Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Drammenskonferansen 2019: Tor Evert Lindeland

  1. Boliger for alle på Fornebu: Fellesløsninger, delingsøkonomi og sosial bærekraft Tor Evert Lindeland, Prosjektsjef, OBOS Fornebu AS Drammenskonferansen, 20.03.2019
  2. Fornebu Allé • Lokalgate • Fornebu S til Flytårnet • Ulike handels og service tilbud • 5-minuttersbyen • Kort vei til alt • Attraktivt å gå og sykle
  3. 9.4 - FutureBuilt • Status: Regulering • Antatt første salgsstart våren 2020 • Ca 600 boliger • 600 m2 fellesfunksjoner • 1 500 m2 service/handel/tjeneste • Forbildeegenskaper: • 150 boliger nær-nullenergi (nZEB- 40 kW-time/m2) • 50 boliger plusshus-nivå • 50 boliger i massivtre • Energi- og effektstyring • Mål om samlet reduksjon i klimagassutslipp på opptil 50% • Transport • Energi, under bygging og i bruk • Materialbruk Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 5 Kvartal 6
  4. Fellesløsninger og delingsøkonomi • Gjestehybler • Smørerom, verksted • Gamingrom • Droppunkt/hentepunkt • Felleslokaler • Felleshage • Parsellhager- urban farming • Sykkelservice • Bil- og sykkeldeling • App til drift og booking
  5. Inngangssoner Bevegelsesmønster
  6. Felleslokaler
Publicité