Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sila zjednodušovania

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 83 Publicité

Sila zjednodušovania

Télécharger pour lire hors ligne

Sme otrokmi zložitosti sveta okolo nás. Zložitosť nám bráni rozlišovať dôležité a nedôležité veci v našom živote. Budeme hovoriť o princípoch zjednodušovania, ktoré začína v našom myslení a môže prispieť k tomu, že aj naša práca bude jednoduchšia a výkonnejšia.

Sme otrokmi zložitosti sveta okolo nás. Zložitosť nám bráni rozlišovať dôležité a nedôležité veci v našom živote. Budeme hovoriť o princípoch zjednodušovania, ktoré začína v našom myslení a môže prispieť k tomu, že aj naša práca bude jednoduchšia a výkonnejšia.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Sila zjednodušovania (20)

Publicité

Sila zjednodušovania

 1. 1. Sila zjednodušovania Sila zjednodušovania Ján Košturiak
 2. 2. Sila zjednodušovania Očakávania a otázky 1.  Čo sa chcete dozvedieť, naučiť, inšpirovať? 2.  Kde sa stretávate so zložitosťou a čo vám spôsobuje? 3.  Kde sa stretávate s jednoduchosťou a čo vám spôsobuje? 4.  Aké riziká prináša zložitosť? 5.  Aké riziká prináša jednoduchosť?
 3. 3. Sila zjednodušovania Čo je zložitosť? Čo je jednoduchosť Čo je zjednodušovanie?
 4. 4. Sila zjednodušovania Čo nás čaká? •  Viac neistoty •  Viac rizika •  Viac zvratov •  Viac zásadných zmien Všetky firmy sa musia naučiť žiť s rizikom a s turbulentným prostredím, mať systém včasného varovania, systém riadenia chaosu, krízové scénáre. Včera – dlhé obdobia prosperity, krátke periódy chaosu = krízy Dnes – dlhé obdobia kríz, krátke záblesky prosperity
 5. 5. Sila zjednodušovania TRENDY Minulosť Súčasnosť Budúcnosť Početzákazníkov špecifickejpotreby Trend Novodobá staroba Na obrázku je vidieť trend predaja, Sociálne trendy
 6. 6. Sila zjednodušovania Technické trendy
 7. 7. Sila zjednodušovania 7 Komplexnosť úlohy Časnaprojekt minulosť rok 2000 rok 2004 rok 2007 Musíme riešiť komplexnejšie problémy v kratšom čase
 8. 8. Sila zjednodušovania Čo je zložitosť?
 9. 9. Sila zjednodušovania Čo je jednoduchosť?
 10. 10. Sila zjednodušovania Čo je jednoduchosť?
 11. 11. Sila zjednodušovania Jednoduchý •  ľahko, bez námahy riešiteľný, zvládnuteľný a pod. (op. zložitý) • ľahký (op. ťažký) • nekomplikovaný (op. komplikovaný) •  ktorý žije, zmýšľa jednoducho (o človeku); svedčiaci o jednoduchosti; založený na jednoduchosti • prostý • obyčajný •  prostoduchý • prostodušný • prostomyseľný (vyznačujúci sa jednoduchým myslením; o človeku)
 12. 12. Sila zjednodušovania Zjednodušenie je možné preto, že Matisse alebo Picasso zobrazili telo ako celok tak, že podstatné sa dá rozpoznať a pochopiť aj keď je vynechané
 13. 13. Sila zjednodušovania Napíšte stratégiu Vašej firmy ako Haiku "Haiku je báseň. Päť - sedem - a päť slabík. Podivná forma.” Daniel Hevier
 14. 14. Sila zjednodušovania Jednoduchosť je kľúč ku šťastiu v modernom svete (Dalajláma)
 15. 15. Sila zjednodušovania Jednoduchosť
 16. 16. Sila zjednodušovania Verím v jednoduchosť. Môj život je lepší, keď si ho zjednodušujem, keď z neho odstraňujem chaos a som schopný užívať si veci, ktoré mám rád. Moja práca je kvalitnejšia, keď odstraňujem rozptyľovanie a som schopný sústrediť sa. Moje texty sú účinnejšie, keď v nich nepoužívam zbytočné slová a sústredím sa iba na tie, ktoré vedia jasne vyjadriť moje myšlienky. Jednoduchosť môžeme zhrnúť do dvoch krokov 1.  Rozpoznať podstatu 2.  Eliminovať zvyšok (Leo Babauta)
 17. 17. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie v živote Ako myslím? Ako hovorím? Čomu sa venujem? Čo riešim? Čo robím? Čo ma teší a čo ma trápi? Čo nakupujem? V akom prostredí žijem? Ako sa rozhodujem? Čo nakupujem?
 18. 18. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie?
