Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу(20)

Publicité

Plus de Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ(20)

Dernier(20)

Publicité

Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу

 1. МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕНЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної освіти Наталія Дика, завідувачка кафедри мовно-літературної освіти ІПО КУ імені Бориса Грінченка. Олександра Глазова, доцентка ІПО КУ імені Бориса Грінченка.
 2. Суть ідеї компетентнісного підходу в навчанні Ідея компетентісного підходу ґрунтується на положенні, яке утверджує взаємозв’язок :  успіху людини та її здатності самостійно вирішувати проблеми, що постають перед нею впродовж життя,  здатності ефективно актуалізувати особистісні ресурси та розробляти шляхи досягнення поставлених цілей.
 3. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОГО УРОКУ МОВИ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД Реалізація компетентнісного підходу в навчальних закладах має враховувати особистісні інтереси учнів і забезпечувати розвиток ключових компетентностей.
 4. Формування компетентності  У формуванні будь-якої компетентності  базисом є активна, цілеспрямована, усвідомлена діяльність учнів,  засобом – операції та дії учнів, що виявляються в навчальній взаємодії. Передбачено суб’єкт-суб’єктне навчання: учитель-учень, учень-учень, група-група. (О.Я.Савченко).
 5. 1.Структура уроку УРОК ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ) 1. Підготовка до сприйняття нового матеріалу (спостереження за мовними явищами). 2. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. 3. Актуалізація опорних знань. 4. Вивчення нового матеріалу. 5. Закріплення вивченого. 6. Домашнє завдання. 7. Підбиття підсумків уроку. УРОК ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 1. Підготовка до сприйняття нового матеріалу (на основі моделювання життєвої ситуації). 2. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. 3. Вивчення нового матеріалу на основі виконання компетентнісно орієнтованих завдань (КОЗ). 4. Закріплення вивченого. 5. Домашнє завдання. 6. Підбиття підсумків уроку.
 6. 2.Структура уроку УРОК ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І НАВИЧОК 1. Повідомлення мети роботи. 2. Відтворення теоретичних відомостей (знань). 3. Виконання вправ на закріплення знань і навичок. 4. Перевірка якості самостійної роботи. 5. Домашнє завдання (для роботи над закріпленням знань, умінь і навичок). 6. Підбиття підсумків уроку. УРОК РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 1. Повідомлення мети уроку. 2. Привернення уваги до життєво необхідних компетентностей на основі виконання компетентнісно орієнтованих завдань (КОЗ). 1. Розвиток необхідних для розвитку компетентностей знань і вмінь. 2. Самоперевірка і/або перевірка якості самостійного виконання КОЗ. 3. Домашнє завдання (бажано виконання КОЗ із застосуванням поглиблених знань і вмінь). 4. Підбиття підсумків уроку.
 7. 3.Структура уроку УРОК ПЕРЕВІРКИ ТА ОБЛІКУ ЯКОСТІ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ 1. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення. 2. Визначення завдання. 3. Самостійне виконання учнями завдання. 4. Відповіді учителя на запитання учнів. 5. Домашнє завдання. 6. Підбиття підсумків уроку. УРОК ПЕРЕВІРКИ АБО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 1. Повідомлення способу перевірки розвитку компетентностей. 2. Визначення компетентнісно орієнтованих завдань (КОЗ). 3. Самостійне виконання учнями КОЗ. 4. Відповіді/констультація вчителя. 5. Домашнє завдання). 6. Підбиття підсумків уроку. http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/ykranska-mova-rven-standarty-pdrychnik-dlya-10-klasy- zakladv-zagalno-seredno-osvti/tema-1-leksichna-norma/tema-1-leksichna-norma
 8. 4.Структура уроку УРОК ПЕРЕВІРКИ ТА ОБЛІКУ ЯКОСТІ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ 1. Вступне слово вчителя (аналіз учнівських робіт). 2. Бесіда про характер недоліків і помилок, робота над ними. 3. Домашнє завдання. 4. Підбиття підсумків уроку. УРОК КОРЕКЦІЇ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 1. Вступне слово вчителя про необхідність корекції певних компетентностей. 2. Бесіда про причини, характер недоліків і помилок, шляхи їх виправлення. 3. Домашнє завдання. 4. Підбиття підсумків уроку.
 9. Компетентнісна парадигма освіти Відповідно до цього кожна з ключових компетентностей, зокрема вербально-комунікативна компетентність, має три виміри:  предметний вимір (що треба знати),  діяльнісний вимір (що треба вміти),  практичний вимір (як застосовувати знання й уміння відповідно до цінностей суспільства сталого розвитку). СЛОВНИК/ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ЗНО: http://www.timo.com.ua/wiki/index.php/Предметний_покажчик
 10. Найголовніше завдання школи Школа має зробити наголос на універсальні життєві навички. Найважливіші з усіх уміння: прилаштовуватися до змін, безперервно навчатися (сприймати нове),  зберігати душевну рівновагу в несподіваних ситуаціях.
 11. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (за О.Я. Савченко) ЗНАННЄВОГО ТА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІВ (за О.Я. Савченко) ОЗНАКИ ПОРІВНЯННЯ ЗНАННЄВИЙ ПІДХІД КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД Мета Формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості Формування діяльної, компетентної особистості Визначення змісту навчання Зміст навчання формується «від мети» Зміст навчання формується «від результату» Методична реалізація Позиція вчителя: передає, навчає, формує. Переважає відтворення знань, виконання за зразком Учитель сам контролює й оцінює навчальні досягнення Позиція вчителя: надає перевагу самостійній пошуковій діяльності учнів, проектуванню навчальних і життєвих ситуацій для застосування предметних і ключових компетентностей, залучає до самоконтролю, рефлексії Основні результати навчальної Цінності, знання, вміння, навички Суб’єктність учіння, цінності, знання, вміння, способи
 12. Людина, яка хоч раз ухопила кішку за хвіст, знає про котів значно більше, ніж та, яка тільки читала про них, але ніколи не бачила… (Марк Твен).
Publicité