Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №264
з поглибленим вивченням
англійської мови
Деснянського району м. Києва
Тема

дослідно-експериментальної

роботи:

«Реалізація інтегративно-діяльнісного
підходу в навчально-виховному процесі
поч...
Етапи проведення
експерименту
Підготовчий етап
(02.04.2012р.-31.08.2012р.)
 Організаційний етап
(01.09.2012р.-30.08.2013р...
Звіт
про хід експериментального
дослідження
підготовчий та організаційний етапи
Підготовчий етап
(02.04.2012р.-31.08.2012р.)
Завдання підготовчого етапу:
розробка та затвердження програми дослідноекспе...
За підготовчий період
було здійснено:

 розроблено

та затверджено програми дослідноекспериментальної роботи;
 ознайомле...
Організаційний етап
(01.09.2012р.-30.08.2013р.)
Завдання організаційного етапу:
апробація навчально-методичних комплектів...
За організаційний період
було здійснено:
у

вересні 2012 року створено творчу групу вчителів;
 апробація навчально-метод...
У

березні 2013 року проведено семінар для вчителів
школи на тему: «Інтегративно-діяльнісний підхід.
Психологічний аспект...
Індивідуальна
психолого-педагогічна картка учня
Показник рівнів адаптованості
учнів на початок
2012-2013 навчального року
Показник рівнів адаптованості
учнів на кінець
2012-2013 навчального року
Рівень адаптації
в 1-Б «Росток» і 1-В класах
Результати перевірки навички
(читання вголос)
Рівень навчальних досягнень
(списування)
Рівень навчальних досягнень
Рівень навчальних досягнень
Висновки
1. Під час організаційного етапу дослідно-експериментальної роботи
простежується тенденція підвищення навчальних ...
Завдання на наступний етап
(формуючий) (01.09.13р.–31.05.2016р.):
*

обґрунтувати доцільність використання різних
форм, ме...
Очікувані результати:
розробка та впровадження результативної навчальновиховної системи (поєднаних та взаємообумовлених
ко...
Дякую за увагу
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової та основної школи на основі принципів науково-пед

833 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової та основної школи на основі принципів науково-пед