 19. 19. Sila zjednodušovania Interakcia človek - produkt Vnímanie Proces použitia Produkt Spotrebiteľ
 20. 20. Sila zjednodušovania Interakcia: človek - produkt • Technické vnímanie: „Príliš veľa funkcií pre mňa!“ • Komunikačné vnímanie:„Čo? Zamrzol?“ • Pedagogické vnímanie: „ Tak toto si ja nezapamätám!“ • Sociálne vnímanie: „ To nie je pre moju peňaženku!“ • Ekologické vnímanie: „ Nie je to škodlivé?!“ • Ergonomické vnímanie: „ Akurát do ruky“. • Estetické vnímanie: „ Vyzerá to super!“
 21. 21. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie? Náklady/ Úžitky Náklady Užitky vysoké vysokénízke Optimum Variantnosť produktov Maximálny nárast úžitku
 22. 22. Sila zjednodušovania Jednoduchosť je zložitá
 23. 23. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 1. Najjednoduchšia cesta dosiahnutia jednoduchosti je redukovanie
 24. 24. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie? Jednoduchosť vyžaduje hlboké premýšľanie a úsilie
 25. 25. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie? APPLE – MacBook Air/MacBook Pro – veľkosť obrazovky, pamäť, rýchlosť, veľkosť disku HP/DELLL – 28/18 rôznych modelov s rôznymi vlastnosťami, ktoré sa často prekrývajú
 26. 26. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 2. Organizovanie – systém s mnohými prvkami je prehľadnejší, ľahšie sa obsluhuje, 5S, vizualizácia, A4 reporty
 27. 27. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 2. Organizovanie – systém s mnohými prvkami je prehľadnejší, ľahšie sa obsluhuje, 5S 1.  Triedenie 2.  Označovanie 3.  Organizácia a integrácia 4.  Prioritizácia 5.  Realizácia!
 28. 28. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 3. Šetrenie času čakania 1.  Eliminácia plytvania 2.  Manažment úzkych miest 3.  Plynulý tok 4.  FIFO
 29. 29. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 4. Znalosti Znalosť redukuje komplexnosť – napr. jeden pracovník pripraví obchodnú ponuku, kalkuláciu a technické riešenie, jeden pracovník zmontuje celý výrobok a pod.
 30. 30. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 5. Niektoré veci nikdy nebudú jednoduché 1.  Technológie a produkty sú komplexnejšie 2.  Protirečenie jednoduchosti a zložitosti 3.  Jednoduchosť zvonka, zložitosť zvnútra
 31. 31. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie?
 32. 32. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie?
 33. 33. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie práce
 34. 34. Sila zjednodušovania •  Redukovanie objemu práce •  Rozdelenie práce na menšie, zvládnuteľné časti •  Nájdenie lepšieho spôsobu vykonávania práce •  Nájdenie jednoduchších spôsobov vykonávanie jednotlivých úloh Zjednodušovanie práce •  Poznanie vlastných limitov, priority, zameranie na dôležité •  Redukcia stresu (časový manažment, ostrenie píly) •  Efektívna práca (ergonómia, chybuvzdornosť) •  Vlastné tempo a rytmus, striedanie práce, vyváženosť Šetrenie energiou
 35. 35. Sila zjednodušovania Analyzovaný proces Kritická analýza Možné riešenia Výber riešenia ČO Čo sa robí? Prečo sa to robí? Čo sa dá ešte urobiť? Čo budeme robiť? AKO Ako sa to robí? Prečo sa to robí týmto spôsobom? Ako? Ako? KTO Kto to robí? Prečo to robí táto osoba? Kto by to ešte vedel urobiť? Kto to bude robiť? KEDY Kedy sa to robí? Prečo potom? Kedy? Kedy? KDE Kde sa to robí? Prečo tu? Kde ešte? Kde sa to bude robiť? Analýza práce a procesov
 36. 36. Sila zjednodušovania súrne nie súrne dô- le- žité ne- pod- stat- né Zabezpečovanie chýbajúceho materiálu, operatívne riešenie nekvality, hľadanie náhrady za chýbajúceho pracovníka, zabezpečovanie chýbajúcich náhradných dielov a náradia, odstraňovanie poruchy na linke, urgovanie meškajúcej zákazky Hádanie sa a hľadanie vinníkov v iných tímoch, zábava na internete, vypisovanie nezmyselných štatistík, reklamovanie výkonových noriem, riešenie drobných problémov vyplývajúcich z nedodržiavania štandardov Spracovávanie núdzových hlásení pre vedenie – zdôvodňovanie príčin problémov vo výrobe – neplnenie výkonu, nepodarky, nadčasy, poruchy, vybavovanie telefónov, príprava podkladov pre audity (podklady pre audity by mali byť štandardy každodennej praxe) Hľadanie príčin chronických problémov a ich odstraňovanie, rozvoj schopností spolupracovníkov – trénovanie tímu, systematická identifikácia a eliminácia plytvania, zlepšovanie pracoviska, zlepšovanie komunikácie a spolupráce v tíme a s inými tímami, definovanie nových štandardov a cieľov % - PREČO? % - PREČO? % - PREČO?
 37. 37. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie práce Pracovný postup čistenia Čas opravy Pracovisko Pracovník 1. Vybíjanie 22 min. Ručné pracovisko pri stole Pracovník 12. Vŕtanie Pracovisko ručnej vŕtačky 3. Vybíjanie Ručné pracovisko pri stole 4. Sústruženie Pracovisko sústruhov Pracovník 2 5. Dokončovanie Ďalšie ručné pracovisko Pracovník 1 Pracovný stôl Písací stôl Stojanová vŕtačka VS20B Sústruh TUG 40 Montážny stôl Montážnik Sústružnik 12 3 4 56 7 8 1. Sústružník pracuje 2. „Koľko to má byť po obrobení?“ 3. Dorába ... Montážnik vypisuje dokumentáciu Návrh: Je potrebné priradiť ku každému výrobku štandardnú dokumentáciu, ako sa má príslušný dielec spracovať a aké parametre majú byť dosiahnuté… úspora 37,5 % zbytočnej chôdze pri odstránení nejasností pri sústružení...
