Аз обичам България

Irena Raykova
Irena Raykovateacher à 83rd Primary School "Elin Pelin''
Аз обичам България
учениците от I б клас
ОУ „Св. Кл. Охридски”
гр. Плевен
кл. р-л: Хризантема Йорданова
eTwinning проект – 2016/2017 г.
РезюмеРезюме
Проектът е продължение на работата на учителите от Фейсбук групата
„Вдъхновителите“. Групата е създадена по време на Четвъртата национална
конференция за насърчаване на четенето, организирана от ЦРЧР. Има за
цел да събере в една книга креативни идеи за възпитаване на любов към
четенето и повишаване на уменията за комуникация на роден език, както и
да научи децата да обичат България, да познават историческото ни минало,
да са съпричастни към настоящето и отговорни за бъдещето на страната.
Целите на проекта:
Повишаване на ключови компетенции:
1. Умения за комуникация на роден език: четене с разбиране, преразказ на
текст, повишаване на активния речник на ученика.
2. Социални умения: работа в екип, съпричастност и отговорност към
общата цел.
3. Дигитални: умения за работа с онлайн инструменти, знания за безопасен
интернет.
4. Обществени и граждански компетентности – формиране на любов към
родината, красотата на природата, нейното славно минало и бележити
българи.
5. Културни компетентности: развитие на детското творчество и
въображение.
Проектните дейностиПроектните дейности
Хей, приятелю, здравей!
Избор на лого
Креативни идеи за насърчаване на четенето
Минало незабравимо
Най- най- най-
Легендите разказват
Ако бях президент
Туристическа обиколка на България
Играя и уча онлайн
Свещена земя
Викторина
Карта на мечтите
За да я има и след 1000 години
Общи продукти
Оценяване на проекта
Разпространение на проектните дейности
Децата работиха с голям интерес и ентусиазъм по всяка
една проектна дейност.
Споделиха много креативни идеи за насърчаване на четенето, като:
• .Подреждане на кът на малкия читател в класната стая
• .Деца четат на деца
• .Посещение на училищната библиотека и дарение на книги
• .Да прочетем приказка на приятел
• .Четене и разказване на легенди от славното ни минало
Минало незабравимо
Нашите проекти за хан Омуртаг
Нашите проекти за д-р Петър Берон
Най – най – най –Най – най – най –
На падлет стена записахме най-големитеНа падлет стена записахме най-големите
постижения на българите,постижения на българите,
изработихме презентацияизработихме презентация
Ако бях президент за един денАко бях президент за един ден
Адриана – Ако стана президент за един ден, бих направила хората щастливи и усмихнати.
Александра – Ако стана президент за един ден, бих направила всички хора добри и богати.
Благовест – Ако стана президент за един ден, бих направил всичко възможно хората да бъдат щастливи.
Богдан – Ако стана президент за един ден, бих направил всички пътища идеални, за да няма катастрофи.
Божидара – Ако стана президент за един ден, бих прибрала всички бездомни кучета в приют.
Борислав – Ако стана президент за един ден, бих помогнал на всички хора в страната.
Георги Петков – Ако стана президент за един ден, бих осигурил по-добро бъдеще за децата и по-добър живот за
възрастните хора.
Георги Цветанов – Ако стана президент за един ден, бих премахнал бедността, защото да си беден не е хубаво.
Димана – Ако стана президент за един ден, бих направила всички деца и хора добри и щастливи.
Елена – Ако стана президент за един ден, бих направила много детски площадки.
Иванина – Ако стана президент за един ден, бих се погрижила за децата сираци и за хората без дом и храна.
Крис – Ако стана президент за един ден, бих направил хората по-добри.
Лора – Ако стана президент за един ден, бих премахнала бедността.
Мая – Ако стана президент за един ден, бих направила спортни площадки и спортни зали за игра.
Михаела – Ако стана президент за един ден, бих помогнала на всички болни деца да оздравеят. Ще направя така, че да
няма войни.
Пламен – Ако стана президент за един ден, бих направил цветни улици и площадки за децата.
Преслав – Ако стана президент за един ден, бих прибрал хората без дом и бездомните кучета.
Радослава – Ако стана президент за един ден, ще се опитам да премахна бедността.
Станиела – Ако стана президент за един ден, бих построила много детски площадки.
Стефан – Ако стана президент за един ден, бих опитал да се справя с престъпността, бих дал работа на всички.
Стефани – Ако стана президент за един ден, бих дала пари за болните деца, за да оздравеят, да могат да ходят на
училище и да играят.
Тамара – Ако стана президент за един ден, бих посъветвала хората да станат по-добри и съсрадателни.
Туристическа обиколка на България
Панорамата и Скобелев парк
екскурзия по маршрут: Плевен–вр. Шипка–Казанлък–гр. Шипка
Играя и уча онлайнИграя и уча онлайн
Да прочетем приказка на приятел
Игра на Kahoot
Онлайн игри:
Великите българи;
Народни будители;
Градове и природни области;
През коя година се е случило събитието;
Владетели от I българско царство;
Владетели от II българско царство.
Карти на мечтите
Карти на мечтите
