Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi I

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi I (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi I

 1. 1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İpek Aral Kişioğlu İK Danışmanı Kaynağım İnsan
 2. 2. BÖLÜM I – Stratejik İK Yönetimi • İnsan Kaynakları Departmanının İmajının Belirlenmesi • İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Belirlenmesi • İnsan Kaynakları Plan ve Politikalarının Belirlenmesi • Kaynakların Konumlandırılması • İnsan Kaynakları Sistemlerinin Oluşturulması • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 3. 3. İnsan Kaynakları Nedir? İşveren / motivasyon - verimlilik sağlamak Çalışan / beklenti - ihtiyaç karşılamak
 4. 4. İnsan Kaynaklarının İmajı İK olarak çalışanların gözündeki imajınız ne ise, siz “o” İK sunuz. ‘İşveren Markası’
 5. 5. Stratejik Yönetim Nedir? Bir organizasyonun amaçları ve misyonunu gerçekleştirmek için, uygulanabilir seçeneklerin belirlenmesi ve bunlardan en uygun olanının seçilerek uygulanması sürecidir. STRATUM
 6. 6. Stratejik İK Yönetiminin İki Boyutu Dikey ve Dışsal Uyum Yatay ve İçsel Uyum İşletme strateji, hedefleri İKY uygulamalarının birbirleri ve çevresi ile uyumlu ile uyumu
 7. 7. Stratejik İK Yönetimi Kavramsal Çerçevesi
 8. 8. İnsan Kaynakları Stratejisinin Belirlenmesi
 9. 9. Ana Farklar Geleneksel İK Yönetimi Stratejik İK Yönetimi İK için Sorumluluk • İK Uzmanı • Hat/Yöneticisi Odak • İşgören İişkileri • Iş ve dış müşteri odaklı İK’nın rolu • İşlemci, değişim • Değişim lideri, başkalarını takipçisi, savunucusu harekete geçiren Başlangıç/İlk adım • Yavaş, tepkici, bölümlenmiş • Hızlı, proaktif, bütünleşmiş Zaman ufku • Kısa dönemli • Kısa/orta/uzun dönemli Kontrol • Bürokratik • Organik-esnek, başarı için roller, politikalar, süreçler gerekeni yerine getirmek İş tasarımı • İşgücünün • Geniş, esnek, çapraz bölümlenmesi, bağımsızlık eğitim, takımlar Anahtar yatırım alanları , uzmanlık • İnsan ve bilgi Mali Sorumluluk / • Sermaye ve ürünler • Yatırım odaklı Değer biçme • Maliyet odaklı
 10. 10. Stratejik İK Planlaması Uzun dönemli ve geniş kapsamlı insan kaynakları stratejilerini belirlemek ve bu stratejileri uygulamak için planlar, programlar ve taktikler geliştirme sürecidir.
 11. 11. Stratejik İK Planlamasının Amacı • Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek, • Genel işletme stratejilerini desteklemek ve güçlendirmek, • Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak, • Çevresel değişimlerle başetmek, • Yöneticilerin katılımını sağlamak, • Stratejik planları eyleme dönüştürmek.
