Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Surat Kelulusan JPPel

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Surat Kelulusan JPPel

 1. 1. KERTAS KERJA TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2013 / 2014 TARIKH 23-30 MAC 2014 TEMPAT KOLEJ KERIS MAS, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF II MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR (MEP) KOLEJ KERIS MAS SESI 2013 / 2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ”BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA”
 2. 2. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 1 KERTAS KERJA TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS(TG2KM) SESI 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1.0 TUJUAN Pengusulan kertas kerja ini adalah bagi tujuan memohon pertimbangan dan kerjasama serta bantuan kewangan daripada pihak tuan untuk mengadakan program Temasya Gemilang Kolej Keris Mas sesi 2013/2014. 2.0 PENGENALAN Temasya Gemilang Kolej Keris Mas atau lebih sinonim dengan panggilan TG2KM merupakan sebuah acara yang penuh gilang gemilang. Program ini juga menjadi program tahunan sambutan hari keluarga dikolej ini. Acara ini dianjurkan oleh Timbalan Ketua Eksekutif II Majlis Eksekutif Pelajar (MEP) Kolej Keris Mas bersama ahli jawatankuasa khas yang dilantik di bawahnya. Temasya Gemilang yang sudah berusia sedekad dan mencecah usia 12 tahun. Kepelbagaian aktiviti yang akan dianjurkan lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan golongan belia iaitu Kesukarelawan, Kesenian Dan Kebudayaan, Keusahawanan, Kesenian Islam, Lestari Bumi dan melibat program berkaitan dengan Aktiviti Tahun Melawat Malaysia 2014. Program ini menjadi platform bagi para pelajar khususnya warga kolej bagi mengasah bakat kerja individu dan berkumpulan serta kemahiran berkomunikasi dengan pihak luar disamping mengeratkan hubungan persaudaraan antara warga Kolej Keris Mas sendiri. Bersesuaian dengan hasrat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang ingin melahirkan mahasiswa/i yang berketrampilan, berilmu serta mampu bersaing dalam arus globalisasi, maka program seperti ini mampu untuk merealisasikan impian tersebut. Melalui pengalaman yang bakal diperoleh sepanjang melaksanakan program ini, mahasiswa/i akan mendapat manfaat yang menjadi bonus kepada mereka apabila menceburi alam pekerjaan kelak selain mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Kolej ini telah ditubuhkan pada tahun 1998 dan dikenali dengan nama Kamsis Alumni. Kemudian, kolej ini diubah namanya kepada Kolej Keris Mas bersempena nama Sasterawan Negara, Allahyarham Kamaludin bin Haji Muhammad. Kolej Keris Mas merupakan kolej kediaman universiti yang kedua terbesar dan mempunyai bilangan penghuni seramai 2300 orang; terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan warganegara. Kolej ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan prasarana seperti dewan besar, gimnasium, Pusat Wacana Ilmu, pusat komputer dan internet, bilik karaoke, bilik kuliah, bilik seminar dan banyak lagi. Setelah tiga belas tahun berdiri utuh dan megah, kolej ini telah membuktikan keupayaannya merealisasikan hasrat melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kejayaan cemerlang, gemilang, terbilang dalam bidang akademik serta ko-kurikulum yang meliputi pelbagai cabang profesionalisme.
 3. 3. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 2 Pada tahun ini sambutan Temasya Gemilang Kolej Keris Mas mengunakan tema “Belia Meraikan Kepelbagaian Malaysia”. Perkara ini diharapkan akan membina semangat kekitaan dan kekeluargaan warga Kolej Keris Mas termasuk pihak pengurusan dan kakitangan kolej akan terus melebar seterusnya bersama-sama memartabatkan moto kolej, iaitu “Bersatu Membina Kecemerlangan”. Temasya pada kali ini akan diadakan pada 23 Mac 2014- 30 Mac 2014, yang akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti-aktviti yang menarik yang mempunyai unsur Ketrampilan diri, Keusahawan, Kekeluargaan dan Kemasyarakatan. Jesteru itu, program ini akan melibatkan penghuni Kolej Keris Mas serta penghuni kolej lain, juga orang awam luar dan dalam universiti. 3.0 OBJEKTIF Selari dengan lapan (8) Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum Berkredit Berasaskan kontrak Pembelajaran, pihak jawatankuasa pelaksana menggariskan beberapa objektif yang perlu dicapai 5.1 Melatih para pelajar dalam kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban (HPP1). Tingkah laku bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain, kepekaan kepada alam sekitar dan kepekaan dan kebertanggungjawaban terhadap situasi sosial seperti perpaduan dan kemiskinan. 5.2 Memperkemaskan lagi kemahiran komunikasi (HPP2). Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh, nada suara), menyampaikan idea secara lisan dan bertulis dengan berkesan, menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan dan mampu berintekasi menggunakan bahasa antarabangsa. 5.3 Memupuk kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat (HPP3). Merancang strategi untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran, meneroka isu/masalah yang memerlukan penyelesaian masalah secara kendiri dan mengumpul maklumat secara kendiri. 5.4 Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran nilai, sikap, etika dan profesionalisme (HPP4). Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya, melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah dan menunjukkan sikap kesukarelawanan. 5.5 Mencungkil kemahiran pemikiran kiritkal, penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik(HPP5). Mengenal pasti masalah tersurat dan tersirat, mengenal pasti dan mensintesiskan masalah dengan tepat dan menilai pelbagai pilihan dan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat. 5.6 Mendedahkan kepada pelajar kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan (HPP6). Menjadi pemimpin atau pengikut sesuai dengan konteks, membina kerja berpasukan untuk mencapai maklumat yang disepakati dan membantu rakan- rakan secara proaktif. 5.7 Memupuk kemahiran pengurusan dan keusahawanan (HPP7). Mencambah idea/cadangan/perancangan setelah meneliti pelbagai pilihan, menetapkan matlamat masa depan dengan menjajarkan perancangan, mempamerkan