 38. 38. Sila zjednodušovania Pri analýze a meraní práce bežne zisťujeme, možnosti zvýšenia výkonu o 20-40%. Príčiny sú v nesprávne stanovených výkonových normách a v množstve neštandardných prác, ktoré musia pracovníci často vykonávať. Predstavme si, že by sme tento potenciál okamžite vedeli premietnuť do našich kalkulácii a plánovania kapacít. Analýza na pracovisku MC100VA • Dátum: 22. 1. 2009 • Zmena: Ranná • Stroj: MC 100 VA • Pracovník: 1 • Produkt: Držiak • Operácia: Vŕtanie dier a rezanie závitov Analýza cyklu 1 3,73; 84% 0,28; 6% 0,45; 10% Vloženie 2 ks do stroja, upnutie Strojný cyklus - navŕtanie, vyvŕtanie dier, rezanie závitu Odopnutie zo stroja, odloženie do palety Analýza cyklu 2 2,27; 83% 0,21; 8% 0,26; 9% Vloženie 1 ks do stroja Strojný cy klus Odloženie do palety Lepšie využitie pracovníka Možnosť viacstrojovej obsluhy Dlhý strojný cyklus Nízke vyťaženie pracovníka 17% 3,73 min. – 1. strojný cyklus 2,27 min. – 2. strojný cyklus 1 Očakávaný prínosOblasť riešeniaPríčinaProblém / Následky Lepšie využitie pracovníka Možnosť viacstrojovej obsluhy Dlhý strojný cyklus Nízke vyťaženie pracovníka 17% 3,73 min. – 1. strojný cyklus 2,27 min. – 2. strojný cyklus 1 Očakávaný prínosOblasť riešeniaPríčinaProblém / Následky Priebeh práce v čase (1 tyč = 40 ks) 34,93 7,84 27,09 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 S O min Vyberanie triesky a kusov zo stroja Vloženie a upnutie materiálu Zatvorenie dverí a spustenie strojného cyklu Strojný cyklus (z jednej tyče urobí 40 ks) Odriezanie hrán - odihlenie Rozdiel - čas čakania
 39. 39. Sila zjednodušovania Priemerné zlepšenie po vytvorení bunky Zlepšenie zapojením zlepšovacích krúžkov a metód nízkonákladovej automatizácie Prácnosť na výrobku (min.) -20% -30% Plocha (m2) -30% -30% Rozpracovaná výroba (ks) -60% -80% Priebežná doba výroby (min) -60% -80% Zjednodušovanie práce - bunky Bunka5 Bunka4 Bunka3 Bunka2 Bunka1 Expedícia Uvoľnená plocha Bunka5 Bunka4 Bunka3 Bunka2 Bunka1 Expedícia Uvoľnená plochaÚspora plôch
 40. 40. Sila zjednodušovania Potenciály vo výrobe Oblasť Metódy Postup Potenciál Pracovisko Analýza a snímkovanie, štandardizácia, bunky, kvalita v procese, vizualizácia 1.Analýza, snímky 2.Workshopy 3.Štandardizácia 10-20% Pracovníci Analýza a meranie práce, tímová práce, multifunkčnosť, viacobsluha, bunky 1.Snímky 2.Rozbory 3.Návrhy 4.Implementácia 15-25% Zariadenia Sledovanie CEZ, auto- nómna údržba, rýchle zmeny, kvalita v procese, chybuvzdornosť 1.Analýza stroja 2.Štandardizácia 3.TPM 30%
 41. 41. Sila zjednodušovania Vzory výkresov paliet: PALD1200x1260IZOLAN PALD1600x1200ROL 1200 mm 1./ 2./ 1260 mm 1600 mm 1200 mm PALD2000x1500P PALD1200x1200N 3./ 4./ 1500 mm 1200 mm 1200 mm 2000 mm 5./ PALD1000x1200WIT 6./ PALD1000x1000STA 1200 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm PALD2000x1200P PALD2000x1000P Výpočet úspor na paletách Úspora v znížení ceny na základe úpravy konštrukcií Výkres č. Cena 2007 Cena 2008 Počet nakúpených Počet ks Úspora Sk podľa Úspora EUR Úspora Sk 2008 Úspora EUR 2008 kusov do 30.9.08 2008 priemer nákupu 1.1. - 30.9.08 nákupu 1.1. - 30.9.08 č.2 270 260 600 800 6000 199,2 8000 265,6 č.3 510 426 1000 1333 84000 2788,3 112000 3717,7 č.4 200 178 300 400 6600 219,1 8800 292,1 č.5 220 205 500 667 7500 249,0 10000 331,9 č.6 160 104 950 1267 53200 1765,9 70933 2354,6 č.7 430 350 38500 51333 3080000 102237,3 4106667 136316,4 č.8 395 332 2960 3947 186480 6190,0 248640 8253,3 č.9 300 225 3800 5067 285000 9460,3 380000 12613,7 č.12 205 115 28970 38627 2607300 86546,5 3476400 115395,3 Úspora pri vracaných paletách: Výkres č. Cena 2007 Cena 2008 Počet nakúpených Počet ks Úspora Sk podľa Úspora EUR Úspora Sk 2008 Úspora EUR 2008 kusov do 1.9.2008 2008 priemer nákupu 1.1. - 1.9.2008 nákupu 1.1. - 1.9.2008 č.7 400 238 1976 2635 320112 10625,8 426816 14167,7 Ročná úspora: SPOLU: 6636192 220281 8848256 293708 EUR 1.  Jasné definovanie procesu obehu paliet vracania paliet 2.  Eliminácia poškodzovania paliet – štandardy manipulácie a skladovania 3.  Zmena konštrukcie palety s cieľom znížiť náklady 4.  Vyradenie drahých paliet 5.  Redukcia počtu dodávateľov paliet zo 16 na 7 Celková ročná úspora: 293700.- Eur Zjednodušovanie práce
