Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

360 PROJECT REVIEW - an introduction

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Webinar projektplanlægning
Webinar projektplanlægning
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

360 PROJECT REVIEW - an introduction

Télécharger pour lire hors ligne

Introduktion til 360 PROJECT REVIEW - et hurtigt, uafhængigt og værdiskabende "sundhedstjek af projekter". Uafhængigt af projektmodel og -metode kommer projektets styrker og udfordringer frem i lyset, så man kan arbejde med dem.
Gennem en afsluttende workshop prioriteres indsatsområderne og en handleplan formes, som giver både retning og midler fremad.

Introduktion til 360 PROJECT REVIEW - et hurtigt, uafhængigt og værdiskabende "sundhedstjek af projekter". Uafhængigt af projektmodel og -metode kommer projektets styrker og udfordringer frem i lyset, så man kan arbejde med dem.
Gennem en afsluttende workshop prioriteres indsatsområderne og en handleplan formes, som giver både retning og midler fremad.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à 360 PROJECT REVIEW - an introduction (20)

Publicité

Plus récents (20)

360 PROJECT REVIEW - an introduction

 1. 1. Alle projekter har en risiko for at projektet fejler. (Uanset hvor dygtig og grundig man er) Fakta:
 2. 2. 360 Project Review afdækker indsatsområder som forøger projekters mulighed for succes proaktiv minimering af risikoen for projektet fejler
 3. 3. Analysen ◦  Tager udgangspunkt i mennesker og er derfor •  Uafhængig af projektmodel og –metode •  Uafhængig af projektets organisering •  Uafhængig af hvor langt projektet er ◦  360° analyse af alle roller og interesser •  Chefer, projektejere, styregruppe, sponsor •  Kunder, brugere •  Samarbejdspartnere •  Leverandører •  Projektledelse •  Projektdeltagere •  Andre afdelinger •  Andre interessenter, som er relevante for projektets succes bredt repræsentativt udvalg
 4. 4. Forløb 1 2 4 3 360° Afklare behov og omfang Afklaring af kompleksitet og særlige forhold Valg af KPI’er Systemet udsender e-mails Hver person svarer individuelt på spørgeskamaet Afklarende spørgsmål pr. telefon Analyse af data samt observationer og anbefalinger Klargøring af rapport Resultater præsenteres Indsatsområder prioriteres Handleplan formes inkl. retning og midler dét gør vi sammen dét gør I - hver for sig dét er vores arbejde
 5. 5. Tidsplan Dag 1 Opstarts-møde (ca. 1 time) Spørge- skemaer udsendes via e- mail Dag 5 Afsluttende workshop (ca. 2-4 timer) Resultater præsenteres og drøftes Indsatser prioriteres Handleplan formes Dag 4 Analyse af data og evt. supplerende spørgsmål via. telefon Udarbejdelse af rapport Dag 3 Dag 2 Besvarelser udfyldes af udpegede interessenter (ca. 1 time) ca. én uge i alt (ellers ændrer verden sig) buffer, så alle får svaret på spørgeskemaet
 6. 6. Vi finder Projekter, der gør noget godt, som andre kan lære af Projekter, der har væsentlige risici eller uhensigtsmæssigheder, som bliver bragt frem i lyset
 7. 7. Udfordringer Væsentlige Risici & Uhensigtsmæssigheder forretningen og projektet er ikke på linie individerne i styregruppen har meget forskellige syn på projektet projektledelsen bør styrkes risici bør håndteres bedre manglende sammenhæng mellem strategi og mål manglende sammenhæng mellem ambitioner, tid og budget opgaven er for stor lav ledelsesmæssig forankring eller ejerskab projektets kommunikation bør styrkes svag business case konflikter manglende leverandørstyring god business case, men andre forhold gør, at projektet ikke er levedygtigt
 8. 8. Styrker forretningen og projektet arbejder i samme retning stor enighed i styregruppenprojektledelsen arbejder effektivt risici håndteres proaktivt stram styring af tidsplan og budget opgaven er tilpas afgrænset god ledelsesmæssig forankring og tydeligt ejerskab klare mål og succeskriterier stærk business case tillid god leverandørstyring Projekter, der gør noget godt, som andre kan lære af
 9. 9. Fælles forståelse
 10. 10. Selve analysen ◦  Dataindsamling gennem spørgeskema •  360 graders analyse •  12 hovedemner (KPI) •  35 vigtige faktorer (PI) •  2-5 spørgsmål som scores fra 1 – 5 point •  Mulighed for uddybende kommentarer ◦  Dataanalyse •  Afvigelser •  Spredning –  Mellem grupper –  Inden for grupperne •  Sammenhænge på tværs og konsistens i svarene Projektet Emne 1 Faktor 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Faktor 2 … Emne 2 … …
 11. 11. Eksempel Samlet resultat (uden benchmark) 0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   Forretningsmæssige rammer Projektopgaven Økonomi og ressourcer Organisatoriske rammer Projektledelse og –styring Projektprocesser og - værktøjer Planlægning og tidsramme Risikostyring Samarbejde Kommunikation Viden og kompetencer Dokumentation Observation Kommunikation er scoret lavere end de øvrige parametre Observation Projektprocesser er scoret lavt
 12. 12. Eksempel drill down med interessentgrupper Kommunikation 0   0.5   1   1.5   2   2.5   3   3.5   4   4.5   5   a. Behov b. Styring c. Tilgængelighed Observation Projektlederen mener behovet for kommunikation er opfyldt, mens forretningen mener det stik modsatte Observation Forretningen anser tilgængeligheden for at være i top, mens projektledelsen synes, at den kunne være bedre
 13. 13. Eksempel drill down Projektprocesser -> Styringsformer 0   1   2   3   4   5   Der findes en projektmodel for styring og organisering af projektet Projektmodellen anvendes i projektet Projektmodellen understøtter projektet Observation Der findes en projektmodel, som anvendes i et vist omfang, men som ikke gavner projektet. Anvendes den fordi projektlederen bliver målt på det? Hvordan er disse forhold for øvrige projekter i organisationen?
 14. 14. Værdi ◦  Projektlederen •  Gedigen indsigt – ud over hvad han selv kan opnå •  Pejling om hvor det går godt, og hvor der er kan forbedres •  Vej til at synliggøre udfordringer •  Mulighed for at reducere risici ◦  Forretningen/Ledelsen •  Ro i maven •  Projekter med større leverancesikkerhed •  Synligt hvordan det enkelte projekt kan støttes •  Synligt hvilke igangværende projekter, der kræver ledelsesfokus ◦  Projektkontoret •  Ensartet føling med hvordan projekterne her det •  Benchmarks på tværs af porteføljen •  Måle effekterne af overordnede tiltag •  Mulighed for proaktiv støtte af projekter, der har behov for hjælp •  Spotte ”good practice” – lær fra de bedste
 15. 15. Pakker 360 Project Screening Tag temperaturen på en række projekter hurtigt og effektivt 360 Project Inspection Inspektion af projektdokumenter Personlige interviews med udvalgte interessenter Sparring og opfølgning på implemenering af handleplan 360 Project Review Detaljeret analyse gennem spørgsmål til en række udvalgte interessenter, der bredt repræsenterer de forskellige interesser og roller ift. projektet Detaljeret rapport over resultater inkl. benchmarks og konsulentens observationer og anbefalinger Facilitering af workshop til prioritering af indsatsområder, give retning og midler samt udformning af en handleplan enkelt og hurtigt gedigen indsigt efter behov
 16. 16. Kontakt ks@360projectreview.com +45 51944350 +299 581638 KRISTIAN SØRENSEN www.360projectreview.com

×