Publicité
Publicité

Drammenskonferansen 2019: Øyvind Johnsen

  1. Nytenking, sosial miks og boligdeling Fagdirektør Øyvind Johnsen, Husbanken Drammenskonferansen 2019
  2. 2 Målgrupper: Barn og unge er hovedprioritet • Bedre boforhold for barnefamilier med lav inntekt er en viktig del av fattigdomsbekjempelsen og Husbankens samfunnsoppdrag • Andre prioriterte målgrupper i 2019 er • mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet • eldre • funksjonshemmede
  3. 3 Gode boliger og boligområder • Sosial blanding • Generasjonsblanding • Funksjonsblanding • Deleløsninger
  4. Hvordan får vi bedre boliger og boligområder? • Brukerperspektiv - samskaping • Helhetlig planlegging • Variere boligstørrelser • Nytenking - innovasjon
  5. 5 Husbanken sier ja til innovasjon! • Husbanken ønsker å stimulere til nye løsninger • Faglig funderte og fornuftige løsninger får JA! • Start dialogen tidlig
Publicité