 42. 42. Sila zjednodušovania Zvýšenie zmenového výkonu na jedného pracovníka zo 3,08 ks/ pracovníka na 4,27 ks/pracovníka P.č. R Popis Se Fr TMU A 10 B 0 G 3 M 24 X 0 I 0 A 0 0 0 0 0 A 10 B 0 G 1 M 3 X 0 I 0 A 0 0 0 0 0 A 6 B 0 G 1 A 1 B 0 P 1 S 3 A 1 B 0 P 1 A 0 A 1 B 0 G 1 A 3 B 0 P 1 A 0 0 0 0 0 A 3 B 0 G 3 A 6 B 0 P 6 A 0 0 0 0 0 A 6 B 0 G 3 A 3 B 0 P 6 A 0 0 0 0 0 A 3 B 0 G 1 A 0 B 0 P 0 A 0 0 0 0 0 A 1 B 0 G 1 A 1 B 0 P 3 A 0 0 0 0 0 A 1 B 0 G 1 A 1 B 0 P 1 A 0 0 0 0 0 A 1 B 0 G 3 A 1 B 0 P 3 A 0 0 0 0 0 A 0 B 0 G 0 A 1 B 0 P 6 F 10 A 1 B 0 P 1 A 0 1 1 1 1 1380 1 1 1 8 8 8 8 1 11 Skrutkovanie 8x NF 1 1 1 4 320 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Uchopenie motora, polohovanie pre skrutkovanie(dve skrutky / motor, 2 motory) V 1 V 320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Uchopenie podložky pružnej, nasunutie na skrutku v uťahovačke - 8x 1 8 Uchopenie skrutky válcovej imbusovej, nasunúť na uťahovačku - 8x 1 8 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Uchopenie uťahovačky V 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Presun druhého stĺpu na vozík 1 1 1 V 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Zover dokumentáciu, presun dokumentáciu na vozík 1 1 1 V 490 1 1 1 8 8 8 8 1 1 3 Uchop lepidlo, nanesen lepidla na diery stĺpov 8 x 1 1 1 NS 140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Presun pracovníka pred posteľ a zablokovanie brzdy 1R 1 1 1 370 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prísun postele na pracovisko Sekvencia R 1 1 1 5 Presun prvého stĺpu na vozík V 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 180 180 1 40 480 8
 43. 43. Sila zjednodušovania Čas (min.) 15:43 7:55 5:26 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 Snímkovanie Návrh normy po workshope Dosiahnutý čas po tréningu Snímkovanie Návrh normy po workshope Dosiahnutý čas po tréningu c
 44. 44. Sila zjednodušovania DFMA – Sauer-Danfoss: TMM-TMP motory Definuj Meraj Analyzuj Navrhuj Testuj Zaveď Project DFMA: Total cost saving: - 10%/produkt/rok Saving: 8,8 mil.Sk/produkt/rok Investment: 0,7 mil.Sk/1.rok Trvanie: 8 mesiacov Define Measure Control Analyse Improve Results Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP13 25.06.2008 Výsledky znižovania nákladov TMM a TMP k 5.12.2003 Id. Nr. Náklady materiálové ( Sk ) Náklady výrobné ( Sk ) Náklady na lakovanie ( Sk ) Náklady celkom (Sk ) TMP 089 k 1.4.03 510 191 19 266,85 11 011,72 283,30 30561,87 TMP 089 k 5.12.03 510 191 18 333,87 9 547,68 283,30 28164,85 932,98 1 464,04 2 397,02 20,92 32,83 53,74 4,84% 13,30% 7,84% Úspora v Sk Úspora v % Úspora v € Id. Nr. Náklady materiálové ( Sk ) Náklady výrobné ( Sk ) Náklady na lakovanie ( Sk ) Náklady celkom ( Sk ) TMM 089 k 1.4.03 510 192 8 842,85 6 013,28 283,30 15139,43 TMM 089 k 5.12.03 510 192 8 354,39 5 895,68 283,30 14533,37 488,46 117,60 606,06 10,95 2,64 13,59 5,52% 1,96% 4,00%Úspora v % Úspora v Sk Úspora v € Sk EUR SK EUR 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 1 520141 Hriadeľ 1532,6 34,36 1455,97 32,65 76,63 1,72 2,20 2 014910 Blok valcov úplný 1482,8 33,25 1408,66 31,58 74,14 1,66 0,32 3 513083 Teleso čerpadla 1286,1 28,84 1221,80 27,39 64,31 1,44 1,97 4 513089 Doska výkyvná 789,2 17,70 749,74 16,81 39,46 0,88 3,82 5 513095 Piest servovalca 2 ks 762,9 17,11 724,76 16,25 38,15 0,86 0,75 6 512910 Servovalec 2 ks 636,7 14,28 604,87 13,56 31,84 0,71 0,63 7 516557 Doska ventilová 543,1 12,18 515,95 11,57 27,16 0,61 0,47 8 561670 Doska ložisková 518,5 11,63 492,58 11,04 25,93 0,58 0,55 9 515303 Veko zadné 467 10,47 443,65 9,95 23,35 0,52 10 513100 Veko čerp.pln. 222,7 4,99 211,57 4,74 11,14 0,25 0,23 8 241,60 184,79 7 829,52 175,55 412,08 9,24 2,20 1,07 0,00 0,00 3,8 3,82 0,00 0,00 10,93 5,92% 44,6 Dosiahnuta uspora Spolu Zrealizované úspory v € P.