Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Orë
model !
Fusha e të nxënit :
Shoqeria dhe
mjedisi
Fjalët kyçe:
Burimet/mjetet:
Paralel
Meridian
Vendndodhje absolute
Rrjet i gradëve
hartë e botës
globi
materiale il...
Rezultatet e të nxënit
sipas
kompetencave kyçe
Kompetenca e komunikimit dhe e te shprehurit:
Shpjegon qarte kuptimin per p...
Lidhja e kompetencave kyçe me
kompetencat e fushës
Rezultatet e arritjes
 Shpjegon me shembuj, në hartë
e
në glob, kuptimin për rrjetin e
gradëve dhe koordinatave
gjeografi...
Metodologjia
Parashiki
mi
 Diskutojmë së bashku
Ndërtim
njohurish
 Mësimdhënia e ndërsjelltë
 Hartë koncepti
Përforcimi...
Diskutojmë
së bashku
/punë në
grupe
1
Ndahet klasa në grupe.
Në tavolinën e secilit grup vendosen mollë, mandarina,
qepë.
...
Kujdes !
 Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur
për
rreth pesë minuta.
 Mësuesi pyet nxënësit e çdo grupi mbi
ngjashmëri...
Mësimdhënia
e ndërsjelltë
/ punë nëgrupe
2
1. Çdo grup pajiset me fletë formati dhe harta .
2. Për çdo grup hartohet një p...
Kujdes !
 Mësuesi citon detyrën për secilin
grup.
 Nxënësit punojnë rreth pesë minuta
me detyrën përkatëse
 Qartësohet ...
Gr. 1
Vizatoni në glob:
paralelin fillestar (Ekuatorin)
meridianin fillestar (Grinuicin).
Ekuatori
Meridiani fillestar
Gr.
2
Ndërto në glob:
paralelet dhe meridianët
Gr.
3
Përcaktoni :
Çfare eshte gjerësia dhe
gjatësia e një pike.
T
A
Gr.
4
Përcaktoni :
Hemisferat ne te cilat ndodhen
kontinentet e rruzullit tokesor si
Amerika e veriut ,Evropa,Azia,Afrika .
Gr.
5
Përcaktoni :
Koordinatat gjeografike të pikave të
shënuara në hartë A,B,E.
Gr.
6
Përcaktoni :
Kordinatat gjeografike të Republikës
së Shqipërisë
Hartë
koncepti
/punë në
grupe
3
Secilit grup i kërkohet të lidhë konceptet kordinata
gjeografike,meridianë ,paralele, ekua...
Struktura e hartës së
konceptit
para plotësimit:
Kujdes !
Hartat e konceptit ju jepen nxënësve
paraprakisht të paplotësuara.
Secili grup realizon lidhjen në hartën
përka...
Ndan
Ndan
Vëndodhja apsolute
Rrjeti gradëve
 Përcaktimi i pikës gjeografike në
lidhje me ekuatorin.
(hemisferë veriore ,hemisferë jugore).
 Përcaktimi i rrejtit të ...
Imagjinatë
e
drejtuar /
veprimtari
në grup
4
Në çdo grup ndërtohen situata problemore imagjinare të
cilat kërkojnë vëmëndj...
Gr.
1
 Dje pasdite mora një telefonatë
nga mikesha ime më e mirë. Ishte
e çuditshme pasi numri me të cilin
më telefonoi i...
 Familja e Sarës këtë vit do
ti kalojë pushimet verore në
Itali. Ata do të udhëtojnë me
makinë dhe do të gjejnë
rrugën pë...
Gr.
2
 Të gjithë në shkollë kanë dëgjuar dhe
lexuar për madhështinë dhe luksin e
Dubait. Ai është një vend shumë i bukur,...
Gr.
3
 Stambolli është një qytet i
mrekullueshëm në Turqi. Çdo pjesë e
këtij qyteti ka histori dhe kulturë për të
treguar...
Kam vendosur që këtë vit tju çoj në eskursion
larg, por shumë larg, në Kaliforni. Aty do te
shikojme nje park natyror me e...
Gr.
4
Ne kontinentin e Amerikës së
Jugut ndodhet një qytet në të
cilin zhvillohen karnavalet më të
bukura në botë. Qyteti...
 Antarktida është kontinenti i vetëm i
pabanuar nga njerëzit. Ekspeditat e
shkencëtarëve e vizitojnë shpesh por
sërish la...
Gr.
Kryeqyteti i Francës, Parisi është me të vërtet përrallor.
Aty ndodhet Disney Land më i madh në kontinentin e
Europës....
Gr.
6  A e dini se ku jetojne kanguret?
Mund t’ju a tregoj une, jetojnë
ne kontinentin e Australisë.
Ju duhet ta përcakto...
Vleresimi
Vlerësoj nxënësit në lidhje me:
 pjesëmarrjen në orën e mësimit.
 saktësi në përgjigjet e tyre.
 imagjinatën
...
Ju falemiderit !
Mars 2016 :
Mësimdhënëse :Vojsava Muskaj.
Punoi : Irena Kotobelli .
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj

2 627 vues

Publié le

ORË MODEL GJEOGRAFI

 • Login to see the comments

ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj

 1. 1. Orë model !
 2. 2. Fusha e të nxënit : Shoqeria dhe mjedisi
 3. 3. Fjalët kyçe: Burimet/mjetet: Paralel Meridian Vendndodhje absolute Rrjet i gradëve hartë e botës globi materiale ilustruese me rrjetin e gradeve, teksti. qepa molla manderina plastelin
 4. 4. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe Kompetenca e komunikimit dhe e te shprehurit: Shpjegon qarte kuptimin per perdorimin e rrjetit te gradeve ne harta gjeografike, ne globe dhe vlerat praktike qe ka perdorimi i koordinatave gjeografike. Kompetenca e te menduarit: Punon me harten gjeografike dhe globin per te shpjeguar koncepte numerike per gjeresine, gjatesine dhe koordinatat gjeografike. Kompetenca e te mesuarit per te nxene: Meson te bashkepunoje ne grup per kryerjen e detyrave praktike. Demonstron mirekuptim, pranon mendime ndryshe dhe vlereson pervojen dhe aftesine praktike.
 5. 5. Lidhja e kompetencave kyçe me kompetencat e fushës
 6. 6. Rezultatet e arritjes  Shpjegon me shembuj, në hartë e në glob, kuptimin për rrjetin e gradëve dhe koordinatave gjeografike.  Përshkruan me shembuj katër veprimet që duhen ndjekur për gjetjen e sakte të koordinatave.  Demonstron me veprime praktike gjetjen e shpejtë dhe të saktë të koordinatave gjeografike të një pike.  Përcakton koordinatat gjeografike të vendndodhjeve të ndryshme dhe të vendbanimit të tij.
 7. 7. Metodologjia Parashiki mi  Diskutojmë së bashku Ndërtim njohurish  Mësimdhënia e ndërsjelltë  Hartë koncepti Përforcimi  Imagjinatë e drejtuar
 8. 8. Diskutojmë së bashku /punë në grupe 1 Ndahet klasa në grupe. Në tavolinën e secilit grup vendosen mollë, mandarina, qepë. Nga secili grup kërkohet që të tregojnë pikat e përbashkëta midis tyre, meridianeve ,paraleleve apo ekuatorit.
 9. 9. Kujdes !  Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur për rreth pesë minuta.  Mësuesi pyet nxënësit e çdo grupi mbi ngjashmërinë që egziston midis --qepës dhe paraleleve . --mandarinës dhe meridianëve . --mollës dhe paraleleve . --formimit të ekuatorit dhe meridianit te gjithsecili prej tyre.
 10. 10. Mësimdhënia e ndërsjelltë / punë nëgrupe 2 1. Çdo grup pajiset me fletë formati dhe harta . 2. Për çdo grup hartohet një pyetje . 3. Secili nga grupet ka 5 minuta kohe për tu përgatitur.
 11. 11. Kujdes !  Mësuesi citon detyrën për secilin grup.  Nxënësit punojnë rreth pesë minuta me detyrën përkatëse  Qartësohet që çdo detyrë do të prezantohet në tabelë me anë të hartës  Për çdo detyrë mund të dalin dy nxënës nga secili grup ku njëri shpjegon me fjalë dhe tjetri vepron në hartë
 12. 12. Gr. 1 Vizatoni në glob: paralelin fillestar (Ekuatorin) meridianin fillestar (Grinuicin). Ekuatori Meridiani fillestar
 13. 13. Gr. 2 Ndërto në glob: paralelet dhe meridianët
 14. 14. Gr. 3 Përcaktoni : Çfare eshte gjerësia dhe gjatësia e një pike. T A
 15. 15. Gr. 4 Përcaktoni : Hemisferat ne te cilat ndodhen kontinentet e rruzullit tokesor si Amerika e veriut ,Evropa,Azia,Afrika .
 16. 16. Gr. 5 Përcaktoni : Koordinatat gjeografike të pikave të shënuara në hartë A,B,E.
 17. 17. Gr. 6 Përcaktoni : Kordinatat gjeografike të Republikës së Shqipërisë
 18. 18. Hartë koncepti /punë në grupe 3 Secilit grup i kërkohet të lidhë konceptet kordinata gjeografike,meridianë ,paralele, ekuator,hemisferë veriore,hemisferë jugore ...... në një hartë koncepti. Gjatë punës në grup nxënësit orientohen dhe ndihmohen nga mësuesi
 19. 19. Struktura e hartës së konceptit para plotësimit:
 20. 20. Kujdes ! Hartat e konceptit ju jepen nxënësve paraprakisht të paplotësuara. Secili grup realizon lidhjen në hartën përkatëse. Përfaqësues nga secili grup në të njëjtën kohë tregojnë dhe arsyetojnë në lidhje me plotësimet e bëra. Mësuesi shikon nëse të gjithë janë në një mendim të përbashkët. Në fund harta do ketë një pamje të tillë.
