Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Kristin Lind, Kommunal og moderniseringsdepartementet

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Samspill og samarbeid for vekst i byregioner Prosjektleder Kristin Lind Drammenskonferansen 2015
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Disposisjon • Bakgrunn for byregionprogrammet • Byregionprogrammet • Blir det samfunnsutvikling av det?
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nettoinnvandring og fødselsoverskudd gir befolkningsvekst i norske byregioner 3 2007-2012 4 storbyregioner 16 mellomstore 31 småbyregioner 258 kommuner i byregionene 170 andre kommuner
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sentralisering pågår, i hele Norden De fleste arbeids- markedsregioner vokser i Norge, inklusive mange små 4
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet5 Arbeidsmarked og befolkningsutvikling
 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet • 33 regioner deltar i programmet
 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mål og hensikt • På bakgrunn av kunnskap skal byregionene utvikle lokalt forankrete strategier og tiltak som kan bidra til å styrke den regionale vekstkraften • Gi kunnskap om byenes rolle for regional utvikling og betydningen av samspillet mellom byene og omlandet for regional vekst 7
 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gjennomføring Fase 1 (2014)  Etablerer og konsoliderer samarbeid internt  Velger tema regionen vil arbeide videre med Fase 2 (fra 2015) Lager konkrete strategier og gjennomfører tiltak innen temaet regionen har valgt i fase 1 Nasjonalt nettverk 8
 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor et utviklingsprogram for byregioner? • Er byen motor for omlandet? • Kunnskap om samhandling by-omland – Bruker byen sin energi og skaper vekst i hele regionen? – Eller henter den energi fra omlandet og skaper vekst i byen? – Eller vekselvirkning? Flaskehalser – hva hemmer og fremmer vekst i regionen? 9
 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Samspill, samarbeid, vekst • Om tilfeldig og villet økonomisk kontakt over kommunegrensene • Hvilken vekst? • Behovet for å samordne seg lokalt – Dele informasjon – Utvikle felles problemforståelse – Unngå å svekke andres måloppnåelse – Utvikle felles plan/tiltak 10

Notes de l'éditeur

 1. 3
 2. 4
Publicité