Č. Id.č. Názov výrobku PotenciálCieľ ( - 3 až 5 % ) VR náklady celkové v Sk Náklady VR v EUR Define Measure Control Analyse Improve Results Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP Analýzy a riešenia Analýza montAnalýza montáážžnej technolnej technolóógie TMgie TM 1. Nastavenie 0 - polohy výkyvnej dosky TMP 2. Meranie axialnej vôle hriadeľa TMP 3. Montáž a kontrola skrutiek ZV a príruby TMP 4. Skrátenie času skúšky TMP a TMM 5. Prestavenie linky motorov BR20 aj na montáž TMM Define Measure Control Analyse Improve Results Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP6 25.06.2008 Východiskový stav nákladov TM Zdrojové údaje čerpané z MFG, štandartné náklady 2003, kurz SKK / € = 44,6 Id. Nr. Materiálové náklady ( Sk ) Výrobné náklady ( Sk ) Lakovanie ( Sk ) Náklady celkom ( Sk ) TMP 089 510 191 19 266,84 11011,73 283,30 30561,87 TMP 070 520 157 18 906,69 11011,72 283,30 30201,71 TMM 089 510 192 8 842,86 6013,28 283,30 15139,44 TMM 070 512 873 8 842,86 6013,28 283,30 15139,44 Id. Nr. Materiálové náklady ( € ) Výrobné náklady ( € ) Lakovanie ( € ) Náklady celkom ( € ) TMP 089 510 191 431,99 246,90 6,35 685,24 TMP 070 520 157 423,92 246,90 6,35 677,17 TMM 089 510 192 198,27 134,83 6,35 339,45 TMM 070 512 873 198,27 134,83 6,35 339,45 Nákup VýrobaKonštrukcia Montáž Cieľ: - 10%/produkt Tím: konštrukcia, výroba, montáž, nákup, technológia Znižovanie nákladov na výrobok 1.  Nákup – jednoduchšie komponenty, menší sortiment, lacnejšie prvky 2.  Vývoj – zjednodušenie konštrukcie a technológie 3.  Výroba – vypustenie alebo nahradenie drahých operácii 4.  Montáž – zjednodušovanie práce
 45. 45. Sila zjednodušovania 5 workshopov Redukcia variability rotorov o 50% Redukcia nákladov o 10% Zníženie hmotnosti 4 workshopy zníženie nákladov o 23% redukcia času na prestavovanie linky o 80% redukcia odpadu zníženie sortimentu materiálov a foriem zvýšenie kvality
 46. 46. Sila zjednodušovania Ďakujeme za pozornosť Kanban
 47. 47. Sila zjednodušovania Štíhle zariadenia - Malá šírka stroja (šírka súčiastky + 500 mm) – krátke dráhy - Poka yoke vlastnosti - Mobilita - Flexibilita, rýchle prestavenie - Jednoduchosť, modularita - Len nutné funkcie, eliminácia predimenzovania - Minimalizácia stratových časov – spätný chod, otváranie/zatváranie dverí, chod naprázdno, nábeh... - Oddelenie práce stroja a práce človeka - autonómnosť
 48. 48. Sila zjednodušovania 10 Znakov štíhleho zariadenia Zariadenie je autonómne •  Zabudované princípy Jidoka Neprodukuje chyby •  Zabudované princípy Poka - Yoke Vyhovuje náväznosti procesov •  Využíva vyhadzovače, sklzy Nízke nároky na priestor •  Šírka súčiastky + 500 mm = krátke dráhy Jednoduché, modulárne •  Nemá navyše žiadne zbytočné funkcie Náklady na zariadenie sú nízke Je časovo vybalancované v takte •  Minimalizácia stratových časov (spätný chod, otváranie/ zatváranie, chod naprázdno, nábeh,... Ľahko prestaviteľné –  Na iný produkt –  Mobilné v usporiadaní Ľahko udržiavateľné Ergonomické – nezaťažuje negatívne človeka
 49. 49. Sila zjednodušovania Chybuvzdodné pracoviská Využívanie Digital Yatai (D – Shop) – systém, ktorý zabezpečuje elektronický pracovný postup Zdroj Roland D.G.
