Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

contoh borang kaji selidik pengajian am. stpm penggal 2.

98 192 vues

Publié le

contoh borang kaji selidik PBS pengajian am stpm penggal 2

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

contoh borang kaji selidik pengajian am. stpm penggal 2.

  1. 1. SMK JENGKA PUSATBORANG KAJI SELIDIK MENGENAI PERSEPSI PELAJAR PUTERI ASRAMAJENGKA PUSAT TERHADAP PENIAGA BORONG PAKAIAN DI BANDAR PUSAT,JENGKA.Kepada respondan yang dihormati diharapkan kerjasama dari pihak anda agar dapat meluangkansedikit masa anda untuk menjawab soalan-soalan ini. Sila tanda dalam ruangan ( ) yangberkenaan.BAHAGIAN A: PROFIL PELAJAR. 1. Kategori umur : 13-14 ( ) 15-16 ( ) 17-19 ( ) 2. Tempat tinggal: Bandar jengka ( ) Sekitar jengka ( ) Sekitar maran ( ) Sekitar temerloh ( ) Sekitar jerantut ( ) 3. Kenderaan : Kereta ( ) Motosikal ( ) Lain-lain ( ) 4. Kekerapan : Beberapa kali sebulan ( ) Beberapa kali setahun ( ) 1
  2. 2. BAHAGIAN B :KEPUASAN PELAJAR PEREMPUAN ASRAMA JENGKA PUSATTERHADAP PENIAGA BORONG PAKAIAN DI BANDAR PUSAT JENGKA.no Perkara Sangat Tidak Memuaskan Sangat Tidak memuaskan Memuaskan memuaskan1 Layanan peniaga borong pakaian dengan pelanggan memuaskan2 Mutu pakaian yang dijual kepada pelajar.3 Persekitaran tapak perniagaan yang bersih dan ceria4 Susun atur pakaian yang kemas5 Kepelbagaian pakaian yang dijual.6 Harga pakaian yang berpatutan7 Pakaian yang disediakan mampu memenuhi kehendak pelanggan8 Kemudahan yang disediakan memuaskan9 Tempoh sewaktu pembayaran di dengan pambeli10 Pengurusan pembayaran yang sistematik11 Jenama pakaian yang dijual bersesuaian 2
  3. 3. BAHAGIAN C : SOALAN DI BAWAH BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATANYANG DIBERIKAN. BULAT JAWAPAN ANDAN BERDASARKAN KEPADA SEKALADIBAWAH :1) Sangat tidak setuju2) Tidak setuju3) Setuju4) Sangat setuju Perkara Sangat Tidak SangatNo tidak Setuju Setuju setuju setuju1 Lokasi tapak perniagaan dijalankan yang strategik 1 2 3 42 Kemudahan meletak kenderaan 1 2 3 43 Waktu operasi memenuhi kehendak pelanggan 1 2 3 4 Menepati kawangan pelajar4 1 2 3 4 Harga lebih murah berbanding kedai menjual5 pakaian yang lain 1 2 3 46 Promosi yang dijalankan ke atas pakaian 1 2 3 47 Suasana di tapak perniagaan 1 2 3 4Kejasama dari pihak anda amatlah saya hargai.Terima kasih diatas kerjasama yang anda berikan.  3

×