Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentasjon av Buskerudbypakke 2

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Martin Mæland, OBOS
Martin Mæland, OBOS
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Presentasjon av Buskerudbypakke 2 (20)

Publicité

Plus par insam (20)

Plus récents (16)

Publicité

Presentasjon av Buskerudbypakke 2

 1. 1. Buskerudbypakke 2 – en framkommelighetspakke 27. Sept 2018 Transport 2.0 Tor Atle Odberg Buskerudbysekretariatet
 2. 2. Siden 2010 har Buskerudbyen fått 640 millioner kroner i statlige belønningsmidler. Ny avtale for 2018-2019 på 166 millioner kroner. Belønningsmidlene fases inn i byvekstavtale BUSKERUDBYPAKKE 1
 3. 3. Byvekstavtale Det kun midler som er forankret i gjeldende NTP 2018–2029 kan inngå i en byvekstavtale Vedtatt regional areal- og transportplan med nullvekstmål Dokumentere måloppnåelse nullvekstmålet for personbil “Brukerbetaling som bidrag til finansiering er avklart. Det er gjort nødvendige vedtak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå i tråd med kravene for ordinære bompengepakker.”
 4. 4. Trafikkutfordringene er økende. Samtidig vokser innbyggertallet. Det er nødvendig med nye tiltak.
 5. 5. SLIK REISER VI I DAG = Potensialet for mer miljøvennlige reiser er stort! Buskerudbyen er i toppsjiktet når det gjelder biltetthet per person. 3 av 10 bilreiser er under 3 kilometer. I 80 % av alle bilturene er det bare én person i bilen. ¾ av alle reiser i Buskerudbyen skjer med bil.
 6. 6. NULLVEKSTMÅLET Veksten i persontrafikken skal skje med gåing, sykling eller kollektivtransport. Det er vedtatt av Stortinget.
 7. 7. • Det skal investeres 14,4 mrd i transporttiltak • Alternativer til bilkjøring gjøres mer attraktivt • Næringslivet får bedre framkommelighet • Lufta blir renere Forslaget innebærer:
 8. 8. • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene • Ekspressbusser fra Hokksund til Drammen • Lavere billettpriser • En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig • Bedre kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer • Storsatsing på sykkel • Bedre tilrettelagt for gange Forslaget innebærer:
 9. 9. Viktige vegprosjekter for byutvikling, trafikksikkerhet og framkommelighet: • Ny Svelvikvei • Nytt tilfartsvegsystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134 • Nytt løp i Strømsåstunnelen • Ny Holmenbru • Ny Landfalløybru • Ny Mjøndalsbru Forslaget innebærer:
 10. 10. Målet er at tilbudene skal bli så gode at langt flere synes det går helt fint å sette igjen bilen hjemme!
 11. 11. Det jobbes også for to tog i timen til Hokksund og et billettsamarbeid
 12. 12. 1. Lokal enighet om Buskerudbypakke 2 våren 2018 2. Forhandling om byvekstavtale høsten 2018 3. Stortingsbehandling våren 2019 4. Oppstart av bypakken/byvekstavtalen i 2020 Ambisjon
 13. 13. Felles areal- og transportplan
 14. 14. Gjennomgangstrafikken er liten
 15. 15. Mange skal til sentrum
 16. 16. Prosess Buskerudbypakke 2 MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEB MARS APRIL MAI 2 JUNI Utredningsprogram Innspillsfase Nye tiltakspakker og bomsystemer Høringsfase Politisk 1.g.beh. ATM Kvalitetssikring ATM Endelig politisk behandling 2017 2018 2017
 17. 17. Handlingsrom
 18. 18. Bedre og billigere busstilbud, og bedre forhold for syklende, har vært ønsket av mange.
 19. 19. Drammens Tidende, 7. desember 2017
 20. 20. Økt busstilbud i alle kommuner
 21. 21. Høyere frekvens på eksisterende busstilbud i alle kommuner i rushtiden.
 22. 22. Kollektivgrep
 23. 23. SYKKEL Den største sykkelsatsingen noensinne i vårt område
 24. 24. • Byvekstavtale er måten staten vil kanalisere midler til store samferdselsprosjekter i byområder fremover • Staten har satt av 66 milliarder kroner til fordeling mellom de ni byområdene som er invitert til å inngå en byvekstavtale • Buskerudbypakke 2 og belønningsmidlene vil inngå som en del av byvekstavtalen når den er inngått Byvekstavtale
 25. 25. • For å få inngå en byvekstavtale, er det en forutsetning at Buskerudbyen når nullvekstmålet for personbiltrafikken • Den statlige byutredningen konkluderer med at bompenger må til for at Buskerudbyen skal nå nullvekstmålet • Staten forutsetter også at Buskerudbyen bidrar med lokal finansiering. Fylkeskommunen og kommunene har ikke midler nok alene, men er nødt til å få til et spleiselag med innbyggerne i form av bompenger Statlige krav til Buskerudbyen
 26. 26. • Sier vi nei til Buskerudbypakke 2 og byvekstavtale, må vi kutte i dagens busstilbud, ikke forbedre kraftig, slik planen er. • Byområdet vil stå uten ekstra penger til å bygge ut kollektivtilbud, nye veier, trygge sykkelveier, pendlerparkeringer og knutepunkt. Dette skjer hvis vi sier nei takk:
 27. 27. • Timesregel og månedstak på 70 passeringer • Lette kjøretøy 15 kr utenom rush og 23 kr i rush • Elbiler halv takst • Eks: Kjører du bil til og fra jobb hver dag i rushtiden, og resten utenom rush, blir det 1370 kr pr måned Prisfakta om bommene
 28. 28. Bommer vil redusere trafikken over natten • Mange steder blir det umiddelbart 20–25 % mindre trafikk • Samtidig styrkes busstilbudene kraftig • Det gir en helt ny situasjon for drammensdistriktet
 29. 29. Med bynære bommer blir flere med og betaler, og bomtakstene kan være lavere
 30. 30. Bynære bommer reduserer trafikkbelastningen mest i de delene av Drammen hvor problemene er størst
 31. 31. Illustrasjon: Fjordbyen Lier og Drammen
 32. 32. Ja, det nytter! Hadde hver av oss satt igjen bilen hjemme én gang i uken, hadde køene blitt redusert med 20 prosent.

×