 50. 50. Sila zjednodušovania ObratPočet variantov Zásoby ObratPočet variantov Zásoby Aký optimálny sortiment máme mať?
 51. 51. Sila zjednodušovania Akú štruktúru má mať náš produkt?
 52. 52. Sila zjednodušovania Procesný pohľad na produkt
 53. 53. Sila zjednodušovania Princíp: Preferuj montážnu štruktúru s minimálnym počtom rôznych smerov montáže, aby sa nezvyšoval čas montáže kvôli otáčaniu, potrebe tretej ruky a pod. Výrobok - proces
 54. 54. Sila zjednodušovania 54 Nové : Plastová nádrž (55 l Kapacita) Staré riešenie Kovová nádrž (40 l Kapacita) Lepšia bezpečnosť a životnosť, 30% redukcia nákladov, redukcia hmotnosti, jednoduchá výroba Typické benefity DFMA
 55. 55. Sila zjednodušovania Výrobok Technológie Odlievanie, obrábanie, montáž, 15 súčiastok Tvarovaný plech, plast, montáž – 10 súčiastok Kov, plast, zástrek – 4 súčiastky Cena 5 Euro 4 Euro 2,5 Euro Zjednodušovanie produktov
 56. 56. Sila zjednodušovania konvenčné analógové hodinky hodinky Quarz s integrovanými plastovými puzdrami 51 súčiastok (29 súčiastkových skupín) 91 súčiastok (55 súčiastkových skupín) zdroj: Swatch Variabilita produktov/ náklady
 57. 57. Sila zjednodušovania Aké výsledky ste dosiahli? Aké princípy ste použili? Zákazník ? Spracoanie dopytu 0,5 hod Čas práce: 4,3 - 5 hod Čas reakcie: 36,3 – 48 hod 8 h Rozbor konštrukcie 1 hod 8 h Rozbor technológie 2 hod 8 h Kalkulácia ceny 0,3 hod8 h Príprava ponuky 0,5 hod OBCHOD KONŠTRUKCIA TECHNOLÓGIA FINANCIEOBCHOD Zákazník Zákazník Zákaznícky tím Čas reakcie 3- 4 hod
 58. 58. Sila zjednodušovania Vedenie firmy a zoštíhlené centráne útvary (ľudské zdroje, kvalita, financie, marketing, vývoj, strategický nákup) Zákaznícky tím 2 – SR/ČR (obchod, logi- stika, konštrukcia, technológia) Zákaznícky tím 1 – zahraničie (obchod, logi- stika, konštrukcia, technológia) Zákaznícky tím 3 – atypy (obchod, logi- stika, konštrukcia, technológia) Výrobné tímy – výroba, obsluha výroby Výrobné tímy – výroba, obsluha výroby Výrobné tímy – výroba, obsluha výroby • Redukcia času na spracovanie ponuky o 90% • Skrátenie priebežnej doby výroby o 60% • Redukcia fixných nákladov o 14% • Redukcia variabilných nákladov o 7% • Zlepšenie firemnej kultúry smerom k spolupráci, komunikácii a zlepšovaniu procesov
 59. 59. Sila zjednodušovania Principiálne organizačné schémy Kritérium Líniová Funkcionálna Maticová Flexibilita nízka stredná vysoká Rýchlosť nízka nízke stredná Orientácia na zákazníka nízka nízka stredná Zložitosť riadenia nízka stredná vysoká Požiadavky na pracovníkov nízke nízke stredné Na čo si dať pozor? Neschopnosť rýchlo reagovať na zmeny, direktívne riadenie, nízka motivácia Neschopnosť rýchlo reagovať na zmeny, konflikty zdrojov, nízka motivácia Treba jasné pravidlá – útvar/projekt, dvojité riadenie, priority a ciele
 60. 60. Sila zjednodušovania Principiálne organizačné schémy Kritérium Procesná Projektová Fraktálová Flexibilita stredná vysoká vysoká Rýchlosť vysoká stredná vysoká Orientácia na zákazníka vysoká vysoká vysoká Zložitosť riadenia nízka vysoká stredná Požiadavky na pracovníkov stredné vysoké vysoké Na čo si dať pozor? Vhodné pre opakované a štandardizované zákazky Vhodné pre atypické riešenia, správne projektové riadenie a zostavene tímov Spoločná navigácia, “firmy vo firme”, ktoré si môžu konkurovať, autonómia
 61. 61. Sila zjednodušovania Organizácia firmy dnes a v budúcnosti Posúdenie kandidáta, či sa hodí na voľné miesto, rípadne jeho”obrúsenie a naformátovanie”a zaradenie do štruktúry Kto sme my a kto si Ty? Ak sme si padli do oka, nájdi si svoje miesto.
