorstwo publikacji naukowych jako wyznacznik współpracy między naukowcami / Jacek Tomaszczyk

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Współautorstwo publikacji naukowych jako wyznacznik współpracy między naukowcami / Jacek Tomaszczyk

 1. 1. Jacek TomaszczykInstytut Bibliotekoznawstwai Informacji NaukowejUniwersytet Śląski
 2. 2. Slajd 2 z 29Wstęp - współpraca naukowaW działalności naukowej współpraca przyjmuje różneformy. Naukowcy wymieniają doświadczenia i dzieląsię wiedzą podczas konferencji, warsztatów, staży igościnnych wykładów, w prywatnej korespondencji ipublicznych dyskusjach na forach internetowych, wnieformalnych rozmowach kuluarowych i podczassformalizowanej współpracy przy realizacji dużychprojektów badawczych.Jednak najbardziej widoczną i możliwą do badania wkategoriach ilościowych jest współpraca, którejefektem są wspólne publikacje naukowe.
 3. 3. Slajd 3 z 29Wstęp - współautorstwoOd XVII w. do lat dwudziestych XX w. obowiązywałareguła: jedna publikacja – jeden autor (Greene, 2007).W latach 1920-1950 coraz częściej łamano tę zasadę,a prawdziwy przełom nastąpił w latachosiemdziesiątych XX.W niektórych dziedzinach autorstwo jednoosobowepraktycznie przestało istnieć, a np. w genetyce,klimatologii czy fizyce cząstek elementarnych, zaczęłyregulowanie pojawiać się publikacje mające ponad stuautorów.
 4. 4. Slajd 4 z 29MetodologiaBadaniem objęto wybrane polskie oraz zagraniczneczasopisma z zakresu bibliologii i informatologii,opublikowane w latach 2000-2009. Analizę publikacjipolskich przeprowadzono na podstawie danychzgromadzonych w bazie CYTBIN. Do badaniawybrano czasopisma, których artykuły, opublikowanew latach 2000-2009, zostały zarejestrowane w bazie*.* Baza CYTBIN gromadzi informacje z ośmiu czasopism, ale tylko zczterech z nich są zarejestrowane dane za lata 2000-2009. Tewłaśnie czasopisma zostały wzięte do badania. W bazie brakujeopisów artykułów z czasopisma „Bibliotekarz” za rok 2005
 5. 5. Slajd 5 z 29MetodologiaCzasopisma polskie: „Bibliotekarz”, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej iTechnicznej” (PTINT), „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej” (ZIN).
 6. 6. Slajd 6 z 29MetodologiaCzasopisma zagraniczne (badania na podstawie bazyWeb of Science): „International Journal of InformationManagement”, „Journal of Academic Librarianship”, „Journal of Documentation”, „Journal of the American Society forInformation Science and Technology”, „Library and Information Science Research”.
 7. 7. Slajd 7 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieCzasopismoLiczba autorów1 2 3Bibliotekarz 435 37 3PrzeglądBiblioteczny376 29 3PTINT 195 36 7ZIN 193 6 2Liczba artykułów w badanych czasopismach
 8. 8. Slajd 8 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieWśród 1322 artykułów opublikowanych w badanych czasopismachpolskich91% stanowią publikacje jednoautorskie,8% publikacje dwuautorskie,1% posiada trzech autorów.Najwięcej w sumie publikacji wieloautorskich, 43, znalazło się wczasopiśmie „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, anajmniej, 8, w „Zagadnieniach Informacji Naukowej”.
 9. 9. Slajd 9 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieWśród publikacji dwuautorskich autorzy27% artykułów pochodzą z różnych instytucji.Wśród publikacji z trzema autorami 16% artykułówzostało napisanych przez autorów z dwóchinstytucji, a 11% z trzech.Stąd wniosek, iż współautorstwo w ponad 70%wynika ze współpracy między naukowcami tejsamej instytucji.
