оздоровчі системи

оздоровчі системи
 Навчальна:
 Ознайомити учнів з поняттям і елементами оздоровчих
систем.
 розкрити вплив на здоров’я різних оздоровчих систем;
 навести приклади оздоровчих систем (фітотерапія,
дельфінотерапія, іпотерапія та ін.) ,
 розкрити сучасні принципи раціонального харчування.
 Виховувати відповідальне ставлення до свого
здоров’я;
 виховувати культуру здоров’я завдяки здоровому
способу життя в оздоровчій системі.
 Формувати уміння і навички здорового способу
життя.
Тип семинару: засвоєння нових знань.
Компетенції учнів на уроці
Основні поняття: оздоровчі системи, оздоровче харчування.
Основні навички: основні складові оздоровчих систем;
вплив на здоров'я різних оздоровчих систем;
розуміння необхідності користування елементами оздоровчих
систем;
правильний добір якісних харчових продуктів;
основні небезпеки неякісного харчування.
Основні вміння: вибір оздоровчої системи відповідно віку,
стану здоров’я;
дотримання правил здорового способу життя.
Девиз семінару
Здоров'я набагато більше залежить від
наших звичок і харчування, аніж від
лікарського мистецтва. (Джон Леббок)
Людина народжується здоровою,всі
хвороби приходять з їжею. (Гіппократ)
Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для
того, щоб жити.( Сократ)
План семинару:
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань учнів.
3. Повідомлення теми, мети і завдань семинару.
4. Представлення презентації. Викладання матеріалу семінару.
5. Обговорення проблемної теми.
6. Практичні завдання.
7. Закріплення матеріалу семинару. Складання рекомендацій щодо
вибору індивідуальної оздоровчої системи.
8. Підбиття підсумків семинару.
Хід семинару:
1. Організаційний момент.
Привітання, перевірка готовності робочих місць учнів до семинару.
2. Мотивація і актуалізація знань учнів.
Бесіда з учнями:
У пошуках нових методик сприяння здоров’ю люди часто звертаються до різних
оздоровчих систем.
Як ви думаєте що таке оздоровча система?
Які її складові?
Чи завжди доцільно використовувати певні елементи цих систем?
Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про оздоровчі системи.
3. Повідомлення теми, мети і завдань семинару.
Проблема здоров'я в усі часи та епохи була надзвичайно актуальною.
Всесвітня організація охорони здоров'я під здоров'ям розуміє стан повного
фізичного, психічного і соціального благополуччя людини.
У той же час існує наступне поняття (P.M. Баєвський): здоров'я - здатність
людини адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища,
взаємодіючи з ними вільно на основі своєї біологічної, психологічної та
соціальної сутності. У цьому визначенні підкреслюються три складові
здоров'я: 1) здатність адаптуватися, 2) свобода реагування, 3) сутність
людини. Здатність адаптуватися, або пристосовуватися, визначається
набором пристосувальних форм поведінки або навичок, властивих
індивідууму, які отримані у спадок або вироблені в процесі життєдіяльності.
Свобода реагування залежить від внутрішніх резервів і адекватного
сприйняття внутрішніх процесів і зовнішнього середовища. Сутність
повинна забезпечувати два попередніх аспекту здоров'я. Таким чином,
здоров'я - це сутнісна властивість людини зберігати високу життєздатність і
свободу в змінних умовах зовнішнього середовища, або, коротко, здоров'я -
це здатність жити вільно. Ця здатність залежить від резервів організму,
набору пристосувальних форм поведінки і адекватного сприйняття.
Очевидно, що людина народжується в кращому випадку без хвороб, але
завжди без здоров'я, з одного боку; здоров'я має формуватись у процесі
всього життя - з іншого. З урахуванням цього виникає необхідність переходу
від охорони здоров'я до його формування або виховання.
Системи знань та практичних методик, що дозволяють забезпечити
формування здоров'я, ми розуміємо як оздоровчі системи. Оздоровчі
системи почали формуватися з моменту зародження людських
цивілізацій і природним чином входять в культуру людства. Відомі
оздоровчі системи умовно можна розділити на сучасні і традиційні.
Традиційні системи прийшли до нас з країн з безперервним і
спадкоємним розвитком культури - Індії і Китаю. Це йога, у-шу,
цигун. Сучасні оздоровчі системи формуються у країнах молодої
культури на основі системного (цілісного) підходу, прикладом є
холізм. У країнах, що живуть в умовах культурної ізоляції, можлива
поява "примітивних" оздоровчих систем, приклад - вчення Порфирія
Іванова.
Йога в перекладі з санскриту означає союз, з'єднання, зв'язок,
гармонія. Єднання душі людини з абсолютним духом або божеством,
індивідуальної свідомості з космічним розумом. Гармонія повного
фізичного здоров'я і духовної краси людини. Сукупність методів, які
сприяють створенню єдиної, цілісної особистості. Гармонія трьох
початків людини: фізичного, розумово-емоційного, або психічного, і
духовного.