 4. 4. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 3 kemampuan untuk, melaksana, memantau dan menilai aktiviti secara sistematik dan menyerahkan/menyahkan autoriti dan kebertanggungjawaban kepada individu lain. 5.8 Melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran kreatif dan inovatif (HPP8). Sentiasa meneroka idea baru, melahirkan idea kreatif/berinovasi yang menambah nilai dan sentiasa merentas halangan dan merebut peluang. 4.0 TEMA “BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA ” “Belia Meraikan Kepelbagaian Malaysia”. Tema ini amat bersesuaian pada TG2KM pada tahun ini kerana ia berkaitan dengan tahun melawat Malaysia 2014 dan program-program yang akan dianjurkn berkait rapat dengan promosi Malaysia dengan lebih jitu kepada warga Universiti Kebangsaan Malaysia malah kepada warga asing yang sedang menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di samping memperkenalkan nama Kolej Keris Mas diluar daripada kampus Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemilihan Tema ini sendiri berkait rapat dengan keunikan Malaysia yang berbilang bangsa,kaum dan agama. Secara tidak langsung hubungan 1Malaysia akan terus dipupuk dengan program-program yang akan dijalankan. Sejajar dengan itu pemilihan tema ini juga dapat memberikan kekuatan dan pengalaman warga Kolej Keris Mas dan Universiti Kebangsaan dalam merialisasikan visi Universiti iaitu Mengilhamkan Harapan Mencipta Masa Depan. Tema ini juga turut menekan eleman- elemen Gagasan 1 Malaysia yang diterapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Tun Abdul Razak .Maka dengan pemilihan tema ini akan menghidupkan dan menyemarakkan lagi perkembangan minda mahasiswa kepada negara bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat serta negara agar dapat melahirkan masyarakat Malaysia Kelas Pertama. 5.0 ANJURAN Timbalan Ketua Eksekutif II Majlis Eksekutif Pelajar Kolej Keris Mas Sesi 2013/2014 Universiti Kebangsaan Malaysia 6.0 TARIKH DAN MASA Program ini dicadangkan untuk diadakan pada: Tarikh : 23 Mac - 30 Mac 2014 Hari : Ahad - Ahad Masa : 8.00pagi -11.00 malam
 5. 5. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 4 7.0 TEMPAT PROGRAM Tempat program akan dijalankan ialah di kawasan sekitar Kolej Keris Mas dan Bangunan Pusanika Universiti Kebangsaan Malaysia. 8.0 PUBLISITI Publisiti bagi temasya ini adalah dicadangkan dilaksanakan seluruh Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Kajang, Hulu Langat, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka menerusi  Poster  Bunting  Flyers  Kain rentang  Laman web rasmi kolej (www.ukm.my/kkm)  Blogspot rasmi kolej (http://kkm0730.blogspot.com)  Facebook rasmi (klik carian “Temasya Gemilang”)  Blogspot rasmi temasya (http://tg2km.blogspot.com)  E-pelajar (www.ukm.my/e-pelajar)  E-warga (www.ewarga.ukm.my)  Siaraya ( Hotfm & radio Midas UKM )  Mewujudkan satu sudut info temasya di kawasan kafetaria Bagi strategi publisiti Temasya Kolej Keris Mas, poster akan ditampal di setiap blok kediaman dan di bangunan pentadbiran. Bunting dan kain rentang akan digantung di sekitar kolej, kawasan kampus induk UKM serta sekitar Bangi. Selain itu, pada setiap minggu akan diadakan program di bawah anjuran sekretariat TG2KM bagi memberi publisiti awal kepada warga kolej Keris Mas mengenai TG2KM. Sudut info akan diletakkan di kafeteria kolej bertujuan untuk membekalkan serba sedikit maklumat penting kepada penghuni seperti tarikh berlangsungnya TG2KM, program yang bakal dijalankan, nama perasmi dan sebagainya. Pengagihan Flyers mengenai TG2KM Jawatankuasa pelaksana juga bercadang mempaparkan program ini menggunakan skrin digital yang terletak di hadapan pintu masuk utama Universiti Kebangsaan Malaysia, di dalam portal e-pelajar,e-warga seminggu sebelum majlis ini berlangsung. Publisiti program dirancang akan mula dijalankan seawal tiga bulan sebelum program bermula. Ianya akan dijalankan secara berperingkat, iaitu tiga hingga bulan sebelum program ini berlangsung, publisiti hanya akan dijalankan di sekitar kolej sahaja, kemudian sebulan sebelum program ini berlangsung, publisiti akan dilakukan di sekitar UKM Bangi. Bagi hebahan melalui radio Hotfm dan Midas, hebahan akan dilakukan dua minggu sebelum progran bermula. Selain dari itu, pihak penganjur TG2KM sendiri mempunyai inisiatif sendiri mengadakan ruangan rasmi blog serta facebook TG2KM yang telah mempunyai pengunjung setia melebihi seribu pelajar
 6. 6. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 5 9.0 CADANGAN PERASMI 1. Perasmian Pembukaan a. Yab Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Bin Yassin Menteri Pendidikan b. YBhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia c. Y.Bhg. Prof. Datin Noor Aziah binti Mohd Awal Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UKM 2. Perasmian Penutup a. YB Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia b. Y.Bhg Prof. Dr. Rahmah Mohamed Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi), UKM c. Dr. Ruslin bin Amir Pengetua Kolej Keris Mas, Universiti Kebangsaan Malaysia 10.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM  Jumlah peserta (anggaran; pengisian/acara/pertandingan dalam program adalah secara terbuka) Melebihi 400 orang  Jumlah juri bagi pertandingan-pertandingan yang bakal diadakan : 15 orang  Jumlah urusetia : 200 orang  Jumlah pengunjung (anggaran) : 5000 orang 11.0 STRUKTUR ORGANISASI Rujuk Lampiran A
 7. 7. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 6 12.0 TENTATIF PROGRAM Rujuk Lampiran B 13.0 PERINCIAN PROGRAM 13.1 KARNIVAL KEBUDAYAAN DAN PERPADUAN KAUM Pertandingan Tarian Kontemporari IPTA Tarian kontemperari merupakan tarian moden yang mempunyai kepelbagaian dari segi konsep dan budaya. Pertandingan tarian kontemporari ini diadakan bertujuan menyatukan bakat menari bukan sahaja daripada mahasiswa UKM malah mahasiswa daripada IPTA lain di samping saling bertukar pandangan berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan. Karnival Silang Budaya Karnival Silang Budaya adalah program yang melibatkan kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Karnival ini diajalankan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa pelbagai kaum. Konsep yang ditekankan dalam karnival ini adalah konsep 1Malaysia iaitu sesuatu kaum menerima keunikan kaum lain seadanya agar kita dapat hidup bersama dalam keadaan aman,damai dan harmoni. Antara pertandingan yang dijalankan dibawah Karnival Silang Budaya adalah pertandingan tarian 1Malaysia. Melalui pengalaman yang bakal diperoleh sepanjang karnival tersebut dijalankan, mahasiswa dapat mengukuhkan lagi kefahaman tentang kaum-kaum yang ada di Malaysia. Pesta Pantun Inter-Varsiti Pesta Pantun Inter-Varsiti ialah pertandingan yang julung kalinya diadakan di Kolej Keris Mas. Pertandingan ini akan menampilkan pertandingan pantun antara universiti- universiti yang menghantar wakil. Kugiran Rentak Juara Kugiran rentak juara lebih dikenali sebagai „Battle of The Bands‟. Kugiran rentak juara ni merupakan pertandingan kugiran yang terbuka kepada orang ramai termasuk ;uar daripada UKM. Pertandingan ini dianjurkan bagi mengasah bakat orang ramai dan secara tidak langsung dapat memperkenalkan kumpulan kugiran masing-masing kepada orang ramai.
