Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Transport 2.0: Sykkelbiblioteket - frokostseminar

 1. BYLIVSPROGRAMMET -ny organisering for et levende sentrum
 2. En godt fungerende by er en forutsetning for at folk har lyst til å  Handle  Jobbe  Være  Bo i sentrum. Et attraktivt og godt fungerende bysentrum er en forutsetning for vekst med kvalitet. BYLIV - BEHOVET
 3.  Hvem har ansvar?  Hvem har mandat?  Hvem har interesser i at det fungerer?  Hvem skal betale og bidra? Men hvem sørger for at bylivet fungerer? Byliv samler alle som har en interesse i at sentrum fungerer BYLIV – en godt fungerende by
 4. Initiert av Bylivsprogrammet Utgangspunkt: bedre opplevelser i byens underganger Selvfinansierende med sponsorer og støttespillere 2014, 2015, 2016 (?) 2015: 14 underganger og 5 store vegger Har satt Drammen på streetart-kartet Massiv støtte og oppmerksomhet i befolkningen UGANGPROSJEKTET
 5. Initiert av bylivsprogrammet i 2015 Prosjektgruppe med offentlige aktører, idrett, frivillighet og næringsliv Tro på at sykkel og sentrum hører sammen Jobber med finansiering og gjennomføring av forskjellige sykkelprosjekter Supplerer og forsterker kommunens og andre aktørers sykkelsatsing  Prosjekter og tiltak som faller utenfor de pålagte oppgavene SYKKEL OG BYLIV
 6. Overordnet mål: Stimulere folk til å velge elsykkel som sitt foretrukne framkomstmiddel i byen VELOTEKET (arbeidstittel)
 7. Folk er nysgjerrige, men hva er bøygen? Fungerer det? Er det dyrt? Er det skummelt? Kommer jeg til å bruke den? Veloteket
 8. Konsept: La folk låne i en lengre periode, teste det i sin hverdag, i sitt miljø, med sine transportbehov. Veloteket
 9. Hypotese: Mange er interessert, men de vil være sikre før de bruker 15`-45` på sykkel. Veloteket
 10. Erfaringer fra Malmø: • Over 50% av lånerne går til innkjøp av egen elsykkel innen 3mnd etter låneperioden. • 20 uker venteliste – ikke markedsført. (6 sykler) Veloteket
 11. Erfaringer fra Malmø: Tre hovedgrupper lånere: • Barnefamilier med 1-2 barn som ønsker å gjøre daglige gjøremål/logistikk med sykkel • Eldre som ønsker å fortsette/begynne å sykle tross svekket helse • Pendlere med moderat reiselengde til jobb som ønsker å erstatte bilbruk med sykkelbruk Veloteket
 12. Tanker om sykkeltyper:  Alle med elektrisk hjelpemotor  Høy kvalitet – gode opplevelser  “Vanlige” elsykler  Lastesykler  Alle skal ha bagasjesystemer  Variert utvalg Veloteket
 13. Om låneordningen:  For innbyggere i Drammen kommune  Over 18 år  Må ha egen forsikring  2 uker lånetid  En-gangs lån  Sentral plassering ved knutepunkt (Strømsø torg)  Gode låsesystemer medfølger  Minimum 10-12 sykler  3-årig prosjekt Veloteket
 14. Finansiering: • Belønningsmidler Buskerudbyen • Drammen kommune Veloteket
 15. Status nå: • Anskaffelsesprosess • Finne egnede lokaler • Lage brukeravtaler • Forsikring – ansvar - erstatning Veloteket
 16. • Har dere tro på dette? • Hvordan blir det best mulig? • Innspill – forslag forbedringer? • Annet navn? Veloteket
Publicité