Фітнес- технології - це сучасні комплексні фізкультурно - оздоровчі
напрямки та системи фізичних вправ ( ритміка, ритмічна гімнастика,
аеробіка і її різновиди, стретчинг, бодіфлекс, пілатес та ін ), спрямовані на
фізичне вдосконалення всіх верств населення, підвищення та
підтримання розумової та фізичної працездатності в повсякденному
навчальної та трудової діяльності, формування фізичної і спортивної
культури. Охоплюючи різні форми рухової активності, фітнес
задовольняє потреби різних соціальних груп населення у фізкультурно -
оздоровчої діяльності за рахунок різноманітності фітнес - програм, їх
доступності та емоційності занять. Він сприяє підвищенню не тільки
рухової, а й загальної культури займаючихся, розширенню їх кругозіру.
Вивчення напрямів і видів сучасних оздоровчих
технологій та комплексних програм
оздоровлення свідчить, що одним з основних
чинників здорового способу життя сучасної
людини є раціональна рухова активність,
демонстрована у вигляді природних рухів
(ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді),
ігрових дисциплін, силових і гімнастичних
комплексів, тренажерних систем, а також різних
нетрадиційні вправ, як правило, інноваційного
характеру. Відповідно, знання майбутнього
фахівця з адаптивної фізичної культури різних
сучасних оздоровчих технологій, який носять
інноваційний характер для традиційної фізичної
культури, є запорукою його майбутнього
професіоналізму. Сьогодні весь арсенал засобів
фізкультурно - оздоровчого впливу, спрямованих
на досягнення і підтримку фізичного
благополуччя, прийнято позначати терміном
«оздоровчий фітнес».
В даний час фітнес розвивається у двох напрямках -
спортивному та оздоровчому. В даний час вже виникло і
переживає період становлення оздоровчий напрямок фітнесу,
який заснован на оздоровчої аеробіки, але включає в себе фітнес -
конкурси або фестивалі, в яких бере участь команда аматорів -
аеробісток. Аналізуючи і систематизуючи наявні, поки
нечисленні матеріали з фітнесу, можна зробити висновок, що
фітнес - це вся система оздоровчої фізичної культури, що включає
здоровий спосіб життя
( раціональне харчування , відмова від шкідливих звичок ,
психотренінг і т. п.). Поняття « фітнес» в даний час вже досить
міцно увійшло життя українців. Оскільки оздоровча аеробіка - це
один з видів оздоровчої гімнастики , зокрема, і оздоровчої
фізичної культури , можна з упевненістю сказати, що аеробіка –
теж частина системи фітнесу.
З'являються все нові і нові види « аеробічеські » занять ( за західною
термінологією ) з використанням різних предметів, тренажерів та інших
пристроїв. Вплив кожного з цих занять носить специфічний, якщо не
сказати спеціальний, характер. За даними соціологічних досліджень, багато
жінок і самі вважають, що для того, щоб заняття були більш цікавими,
необхідно постійне оновлення програм.
На думку деяких авторів, оздоровча аеробіка - це міжнародне узагальнена
назва рухової активності оздоровчої спрямованості, під яким в даний час
об'єднано більше двохсот різних напрямків і течій. Оздоровчі види
гімнастики умовно поділяють на три групи.
У першу входять види, що включають танцювальні рухи. Це ритмічна
гімнастика, жіноча гімнастика, аеробіка та інші, що містять у назві
конкретний танцювальний стиль ( джаз - гімнастика, диско - гімнастика,
модерн - гімнастика).
У другу групу входять види, призначені для цілеспрямованого розвитку
форм тіла або переважного розвитку певних функцій організму. Це
атлетична гімнастика, фітнес, каланетіка, шейпінг, стретчинг, різні
дихальні, косметичні види гімнастики.
У третю групу об'єднуються види гімнастики, що утворилися на основі
східних філософських систем, найважливішою частиною яких завжди було
вдосконалення тіла за допомогою спеціальних гімнастических вправ. Це
йога, тайцзіцуань, цигун та ін.
При цьому аеробіка поділяється на аеробіку спортивну та оздоровчу.
Серед здоров'язберігаючих технологій , застосовуваних у системі
освіти , виділяються кілька груп, що відрізняються різними
підходами до охорони здоров'я і, відповідно, різними методами і
формами роботи . Вчителям фізичної культури близькі будуть
фізкультурно - оздоровчі технології . Вони спрямовані на фізичний
розвиток учнів. До них відносяться: загартовування, тренування
сили, витривалості, швидкості, гнучкості та інших якостей , що
відрізняють здорового, тренованого людини від фізично слабкого.
За характером дії розрізняють такі технології:
• Стимулюючі. Вони дозволяють активізувати власні сили організм ,
використовувати його ресурси для виходу з небажаного стану.
• Прикладами можуть бути - температурне гартування, фізичні
навантаження.
• Захисно - профілактичні - це виконання санітарно - гігієнічних
норм і вимог. Обмеження граничного навантаження , що виключає
перевтому. Використання страхувальних засобів та захисних
пристосувань у спортзалах, що виключають травматизм і т.п.