 10. 10. Slajd 10 z 29Wyniki badań – czasopisma polskiePoszukując tendencji zmian liczebności współautorstwaposłużono się średnią liczbą autorów przypadającą najedną publikację w poszczególnych latach.W badanych czasopismach w ciągu dziesięciu latśrednia liczby autorów na artykuł niewiele się zmienia inie istnieje żadna tendencja rosnąca czy malejąca.
 11. 11. Slajd 11 z 29Wyniki badań – czasopisma polskieCzasop. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Śr.2000-2009Bibl. 1,10 1,08 1,17 1,08 1,08 b.d. 1,06 1,06 1,08 1,10 1,09PB 1,03 1,07 1,11 1,00 1,12 1,09 1,06 1,16 1,09 1,07 1,08PTINT 1,23 1,45 1,29 1,27 1,09 1,09 1,10 1,00 1,08 1,19 1,18ZIN 1,04 1,00 1,00 1,00 1,13 1,15 1,00 1,17 1,05 1,06 1,06Razem 1,10 1,16 1,14 1,08 1,10 1,10 1,06 1,11 1,08 1,11 1,10
 12. 12. Slajd 12 z 29Wyniki badań – czasopisma polskie –podsumowanieBiorąc za wskaźnik współautorstwo publikacji wczasopismach można wyciągnąć wniosek, iż wdziedzinie bibliologii i informatologii naukowcy w Polscezdecydowanie preferują indywidualny tryb pracy(91%), a preferencja ta w latach 2000-2009 byłaniezmienna.Natomiast tworząc wspólne artykuły autorzy wzdecydowanej większości (ponad 70%) ograniczają siędo współpracy z osobami z tej samej instytucji.
 13. 13. Slajd 13 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneWśród 4685 artykułów opublikowanych w badanychczasopismach zagranicznych z zakresu bibliologii iinformatologii61% stanowią publikacje jednoautorskie,23% – dwuautorskie,10% publikacji posiada trzech autorów,6% to publikacje sygnowane więcej niż trzemanazwiskami autorów.
 14. 14. Slajd 14 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneLiczbaautorówLiczbapublikacjiProcent %1 2835 60,512 1062 22,673 487 10,394 177 3,785 73 1,566 30 0,647 11 0,238 2 0,049 4 0,0910 1 0,0211 2 0,0415 1 0,02
 15. 15. Slajd 15 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneWyniki zbiorczej analizy danych ze wszystkich badanychczasopism pokazują, że zmienia się liczba artykułówjednoautorskich, malejąc w latach 2000-2004 i rosnąc w latach2005-2009, natomiast wśród artykułów 2 i 3-autorskichwyraźnie widać niemal stałą tendencję rosnącą.Wzrost liczby publikacji wieloautorskich nie następuje wskutekzmniejszania się liczby publikacji jednoautorskich, ale wynika zprzyrostu liczby artykułów publikowanych w niektórychczasopismach, zwłaszcza w „Journal of the American Society forInformation Science and Technology” (162 artykuły w 2000 r.,244 w 2009 r.).
 16. 16. Slajd 16 z 29L. aut.Liczba publikacji2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091 313 328 284 253 237 258 276 289 298 2992 78 79 74 85 100 118 119 129 157 1233 34 32 31 41 45 44 56 59 64 814 12 13 11 13 19 10 25 25 17 325 3 4 7 2 5 9 11 12 10 106 2 1 3 3 2 2 5 7 57 2 2 1 1 2 1 28 1 19 2 1 110 111 1 115 1Rosnąca liczba artykułów wieloautorskich
 17. 17. Slajd 17 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneTendencję wzrostu liczby publikacji wieloautorskich możnazaobserwować obliczając w poszczególnych latachśrednią liczbę autorów przypadających na jednąpublikację.Łącznie ze wszystkich czasopism średnia na końcubadanego okresu (2009 r.) jest większa o 0,35 od średniejz roku 2000 i wynosi 1,84. Czasopismem o największejśredniej liczbie autorów na jedną publikację (1,98) za całybadany okres jest „Journal of the American Society forInformation Science and Technology”.
