Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Lohne&Lauritzen

  1. Utfasing av fossilbasert drivstoff hos Lohne & Lauritzsen 2016 - 2020
  2. ORGANISERING • Hvordan drifte et tømrermesterfirma med sykkel • Logostikk og planlegging • Effektiv varelevering • Bruk tiden på byggeplass ikke i bil • Rullering av biler • Kjøp de beste syklene og gode sykkelklær
  3. Prosjekt for utfasing av fossilbasert drivstoff • Lohne & Lauritzsen startet med «grønn konvertering» vinteren 2016 • Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn i juni 2016 • Bakgrunnen var diverse myndighetstiltak («pisk & gulrot»), • Men også en antagelse om: • At vi ville bli i bedre form av å sykle • At vi ville komme raskere frem i Oslo sentrum på sykkel • At vi ville kunne spare penger på bompasseringer og parkering, og at våre kunder dermed også ville spare penger • At vi generelt ville bli gladere og mer fornøyd
  4. Gjennomført og planlagt konvertering 0.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 80.0 % 100.0 % 120.0 % 2015 2016 2017 2018 (opnådd 9M) 2018 (antatt) 2019 (mål) 2020 (mål) Tilbakelagt distanse pr transportmiddel El-sykkel El-bil Diesel-bil
  5. Status • Vi har ca 12 medarbeidere • Vi har omsatt for mellom 40 og 80 MNOK de siste årene og hatt god lønnsomhet • Vi har 90% av vår aktivitet innenfor Ring 3 i Oslo • Vi har kjørt ca 80.000- 100.000 km hvert år • Vi startet med el-sykler i 2016 og trappet videre opp i 2017 • I 2018 har vi solgt alle dieselbilene unntatt en, og erstattet dem med elektriske biler, og enda fler elektriske sykler • Vi regner med å selge den siste dieselbilen i løpet av 2019, og være 100% basert på muskelkraft og elektrisitet fra og med 2020
  6. Kostnadsutvikling (tall pr km kan multipliseres med ca kr 80.000 – 100.000for å se total årlig innsparing) kr- kr1.00 kr2.00 kr3.00 kr4.00 kr5.00 kr6.00 kr7.00 kr8.00 kr9.00 kr10.00 2015 2016 2017 2018 (opnådd 9M) 2018 (antatt) 2019 (mål) 2020 (mål) Totale transportkostnader pr km
  7. Karboneffekt 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 2015 2016 2017 2018 (opnådd 9M) 2018 (antatt) 2019 (mål) 2020 (mål) Liter fossilbasert drivstoff pr kjørte km
  8. TILRETTELEGGING • Gode og dedikerte sykkel veier • Smarte løsninger for å unngå farlige situasjoner • Tilrettelegging på arbeidsplassen parkering service, dusj etc • Økonomiske støtteordninger • Motivering
Publicité