 8. 8. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 7 13.2 PROGRAM TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2014 Pameran Mini Malaysia Pameran ini mempamerkan keunikan dan identiti Malaysia yang mana kita akan menyediakan pameran yang berkenaan makanan dan permainan tradisional serta budaya setiap negeri. Selain itu, di dalam pameran mini Malaysia. Setiap pameran negeri akan disusun mengikut peta Malaysia. Pertandingan Kereta Berhias Pertandingan ini melibatkan persatuan-persatuan anak negeri yang terdapat di dalam Universiti Kebangsaan Malaysia. Kereta yang dihias adalah berdasarkan tema dan budaya negeri masing-masing. Objektif utama adalah untuk memperkenalkan budaya setiap negeri. Pertandingan Replika Bangunan Pertandingan ini akan melibatkan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dalam mereka bentuk bangunan-bangunan yang terdapat di dalam Malaysia mengunakan barangan terbuang dan replika tersebut akan dipamerkan sepanjang Temasya Gemilang Kolej Keris Mas. 13.3 KARNIVAL KESENIAN ISLAM Pertandingan Tulisan Khat Pertandingan tulisan khat ini diadakan bagi mendedahkan kepada mahasiswa tentang keindahan seni islam. Selain itu, pertandingan tulisan khat ini akan mencungkil bakat mahasiswa dalam bidang kesenian islam tersebut. Forum Bicara Cinta Forum bicara cinta ini akan berkongsi pendapat soal cinta daripada panel-panel yang dijemput. Panel-panel terdiri daripada artis-artis tanah air yang dijemput khas untuk berkongsikan pendapat mereka mengenai cinta. Pertandingan Lagu Ketuhanan Pertandingan lagu ketuhahan ini terbuka kepada semua IPTA. Pertandingan ini berkonsepkan islamik. Lagu yang dibawa bebas sama ada lagu sendiri mahupun lagu yang sedia ada.
 9. 9. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 8 13.4 KARNIVAL USAHAWAN BELIA Seminar Keusahawanan Muda Objektif utama seminar ini adalah untuk mendedahkan kepada peserta terutamanya kepada para belia mengenai peluang-peluang yang mampu diterokai untuk mengubah gaya hidup mereka di samping dapat mengubah persepsi sebahagian masyarakat yang berpandangan bahawa kerja makan gaji sahaja dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Seterusnya, seminar ini juga bertujuan untuk menyuntik semangat para belia bagi menceburkan diri dalam bidang perniagaan bersesuaian dengan hadis Rasulullah s.a.w yang menjelaskan bahawa 9/10 daripada sumber rezeki adalah datangnya daripada aktiviti perniagaan. Medan Selera@ TG2KM Medan selera TG2KM ini memberi peluang kepada usahawan usahawan untuk menjalankan aktiviti perniagaan mereka berdekatan dengan tapak TG2KM. Medan selera ini akan menyediakan juadah juadah yang beraneka untuk mahasiswa terutamanya mahasiswa yang menetap di kolej Keris Mas. Downtown @TG2KM Downtown TG2KM menyediakan prasarana kepada peniaga-peniaga malah mahasiswa yang berminat dalam aktiviti perniagaan. Minggu Cari Duit (McD) Minggu mencari duit menyediakan tapak gerai untuk disewa kepada orang ramai yang ingin berniaga. Tapak gerai juga akan dibuka kepada semua Majlis Eksekutif Pelajar setiap kolej . 13.5 KARNIVAL SUKARELAWAN,KANAK-KANAK DAN KERJAYA Program Gelandangan Program gelandangan ini akan dijalankan luar daripada kampus Universiti Kebangsaan Malaysia dan melibatkan ahli jawatankuasa TG2KM sesi 2013/2014. Program ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat sekeliling yang kurang kasih sayang serta perhatian kepada orang ramai agar mereka lebih dihargai. Masyarakat gelandangan merupakan masyarakat yang terbiar yang serba kekurangan terutamanya dari segi keperluan hidup. Hari Kanak-kanak Hari kanak-kanak diadakan bagi menghargai kanak-kanak sedunia. Dalam program yang dianjurkan ini kanak-kanak dari pelbagai sekolah rendah serta prasekolah dijemput hadir dan menyertai beberapa aktiviti yang melibatkan kanak-kanak. Dengan adanya program seperti ini program TG2KM akan tampak lebih meriah dengan kehadiran anak-anak kecil keriangan.