 12. 12. Stratejik İK Planlaması Adımları 6. Uygulanan stratejinin sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 5. Stratejilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi 4. Hedeflere ulaşmak için alternatif stratejilerin yaratılması 3. Stratejik hedeflerin belirlenmesi 2. İç ve dış çevre faktörlerinin birlikte analizi – SWOT 1. Misyon ve vizyonun anlaşılması
 13. 13. Dengeli Karne (BSC) Strateji Planlama Mantığı Misyon Varlık Nedenimiz Değerler Bizim İçin Önemli Olanlar Vizyon Olmak İstediğimiz Strateji Oyun Planımız Strateji Haritası Strateji Aktarmak Şirket Karnesi Ölçümleme ve Odaklanma Hedefler ve Teşebbüsler Yapmamız Gerekenler Kişisel Hedefler Benim Yapmam Gerekenler Stratejik Sonuçlar Memnun Memnun Etkili ve Verimli Motive Olmuş Hissedarlar Müşteriler İş Süreçleri ve Hazır İşgücü
 14. 14. İK STRATEJİ HARİTASI Büyüme Stratejisi Uzun Vadeli Verimlilik Stratejisi Finansal Perspektif Hissedar Değeri / Neden-Sonuç İlişkileri Karlılık İnsan İK Masraflarını Sermayesini Azaltmak Arttırmak Bölümsel Operasyonlar Çalışanlar Müşteri Organizasyonel Beceriler, Perspektifi Stratejik İş Düşük Sağlık ve Rekabet Yetkinlikler ve Müşteriye Değer Ortağı Edebilirlik Liderlik, Ortaklık Maliyet Sunumu Operasyonel İşgücü Kaliteli İK Şirket stratejileri ile Proaktif Akıcı süreçlerle Perspektif İK stratejilerinin işgücü odaklı programları servis kalitesini Değer Üretme Süreçleri geliştirmek uyumlulaştırılması çözümleri strateji iyileştirmek optimize etmek Beceriler / Stratejik Performans Odaklı Yetenek Organizasyonel Yetkinlikler Kurumsal Liderlik Entegrasyon Kültür/İklim Stratejik Perspektif • Verilecek hizmetin • Dış Kaynaklı Veri Varlıkların ve Faaliyetlerin •Yetenek havuzunu tasarımı •Liderlik - Başarılı İK Kümelendirilmesi büyütmek •Organizasyonel • Kültür: seviyesinin uygulamaları •Anahtar Değişim Becerileri: - Sonuçlar gelişmesine • İç çalışan verileri yeteneklerin - İşe yerleştirme - Müşteriler yatırım - seçilmesi, ölçümlenm beklentileri - Açık İletişim • Liderlik Yaş, cinsiyet, eğitim, v esi, tutulması - Müdahale tasarımı yetkinlikleri s. • Organizasyonel - Destek sağlamak • Algılanan İkim • Liderlik • Organizasyonel yenilenme • İlişki kurma - Esneklik davranışlarını strateji • Sirkulasyonu • İK planlaması - Açıklık cesaretlendirmek • Sektör trendleri düşürmek • Performans yönetimi - Yüksek standartlar için ödüllendirme • Entegre olmuş • İşgücü planlaması sistemi teknoloji - BT
 15. 15. Stratejik İK Yönetiminin Boyutları ile Konumlandırması Değişim Liderliği ve Mühendisliği Yetenek Yönetimi İşyerinde Öğrenme - Gelişme Sendikalar
 16. 16. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi • Eyleme yönelik olmak, • Bireye değer vermek, • Çalışanın katılımına önem vermek, • Küresel düşünmek, • Kaliteye önem vermek, • Proaktif davranmak ve çok hızlı eyleme geçmek, • Yatırımın geri dönüşünün hesaplandığı bir departman olmak, • Rekabetçi üstünlük kaynağı haline gelmek, • Performans kültürü yaratmak, • Değişen ekonomiye göre strateji değiştirmek, • İK profesyonellerinin tutum, algı, bilgi, tecrübelerini geliştirmek, • İş birimleri ile ‘hizmet kalitesi” üzerine odaklanmak, • İşe yaramayan sistemleri öğrenen veri tabanları ile değiştirmek, • Müşteri tatmini sağlamak.