 1. 1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва
 2. 2. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової та основної школи на основі впровадження принципів науковопедагогічного проекту «Росток»   Науковий керівник проекту: кандидат педагогічних наук, професор, керівник науково-педагогічного проекту «Росток», заступник директора ПТІЗО Пушкарьова Т.О. Керівник: директор СШ № 264 Лабзун Ю.І.
 3. 3. Етапи проведення експерименту Підготовчий етап (02.04.2012р.-31.08.2012р.)  Організаційний етап (01.09.2012р.-30.08.2013р.)  Формуючий етап (01.09.2013р.-31.05.2016р.)  Узагальнювально-підсумковий  етап (01.06.2016р.-30.12.2016р.)
 4. 4. Звіт про хід експериментального дослідження підготовчий та організаційний етапи
 5. 5. Підготовчий етап (02.04.2012р.-31.08.2012р.) Завдання підготовчого етапу: розробка та затвердження програми дослідноекспериментальної роботи; методичне забезпечення експериментальної роботи: ознайомлення з навчальним планом та навчальними програмами, вивчення методичної літератури; пошук наукового керівника; набір класів; організація спеціальної підготовки педагогічних кадрів на курсах за науково-педагогічним проектом «Росток»; підготовка матеріально-технічної бази; отримання дозволу на проведення експериментальної роботи в школі.
 6. 6. За підготовчий період було здійснено:  розроблено та затверджено програми дослідноекспериментальної роботи;  ознайомлено педагогічних працівників з навчальними планами та програмами науково-педагогічного проекту «Росток» на засіданнях ПЦМК, засіданнях творчих груп;  визначено наукового керівника дослідноекспериментальної роботи;  набрано на 2012 – 2013 н. р. один перший клас;  вчителі початкових класів з 03.07.2012 р. – по 07.07.2012 р. пройшли спеціальне навчання за проектом «Росток» ;  закуплено підручники, методичну літературу за науковопедагогічним проектом «Росток»;  отримано дозвіл на організацію дослідноекспериментальну роботу на засіданні експертної комісії.
 7. 7. Організаційний етап (01.09.2012р.-30.08.2013р.) Завдання організаційного етапу: апробація навчально-методичних комплектів курсу математики, інтегрованого курсу «Навколишній світ», англійської мови; психодіагностична робота з учнями; розробка та впровадження «Індивідуальної психолого-педагогічної картки учня»; апробація педагогічних технологій на основі інтегративно-діяльнісного підходу до навчання; пошук та розробка шляхів реалізації інтегративнодіяльнісного підходу у навчально-виховний процес; визначення прогнозів експериментальної роботи; розробка анкет, тестів та інших діагностичних методик.
 8. 8. За організаційний період було здійснено: у вересні 2012 року створено творчу групу вчителів;  апробація навчально-методичних комплектів;  проведено групову психодіагностику учнів першого класу в період перебігу адаптаційних процесів на початку та в кінці навчального року;  розроблено та розпочато заповнення «Індивідуальної психолого-педагогічної картки учня»;  визначено позитивні прогнози експериментальної роботи;  створено банк психологічних тестів, на основі Щоденника.
 9. 9. У березні 2013 року проведено семінар для вчителів школи на тему: «Інтегративно-діяльнісний підхід. Психологічний аспект»;  у 2012 – 2013 н. р. було проведено ряд відкритих уроків математики, навколишнього світу та англійської мови;  з 01.07.2013 р. – по 05.07.2013 року пройшли навчання на семінарі-курсах за науково-педагогічним проектом «Росток» інші вчителі;  питання реалізації інтегративно-діяльнісного підходу на основі впровадження принципів науковопедагогічного проекту «Росток» було розглянуто на педагогічних радах 30.08.2013 року та 28.10. 2013 року;  у вересні 2013 року відкрито ще один перший клас, що навчатиметься за програмою «Росток».
 10. 10. Індивідуальна психолого-педагогічна картка учня
 11. 11. Показник рівнів адаптованості учнів на початок 2012-2013 навчального року
 12. 12. Показник рівнів адаптованості учнів на кінець 2012-2013 навчального року
 13. 13. Рівень адаптації в 1-Б «Росток» і 1-В класах
 14. 14. Результати перевірки навички (читання вголос)
 15. 15. Рівень навчальних досягнень (списування)
 16. 16. Рівень навчальних досягнень
 17. 17. Рівень навчальних досягнень
 18. 18. Висновки 1. Під час організаційного етапу дослідно-експериментальної роботи простежується тенденція підвищення навчальних досягнень учнів. Учні:  активні, логічно мислять, імпровізують;  мають навички самостійної і групової роботи;  обґрунтовують свою точку зору;  доводять розпочате до кінця;  краще адаптуються. 2. Участь у дослідно-експериментальній роботі активізує:  творчі здібності вчителів;  є поштовхом до саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації. Отже, впровадження дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчальновиховному процесі початкової та основної школи на основі впровадження принципів науково-педагогічного проекту «Росток» є доцільним і потребує подальшого вивчення.
 19. 19. Завдання на наступний етап (формуючий) (01.09.13р.–31.05.2016р.): * обґрунтувати доцільність використання різних форм, методів, прийомів і засобів реалізації інтегративно-діяльнісного підходу в навчальновиховний процес; * провести щорічні установчі та підсумкові семінари для педагогічного колективу; * провести поетапний моніторинг щодо підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом реалізації інтегративно-діяльнісного підходу; * провести моніторинг результатів роботи закладу в умовах реалізації дослідно-експериментальної роботи.
 20. 20. Очікувані результати: розробка та впровадження результативної навчальновиховної системи (поєднаних та взаємообумовлених компонентів: форм, методів, прийомів та засобів навчання та виховання), спрямованої на реалізацію інтегративно-діяльнісного підходу у навчальновиховний процес;  підготовка психолого-педагогічних рекомендацій щодо навчання учнів на основі інтегративнодіяльнісного підходу;  підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи в межах дослідно-експериментальної роботи, активізації їхньої творчо-пошукової діяльності;  узагальнення та поширення досвіду реалізації інтегративно-діяльнісного підходу у навчальновиховний процес за науково-педагогічним проектом “Росток” серед освітян. 
 21. 21. Дякую за увагу

×