 10. 10. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 9 13.6 KARNIVAL APRESIASI WANITA(KASWITA) Program Kesihatan Semua siswi kolej keris mas diwajibkan untuk menyertai senam sihat siswi. Mereka dikehendaki untuk memakai pakaian yang telah diberikan yang mempunyai lambang warna yang simbolik dengan kanser servik & barah payudara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran kepada siswi untuk menjaga kesihatan secara berterusan. Senamrobik ini akan berjalan selama 1 jam dengan memuatkan pelbagai jenis senamrobik seperti senam seni. Program Kecantikan 20 terawal akan menerima goodies bag berisi alat kecantikan wajah. Program bermula dengan slot „know your skin‟ yang bertujuan untuk mengenal jenis-jenis bentuk muka , mengetahui punca dan cara mengatasi kulit berminyak dan panduan untuk menjaga kulit. Slot ini akan berlangsung selama satu jam. Slot kedua ialah slot tata rias muka „wakeup makeup‟ yang memberi peluang kepada para peserta untuk mencungkil bakat mereka dalam menata rias wajah dan pemenang bakal muncul dalam majalah komersial. Slot yang ketiga ialah slot penggayaan tudung dan rambut yang sesuai, menarik dan „trending‟. Program Peragaan Pakaian Seramai 15 orang peserta akan memperagakan pakaian tajaan mengikut tema yang telah ditetapkan. Peserta akan dinilai berdasarkan tahap keyakinan dalam sesi soal jawab dan gaya persembahan. Peserta juga dikehendaki mempersembahkan sesuatu mengikut daya kreatiiviti mereka seperti syair , sajak atau menyanyi selama 2 minit. Program Pertandingan Memasak Peserta terdiri daripada 2 atau 3 orang dalam satu kumpulan. Peserta dikehendaki memasak mengikut bahan-bahan yang telah disediakan. Masa yang biberikan ialah 1 jam. Peserta akan dinilai mengikut kreativiti dan rasa masakan. Peserta juga dibenarkan untuk membawa barang-barang masakan sendiri. Program ini bertujuan untuk mencungkil bakat masakan dan memupuk kerjasama dalam kumpulan
 11. 11. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 10 14.0 LANGKAH KESELAMATAN Langkah keselamatan akan dikawal sepenuhnya oleh Exco Keselamatan dan Pengangkutan Sekretariat Temasya Gemilang Kolej Keris Mas sesi 2013/2014 dan dipantau oleh Felo Penasihat Sekretariat. 15.0 BELANJAWAN Rujuk Lampiran C 16.0 PAKEJ PENAJAAN KEWANGAN Rujuk lampiran D 17.0 PAKEJ PENAJAAN BARANG Rujuk lampiran E 18.0 PEJABAT URUSAN Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat, Sila hubungi : Pejabat Pengurusan Kolej, Aras 3, Pusat Kemudahan Kolej, Kolej Keris Mas, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan. (u/p : MOHD. ZULFIQAR MOHD. NOR-0126295843) Tel : 03 89214010 Faks : 03 89214009 E-mel : tg2km13@gmail.com
 12. 12. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 11 19.0 PENUTUP Adalah menjadi harapan agar kertas kerja ini dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan seterusnya mendapat sumbangan dari pihak tuan. Semoga program Temasya Gemilang Kolej Keris Mas sesi 2013/2014 yang bakal dijalankan akan dapat memberi manfaat kepada semua pihak terutamanya mahasiswa/i Kolej Keris Mas. Tanggungjawab dan harapan yang diamanahkan akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi agar program ini dapat dijayakan sepenuhnya demi menjunjung aspirasi dan citra universiti untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang bagi segenap aspek Disediakan oleh MOHD ZULFIQAR MOHD NOR Ketua Pengarah Temasya Gemilang Kolej Keris Mas Sesi 2013/2014 Universiti Kebangsaan Malaysia Disokong oleh NUR FATIN ADILIN BT MOHAMED ASHRI Felo Penasihat Temasya Gemilang Kolej Keris Mas Sesi 2013/2014 Universiti Kebangsaan Malaysia Disahkan oleh DR. RUSLIN BIN AMIR Pengetua Kolej Keris Mas Universiti Kebangsaan Malaysia No. Tel: 03-8921 4009 (pejabat) ; 019 26886865 (tel. Bimbit)
 13. 13. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 12 LAMPIRAN A STRUKTUR ORGANISASI TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2012/2013 Penaung YBhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali Naib Canselor, UKM Pengerusi Y.Bhg. Prof. Datin Noor Aziah binti Mohd Awal Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UKM Penyelaras Tuan Haji Musa Zainal Abidin Othman Timbalan Pendaftar, Jabatan Perkhidmatan Pelajar UKM Penasihat Utama Dr. Ruslin Amir Pengetua Kolej Keris Mas, UKM Penasihat En Ishak Abdul Rahman Timbalan Pengetua Kolej Keris Mas, UKM En. Md Yusuf Bin Achin Pengurus Kolej Keris Mas, UKM En. Mahadi Bin Long Penolong Pengurus Kolej Keris Mas, UKM Felo Muhammad Hafiz Bin Saad Felo Kanan Kolej Keris Mas, UKM Fatin Adilin bt Mohamed Ashri Felo Penghuni Kolej Keris Mas, UKM Airee Afiq bin Abdul Rahman Felo Penghuni Kolej Keris Mas, UKM
 14. 14. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 13 Ex-Efficio Muhammad Farid Bin Ibrahim Ketua Eksekutif Majlis Eksekutif Pelajar (MEP) Kolej Keris Mas Sesi 2013/2014 Ketua Pengarah Eksekutif Mohd Zulfiqar Bin Mohd Nor FEP/ 3 A136096 012-6295843 Pengarah Eksekutif I Ainur Syakirah Binti Muhd Hissam FSSK/ 2 A141028 0125462840 Pengarah Eksekutif II Muhammad Aliff Bin Azmi FSSK/ 2 A140138 016-5115862 Pengarah Eksekutif III Iza Rozwan Iskandar Bin Zakaria FKAB/ 2 A141204 017-2116711 Setiausaha Kehormat Noreen Fazila Binti Razak FST/ 2 A141260 017-7824687 Setiausaha I Izhani Farhana Binti Nor Azam FPEND/ 1 A143828 014-2340419 Timbalan Setiausaha Fatin Nor Alia Binti Zolfan FUU/ 1 A146462 017-3019846