 17. 17. BÖLÜM II – İK Fonksiyonları • İK Planlaması • İş analizi ve dizaynı • Kadrolama / Seçme - yerleştirme • Performans yönetimi & ödül yönetimi • Eğitim yönetimi • Yetenek yönetimi - kariyer gelişimi • İK pazarlaması ve sosyal medya • Ücret yönetimi, teşvikler, diğer kazançlar • Çalışma yaşamı – iş ilişkileri • İşçi sağlığı ve iş güvenliği • Uluslararası İK yönetimi • İK bilgi sistemleri
 18. 18. İK Planlaması
 19. 19. İş Analizi . İş analizinin İK Yönetiminin işlev ve fonksiyonları ile olan ilişkisi
 20. 20. İş Dizaynı Yaklaşımları İş verimliliğini ve kalitesini geliştirici programlar; İş basitleştirme İş rotasyonu İş genişletme ve İş zenginleştirme Ekibe dayalı iş dizaynı Esnek işgücü Geçici işgörenler Kısmı zamanlı çalışanlar (part time) Esnek Çalışma Programları Esnek çalışma saatleri Sıkıştırılmış iş haftaları Evden çalışma
 21. 21. Kadrolama / Seçme Yerleştirme İK Planlaması İnsan kaynağı ihtiyacı İç ve dış kaynaklar (referans, iş ilanı, sosyal medya) Özgeçmiş tarama Mülakat ve testler İş teklifi Oryantasyon
 22. 22. Performans Yönetimi • Şirket Performansının Ölçümlenmesi Şirket Karnesi (Balanced Scorecard) uygulama • Bölüm Performansının Ölçümlenmesi Bölüm Karnesi ( BSC) uygulaması • Bireysel Performansın Ölçümlenmesi İş performansı Hedef performansı Yetkinlik performansı Geri Bildirim Görüşemeleri (360 Derece)
 23. 23. Ödül Yönetimi Neden ödül? 1. strateji ve hedeflerine ulaşmada destek olması, 2. çalışanların motivasyonunun arttırması. Ödüllendirme uygulamaları 1. maddi (ör; parasal ödüller), 2. manevi (ör; topluluk önünde başarı sertifikası verilmesi), 3. güç (ör; ünvan, terfi, yeni sorumluluk verilmesi). Ödüllendirme uygulamalarının performansını etkileyen üç unsur : 1.istikrarlı uygulanması, 2.dinamik yapılar olması, 3.kişiselleştirilebilmesi.
 24. 24. Eğitim Yönetimi EĞİTİM PLANLAMA SÜRECİ YETENEK YÖNETİMİ
 25. 25. Eğitim Yöntemleri • İşbaşı eğitim yöntemleri Yönetici gözetiminde eğitim Coaching (yöntendirme) yöntemi Formen aracılığıya eğitim Staj yoluyla eğitim İş değiştirme (rotasyon) yöntemi İşe alıştırtırma (oryantasyon) eğitimi • İşdışı eğitim yöntemleri Anlatım yöntemi Örnek olay (vaka) yöntemi İşletme oyunları yöntemi – değerlendirme merkezi Rol oynama yönetmi Duyarlılık eğitimi (T grubu) Simülasyon In Basket (beklenen sorunlar) yöntemi Açık hava eğitimi (outdoor) • Elekronik ortamda eğitim ( e-eğitim)
 26. 26. Kariyer Geliştirme Bireysel Kariyer Planlaması Kurumsal Kariyer Yönetimi • Farkındalık ve Kendini Tanımak • İK planlaması ve entegrasyonu • Fırsatları araştırmak & değerlendirmek • Kariyer yollarının tasarlanması • Stratejik plan ve hedefler • Kariyer olanakları ve açık işlerin duyurulması • Yabancı dil gelişimi • Çalışanların değerlendirilmesi • Bireysel gelişim - sürekli eğitim • Koçluk ve mentorluk • Yerli ve yabancı kaynakça, proje araştırmaları • Değerlendirme Merkezleri • Hobi sahibi olmak • Yetenek Havuzu uygulamaları • İletişim ağı – network • Yedekleme planlaması • Kişisel markalaşma • Yönetici Yetiştirme Programları • Öğrenci kulüplerine katılım • Sürekli eğitim
 27. 27. Yetenek Yönetimi Organizasyonların önemli pozisyonlarda liderlik unsurunun devamlılığını sağlamak yolu ile strateji ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, önceden belirlenmiş yetenek unsurları çerçevesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının işe alınması, özendirilmesi, geliştirilmesi, elde tutulması ve yedeklenmesi sürecidir.
