Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови

Télécharger pour lire hors ligne

Компетентнісно орієнтований урок української мови
в умовах розвитку цифрового освітнього середовища

Компетентнісно орієнтований урок української мови
в умовах розвитку цифрового освітнього середовища

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови (20)

Publicité

Plus par Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Plus récents (20)

Publicité

Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови

 1. 1. Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної освіти Наталія Дика, завідувачка кафедри мовно-літературної освіти ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка, Олександра Глазова, доцентка кафедри мовно-літературної освіти ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 2. 2. НУШпро сучасне освітнє середовище Запровадження ІКТ в освітній галузі перейде від одноразових проектів до системного процесу, що охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності. Розвиватиметься інфраструктура для забезпе чення різних форм навчання. Концепція Нової української школи, с.28. http://vippo-mtn.blogspot.com/p/1910.html
 3. 3. Складники цифрового освітнього середовища Системи і засоби підтримки організації та планування навчального процесу 5 Цифрові інформаційні джерела, що формують освітній контент Інструменти і пристрої представлення, обробки і передавання інформації: ПК, гаджет, інтерактивна дошка… 2 1 Інструменти для введення інформації: цифрова відеокамера, планшет, сканер, диктофон… Цифрові інструменти навчальної діяльності: віртуальні лабораторії, системи проєктування… : 3 4 https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-5d0dc11f176f4b7eb62fbb32c0bfe1c5
 4. 4. 4 Нормативні документи, рекомендації 1 2 3 5 Електронні освітні ресурси Банк методичних інновацій Форуми, чати Інформаційно-методичне середовище вчителя
 5. 5. Методичні рекомендації https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii- _dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf
 6. 6. Електронні освітні ресурси https://ippo.kubg.edu.ua/
 7. 7. Каталог електронних освітніх ресурсів: http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ukr/ Креативний словесник: http://mova.ippo.kubg.edu.ua/kreatyvnyj-slovesnyk Електронні освітні ресурси
 8. 8. Банк методичних інновацій
 9. 9. • Стимул (мотивує на виконання завдання). • Формулювання завдання (окреслює діяльність). • Джерело інформації(бажано не менше 2- х). • Інструмент перевірки (визначає критерії оцінювання). СТРУКТУРА компетентісно орієнтованого завдання
 10. 10. Шановні учні та вчителі! 20 січня 2020 року відбудеться чергове засідання Клубу незабутніх зустрічей. Ви матимете можливість поспілкуватися з представниками творчих професій, а саме:  письменником Оксаною Левченко;  перекладачем Оленою Медоїд;  художником Іриною Бойчук. Зустріч відбудеться в приміщенні бібліотеки. Початок о 15 год. Рада Клубу. Прочитайте оголошення. Відредагуйте його текст. Виправлення обгрунтуйте. Так розпочинається урок…
 11. 11. Моделювання компетентнісно орієнтованого завдання до теми Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка та ін.) СТИМУЛ проблемна ситуація або умова задачі, яку потрібно розв’язати. Прочитайте оголошення. Які виправлення ви внесли б у його текст. Чому? ВЛАСНЕ ЗАВДАННЯ має бути актуальне, чітко висловлене, співвідноситися з бажаною відповіддю. Відредагуйте текст оголошення. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ (не менше двох) текст (з енциклопедії, словника, підручника, журналу…); 1) п. 4 § 32 Українського правопису (2019) Правопис суфіксів. Іменникові суфікси -К-, -ИЦ-(Я), -ИН-(Я), -ЕС- ; 2) відповідне правило в підручнику «Українська мова, 10 клас». ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕВІРКИ ключ - для тестових завдань закритого типу; модельна відповідь – для відкритих тестових завдань із короткою (або розгорнутою) відповіддю Утворіть фемінітиви від поданих іменників чоловічого роду – назв професій, запишіть їх. В утворених словах виділіть суфікси. Виконайте тест.
 12. 12. Отже, структура КОЗ 1.Стимул включає в себе стислий опис проблемної ситуації або умови задачі, яку потрібно розв’язати. 2.Власне завдання має бути актуальне, цікаве, відповідати вікові, чітко висловлене, співвідноситися з бажаною відповіддю. 3.Джерела інформації (НЕ МЕНШЕ 2-3-х):  текст (з енциклопедії, словника, підручника, журналу, рекламний…);  фотографія, репродукція картини, відео, карта, схема, таблиця, діаграма... 4.Інструменти перевірки: ключ - для тестових завдань закритого типу; модельна відповідь – для відкритих тестових завдань із короткою (або розгорнутою) відповіддю.
 13. 13. • мотиваційна (представлення життєвої (проблем- ної) ситуації із залученням актуального для учня матеріалу забезпечує його внутрішню мотивацію); • створення психологічно комфортних умов для організації і здійснення навчальної, у т. ч. пошукової, діяльності; • активізації пізнавальної діяльності (внутрішня спонука мобілізує школяра, активізує його мислительну діяльність); Функції КОЗ:
 14. 14. • організаційна (наявність плану дій допомагає учневі вибудувати правильний маршрут прямування і вирішення поставлених завдань); • оцінювальна (оскільки компетентність виявляється лише в діяльності, саме застосування компетентнісно зорієнтованих завдань дає змогу з'ясувати рівень її сформованості); • особистісна – через створення ситуації успіху сприяє ствердженню особистістю власного «Я». А.Фасоля. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 5, 2014 Функції КОЗ
 15. 15. Пропонують учителі: • Ви дізналися, що ваш однокласник вейпер. Поясніть йому, що електронна сигарета має не менш згубний вплив на організм підлітка, ніж звичайна. ©Н.С.Гринцевич. • Скористайтеся словником онлайн: Використайте інформацію про шкоду від вейперства:

×