 15. 15. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 14 Bendahari Kehormat Siti Norhalijah Binti Yusop FEP/ 2 A139782 017-9899263 Timbalan Bendahari I Siti Nurul Aisyah Binti Rosli A144293 Timbalan Bendahari II Mohamad Mustaqim Bin Abas A 146083 Eksekutif Program : Muhammad Fithri Bin Ismail (A141083) Marina Binti Izham (A143327) Eksekutif Perolehan & Penajaan : Syahirah Binti Omar (A145373) Nur Afiqah Binti Ahmad (A143554) Eksekutif Publisiti dan Penerbitan : Mohammad Afiq Bin Zainddin (A144108) Nor Izyani Binti Ismail (A146344) Eksekutif Jamuan : Sumirah Binti Makhtar (A139615) Nur Shazwanie Bt Rosehan (A 145269) Eksekutif Teknikal & Logistik : Wan Nurashikin Binti Wan Khairuddin (A140866) Mohammad Syafiq Bin Rosman(A143832) Eksekutif Tugas-tugas Khas : Abdul Raof Bin Hasan (A144263) Afandi Bin Safi (A141506) Intan Nor Shalily Binti Shamsuddin (A144256) Eksekutif Keselamatan & : Mohammad Abdin Syakirin (A140581) Ibrahim Bin Abdullah (A145890) Pengangkutan Eksekutif Sijil & Cenderamata : Siti Arfaf Bt Othman (A140021) Wan Norrazariah Binti Abdul Razak (A139705)
 16. 16. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 15 Eksekutif Persembahan dan Sambutan : Nur Faizah Bt.Sun‟ani (A140130) Liya Saffura Binti Roeslan (A145618) Eksekutif Perhubungan Awam Dan Koprat : Muhammad Salihin Bin Jaafar (A141372) Siti Khafizah Binti Khalid (A142206) Ahmad Akram Zaki Bin Ahmad TarmizI (141497) Eksekutif Pameran Dan Jualan : Nur Izzati Bt Khairi (A 143415) Syaqila Athirah Binti Tahir (A146076) Eksekutif Sukan : Tun Muhammad Zharif Bin Amiruddin (A146245 ) Faezatul Hasliana Binti Hasim (144743 ) Eksekutif Kerohanian : Muhamamad Azamuddin Bin Mohd Ali (A 142108) Nor Ashikin Bt Alias (A 145050) Eksekutif Siswi : Noor Shahidah Bt Hassan (A 140246) Nur Hayati Bt Saleh (A140197) Eksekutif Karnival Silang Budaya : Siti Nurfatihah Bt Rahman (A145691) Divyamalar A/P Lengatharan Eksekutif Akademik dan Inovasi : Raja Ezzurien Bt Raja Ishak(A 144763) Nurul Ain Fatin Bt Muhammad Radzi (A 146086) Eksekutif Kebajikan : Saidatul A‟syah Bt Ahmad Shukri (A142045) Nur Syuhada Binti Md Zain (A143307) Siti Maryam Binti Johan (A140772)
 17. 17. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 16 JawatanKuasa Pelaksana: Nor Sholehah Bt Muhammad Rosdi Nabilah Binti Miat Haslina Binti Jaafar Izzaty Shaharina Binti Ismail Muhammad Aizuddin Bin Azman Nabihan Asyraf Bin Mahmud Zuhudi Nur Atikah Binti Mohd Khairuddin Nor Khaleda Bt Mohd Yusof Khairul Nizam Bin Awang Kechik Nor Alizah Binti Amirul Norashikin Bt Md Ridzuan Mohamad Najmi Bin Shafee Rubie Atul Adawiah Binti Ibrahim Munirah Binti Mohamed Vinotini A/P Genason Cinthu A/P Selvarao Siti Maizatul Syafinaz Binti Mohd Shahadin Tee Siok Kian Woi Pui Teen Tham Yong Wen Kaviinnaa A/P Unni Krishnan Adeline Shoba Hephzibah Ruth A/P Kunasekar Palras Aliffia Rachman Tan Kong Ying Lee Siew Yong Chong Shing Tong Ooi Ong Kit Lam Katie Nurul Hidayati Ng Ai Lee Chong Hao Ann Nor Elly Amira Binti Zainuddin Iva Lee Ke Ting Wong Shi Yi Chan Qin Mi Kan May Yuen Noor Asdayanti Binti Abu Bakar Lovina A/P Yogarajan Noor Hidayah Binti Hasbullah Noor Hafida Bt Zainudin Izzati Sahira Binti Hasanuddin Nurul Sofiavie Binti Nadzri Nur Ain Amirah Binti Mohamad Kanapiah Nurul Shuhada Binti Rasid
 18. 18. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 17 Halimatun Saadiah Binti Ali Rahwani Zayani Binti Puslan Farizah Hazwani Bt Mohd Nazari Nur Zud ' Ain Bt Mahad Azam Humaira' Binti Ghazali Nur Syuhadda Bt Sai'an Nurhazarifah Bt Che Hashim Noorasliza Binti Zaman Fatin Inani Binti Ahmad Zailani Nur Adila Binti Nazaruddin Nik Hadini Aisya Bt. Nik Ahmad Nasruddin Nurul Fateha Bt Ramlan Nurul Nadiya Bt Mursidi Adawiyah Binti Ahmad Azmi Nurfariha Binti Mohd Kamal Noor Amira Aini Binti Noor Anwar Nurain Akmal Khairunnisa Binti Amir Hamzah Nur Adibah Farisah Binti Narawi Mohd Nor Sohlihin Bin Ismail Zaki Amiril Adinda Nur Sahiraz Izzaty Binti Razah Siti Nursa`Idah Binti Jantan Suzaine Binti Samad Intan Syahira Binti Mohamed Hazanee Mhd Ridzwan Bin Jemaan Muhamad Arif Bin Bakar Muhamamad Ruzaini Shahrin Bin Mohd Radzi Nur Hamizah Bt Mohammad Hamdan Syuhada Amirah Bt Rozman Asneta Majus Mohd Azman B Samer Mellissa Marlinny Anak Usop Mismah Semion Fatin Amirah Bt Abdul Hadi Nurul Hafizah Bt Sabtu Masnawiyah Bt Masra Ahmad Zamri B Mohamed Nasir Mohd Hasif B Mohd Latfi Nur Amira Bt Rusli Siti Nor Ain Bt Zanowi Jocephine Anak Jonip Amellyinn Sindot Selumin Megat Ahmad Asyraf B Megat S‟adan Anis Bt Yusof Nur Hazim Binti Amat Simin Norfathirah Binti Ziadi Nur Ain Syafiqah Binti Mohd Musleh Mohammad Syahrul Azha Bin Sooed
 19. 19. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 18 Nursyuhada Borhanodin Norhayati Bt Abd Razak Arizan Binti Masli Sumatra Bt Kaman Tuan Nor Aziela Binti Tuan Ismail Siti Soleha Bt Muhammad Nizam Raihan Najihah Bt Ahmad Razid Nur Farhana Bt Mohd Nazir Nor Khairil Azanil B Kamaruddin Mohd Syafiq B Mat Isa Syed Uzair Al-Asyraf B. Syed Mohammad Redza Tengku Fariqul Haq Muhammad Nafizi Bin Ab Ghani Farhan Bin Zulkifli Asyraf Bin Aman Muhammad Firdaus Bin Abu Wan Nur Sahira Bt Wan Mohamed Zuri Wan Nurul Amirah Bt Wan Mohd Nor Nur Faridatul Adiba Bt Mohammad Zaini Aida Nuraini Bt Adnan Asma Binti Adb Hamid Muhammad Hamiduddin Bin Saat Wan Mohd Amiruddin Bin Wan Yusof Mohd. Nabil Bin Zakaria Fikri Akbar Yasin Preeyaa A/P Singanarelu Nurizzat Faiq Bin Zilkifli Mohd. Azli Bin Sidek Indra Islami Muhammad Hafiz Bin Abu Yazid Muhammad Azhar Bin Shahrul Muhammad Faizal Bin Mohamed Kassim Muhammad Ichsan Muhamad Akhiruddin Bin Ahmad Nurul Nadia Binti Zamri Amalina Binti Mohd Hashim Nur Siti Fatimah Binti Mohamad Jamil Nur Athira Shahirah Binti Ab Rahman Noor Elly Nadhirah Bt Hamdan Azlyn Izzati Binti Adinie Siti Noor Azlien Binti Abas Siti Nor Fatihah Bt Salbinih Maisarah Bt Mohd Shahrain Fadhilah Bt Mat Rodzi Nur Adlin Munirah Bt Misrol Nur Aidasyakirah Bt Mohd Tahir Rahwani Zayani Bt Puslan Muzdalifah Bt Abdul Manaf