 18. 18. Slajd 18 z 29Wyniki badań – czasopisma zagraniczneCzaso-pismoŚrednia liczba autorów na jedną publikację2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009IJIM 1,63 1,60 1,94 1,80 1,69 2,00 1,87 1,61 1,91 1,87JAL 1,25 1,24 1,23 1,20 1,42 1,42 1,48 1,51 1,28 1,44JD 1,27 1,21 1,17 1,34 1,62 1,26 1,46 1,64 1,49 1,49JASIST 1,73 1,72 1,94 1,77 2,02 2,05 2,05 2,06 2,11 2,17LISR 1,38 1,49 1,44 2,15 1,63 1,55 1,75 1,54 1,52 1,63Razem 1,49 1,44 1,54 1,60 1,73 1,69 1,79 1,79 1,76 1,84
 19. 19. Slajd 19 z 29HipotezyObserwując wzrost liczby publikacji wieloautorskich można zastanawiać sięnad przyczyną tej tendencji. Wśród hipotez można wskazać:1. wzrost stopnia skomplikowania problemów badawczych,2. potrzebę większych środków finansowych na badania, co może byćosiągnięte głównie dzięki współpracy między instytucjami (większaszansa na uzyskanie grantu),3. rozwój komunikacji elektronicznej (oprogramowanie do pracy grupowej,telekonferencje), która ułatwia nawiązywanie kontaktów i przyspieszawymianę informacji,4. dostęp do wysokospecjalistycznej aparatury badawczej, którą posiadaniewiele ośrodków (w bibliologii i informatologii rzadko jednakwykorzystuje się taki sprzęt),5. zwiększenie się objętości artykułów naukowych, co może być związane zpierwszą hipotezą.
 20. 20. Slajd 20 z 29Weryfikacja hipotezy nr 5Na podstawie procentowego zestawienia udziału artykułów w zależności odliczby autorów i liczby stron dostrzeżono związek między tymi wartościami.Im większa liczba stron, tym mniejszy udział artykułów jednoautorskich iodpowiednio rosnący udział artykułów napisanych przez 2, 3, 4, 5 i 6 autorów.Na przykład dla publikacji 6 i 12-stronicowych:Liczba autorów Publikacje6-stronicowePublikacje12-stronicowe1 3,4% 2,3%2 4,1% 6,9%3 2,5% 8%4 3,4% 6,8%5 4,1% 8,2%6 3,3% 10%
 21. 21. Slajd 21 z 29Weryfikacja hipotezy nr 5Zwiększony udział publikacji wieloautorskich możewynikać ze wzrostu liczby artykułów, w tym nawet300% wzrost liczby artykułów o objętości 6-15stron, i korelacji między liczbą stron a liczbąautorów.Przyjrzyjmy się jeszcze średniej liczbie autorówdla publikacji o tej samej liczbie stron.