За да я има и след 1000 годиниЗа да я има и след 1000 годиниЗа да я има България и след 1000 години, за да продължим да
съществуваме като нация, ние българите, трябва да
притежаваме следните качества:
Адриана – Доброта, честност, чувство за отговорност за опазване на
природата ни и запазване на българските традиции и обичаи. Трябва да
помним и да се гордеем с нашето минало и история.
Александра – Да сме слотени, единни и да обичаме България.
Благовест – На първо място трябва да съхраним традициите, да спазваме
обичаите си. Да обичаме България – нашата родина. Да се грижим за
семействата си и всички близки хора.
Богдан – Трябва да обичаме родината си, историята си, писмеността си,
природата си.
Божидара – Качествата, които трябва да притежаваме са родолюбие,
издръжливост, да сме единни и сплотени.
Борислав – Да пазим родината си, природата й, да се обичаме помежду си.
Георги Петков – Разбирателство, трудолюбие, човечност, честност,
уважение.
Георги Цветанов – Да сме обединени, сплотени, да обичаме родината си.
Димана – Да сме трудолюбиви, ученолюбиви, да обичаме всичко
българско, да пазим и спазваме традициите, да познаваме историята си и
да се гордеем с нея.
Елена – Родолюбие, патриотизъм, гордост с миналото ни, надежда за
бъдещето, търпимост, толерантност към другите, ясни цели, доброта.
Иванина – Честност, отговорност, достойнство. Да се гордеем със славната
си история – с хановете, царете, будителите, битките и победите
Крис – Да уважаваме и ценим страната си, езика си, близките си,
училището си. Трябва да бъдем трудолюбиви, сърдечни и гостоприемни.
Да бъдем по-добри един към друг.
Лора – Да пазим природата и околната среда, да пазим родината си, да я
обичаме, да пазим традициите и обичаите си.
Мая – Да имаме силен дух, да се борим за целите и каузите си, да сме
обединени, да следваме традициите и културата си.
Михаела – Да не забравяме, че сме българи и да съхраняваме
националните ценности.
Пламен – Гордост, смелост, доброта. Да бъдем достойни хора.
Преслав – Безкрайна любов към родината и народа ни,
Радослава – Родолюбие, съпричастност, загриженост, честност, да пазим
традициите си.
Станиела – Да бъдем патриоти, да пазим природата си и да помним
историята си.
Стефан – Взаимно да се разбираме, да сме вежливи един към друг, да
опазваме природата и околната среда.
Общи продукти –
книгата пристигна и при нас
https://sharalike.com/s/qsK4
https://www.facebook.com/groups/1110651455637072/permalink/1286554114713471/
Разпространение на проектните
дейности
 Учениците от 1 б клас на ОУ „Св. Климент Охридски”, Плевен работиха по 4 проекта на e Twinning през учебната
2016/ 2017 година:
 Книгознайковци
 Проектът е насочен към споделяне на дейности, проведени в националната седмица за насърчаване на четенето в
България, 10-14.10.2016. Обхваща ученици от български училища и детски градини на възраст 5-12 години.
Работният език е български. Партньорите се представят чрез своя визитка. Споделят какъв кът за четене са
оформили в класната стая и какви дейности провеждат за насърчаване на четенето.
 Аз обичам България
 Проектът е продължение на работата на учителите от Фейсбук групата „Вдъхновителите“. Групата е създадена по
време на Четвъртата национална конференция за насърчаване на четенето. Има за цел да събере в една книга
креативни идеи за възпитаване на любов към четенето и повишаване на уменията за комуникация на роден език,
както и да научи децата да обичат България, да познават историческото ни минало, да са съпричастни към
настоящето и отговорни за бъдещето на страната.
 The colors of the rainbow/Цветовете на дъгата/
 Природата е нашият дом. Ние трябва да знаем, да я обичаме и да я пазим. С този проект децата научават повече
за различните видове животни и растения, които живеят в близост до мястото на произход, изследват природата.
Непосредственият контакт с природата е гаранция за яркост и динамични изображения и снимки на заобикалящия
ни свят, но това, което е важно за детето се превръща в неразделна част от практически опит. Екологичното
образование е част от цялостното оформяне на личността на детето. Макар и малки, те могат да разберат, че
поддържането на баланс в природата е възможно само, ако всеки човек полага грижи в тази посока. Да им се
внуши положително отношение към природата и овладеят модели на екологично поведение.
 Сапунени мехурчета
 Играта е дейността на едно дете, която то извършва с любопитство и вродено желание. Тя го поставя в различни
ситуации, събужда у него инициативност, изобретателност, изгражда чувство на доверие и справедливост.Чрез
обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение, както и използване на игри и игрови методи в
обучението да се провокира интереса на децата към различни области от живота, да се стимулира развитието на
критичното и самокритичното мислене, на творческите способности на учениците, да се формира положителна
мотивация и положително отношение към ученето и умствения труд.
1 sur 15