 20. 20. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 19 Che Suhaida Bt Che Rahim Nor Hazirah Bt Harif Tengku Shamira Adila Bt Tengku Rosdi Noor Fatimah Jaini Bt Salihatun Saidatul Eliya Bt Rasman Siti Zakiah Bt Lazat Nor Liyana Syaza Bt Nor Azman Shah Siti Nazariah Bt Mohd Nasil Nur Radhiah Bt Rahmat Sri Nooridayu Bt Salleh Rosnahni Bt Ahmad Nurul Syahirah Bt Abdul Halim Nor Fariha Bt Mustapha Adibah Binti Ahamad Muzakir Norhafizah Binti Isa Sazlin Nafiera Binti Mat Nudin Sarah Syahirah Binti Mohamad Daud Nurul Darliana Binti Darwis Nurul Amira Binti Ishak Rozaini Binti Abd Latif Nuurzalifah Binti Mohd Ghazali Nor Intan Azlina Bt Abdul Aziz Noor Safenah Sholehah Binti Mohd Harun Nurul Fatihah Binti Yusof Nurul Atikah Binti Yahya Mohd Amir Bin Mohd Mazuki Hadi Farhan Bin Hassim Mohammad Azam Bin Abdul Hamid Nurul Atiqah Binti Zulkepli Haslinda Binti Sahman Nurfatin Izzati Binti Mat Repin Nadiah Azimah Binti Md Sohani Noor Shuhada Amyira Binti Zamli Marsya Fakhira Binti Mohamed Fahlavei Nazatul Shahira Binti Mat Isa Nurul Khadijah Binti Abdullah Noor Hidayah Binti Mohd Halir Nur Amalina Bt Ahmad Yamin Ramania Binti Mustapa Nurul Hidayah Binti Pauzi Rozaimah Binti Kasah Hamid Muhammad Mumtaz Bin Mohd Nor Noorathika Binti Mohd Madzlan Ratih Wulandari Binti Barata Norainsyaliaty Binti Fuad Hazwan Izani Bin Zainal Abidin Siti Norfaizura Binti Seri Nazrin Arsraf Bin Zahrin
 21. 21. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 20 Muhammad Ubaidah Syafiq Bin Mustafa Nurul Farhana Binti Hassan Nuramirah Binti Ruah Nuraini Binti Haji Ahmad Amah Binti Abd Malik Siti Muthmainnah Binti Osman Noor Farahin Binti Supaat Hazirah Binti Khaidir Muhammad Azhar Bin Akbar Batcha Mohd Syafiq Bin Hamzah Mohd Syahril Bin Edeh Siti Amira Binti Md Shah Rafikah Binti Nordin Nur Syuhada Binti Mohd Gani Najihah Binti Mohd Nor Rozie Binti Adenan Nor Adila Binti Ramli Noor Atiqah Binti Zainon Majidah Binti Mohamed Noor Fara Fatehah Binti Roselan Nor Asikkin Binti Amaran@Amran Nur Wahyuni Binti Aziz Nur Shahirah Farhana Binti Mohamed
 22. 22. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 21 LAMPIRAN B ATURCARA PROGRAM TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 AHAD, 23 MAC 2014 ISNIN, 24 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 12.00 pagi – 3.00 pagi 7.00 pagi – 12.00 tengahhari 9.00 pagi-11.00 malam 10.00 pagi-11.00 malam 3.00 petang-6.00 petang 8.00 malam-11.00 malam Program Gelandangan ke KL Larian Amal TG2KM Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Minggu MencariDuit Pertandingan Kain Rentang “MY MALAYSIA” Majlis Perasmian TG2KM Sekitar Kuala Lumpur Pentas Utama TG2KM, Kawasan UKM dan sekitar Bangi. Ruang legar kafe KKM Sekitar KKM Ruang legar kafe KKM PentasUtama MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi - 11.00 malam 5.00 petang - 11.00 malam 8.30 malam - 11.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Minggu Mencari Duit Forum Bicara Cinta Ruang legar kafe KKM Sekitar KKM Pentas Utama
 23. 23. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 22 SELASA, 25 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi - 11.00 malam 5.00 petang - 11.00 malam 8.30 malam - 11.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Minggu Mencari Duit Pesta Silang Budaya Pertandingan Khat Ruang Legar Kafe KKM Sekitar KKM Pentas Utama Bilik Konvensyen RABU, 26 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi - 11.00 malam 5.00 petang - 11.00 malam 8.30 malam – 11.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Minggu Mencari Duit Pertandingan Tarian Kreatis IPTA Ruang Legar KKM Sekitar KKM Pentas Utama KHAMIS, 27 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi - 11.00 malam 2.00 petang - 5.00 petang 5.00 petang - 11.00 malam 8.30 malam – 11.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Seminar Kerjaya Minggu Mencari Duit Pertandingan Lagu Ketuhanan Ruang Legar KKM Pentas Utama Sekitar KKM Pentas Utama
 24. 24. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 23 JUMAAT, 28 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi – 11.00 malam 8.00 pagi – 12.00 tengah hari 9.00 pagi – 1.30 petang 3.00 petang – 5.00 petang 5.00 petang - 11.00 malam 8.30 malam - 11.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Kejohanan Badminton Piala Pengetua KKM 2104 Program Kecantikan Race of TG2KM Minggu Mencari Duit Malam Apresiasi Wanita Pertandingan Peragaan Pakaian Ruang Legar kafe KKM Dewan Besar KKM Bilik Konvensyen PentasUtama Sekitar KKM Sekitar KKM Pentas Utama SABTU, 29 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi – 11.00 malam 10.00 pagi – 11.00malam 8.00 pagi – 12.00 tengah malam 8.00 pagi – 12.45 tengah hari 8.00 pagi – 12.00 tengah hari 9.00 pagi – 5.00 petang 3.00 petang - 5.00 petang 8.00 malam - 12.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Minggu Mencari Duit Kejohanan Badminton Piala Pengetua KKM 2104 Hari Kanak- kanak Sukan Rakyat Pertandingan Catur Cina Piala Xuan Wu ke-7 Autoshow Ketuk – ketuk Keris Mas Kugiran Rentak Juara Ruang Legar kafe KKM Sekitar KKM Dewan Besar KKM Pentas Utama Gelanggang KKM Bilik Konvensyen Sekitar KKM Pentas Utama Pentas Utama
 25. 25. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 24 AHAD, 30 MAC 2014 MASA PROGRAM TEMPAT 9.00 pagi – 11.00 malam 10.00 pagi – 11.00 malam 9.00 pagi – 10.00 pagi 10.00 pagi – 12.30 pagi 8.00 pagi – 12.00 tengah hari 8.00 pagi – 12.00 tengah hari 3.00 petang – 5.00 petang 8.00 malam - 11.00 malam Pameran Mini Malaysia Pameran Silang Budaya Minggu Mencari Duit Senam Sihat Siswi Seminar Kesihatan MAKNA Penutupan Karnival Siswi Kejohanan Badminton Piala Pengetua KKM 2104 Futsal Piala TNC Hepa Voice of TG2KM Majlis Perasmian Penutupan TG2KM Ruang Legar Kafe KKM Sekitar KKM PentasUtama PentasUtama Dewan Besar KKM Gelanggang KKM Pentas Utama PentasUtama
 26. 26. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 25 LAMPIRAN C BELANJAWAN Anggaran Pendapatan PERKARA RM 1. Sumbangan Pihak Penaja Rasmi Pihak Bersama 2. Peruntukan Jabatan Perkhidmatan Pelajar 3. Perasmi 4. Tabung Pengetua 5. Yuran Program-Program 6. Gerai *Persendirian *Makanan *Pameran *Pelbagai 15,000 3,000 5,000 14,000 8,000 1,000 5,000 JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN 50,000