 22. 22. Slajd 22 z 29Średnia liczba autorów artykułów w zależności odliczby stron i roku publikacji (fragment tabeli)LiczbastronŚrednia liczba autorów2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Różnica2000 a20095 1,23 1,50 1,31 1,20 1,40 1,46 1,64 1,75 1,88 1,77 44%6 1,60 1,44 1,70 1,54 1,89 1,50 1,41 1,40 1,83 1,91 19%7 1,40 1,73 1,36 1,50 1,71 1,68 1,63 1,90 1,55 1,83 31%8 1,73 1,92 2,21 1,72 2,20 1,74 2,36 1,76 2,10 2,00 16%9 1,95 2,18 1,90 2,56 2,19 1,80 1,81 2,37 1,98 2,16 11%10 2,00 2,25 1,64 2,60 2,19 1,96 2,10 2,04 1,88 2,38 19%11 1,90 1,69 2,21 2,14 1,94 2,21 2,29 1,69 2,14 2,32 22%12 1,92 1,88 1,93 1,89 2,64 1,83 2,75 2,43 2,33 2,21 15%13 2,00 1,88 2,19 2,14 2,00 2,16 2,23 2,42 2,80 2,25 13%14 2,43 2,07 2,07 2,18 2,29 2,35 2,18 1,96 1,79 2,71 12%15 1,94 1,73 1,75 2,20 2,35 2,00 2,43 2,83 2,91 2,33 20%16 1,77 2,09 2,33 2,00 2,08 2,87 2,35 2,12 2,22 2,45 38%
 23. 23. Slajd 23 z 29Weryfikacja hipotezy nr 5Wzrost średniej liczby autorów na artykuł nie możebyć spowodowany wyłącznie większą objętościąpublikacji, ponieważ to zjawisko obserwowane jestrównież dla stałej liczby stron.Na przykład artykuły 15-stronicowe w roku 2000miały średnio 1,94 autora, a w roku 2009 – 2,33, codaje 20% wzrost przy tej samej liczbie stron.Zatem aby dowiedzieć, skąd ten przyrost liczbyartykułów wieloautorskich, należy zweryfikowaćpostawione wcześniej hipotezy 1-4, przeprowadzającbadania jakościowe.
 24. 24. Slajd 24 z 29Wyniki badań - podsumowaniePrzeprowadzone badania ukazały tendencję wzrostu liczby publikacjiwieloautorskich w piśmiennictwie zagranicznym w latach 2000-2009,w których artykuły wieloautorskie stanowią 39% ogółu publikacji.Natomiast w literaturze polskiej zaobserwowano w tym okresie stały,9% udział publikacji wieloautorskich.W badanych czasopismach zagranicznych regularnie pojawiają sięartykuły o trzech i większej liczbie autorów, stanowiąc 16% ogółupublikacji, podczas gdy w czasopismach polskich publikowane sąartykuły autorstwa co najwyżej trzech osób i stanowią 1% wszystkichpublikacji.
 25. 25. Slajd 25 z 29Wyniki badań - podsumowaniePytania:1. Jakie są przyczyny wzrostu współautorstwapublikacji w światowej literaturzespecjalistycznej i dlaczego w Polsce tozjawisko występuję w tak niewielkim stopniu?2. Jak współautorstwo rzeczywiście wpływa najakość badań i publikowanych prac?
 26. 26. Slajd 26 z 29Współpraca a znajomość językaangielskiegoTrudno obiektywnie zmierzyć poziomznajomości języka angielskiego wśródpolskich bibliologów i informatologów.Jednym ze wskaźników kompetencjijęzykowych może być ilość anglojęzycznejliteratury cytowanej w publikacjach.
 27. 27. Slajd 27 z 29Współpraca a znajomość językaangielskiegoWykorzystanie literatury obcej w dużym stopniu zależy odtematyki badawczej i z pewnością nie można wyciągaćwniosków, że naukowcy, którzy nie cytują obcojęzycznychtekstów nie znają języka obcego.Jednak w bibliologii i interdyscyplinarnej informatologiiistnieje wiele pól badawczych, którymi zajmują się naukowcyna całym świecie i dlatego przytoczenie danych na tematwykorzystania literatury anglojęzycznej w polskimpiśmiennictwie z tego zakresu może dać przybliżony obrazstopnia posługiwania się językiem angielskim w celachnaukowych.
 28. 28. Slajd 28 z 29Współpraca a znajomość językaangielskiego - podsumowanieBaza CYTBIN rejestruje 1152 autorów artykułówopublikowanych w polskich czasopismach z bibliologii iinformatologii.W ciągu 10 lat 141 autorów przynajmniej raz powołało sięna artykuł w anglojęzycznym czasopiśmie.12 %No comment
 29. 29. Slajd 29 z 29Dziękuję za uwagę

×