Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Drammenskonferansen 2019: Øyvind Johnsen

30 vues

Publié le

Intro fra Husbanken om nytenking, sosial miks og boligdeling. Drammenskonferansen 2019

Publié dans : Immobilier
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Drammenskonferansen 2019: Øyvind Johnsen

  1. 1. Nytenking, sosial miks og boligdeling Fagdirektør Øyvind Johnsen, Husbanken Drammenskonferansen 2019
  2. 2. 2 Målgrupper: Barn og unge er hovedprioritet • Bedre boforhold for barnefamilier med lav inntekt er en viktig del av fattigdomsbekjempelsen og Husbankens samfunnsoppdrag • Andre prioriterte målgrupper i 2019 er • mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet • eldre • funksjonshemmede
  3. 3. 3 Gode boliger og boligområder • Sosial blanding • Generasjonsblanding • Funksjonsblanding • Deleløsninger
  4. 4. Hvordan får vi bedre boliger og boligområder? • Brukerperspektiv - samskaping • Helhetlig planlegging • Variere boligstørrelser • Nytenking - innovasjon
  5. 5. 5 Husbanken sier ja til innovasjon! • Husbanken ønsker å stimulere til nye løsninger • Faglig funderte og fornuftige løsninger får JA! • Start dialogen tidlig

×