 27. 27. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 26 Anggaran Perbelanjaan BIL PERKARA RM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pentadbiran / Pengurusan a) Peralatan alat tulis i.) Kertas A4(RM 12 x 50 reams) ii.) Fotokopi iii.) Toner ink (RM 200 x 5) b) Kad Ring-Ring (RM10 x 50 keping) c) Kebajikan AJK (RM 10 x 200 orang) Perasmian dan Sambutan Publisiti a) Kain Rentang 8‟x 4‟ (RM 100 x 15 keping) b) Bunting 2‟ x 5‟ (RM 40 x 50) c) Poster A3 (RM 5 x 50 keping) d) Poster A4 (RM 2.50 x 200 keping) e) Flyers (RM 0.75 x 1000 keping) Pengangkutan a) Sewa Kenderaan (RM 150 x 5 hari) b) Minyak kenderaan c) Kecemasan & Penyelenggaraan Sijil dan Cenderamata a) Sijil (RM 1.50 x 600 keping) b) Hamper (RM 30 x 300 buah) c) Cenderamata Perasmi (RM 200 x 5) d) Hadiah VIP (RM 100 x 5) e) Hadiah Hakim dan Juri (RM 20 x 30) Peralatan Pameran dan Jualan a) Sewa standboard (RM 60 x 30) Teknikal a) Penyelenggaraan b) Tool box (RM 50 x 2) 1500 600 1500 1000 500 2000 2,500 1,500 2,000 250 500 800 750 550 2000 850 9000 1000 500 600 3,000 500 100
 28. 28. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 27 8. 9. 10. 11. 12. Persembahan dan Program a) Karnival Kesenian Islam b) Karnival Kebudayaan c) Karnival Sukan d) Karnival Apresiasi Wanita e) Karnival Usahawan, Kerjaya dan Kanak-kanak Buku Cenderamata dan Brosur Pakaian Rasmi (RM10 x 250) Kebajikan a) Peralatan perubatan Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) Rencam 1,900 1,500 1,500 1,500 750 2,000 2,500 2,000 2,900 JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN 50, 000
 29. 29. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 28 LAMPIRAN D PAKEJ PENAJAAN KEWANGAN PENAJA PLATINUM EMAS PERAK GANGSA FAEDAH PENAJA 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan nama syarikat akan dimuatkan pada buku cenderamata, banner dan pamplet TG2KM. 3. Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur. 4.Jemputan ke majlis perasmian penutupan TG2KM bersama VIP. 5.Pihak syarikat akan diberikan sebuah tapak gerai percuma sepanjang TG2KM. 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan nama syarikat akan dimuatkan pada buku cenderamata, banner dan pamplet TG2KM. 3. Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur. 4. Jemputan ke majlis perasmian penutupan TG2KM bersama VIP. 5. Pihak syarikat akan diberikan sebuah tapak gerai percuma selama 5 hari. 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan nama syarikat akan dimuatkan pada bukucenderamata, banner dan pamplet TG2KM. 3. Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur. 4. Jemputan ke majlis perasmian penutupan TG2KM bersama VIP. 5. Pihak syarikat akan diberikan sebuah tapak gerai percuma selama 3 hari. 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan nama syarikat akan dimuatkan pada buku cenderamata, banner dan pamplet TG2KM. 3. Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur.
 30. 30. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 29 6.Logo syarikat akan dimuatkan pada t-shirt rasmi TG2KM. 7.Jemputan ke Majlis Makan Malam Amal Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 6.Logo syarikat akan dimuatkan pada t-shirt rasmi TG2KM. 7.Jemputan ke Majlis Makan Malam Amal Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 JUMLAH RM 10,000 RM 6,000 RM 4,000 RM 1,000
 31. 31. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 30 PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA PLATINUM Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 10,000 ke atas. Antara faedah- faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM” MAJLIS PENUTUPAN TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS Seorang wakil dari syarikat Tuan juga akan diberi penghargaan untuk menghadiri majlis rasmi penutupan program hari keluarga Temasya Gemilang Kolej Keris Mas. 2. JEMPUTAN MAJLIS MAKAN MALAM AMAL TAHUNAN KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 Dua orang wakil dari syarikat Tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 pada 2 Mei 2014 di Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR) UKM. 3. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 4. IKLAN PERCUMA SEPANJANG TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 Pihak jawatankuasa melalui Post Publisiti dan Media akan menyediakan satu iklan mengenai syarikat tuan disiarkan pada papan digital UKM yang terletak di pintu masuk utama UKM sebagai penaja platinum bagi Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.
 32. 32. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 31 5. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SEPANJANG TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan dan menjual produk-produk dari syarikat tuan. 6. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas. PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA EMAS Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 6,000 ke atas. Antara faedah- faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM” 2. JEMPUTAN MAJLIS MAKAN MALAM AMAL TAHUNAN KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 Dua orang wakil dari syarikat Tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 pada 2 Mei 2014 di Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR) UKM. 3. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Emas” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 4. IKLAN PERCUMA SEPANJANG TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 Pihak jawatankuasa melalui Post Publisiti dan Media akan menyediakan satu iklan mengenai syarikat tuan disiarkan pada papan digital UKM yang terletak di pintu masuk utama UKM sebagai penaja emas bagi Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.
