Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Vanliga fallgropar<br />Verksamheten har svårt att komma överens om vilka verksamhetskrav som är viktigast (prioriteringen...
Viktigt att tänka på innan utveckling<br />Satsa på områden där omedelbara vinster blir synliga dvs. störst affärsnytta me...
Ta hänsyn till de olika informationsbehoven<br />2010-05-28<br />© Ikaros<br />3<br />Ledningsnivå (Strategisk)<br />Överb...
Bra atttänkapå!<br />Prata och utbyt information med andra företag och organisationer, som redan har skaffat sig erfarenhe...
Framgångsfaktorer under resan<br />Kommunicera mycket under hela processen, kommunikationsvärdet underskattas alltför ofta...
Underskattaintebetydelsenavattskapadelaktighet<br /><ul><li>Engagera
Involvera
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

BI - Vanliga fallgropar

418 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

BI - Vanliga fallgropar

 1. 1. Vanliga fallgropar<br />Verksamheten har svårt att komma överens om vilka verksamhetskrav som är viktigast (prioriteringen) <br />Svårt att få tillgång till viktiga nyckelpersoner i verksamheten när kravinsamlingen görs<br />Man har fastnat i en diskussion kring val av teknologi för att hantera verksamhetens behov relaterat till BI<br />Det saknas en utpekad ägare i verksamheten för Business Intelligence<br />Missar att ta fram företagsövergripande definitioner och ett robust Data Warehouse<br />Det saknas en samsyn på nuläge, börläge och därigenom också på Roadmap<br />2010-05-28<br />© Ikaros<br />1<br />
 2. 2. Viktigt att tänka på innan utveckling<br />Satsa på områden där omedelbara vinster blir synliga dvs. störst affärsnytta med minst ansträngning s.k. Lowhangingfruits. Slutför varje etapp avseende datakvalitet.<br />Gör ett business case. Fokusera på affärsnytta! <br />Säkerställ vilken information som användarna behöver få ut av systemet och med vilka frekvens (dag/vecka/månad/kvartal). Ofta har detta ignorerats vilket inneburit att hela BI-projekt fallerat eftersom användarna inte varit nöjda och fått vad de efterfrågat.<br />Skapa gemensamma nyckeltal (KPI, PI) och definitioner. Vad är en kund etc.?<br />Bygg gärna en prototyp så tidigt som möjligt, ju tidigare användarna kan visualisera sig BI lösningen desto större engagemang skapas. <br />2010-05-28<br />© Ikaros<br />2<br />
 3. 3. Ta hänsyn till de olika informationsbehoven<br />2010-05-28<br />© Ikaros<br />3<br />Ledningsnivå (Strategisk)<br />Överblick och trender genom score cards, dashboards etc.<br />Mellannivå(Taktisk)<br />“Root cause analysis” och ad-hoc rapporter<br />Operationell nivå<br />Fördefinierade rapporter<br />
 4. 4. Bra atttänkapå!<br />Prata och utbyt information med andra företag och organisationer, som redan har skaffat sig erfarenheter inom olika områden<br />Identifiera och dra slutsatser från lyckade införanden av BI stöd i organisationen<br />Skapa samsyn kring utmaningarna hos en kärntrupp (över organisationsgränserna) inklusive potentiell sponsor som ser värdet i att etablera ett sådant forum<br />Förankra och styr initiativet genom ledningen.<br />Engagera rätt medarbetare i projektgruppen och projektet. Erfarenhet, kompetens och skicklighet hos teamet är avgörande för BI-projektets framgång. <br />Koppla BI till strategi, vision och mätbara mål. <br />
 5. 5. Framgångsfaktorer under resan<br />Kommunicera mycket under hela processen, kommunikationsvärdet underskattas alltför ofta<br />Utvärdera projektrisker kontinuerligt <br />Jobba i iterationer, undvik ”The Big Bang”<br />Arbeta enligt en BI metod/best practise<br />Metadata är viktigt och ett kontinuerligt arbete.<br />Jobba aktivt med datakvalitén<br />2010-05-28<br />© Ikaros<br />5<br />
 6. 6. Underskattaintebetydelsenavattskapadelaktighet<br /><ul><li>Engagera
 7. 7. Involvera
 8. 8. Informera
 9. 9. Utbilda </li></ul>Framgång/misslyckande?<br />Detta är avgörande för hur ett BI initiativ/projektet kommer att uppfattas efter implementeringen (framgång / ytterligare ett misslyckat BI initiativ)<br />
 10. 10. Vad krävs?<br />2010-05-28<br />© Ikaros<br />7<br />För att nå framgång med <br />Business Intelligence <br />så krävs det en förändring i både sättet att tänka och sättet att arbeta!<br />

×