Recommandé

Vestnik par
VestnikVestnik
VestnikСемра Куриева
490 vues8 diapositives
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге par
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеGlob@l Libraries - Bulgaria Program
872 vues21 diapositives
пресконференция par
пресконференцияпресконференция
пресконференцияСемра Куриева
629 vues25 diapositives
Чудните истории на хитър петровите цървули par
Чудните истории на хитър петровите цървулиЧудните истории на хитър петровите цървули
Чудните истории на хитър петровите цървулиКремена Ковачева
467 vues10 diapositives
Чудните истории на Хитър Петровите цървули par
Чудните истории на Хитър Петровите цървулиЧудните истории на Хитър Петровите цървули
Чудните истории на Хитър Петровите цървулиКремена Ковачева
363 vues19 diapositives
ДГ "Буратино" - с. Стамболово par
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоTsvetan Georgiev
298 vues41 diapositives

Contenu connexe

Tendances

проект par
проектпроект
проектОдз Знаме На Мира
1K vues51 diapositives
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... par
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...Sevdie Alieva
145 vues65 diapositives
The colors of the rainbow par
The colors of the rainbowThe colors of the rainbow
The colors of the rainbowStefka Pavlova
123 vues21 diapositives
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ... par
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...Sevdie Alieva
146 vues41 diapositives
мобилност румъния par
мобилност румъниямобилност румъния
мобилност румънияmegikatq
157 vues7 diapositives
Last best pracices_nlw_2015 par
Last best pracices_nlw_2015Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015BLIA
725 vues37 diapositives

Tendances(16)

ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... par Sevdie Alieva
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
Sevdie Alieva145 vues
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ... par Sevdie Alieva
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
Sevdie Alieva146 vues
мобилност румъния par megikatq
мобилност румъниямобилност румъния
мобилност румъния
megikatq157 vues
Last best pracices_nlw_2015 par BLIA
Last best pracices_nlw_2015Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015
BLIA725 vues
цдг космонавт коледна работилница par megikatq
цдг космонавт коледна работилницацдг космонавт коледна работилница
цдг космонавт коледна работилница
megikatq462 vues
цдг космонавт с родители par megikatq
цдг космонавт с родителицдг космонавт с родители
цдг космонавт с родители
megikatq705 vues
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... par Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva410 vues
"Вълшебствата на българската народна приказка" par tatianasandalova
"Вълшебствата на българската народна приказка""Вълшебствата на българската народна приказка"
"Вълшебствата на българската народна приказка"
tatianasandalova8.5K vues
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ... par Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
Sevdie Alieva315 vues
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ... par Sevdie Alieva
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Sevdie Alieva420 vues
Поект „Мартеница" par animos Misheva
Поект „Мартеница" Поект „Мартеница"
Поект „Мартеница"
animos Misheva716 vues

Similaire à Аз обичам България

Портфолио група "Звънчета" par
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"soukim
1.1K vues52 diapositives
Proekt az sam bulgarche obicham par
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
112 vues37 diapositives
целодневна детска градина par
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градинаrossitsazlankova
2.4K vues62 diapositives
Presentation par
PresentationPresentation
PresentationNC Future now
227 vues12 diapositives
Bulgaria çäđŕâĺé par
Bulgaria çäđŕâĺéBulgaria çäđŕâĺé
Bulgaria çäđŕâĺéLOMT-Comenius
340 vues2 diapositives
България - обучение par
България - обучениеБългария - обучение
България - обучениеSvetla Popova
335 vues31 diapositives

Similaire à Аз обичам България(20)

Портфолио група "Звънчета" par soukim
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
soukim1.1K vues
Proekt az sam bulgarche obicham par StefkaLacheva
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obicham
StefkaLacheva112 vues
целодневна детска градина par rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K vues
България - обучение par Svetla Popova
България - обучениеБългария - обучение
България - обучение
Svetla Popova335 vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
Забавна зелена работилничка par D. Andronova
Забавна зелена работилничкаЗабавна зелена работилничка
Забавна зелена работилничка
D. Andronova4.1K vues
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par mnpc2012
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012365 vues
Елена Клечарова, главен библиотекар при НЧ „Н.Вапцаров – 1894”, гр. Банско par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Елена Клечарова, главен библиотекар при НЧ „Н.Вапцаров – 1894”, гр. БанскоЕлена Клечарова, главен библиотекар при НЧ „Н.Вапцаров – 1894”, гр. Банско
Елена Клечарова, главен библиотекар при НЧ „Н.Вапцаров – 1894”, гр. Банско
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас par Veska Petrova
Какво научих за света около мен - ОС - 2 класКакво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Veska Petrova7.9K vues
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа" par mnpc2012
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
mnpc2012473 vues
Ден на розовата фланелка с децата и специалните педагози към РЦПППО-Бургас par Denislav Lefterov
Ден на розовата фланелка с децата и специалните педагози към РЦПППО-БургасДен на розовата фланелка с децата и специалните педагози към РЦПППО-Бургас
Ден на розовата фланелка с децата и специалните педагози към РЦПППО-Бургас
Denislav Lefterov2.1K vues