 62. 62. Sila zjednodušovania Staré a nové organizácie
 63. 63. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania procesov 1.  Eliminácia plytvania 2.  Integrácia a eliminácia rozhraní – bunka, linka 3.  Synchronizácia – FIFO, zjednodušenie riadenia 4.  Multifunkčnosť 5.  Podnikateľstvo 6.  Samoobsluha 7.  Chybuvzdornosť 8.  Adaptabilita 9.  Nízkonákladová automatizácia 10. Outsourcing
 64. 64. Sila zjednodušovania Vašou úlohou je zjednodušiť fungovanie Vašej firmy. Definujte hlavné plytvania v práci: Plytvanie Príčina Riešenie
 65. 65. Sila zjednodušovania Navrhnite zjednodušenia, ktoré prinesú tieto výsledky: 1. Redukcia strán reportov na 50% 2. Redukcia času stráveného na poradách na 50% 3. Redukcia zbytočnej komunikácie na 50%
 66. 66. Sila zjednodušovania Joe Egerton, List Aristotela premiérovi Čo je tým skutkom vyvolávajúcom krízu? Tvrdím, že je to činnosť bezmedzného vyhľadávania a nadobúdania stále viac – gr. pleonexia čo je defekt, nečnosť, ktorá je v opozícii integrite a spravodlivosti osoby. Je to je činnosť ustavičného nadobúdania viac a nespravodlivý človek, pleonektikos je niekto kto stále musí nadobúdať viac dobrých vecí a ustavične sa vyhýbať veciam zlým. . Zdroj: J.Egerton, B.Mišovič
 67. 67. Sila zjednodušovania Robíme viac, aby sme mali viac peňazí, za ktoré môžeme kúpiť viac – vecí, zážitkov. Viac produkujeme a viac konzumujeme, namiesto toho, aby sme žili. Nežijeme náhodou ako drogovo závislí...??? Existuje však hranica toho, čo môžeme urobiť alebo skonzumovať.
 68. 68. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie - princípy 1.  Stanovením obmedzení vyberáme iba podstatu. Naučme sa stanovovať si obmedzenia pri všetkom, čo robíme – čas, priestor, zdroje... 2.  Voľbou toho podstatného sme schopní vytvoriť veľkú vec s minimálnymi prostriedkami. Vždy si vyberajme iba to podstatné, aby sme mohli maximalizovať využiť svoj čas a energiu
 69. 69. Sila zjednodušovania Princíp 1 – stanovenie obmedzení Neobmedzenosť oslabuje – keby sme v obchodoch nakupovali bez limitu, boli by sme za chvíľu obklopení množstvo zbytočností. Nemôžeme prijímať všetky informácie, riešiť problémy celého sveta ani navštíviť všetky miesta na svete. •  Zostavte si zoznam činností, ktorým venujete najviac času alebo ktoré vás najviac zaťažujú (napr. čas na internete, pri TV, na spoločenských akciách, počet projektov, množstvo úloh v zozname) •  Stanovte si obmedzenia •  Kontrolujte či to funguje, prípadne modifikujte •  Opakujte to, kým nedosiahnete ideálnu hranicu a návyk
 70. 70. Sila zjednodušovania Princíp 2 – výber podstaty a zjednodušovanie Sochu slona urobíme tak, že z kusa dreva odsekneme všetko zbytočné •  Aké sú vaše hodnoty? •  Aké je vaše poslanie a ciele? •  Čo je vaše povolanie (na čo ste povolaný) nie zamestnanie (čo vás zamestnáva)? •  Čomu by ste sa venovali, keby bol váš čas značne limitovaný (veď je!) ? •  Čo skutočne potrebujete a čo chcete? •  Ak ešte stále neviete, čo je podstatné, tak definujte to, čo je nepodstatné. •  Objavujte, hľadajte, upravujte...
 71. 71. Sila zjednodušovania Čas zastaviť sa! 1.  Poznanie seba a sveta okolo nás – svet meníme cez zmenu seba, všetky zmeny začínajú v nás (autopoiesis) 2.  Pochopenie seba a sveta okolo nás – princípy, ktoré platia nezávisle na nás 3.  Prispôsobenie sa, prijatie seba a princípov, hľadanie vlastnej cesty – sloboda voľby, zmysel, majstrovstvo To najhoršie v našom živote nie sú zlé veci, ktoré sme urobili, ale dobré veci, ktoré sme urobiť mali…
 72. 72. Sila zjednodušovania Princíp 3 – koncentrácia, zameranie sa •  Zameranie na cieľ, ktorý sme si stanovili sami a záleží nám na ňom •  Zameranie na prítomnosť, na jednu úlohu, na to, čo práve robíme (koncentrácia, meditácia) •  Absolútne ponorenie sa do aktuálnej úlohy – plynutie, kairos namiesto chronos •  Orientácia na pozitívne veci, vďačnosť, radosť
 73. 73. Sila zjednodušovania Ďalšie princípy •  Vypestovanie nových návykov •  Začať s jednoduchými vecami •  Jeden cieľ projektu a sústredenie sa na dokončenie •  Práca na úlohách, ktoré sú dôležité a nie sú naliehavé •  Plánovanie času •  Zjednodušovanie – emaily, telefóny, schôdzky, formuláre, organizácia, triedenie, archivovanie, poriadok •  Inventúra rolí a záväzkov •  Spomalenie a stíšenie •  Zdravie, učenie, vzťahy, zmysel •  Motivácia
 74. 74. Sila zjednodušovania Horor v podniku - schôdze •  Rozpráva sa o abstraktných a nereálnych veciach •  Veľmi málo užitočných informácii •  Často od veci •  Nikto nemá čas na dôkladnú prípavu •  Často nie je jasný cieľ stretnutia •  Vždy sa nájde nejaký idiot, ktorý tára nezmysly a plytvá časom ostatných •  Porady sa množia ako vírus – z jednej vznikajú ďalšie s ďalšie porady, schôdze, zápisy a formuláre, postupne mutujú a zabíjajú všetko živé a normálne v podniku •  Zisťuje sa, že schôdze sú extrémne drahým plytvaním •  Ich najproduktívnejšou častou bývajú prestávky
 75. 75. Sila zjednodušovania Čo s tým? •  Nastavte budík, keď zazvoní je koniec schôdze. Hotovo! •  Pozývajte čo najmenej ľudí •  Vždy pripravte jasný program •  Schôdzu organizujte v mieste problému •  Ukazujte iba reálne veci a navrhujte reálne zmeny •  Rozprávajte stručne a k veci •  Nedávajte ľuďom občerstvenie a pohodlné kreslá •  Nespisujte zložité zápisy, aj tak ich väčšinou nikto nečíta •  Nedávajte a neprijímajte úlohy, ktoré aj tak nebudú splnené •  Pozor! Nerušte voľné, neformálne a priateľské stretnutia, nechajte ľudí voľne rozprávať o svojej práci...