 28. 28. Yetenek Yönetimi Süreci İş gücü planlaması Yetenek analizi İşe alma süreci Eğitim ve geliştirme faaliyetleri Kariyer yönetimi Elde tutma çalışmaları Yedekleme planları
 29. 29. Monster Türkiye Araştırması • 180 işletmenin İK bölümlerine “işveren markası” ve yetenek yönetimi” uygulamaları soruldu. • %51 işveren markasının ne olduğunu bilirken, %25’i bilmiyor. • %35’inde işveren markasına yönelik çalışma yapılırken, %34’un yapılmıyor. • %59’u Y kuşağını işletmesine çekebiliyor. (yarışmalar,online tanıtımlar, kariyer günleri, kurum tanıtım günleri, üniversite aktiviteleri, yetenek programları ve esnek çalışma saati uygulamaları) • %50’si Yetenek Yönetimi uygulamaları yapıyor.(Kariyer Planlaması, Eğitimler, Yetenek havuzu, yetkinlik analizi ve performans değerlendirme, koçluk ve kişisel gelişim planları ) • %52’si rotasyon uyguluyor, %22’si uygulamıyor.
 30. 30. Sosyal Medya Ve İK / Dünya • Toplam sosyal medya kullanıcısının 2/3’ü iş hayatında. İş bağlantıları %79 sosyal medya üzerinden kuruluyor. • Çalışanların %75’i sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor (Facebook, Twitter, Linkedin, vs) • Şirketlerin %32’si herhangi bir moderasyon olmaksızın çalışanlarının sosyal medyayı kullanmasına izin veriyor. • Microsoft’un yaptığı araştırmaya göre A.B.D’de %79 işveren işe alım sürecinde sosyal medyayı kullanıyor ve %70 işveren adayların sosyal medya kullanımını inceleniyor.
 31. 31. Sosyal Medya Ve İK / Türkiye • Facebook – Çoğunlukla şirketlerde kullanım yasağı • Linkedin – 600 binin Üstünde • Twitter – Yok sınırında İK aktivitesi • Bloglar – Kurumsal İK blogu bulunmuyor
 32. 32. Dikkat ! Sosyal Medya “ Sosyal paylaşım sitelerine koyduğunuz fotoğraflar ve yayımladığınız kişisel bilgilerinizden, ileride çok rahatsızlık ve pişmanlık duyacaksınız “ Google Eski CEO’su Eric Schmidt
 33. 33. Ücret yönetimi Ücretin (emeğin fiyatı, bedeli, karşılığı) Bileşenleri
 34. 34. Ücret Yönetimi ÜCRET SİSTEMELERİ • a. Kıdeme dayalı ücret sistemi / kamu • b. Performansa dayalı ücret sistemi • c. Beceriye dayalı ücretlendirme sistemi • (a,b,c) Karma sistem • Ekip temelli ücretlendirme sistemi • Ana-Baz Ücret Sistemi - Zamana dayanan ücret sistemi - Parça başı ücret sistemi - Götürü ücret sistemi • Özendirici ücret sistemi - Akort ücret sistemi - Primli ücret sistemi - Halsey sistemi - Rowan sistemi - Bedeaux sistemi - Taylor sistemi - Gantt sistemi • Kazanç paylaşımı (kar paylaşımı) modeli • Scanlon planı • Lincoln planı ve Duncan planı • İkramiye ve bonus modeli • Yöneticiler için özendirici ödemeler Temel ücret yapısının oluşturulma süreci
 35. 35. Ücret Yönetimi İş ve ücret yapısı oluşturmada temel yaklaşımlar İŞ YAPISI (HİYERARŞİ) ÜCRETLEME İşlerin tek tek sıralanması İşleri gruplandırarak sıralama Tek ücret haddi Nokta ücretleme Basamak tipi yapı Ücret aralığı Tekil iş ücret aralıkları Braket, alan veya band tipi ÜCRET Geniş Bant Yapısı
 36. 36. Stratejik Ücret Yönetimi