Plus de Irena Raykova

How to create TED-Ed lessons par
How to create TED-Ed lessonsHow to create TED-Ed lessons
How to create TED-Ed lessonsIrena Raykova
365 vues17 diapositives
eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017 par
eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017
eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017Irena Raykova
184 vues12 diapositives
Книгата пристигна при нас par
Книгата пристигна при насКнигата пристигна при нас
Книгата пристигна при насIrena Raykova
141 vues4 diapositives
Нашата екскурзия до връх Шипка par
Нашата екскурзия до връх ШипкаНашата екскурзия до връх Шипка
Нашата екскурзия до връх ШипкаIrena Raykova
214 vues4 diapositives
Kартите на мечтите par
Kартите на мечтитеKартите на мечтите
Kартите на мечтитеIrena Raykova
268 vues15 diapositives
Colour wheel par
Colour wheelColour wheel
Colour wheelIrena Raykova
404 vues19 diapositives

Plus de Irena Raykova(20)

eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017 par Irena Raykova
eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017
eTwinning National award ceremony in Bulgaria, 2017
Irena Raykova184 vues
Книгата пристигна при нас par Irena Raykova
Книгата пристигна при насКнигата пристигна при нас
Книгата пристигна при нас
Irena Raykova141 vues
Нашата екскурзия до връх Шипка par Irena Raykova
Нашата екскурзия до връх ШипкаНашата екскурзия до връх Шипка
Нашата екскурзия до връх Шипка
Irena Raykova214 vues
Kартите на мечтите par Irena Raykova
Kартите на мечтитеKартите на мечтите
Kартите на мечтите
Irena Raykova268 vues
И ний сме дали нещо на света par Irena Raykova
И ний сме дали нещо на светаИ ний сме дали нещо на света
И ний сме дали нещо на света
Irena Raykova3.5K vues
"Inside the rainbow" eTwinning project par Irena Raykova
"Inside the rainbow" eTwinning project"Inside the rainbow" eTwinning project
"Inside the rainbow" eTwinning project
Irena Raykova348 vues
Децата оценяват проекта par Irena Raykova
Децата оценяват проектаДецата оценяват проекта
Децата оценяват проекта
Irena Raykova136 vues
Съкровищницата при нас par Irena Raykova
Съкровищницата при насСъкровищницата при нас
Съкровищницата при нас
Irena Raykova411 vues
eTwinning world traveler passport par Irena Raykova
eTwinning world traveler passporteTwinning world traveler passport
eTwinning world traveler passport
Irena Raykova370 vues

