Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Urban Sjøfront (Stavanger). Kristin Gustavsen, daglig leder i Urban Sjøfront AS

 1. [Jannik Abel] STAVANGER ØST
 2. 600 daa tidligere industriområde
 3. SEIL, SILD & HERMETIKK
 4. Transformasjonsområder i Stavanger
 5. ORGANISERING Siden 2002 URBAN SJØFRONT AS Privat non-profit aksjeselskap eid av 21 grunneiere/aktører i området. Interessentorganisasjon som ivaretar en kollektiv byutviklingsstrategi. 2 kommunale styrerepresentanter 2000 – 2002 URBAN SJØFRONT Formalisert offentlig-privat samarbeidsprosjekt 1999 VISJON URBAN SJØFRONT
 6. STARTEN PÅ EN ENDRINGSPROSESS
 7. VISJONEN [1999] Kunst og kultur som sentral del av byutviklingen
 8. TILBAKEBLIKK UTGANGSPUNKTET(1999): Stigmatisert – ”Byens Bakgård” Ingen konsensus om utviklingsretning (internt) Ingen rolle i kommunens byutviklingsstrategi Ingen egnede juridiske rammer for endring Ingen strategi for gjennomføring Tomme og nedslitte næringslokaler Ingen byfunksjoner (tomme gater) HOVEDTANKE: Fjerne sigma = fjerne seg fra det historiske
 9. STATUS / TREND DRØYT TI ÅR ETTER (2011): JURIDISK- FYSISK- og MENTAL BYUTVIKLING På god veg til å bli Sentrum Øst! • bylivet har ”våknet” – med byfunksjoner/ -aktiviteter, overvekt kulturnæringer, mv. • sterkt økende interesse for andre næringsetableringer • svært positiv trend mht boligsalg Ny rolle mht. sentrumsutvikling – dvs. nye rammeforutsetninger for prosjektutvikling (nja – er på vei) Glede, vilje og evne til innovasjon i prosjektutvikling HOVEDTANKE: Styrke i det historiske
 10. MÅLSETNING Bygge BY Utvikle Stavanger Øst til et mangfoldig sentrumsområde; med bolig, næring, kultur-, service-, aktivitets- og rekreasjonstilbud. Gjennom en framtidsrettet byutvikling – der innovative grep er solid forankret i områdets historie – skal området utvikles med en egenart som gir en tydelig definert plassering og rolle i Stavanger Sentrum og et sted der mennesker ønsker å jobbe, bo og besøke.
 11. STRATEGI
 12. JURIDISKE RAMMER (Reg.plan m/rekkefølgekrav)
 13. DELOMRÅDER
 14. GJENNOMFØRINGSMODELL VA Veg Parker Tomte-erverv Sanering Planintern teknisk hovedinfrastruktur er kalkulert Kostnadene fordeles på grunneiere pr. m2 tomteareal
 15. STRATEGI
 16. BYFUNKSJONER Nybygg og rehabilitering Tou Scene (2001) Orangeriet (2005/07) Ostehuset Øst (Borgen / 2008) BI – bygget (2002) Johannes LS (2003) Haugesundsgata 15 (2006)
 17. BI - BYGGET
 18. JOHANNES LÆRINGSSENTER
 19. TOU SCENE [2001] SENTER FOR SAMTIDSKUNST
 20. TOU SCENE [2001] Tou Scene (2001)
 21. TOU SCENE [2001] Bryggeri bygd i 1895. Tomt siden1980
 22. [2005]
 23. [2005] Utvidelse fra ca 400 m2 til 2000 m2 Scene 1 (Hallen) publikums trapp terrasse Publ.inng.2 Baren kjøkken Scene 2 personal trapp kontorer Verksted personal inng. (1. plan) Atelier-fløy(billedkunstnere) (1. og 2.plan)
 24. TOU SCENE [2005-2010]
 25. KULTURNÆRINGER