 37. 37. Çalışma Yaşamı – İş İlişkileri • Disiplin kontrol mekanizması • Çalışanların uygun davranışlara özendirilmesi • Biçimsel olmayan etik anlayış • Açık ve net standartlar prosedürler • Yukarıdan aşağı inen, açık ve çok yönlü iletişim
 38. 38. İş İlişkilerinin Hukuki Boyutu 4857 sayılı İş Kanunu ilkeleri Esneklik ilkesi Esnek çalışma biçimleri (geçici iş ilişkisi, kısmi ve çağrı üzerine çalışma, belirli süreli çalışma, belirli süreli çalışma, alt işveren uygulaması) Esnek çalışma saatleri ( yoğunlaştırılmış iş haftası, denkleştirme ilkesi, kısa çalışma, telafi çalışması, serbest zaman uygulaması) Eşit Davranma İlkesi İş Güvencesi İlkesi İstihdamı Koruma İlkesi
 39. 39. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 4857 sayılı İş Kanunu + 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu + İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik +... İş kazaları Meslek hastalıkları
 40. 40. Çalışan sağlığı ve güvenliği Yıllar Grevde Kaybolan İşgünü İş Kazası ve Meslek Sayısı Hatalıkları Sonucu Kaybedilen İşgünü Sayısı 2000 368.475 1.697.695 2001 286.015 1.852.502 2002 43.885 1.831.252 2003 144.772 2.111.432 2004 93.161 1.983.410 2005 176.824 1.797.917 2000-2005 Yılları Arasında Grev, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Kaybedilen İşgünü Sayısı Kaynak: www.isggm.calisma.gov.tr & www.calisma.gov.tr
 41. 41. Uluslararası İK Yönetimi • Daha fazla İK faaliyeti, • Daha geniş bakış açısına olan ihtiyaç, • Çalışanşarın kişisel yaşamlarına daha faza ilgi gösterme, • Yerel ve uluslararası yöneticilerin kompozisyonundaki değişme, • Daha fazla riske maruz kalma, • Dış etkilere açık olma,
 42. 42. İK Metrikleri Kaynak: İK Gündemi – Emre Kavukçuoğlu
 43. 43. İK Bilgi Bistemi
 44. 44. Kaynakçalar • Stratejik İK Yönetimi – Prof. Dr. İsmet Barutçugil • İK Yönetimi – İ.Ü. İşletme Fakültesi • Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İK Yönetimi – M.Şerif Şimşek / H. Serdar Öge • İK Yönetimi – Nuri Tortop / Burhan Aykaç / Hüseyin Yayman / M. Akif Özer • İK Yönetimi – Prof. Dr. Dursun Bingöl • İK Yönetimi – Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu • İK Yönetimi – Dr. İlhami Fındıkçı • 21. Yüzyılda İK Yönetimi – Sibel Gök • Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi – Ali Coşkun • Performans Yönetimi – Prof Dr. İsmail Barutçugil • Kariyer Planlama ve Yönetimi – Esra Sevinç • Stratejik İK Planlaması – Ömer Faruk Akyüz • İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler – Ernst & Young • Çalışma Yaşamında Kariyer – Serpil Aytaç • Performans Prizması – Dr. Hümeyra Töre Başat • Yetenek Yönetimi – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altınöz • Performans Yönetimi – Richard Luecke • İKY / KYS Terimler Sözlüğü – Zafer Erkoç • İş Kanunu – Av. Mehmet Acum / Av. Ramazan Çakmakçı • The HR Scorecard – Becker – Huselid – Ulrich • The ROI Of Human Capital – Jac Fitz-Enz • The Talent Management Book – Lance Berger – Dorothy Berger • Kaynağım İnsan – İpek Aral Kişioğlu (http://kaynagiminsan.com)
 45. 45. İpek Aral Kişioğlu İK Danışmanı Teşekkür Ederim Kaynağım İnsan

×