 76. 76. Sila zjednodušovania Čo meniť, čo nemeniť? Zmena Pevný základ, rozvoj Detailné strategické plánovanie, strach z rizika Schopnosť realizácie Hierarchia, vynútená disciplína, štandardy na všetko, stimulácia Sloboda, talent, motivácia Zameranie na optimalizáciu procesov a redukciu nákladov Zameranie na zákazníka Nedôvera a posilňovanie kontroly Dôvera, charakter, dodržiavanie princípov Fomátovanie ľudí, budovanie priemeru Využívanie rôznorodosti, výnimočnosť, podnikanie Oddelenia, útvary, lokálne ciele a optimalizácia zvonku Výsledok celku, synergia, samoriadený organizmus
 77. 77. Sila zjednodušovania Slobodná firma - pravidlá 1. Zmysel a vízia – Keď organizácia a jej zamestnanci poznajú dôvod prečo ich firma, či projekt existujú a zdieľajú spoločný smer. 2. Dialóg a počúvanie - Keď netrváme na jednej pravde, ale vieme pripustiť rôzne uhly pohľadu. 3. Fair play a dôstojnosť – Keď sa dokážeme správať ku každému človeku férovo, tzn. podľa jeho zásluh. 4. Transparentnosť - Keď myšlienky voľne plynú a informácie zdieľame slobodne a zodpovedne. 5. Zodpovednosť – Keď je každý človek i organizácia ako celok zodpovedný jeden druhému i spoločnosti za svoje správanie. 6. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov. 7. Možnosť voľby – Keď organizácia podporuje každého zamestnanca k tomu, aby sa sám rozhodoval. 8. Celistvosť – Keď sa každý jednotlivec i organizácia ako celok držia spoločných etických a morálnych princípov. 9. Decentralizácia – Keď sa moc rozloží do všetkých úrovní a častí organizácie. 10. Reflexia a zhodnotenie – Keď všetci cítia potrebu priebežnej spätnej väzby, potrebu učiť sa z minulosti.
 78. 78. Sila zjednodušovania Vráťme sa k podstate, vytvorme spoločný jazyk, musíme porozumieť celku a hľadať zmysel nášho snaženia – určite to nebude rast HDP... •  Hľadanie zmyslu namiesto náhlenia •  Dôvera namiesto kontroly •  Viera namiesto beznádeje •  Rešpekt a úcta namiesto odsudzovania •  Spolupráca namiesto konkurencie •  Pokora namiesto pýchy
 79. 79. Sila zjednodušovania -  Hľadajme vlastnú cestu, nekopírujme, nehľadajme skratky -  Robme to, kde sme užitoční, a čo nám robí radosť a dáva zmysel -  Robme to naplno, učme sa a nevzdávajme to -  Začínjme zmeny od seba -  Chyby hľadajme na sebe a dobré veci na druhých -  Buďme podnikatelia pripravení na veľké zmeny
 80. 80. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Štrukturálna mitóza Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Väčší záujem o štruktúru než o stratégiu Rozlišujte medzi jadrom a kontextom Projektovanie založené na ľuďoch a ich povahe Pozerajte sa vždy pohľadom zákazníka Budovanie mechanickej, neživej, organizácie Integrujte podobné funkcie a úlohy Obmedzte vrstvy a rozšírte rozsah riadenia
 81. 81. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Bujnenie produktov Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Zložitosť objemu Analýza portfólia Zložitosť podpory Redukcia skladových položiek Zložitosť systému Zákazník ako partner pri projektovaní Dizajnová zložitosť
 82. 82. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Evolúcia procesov Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Miestne rozdiely Identifikácia najlepších postupov Množenie operácii a cyklov Mapovanie procesov Neformálnosť procesu Lean Six Sigma Nedostatok transparentnosti medzi oddeleniami Workshopy
 83. 83. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Manažérske správanie Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Preceňovanie silných stránok Stratégia, plánovanie a rozpočtovanie, určenie stupňa detailnosti Vyhýbanie sa problémovym oblastiam Stanovenie cieľov a požiadaviek – vylepšite kalibráciu a vyhnite sa 7 hriechom Komunikácia – spresnite odkaz a príjemcu

×