Аз обичам България

 • 1. Аз обичам България учениците от I б клас ОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Плевен кл. р-л: Хризантема Йорданова eTwinning проект – 2016/2017 г.
 • 2. РезюмеРезюме Проектът е продължение на работата на учителите от Фейсбук групата „Вдъхновителите“. Групата е създадена по време на Четвъртата национална конференция за насърчаване на четенето, организирана от ЦРЧР. Има за цел да събере в една книга креативни идеи за възпитаване на любов към четенето и повишаване на уменията за комуникация на роден език, както и да научи децата да обичат България, да познават историческото ни минало, да са съпричастни към настоящето и отговорни за бъдещето на страната. Целите на проекта: Повишаване на ключови компетенции: 1. Умения за комуникация на роден език: четене с разбиране, преразказ на текст, повишаване на активния речник на ученика. 2. Социални умения: работа в екип, съпричастност и отговорност към общата цел. 3. Дигитални: умения за работа с онлайн инструменти, знания за безопасен интернет. 4. Обществени и граждански компетентности – формиране на любов към родината, красотата на природата, нейното славно минало и бележити българи. 5. Културни компетентности: развитие на детското творчество и въображение.
 • 3. Проектните дейностиПроектните дейности Хей, приятелю, здравей! Избор на лого Креативни идеи за насърчаване на четенето Минало незабравимо Най- най- най- Легендите разказват Ако бях президент Туристическа обиколка на България Играя и уча онлайн Свещена земя Викторина Карта на мечтите За да я има и след 1000 години Общи продукти Оценяване на проекта Разпространение на проектните дейности
 • 4. Децата работиха с голям интерес и ентусиазъм по всяка една проектна дейност. Споделиха много креативни идеи за насърчаване на четенето, като: • .Подреждане на кът на малкия читател в класната стая • .Деца четат на деца • .Посещение на училищната библиотека и дарение на книги • .Да прочетем приказка на приятел • .Четене и разказване на легенди от славното ни минало
 • 6. Нашите проекти за д-р Петър Берон
 • 7. Най – най – най –Най – най – най – На падлет стена записахме най-големитеНа падлет стена записахме най-големите постижения на българите,постижения на българите, изработихме презентацияизработихме презентация
 • 8. Ако бях президент за един денАко бях президент за един ден Адриана – Ако стана президент за един ден, бих направила хората щастливи и усмихнати. Александра – Ако стана президент за един ден, бих направила всички хора добри и богати. Благовест – Ако стана президент за един ден, бих направил всичко възможно хората да бъдат щастливи. Богдан – Ако стана президент за един ден, бих направил всички пътища идеални, за да няма катастрофи. Божидара – Ако стана президент за един ден, бих прибрала всички бездомни кучета в приют. Борислав – Ако стана президент за един ден, бих помогнал на всички хора в страната. Георги Петков – Ако стана президент за един ден, бих осигурил по-добро бъдеще за децата и по-добър живот за възрастните хора. Георги Цветанов – Ако стана президент за един ден, бих премахнал бедността, защото да си беден не е хубаво. Димана – Ако стана президент за един ден, бих направила всички деца и хора добри и щастливи. Елена – Ако стана президент за един ден, бих направила много детски площадки. Иванина – Ако стана президент за един ден, бих се погрижила за децата сираци и за хората без дом и храна. Крис – Ако стана президент за един ден, бих направил хората по-добри. Лора – Ако стана президент за един ден, бих премахнала бедността. Мая – Ако стана президент за един ден, бих направила спортни площадки и спортни зали за игра. Михаела – Ако стана президент за един ден, бих помогнала на всички болни деца да оздравеят. Ще направя така, че да няма войни. Пламен – Ако стана президент за един ден, бих направил цветни улици и площадки за децата. Преслав – Ако стана президент за един ден, бих прибрал хората без дом и бездомните кучета. Радослава – Ако стана президент за един ден, ще се опитам да премахна бедността. Станиела – Ако стана президент за един ден, бих построила много детски площадки. Стефан – Ако стана президент за един ден, бих опитал да се справя с престъпността, бих дал работа на всички. Стефани – Ако стана президент за един ден, бих дала пари за болните деца, за да оздравеят, да могат да ходят на училище и да играят. Тамара – Ако стана президент за един ден, бих посъветвала хората да станат по-добри и съсрадателни.
 • 9. Туристическа обиколка на България Панорамата и Скобелев парк екскурзия по маршрут: Плевен–вр. Шипка–Казанлък–гр. Шипка
 • 10. Играя и уча онлайнИграя и уча онлайн Да прочетем приказка на приятел Игра на Kahoot Онлайн игри: Великите българи; Народни будители; Градове и природни области; През коя година се е случило събитието; Владетели от I българско царство; Владетели от II българско царство.
