Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою культурою країни, мова якої вивчається

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 34 Publicité

Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою культурою країни, мова якої вивчається

Télécharger pour lire hors ligne

Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою культурою країни, мова якої
вивчається

Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою культурою країни, мова якої
вивчається

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою культурою країни, мова якої вивчається (6)

Publicité

Plus par Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Plus récents (20)

Publicité

Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою культурою країни, мова якої вивчається

 1. 1. LOGO КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА www.kubg.edu.ua ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ www.ippo.org.ua
 2. 2. Напрямки роботи www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua C.І. Сафарян, доцент кафедри методики мов та літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук
 3. 3. Компетентнісний підхід – спрямованість процесу навчання на формування ключових і предметних компетентностей вчителя (учня) www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua
 4. 4. www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua Компетентність – добра обізнаність із чим-небудь, коло повноважень когось. Компетенція – володіння певною компетенцією.
 5. 5. Компетентність - динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистх якостей, що визначають здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність www.themegallery.com Company Logo
 6. 6. Професійна компетентність – сукупність знань і умінь,необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння аналізувати, передбачаючи наслідки професійної діяльності, використовувати необхідну інформацію.
 7. 7. Основні складові компетентності вчителя іноземної мови www.themegallery.com Company Logo комунікативна мовна мовле ннєва соціокультур на
 8. 8. ку www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua Соціокультурна компетентність – уміння взаємодіяти у визначеному ситуативному контексті засобами іноземної мови з урахуванням соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається
 9. 9. Соціокультурна компетентність країнознавча лінгвокраїнознавча знання історії,географії, знання про особливості соціального економіки, державного розвитку країни, мова якої вивчається устрою, культури країни, і уміння підпорядковувати свою мова якої вивчається мовленнєву поведінку відповідно до цих умов www.themegallery.com Company Logo
 10. 10. Полікультурний компонент: www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua сформоване світосприйняття вчителя усвідомлення себе носієм національних цінностей розуміння взаємозалежності між людьми розвинута комунікативна культура загальнопланетарний образ мислення толерантність, повага до представників інших культур
 11. 11. Художня культура - складне багатошарове утворення, яке об’єднує всі види мистецтва, сам процес художньої творчості, його результати і систему заходів зі створення, збереження та розповсюдження художніх цінностей, виховання творчих кадрів і глядацької аудиторії www.themegallery.com Company Logo
 12. 12. «cultura» - «оброблення» « виховання» « створення» «формування» Культура матеріальна - взаємодія людини із середовищем існування, задоволення фізіологічних потреб Культура соціальна – система соціальних відносин, статусів і суспільних інституцій Культура духовна - світогляд, ідеї, установки, цінності, форми поведінки та творча діяльність www.themegallery.com Company Logo
 13. 13. Давньогрецькі музи Ерато Калліопа Калліопа
 14. 14. Кліо МельпоменаМельпомена Мельпомена ТаліяТалія Талія Полігімнія Полігімнія
 15. 15. Терпсихора Уранія Евтерпа Евтерпа
 16. 16. Станковий живопис Джорджоне. Мадонна з немовлям Пітер Лелі
 17. 17. Іконопис
 18. 18. Монументальний живопис Курт Веннер Пьєтро Перуджино. Таємна вечеря.
 19. 19. Мініатюра
 20. 20. Театрально-декоративний живопис
 21. 21. Портрет
 22. 22. Пейзаж Ван-Гог. Після дощу. Томас Гейнсборо Самюел Боу
 23. 23. Батальний жанр
 24. 24. Натюрморт
 25. 25. Побутовий жанр
 26. 26. Анімалістичний жанр Паулус Поттер. Молодий бик. Франс Снейдер. Лисиця і чаплі. Гент. Вдале полювання.
 27. 27. Міфологічний жанр
 28. 28. симфонічна камерна Вокальна пісня, романс, кантата, ораторія Інструментальна симфонія, увертюра, концерт, сюїта соната, тріо квартет, каприс ноктюрн, баркарола алегро тощо
 29. 29. Епос актуальні архаїчні Лірика традиційні тематичні Драма архаїчні актуальні
 30. 30. Тауер
 31. 31. Книжкова мініатюра
 32. 32. Вітражі
 33. 33. LOGO Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua

×