 33. 33. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 32 5. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 5 HARI TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 5 hari TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan dan menjual produk-produk dari syarikat tuan. 6. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas. PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA PERAK Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 4,000 ke atas. Antara faedah- faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM” 2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Perak” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 3 HARI TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 3 hari TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.
 34. 34. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 33 4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas. 5. JEMPUTAN MAJLIS MAKAN MALAM AMAL TAHUNAN KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 Dua orang wakil dari syarikat Tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 pada 2 Mei 2014 di Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR) UKM. PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA GANGSA Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 1,000 ke atas. Antara faedah- faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM” 2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Gangsa” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 3. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas
 35. 35. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 34 LAMPIRAN E PAKEJ PENAJA BARANGAN PENAJA PERKAKASAN PEJABAT PAKAIAN AHLI JAWATANKUASA CENDERAMATA/ HADIAH FAEDAH PENAJA 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan Nama Syarikat akan diletakkan di dalam buku cenderamata, banner, bunting, poster dan majalah Tinta Mas 3. Tapak booth percuma selama 2 hari Temasya Gemilang Kolej Keris Mas (TG2KM) 2013/2014 berlangsung 4.Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan Nama Syarikat akan diletakkan di pakaian ahli jawatankuasa, buku cenderamata, banner, bunting, poster dan majalah Tinta Mas 3. Tapak booth percuma selama 2 hari Temasya Gemilang Kolej Keris Mas (TG2KM) 2013/2014 berlangsung 4. Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur 1. Pengecualian cukai pendapatan 2. Logo dan Nama Syarikat akan diletakkan di cenderamata, buku cenderamata, banner, bunting, poster dan majalah Tinta Mas 3. Tapak booth percuma selama 2 hari Temasya Gemilang Kolej Keris Mas (TG2KM) 2013/2014 berlangsung 4. Mendapat sijil dan cenderamata penghargaan dari pihak penganjur CONTOH BARANGAN Mana-mana dua (2) barangan di bawah: 1. Kertas A4 2. Pencetak 3. Alat Tulis 4. Komputer 5. Telefon/ Mesin Faks 6. Mesin Fotostat Mana-mana tiga (3) barangan di bawah: 1. Kemeja Formula One 2. Vest/ Jaket 3. T-shirt 4. Topi 5. Beg Mana-mana dua (2) barangan di bawah: 1. Cenderamata perasmi dan tetamu kehormat. 2. 25 Hadiah cabutan bertuah 3. 50 Hadiah pertandingan 4. Door Gift
 36. 36. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 35 PAKEJ PENAJA BARANGAN : PENAJA PERKAKASAN PEJABAT Penaja perkakasan pejabat ialah pihak yang menyumbang keperluan pejabat untuk kegunaan pengurusan program. Antara faedah-faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang Kolej Keris Mas Sesi 2013/2014” 2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 2 HARI TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 2 hari TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan dan menjual produk-produk dari syarikat tuan. 4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.
 37. 37. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 36 PAKEJ PENAJA BARANGAN : PENAJA PAKAIAN AHLI JAWATANKUASA Penaja pakaian ialah pihak yang menyumbang dalam mana-mana tiga (3) barangan daripada senarai untuk kegunaan ahli jawatankuasa sepanjang program berlangsung. Antara faedah-faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM” 2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 2 HARI TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 2 hari TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan dan menjual produk-produk dari syarikat tuan. 4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas
 38. 38. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 37 PAKEJ PENAJA BARANGAN : PENAJA CENDERAMATA/ HADIAH Penaja cenderamata/ hadiah ialah pihak yang menyumbang dalam bentuk mana-mana dua (2) barangan daripada yang disenaraikan. Antara faedah-faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah: 1. PENGECUALIAN CUKAI Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM” 2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA, BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH KOLEJ Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan. Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis. 3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 2 HARI TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 2 hari TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan dan menjual produk-produk dari syarikat tuan. 4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.
 39. 39. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 38 LAMPIRAN F (TG2KM/BORANG G/001) Mohd Zulfiqar bin Mohd Nor Ketua Pengarah Eksekutif Temasya Gemilang Kolej Keris Mas Kolej Keris Mas Sesi 2013/2014 Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan Tel : 03 89214010 Faks : 03 89214009 E-mel : tg2km13@gmail.com Tuan, PERSETUJUAN MEMBERI SUMBANGAN KEWANGAN DAN PENAJAAN Nama Syarikat : ________________________________________________________________ Alamat : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ No Tel : _________________________ Faks : ________________________ PENAJA KEWANGAN 1. Platinum : RM 10 000 ke atas ( ) 2. Emas : RM 6 000 ke atas ( ) 3. Perak : RM 4 000 ke atas ( ) 4. Gangsa : RM 1 000 ke atas ( ) PENAJAAN BARANGAN Jenis Barangan Kuantiti _______________________________________ ( ) _______________________________________ ( ) _______________________________________ ( )
 40. 40. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 39 IKLAN BUKU CENDERAMATA Eksklusif Berwarna Tidak Berwarna Halaman Kedua A5 RM 900 - Halaman Tengah A4 RM 1500 - Halaman Belakang A5 RM 400 - Kulit Muka Belakang A5 RM 700 - Premium Berwarna Tidak Berwarna ¼ muka surat A7 RM 100 RM 50 ½ muka surat A6 RM 150 RM 100 1 muka A5 RM 250 RM 180 *Tandakan ’X’ pada yang berkenaan JUMLAH :_________________ Sumbangan Peribadi : RM _________________ Ringgit Malaysia (dalam perkataan) ______________________________ ____________________________________________________________ Dengan sebesar hatinya, seperti butiran diri di atas, BERSETUJU untuk menyumbangkan kepada penganjuran TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2013/2014 mengikut pakej yang ditawarkan dan dipersetujui.
 41. 41. TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 23 MAC 2014 – 30 MAC 2014 BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 40 Bersama-sama ini disertakan bersama wang tunai/ cek/ kiriman wang pos/ draf bank bernombor : ______________ yang berjumlah RM ________________ RINGGIT MALAYSIA ______________________________________________________________________________ Ditulis atas nama : “BENDAHARI UKM - TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2013/2014” Tandatangan : Cop Rasmi: Pengesahan Penganjur : Nama : Tarikh :

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

535

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1

Actions

Téléchargements

6

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×