 21. 21. Ndan Ndan Vëndodhja apsolute Rrjeti gradëve
 22. 22.  Përcaktimi i pikës gjeografike në lidhje me ekuatorin. (hemisferë veriore ,hemisferë jugore).  Përcaktimi i rrejtit të gradëve . Përcaktimi i pikës gjeografike në lidhje me meridianin fiellestar . ( hemisferë lindore ,hemisferë perëndimore.) Përcaktimi i rrejtit të gradëve . Hapat në të cilat kalon përcaktimi i vendodhjes apsolute .
 23. 23. Imagjinatë e drejtuar / veprimtari në grup 4 Në çdo grup ndërtohen situata problemore imagjinare të cilat kërkojnë vëmëndjen e nxënësve për të marrë zgjidhje Secili nga grupet ka 5 deri në 10 minuta kohë per tu përgatitur. Nxënësit lexojne situaten dhe e plotësojnë në hartën e botës
 24. 24. Gr. 1  Dje pasdite mora një telefonatë nga mikesha ime më e mirë. Ishte e çuditshme pasi numri me të cilin më telefonoi ishte krejtësisht i panjohur. Ajo më tregoi se ndodhej në gjerësinë gjeografike më ndihmoni dot që të përcaktoj vendndodhjen e mikeshës time?
 25. 25.  Familja e Sarës këtë vit do ti kalojë pushimet verore në Itali. Ata do të udhëtojnë me makinë dhe do të gjejnë rrugën për në Romë me ndihmën e GPS(xhipiese). Por ka një problem, ata nuk i dinë koordinatat gjeografike të qytetit të Romës. A mund ti ndihmoni ju?
 26. 26. Gr. 2  Të gjithë në shkollë kanë dëgjuar dhe lexuar për madhështinë dhe luksin e Dubait. Ai është një vend shumë i bukur, me ndërtesa përrallore, madje ka edhe pistë për ski në mes të shkretëtirës. Sa do më pëlqente ta dija vendndodhjen e tij në hartën e botës. Unë di vetëm lindore. Me ndihmoni dot??
 27. 27. Gr. 3  Stambolli është një qytet i mrekullueshëm në Turqi. Çdo pjesë e këtij qyteti ka histori dhe kulturë për të treguar. Ja vlen një udhëtim aty për pushimet e Marsit. Por piloti i avionit ka humbur koordinatat gjeografike të këtij qyteti, kështu që nuk mund të fluturojë për aty. E ndihmoni dot ju?
 28. 28. Kam vendosur që këtë vit tju çoj në eskursion larg, por shumë larg, në Kaliforni. Aty do te shikojme nje park natyror me emrin “Faltorja e balenave”, eshte fantastik! Por na duhet ti gjejme koordinatat gjeografike. Po ju ndihmoj, ndodhet ne kontinentin e amerikes se Veriut, ne pjesen Perendimore te ketij kontinenti. Te tjerat gjejini ju.
 29. 29. Gr. 4 Ne kontinentin e Amerikës së Jugut ndodhet një qytet në të cilin zhvillohen karnavalet më të bukura në botë. Qyteti është Rio de Zhaneiro dhe ndodhet në shtetin e Brazilit. Koordinanat e gjeografike Perëndimore. A mund ta përcaktoni vendndodhjen e këtij qyteti në hartë?
 30. 30.  Antarktida është kontinenti i vetëm i pabanuar nga njerëzit. Ekspeditat e shkencëtarëve e vizitojnë shpesh por sërish largohen. Banorët e përhershëm të këtij kontinenti janë pinguinët. Ata do ju ishin shumë mirënjohës nëse ju përcaktoni hemisferat e këtij kontinenti. A mund ta realizoni ketë mision??
 31. 31. Gr. Kryeqyteti i Francës, Parisi është me të vërtet përrallor. Aty ndodhet Disney Land më i madh në kontinentin e Europës. Të gjithë fëmijët do kënaqeshin aty pasi është park shumë shumë i madh me lodra e argëtime për fëmije. A mundeni ju që të përcaktoni koordinatat gjeografike të këtij qyteti?
 32. 32. Gr. 6  A e dini se ku jetojne kanguret? Mund t’ju a tregoj une, jetojnë ne kontinentin e Australisë. Ju duhet ta përcaktoni vetë vendndodhjen absolute të këtij kontinenti, si fillim hemisferat e më pas koordinatat gjeografike.
 33. 33. Vleresimi Vlerësoj nxënësit në lidhje me:  pjesëmarrjen në orën e mësimit.  saktësi në përgjigjet e tyre.  imagjinatën  të folurit e rrjedhshëm, të qartë dhe të saktë.  komunikimin dhe respektimin e njëri- tjetrit
 34. 34. Ju falemiderit ! Mars 2016 : Mësimdhënëse :Vojsava Muskaj. Punoi : Irena Kotobelli .

×