 26. KULTURNÆRINGER næring [2006] 93 virksomheter – majoriteten etablert etter 2001
 27. KULTURNÆRINGER næring [2010] 211 virksomheter
 28. ORANGERIET
 29. BORGEN / OSTEHUSET ØST
 30. BORGEN / OSTEHUSET ØST
 31. NYE BOLIGER – Nybygg / rehabilitering Kvitsøygata 100 (2007) Støperigata 25 (2007) Haugesundsgata 15 (2006)
 32. NYE BOLIGER – Nybygg / rehabilitering
 33. PARKER OG PROMENADE «Europan Parken» Promenade Kjelvene Kulturaksen Breivigparken
 34. KULTURAKSEN [2006] – lokal scala
 35. KULTURAKSEN [2010]
 36. KULTURAKSEN [2010]
 37. KULTURAKSEN [2011]
 38. KULTURAKSEN – overordnet scala Fra Bjergsted til Tou Scene
 39. FOLKEPARKEN PÅ KJELVENE
 40. UTEROM – SLIK VIL VI HA DET
 41. AKTIVT MØTESTED
 42. FOLKEPARKEN PÅ KJELVENE
 43. BREIVIGPARKEN
 44. PARKLABORATORIET
 45. PARKLABORATORIET
 46. Kulisse Arena Prosess Anarki BYEN INNBYGGERNE Tilskuere Deltagere Initiativtagere Premissleverandører
 47. PROSJEKTER – UNDER REALISERING [2011] 5 ØST Norwegian Wood Tou Park Utvidelse + galleri Lervig Brygge
 48. NORWEGIAN WOOD – TREHUSBYEN PÅ SIRISKJÆR
 49. LERVIG BRYGGE KAP
 50. PÅGÅENDE PROSESSER - NÆRING Utviklingen av Tou Sentrumsaksen
 51. TOU VISJONEN / NYE TOU [2009/10]
 52. TOU VISJONEN / NYE TOU [2009/10] STUDIOS /ATELIERS FINE ARTS ART HALL NEW SCENE STUDIOS /ATELIERS MUSIC SCENE 1 ENTRÉ CAFE THE GREENHOUSE GUEST HOUSE
 53. SENTRUMSAKSEN - UTGANGSPUNKT STYRKING AV SENTRUM (Sentrumsutvidelse) FDP Langsiktig byutvikling på Nord-Jæren Kommuneplanen SENTRUMSAKSEN STAVANGER ØST Målsetning om å skape et mangfoldig byområde
 54. Har Stavanger sentrum plass nok til å fylle rollen som fylkeshovedstad og regionssenter? I tillegg til handel og kontorarbeidsplasser skal sentrum romme kulturinstitusjoner, boliger og felles uterom. I gjeldende kommuneplan er Stavanger sentrums avgrensning på 860 daa. Stavanger Sandnes Bryne
 55. Har Stavanger sentrum plass nok til å fylle rollen som fylkeshovedstad og regionssenter? Stavanger sentrum Forus 860 daa 4400 daa
 56. SENTRUMSAKSEN
 57. SENTRUMSAKSEN Byliv Knutepunkt (Expo) Mediabyen
 58. EUROPAN 8
 59. Stavanger Skatehall
 60. ”MENS VI VENTER” (transformasjon) X-punkt Pedersgata TW1 (Tou Works) Midlertidig park Skatehall Sandvolleyhall
 61. TOU WORKS I Art Project Pedersgata
 62. NUART LANDMARK [2010] Foto: FC Salicath 2011
 63. NUART LANDMARK [2010]
 64. NUART LANDMARK [2010] Foto: FC Salicath 2011
 65. KAPASITET Byggeområder Plan 1785 + Plan 1901 Ved lik fordeling bolig/næring Vurdert som utbygd Potensial i transformasjon = 330 daa = 500.000 m2 BRA = 150.000 m2 BRA = 350.000 m2 BRA Totalt i disse områdene ca 3000 boenheter / 6500 arbeidsplasser d.v.s + 2.400 boenheter og + 4500 arbeidsplasser (?) 95 daa offentlige friområder i reguleringsplan, og ca 42 daa lekearealer i byggeområdene. Av de 95 daa finnes kun 22 daa pr. i dag. Sentrumsaksen 90.000 m2 BRA
 66. www.ostpluss.no
Publicité