 • 13. За да я има и след 1000 годиниЗа да я има и след 1000 годиниЗа да я има България и след 1000 години, за да продължим да съществуваме като нация, ние българите, трябва да притежаваме следните качества: Адриана – Доброта, честност, чувство за отговорност за опазване на природата ни и запазване на българските традиции и обичаи. Трябва да помним и да се гордеем с нашето минало и история. Александра – Да сме слотени, единни и да обичаме България. Благовест – На първо място трябва да съхраним традициите, да спазваме обичаите си. Да обичаме България – нашата родина. Да се грижим за семействата си и всички близки хора. Богдан – Трябва да обичаме родината си, историята си, писмеността си, природата си. Божидара – Качествата, които трябва да притежаваме са родолюбие, издръжливост, да сме единни и сплотени. Борислав – Да пазим родината си, природата й, да се обичаме помежду си. Георги Петков – Разбирателство, трудолюбие, човечност, честност, уважение. Георги Цветанов – Да сме обединени, сплотени, да обичаме родината си. Димана – Да сме трудолюбиви, ученолюбиви, да обичаме всичко българско, да пазим и спазваме традициите, да познаваме историята си и да се гордеем с нея. Елена – Родолюбие, патриотизъм, гордост с миналото ни, надежда за бъдещето, търпимост, толерантност към другите, ясни цели, доброта. Иванина – Честност, отговорност, достойнство. Да се гордеем със славната си история – с хановете, царете, будителите, битките и победите Крис – Да уважаваме и ценим страната си, езика си, близките си, училището си. Трябва да бъдем трудолюбиви, сърдечни и гостоприемни. Да бъдем по-добри един към друг. Лора – Да пазим природата и околната среда, да пазим родината си, да я обичаме, да пазим традициите и обичаите си. Мая – Да имаме силен дух, да се борим за целите и каузите си, да сме обединени, да следваме традициите и културата си. Михаела – Да не забравяме, че сме българи и да съхраняваме националните ценности. Пламен – Гордост, смелост, доброта. Да бъдем достойни хора. Преслав – Безкрайна любов към родината и народа ни, Радослава – Родолюбие, съпричастност, загриженост, честност, да пазим традициите си. Станиела – Да бъдем патриоти, да пазим природата си и да помним историята си. Стефан – Взаимно да се разбираме, да сме вежливи един към друг, да опазваме природата и околната среда.
 • 14. Общи продукти – книгата пристигна и при нас https://sharalike.com/s/qsK4 https://www.facebook.com/groups/1110651455637072/permalink/1286554114713471/
 • 15. Разпространение на проектните дейности  Учениците от 1 б клас на ОУ „Св. Климент Охридски”, Плевен работиха по 4 проекта на e Twinning през учебната 2016/ 2017 година:  Книгознайковци  Проектът е насочен към споделяне на дейности, проведени в националната седмица за насърчаване на четенето в България, 10-14.10.2016. Обхваща ученици от български училища и детски градини на възраст 5-12 години. Работният език е български. Партньорите се представят чрез своя визитка. Споделят какъв кът за четене са оформили в класната стая и какви дейности провеждат за насърчаване на четенето.  Аз обичам България  Проектът е продължение на работата на учителите от Фейсбук групата „Вдъхновителите“. Групата е създадена по време на Четвъртата национална конференция за насърчаване на четенето. Има за цел да събере в една книга креативни идеи за възпитаване на любов към четенето и повишаване на уменията за комуникация на роден език, както и да научи децата да обичат България, да познават историческото ни минало, да са съпричастни към настоящето и отговорни за бъдещето на страната.  The colors of the rainbow/Цветовете на дъгата/  Природата е нашият дом. Ние трябва да знаем, да я обичаме и да я пазим. С този проект децата научават повече за различните видове животни и растения, които живеят в близост до мястото на произход, изследват природата. Непосредственият контакт с природата е гаранция за яркост и динамични изображения и снимки на заобикалящия ни свят, но това, което е важно за детето се превръща в неразделна част от практически опит. Екологичното образование е част от цялостното оформяне на личността на детето. Макар и малки, те могат да разберат, че поддържането на баланс в природата е възможно само, ако всеки човек полага грижи в тази посока. Да им се внуши положително отношение към природата и овладеят модели на екологично поведение.  Сапунени мехурчета  Играта е дейността на едно дете, която то извършва с любопитство и вродено желание. Тя го поставя в различни ситуации, събужда у него инициативност, изобретателност, изгражда чувство на доверие и справедливост.Чрез обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение, както и използване на игри и игрови методи в обучението да се провокира интереса на децата към различни области от живота, да се стимулира развитието на критичното и самокритичното мислене, на творческите способности на учениците, да се формира положителна мотивация и положително отношение към ученето и умствения труд.