• Компенсаторно - нейтралізуючі технології. Це фізкультхвилинки,
фізкультпаузи, які в якійсь мірі нейтралізують несприятливий вплив
статичності уроків .
• Інформаційно - навчальні технології. Забезпечують учням рівень
грамотності, необхідний для ефективної турботи про здоров'я.
оздоровчі системи
Серед засобів фізичного виховання дітей, підлітків та юнаків різні
види бігу, стрибків і метань займають одне з найважливіших місць. Це
пояснюється їх доступністю, динамічністю, емоційністю і
природністю.
Оздоровчий біг є найбільш простим і доступним (у технічному
відношенні) видом циклічних вправ, а тому й самим масовим. По
підрахунках, біг як оздоровчий засіб використовують більше 100 млн.
людей середнього й літнього віку нашої планети. Згідно з офіційними
даними, у нашій країні зареєстровано 5207 клубів аматорів бігу, у яких
займається 385 тис. аматорів бігу; самостійно бігаючих налічується 2
млн. чоловік.
Оздоровчий біг і спортивна ходьба мають корисні властивості, які
важко відтворити якими - небудь іншими видами фізичного
навантаження. У першу чергу, це сприятливий вплив на серцево -
судинну систему, особливо на рівні дрібних судин - артеріол, венул,
капілярів. Недолік рухів у сучасної людини приведе до запустіванню й
атрофії великої кількості капілярів і порушенню кровопостачання
тканин. Правильно дозований біг і спортивна ходьба відкривають не
функціонуючі капіляри, які спали, а також сприяють проростанню
нових капілярів у збіднені ділянки й у ділянки, ушкоджені хворобою,
що особливо важливо.
Сучасне надлишкове харчування приводить до змушеного включення "позаштатних"
каналів скидання зайвих калорій. Один з таких каналів - нагромадження в організмі
енергоємних речовин: жирів, у тому числі й холестерину, і різних форм полісахаридів,
простіше говорячи - слизу. Їхнє надлишкове нагромадження в організмі спричиняє ряд
негативних наслідків. Фізичні навантаження відкривають природний канал спалювання
зайвих калорій і нормалізують зміст "позаштатних" енергоносіїв. У цьому плані біг
підтюпцем має свої переваги перед іншими видами фізичного навантаження. Він
дозволяє домогтися розумного сполучення між навантаженням на серцево-судинну
систему й спалюванням калорій, тобто, досить ефективно спалювати зайві калорії, не
перевантажуючи (а точніше сказати - правильно завантажуючи) серцево-судинну
систему.
Під час бігу підтюпцем витрата енергії становить для дорослої людини в середньому
від 600 до 800 ккал. на годину. Чим більше вага бігуна, тим більше витрата енергії.
Завдяки активізації жирового обміну біг є ефективним засобом нормалізації маси тіла.
У людей, які регулярно займаються оздоровчим бігом, вага тіла близька до ідеальної, а
зміст жиру в 1,5 рази менше, ніж у тих, що не бігають.
Досить ефективною в цьому плані може бути й швидка ходьба (по 1 годині у день),
яка відповідає витраті енергії 300 - 400 ккал - залежно від маси тіла. Додаткова витрата
енергії за 2 тижні складе в цьому випадку не менш 3500 ккал, що приведе до втрати
500 г жирової тканини. У результаті за 1 місяць тренування в оздоровчій ходьбі (без
зміни харчового раціону) маса тіла зменшується на 1 кг.
Група американських вчених спостерігали жінок, маса тіла яких була в середньому
на 80% більше норми. Протягом 2 місяців вони займалися оздоровчою ходьбою (по 2
години у день зі швидкістю 5 км/г) без обмеження харчового раціону. Після закінчення
експерименту було відзначене зниження маси тіла в середньому з 100 кг до 93 кг.
При правильно дозованому бігу відбувається гармонічна багаторівнева природна
стимуляція захисних систем організму. Більшою мірою вона виявляється через м'язову,
серцево-судинну, дихальну системи. Стимулюючою дією володіють вуглекислий газ і
молочна кислота, зміст яких під час бігу збільшується. При бігу виділяються гормони
задоволення - енкефаліни, ендорфіни - благотворно впливають на нервову систему й
сприяють відновленню її адекватної сприйнятливості. Стимулюючою дією володіє й
струс, який виконується при бігу.
У лікувальній практиці біг не є основною лікувальною методикою, скоріше це
додатковий метод. Звичайно рекомендується додавати біг до інших методик саме раннє
через місяць після початку занять, а при серйозних захворюваннях через рік і більше.
Починати заняття треба з розминки, яка може проводитися вдома або на вулиці.
Розминка займає 5 - 6 хв. і складається з наступних вправ: кругові рухи руками,
тулубом, тазом, нахили вперед і в сторони, махи ногами, присідання, підйоми на
носки. Потім 2 - 3 хв. прискорена ходьба й можна переходити на біг.
Спочатку варто вибирати таку швидкість бігу, щоб можна було спокійно дихати
через ніс. Довелося розкрити рот - переходьте на крок. Відновили подих - знову бігом.
На першому занятті досить 10 хвилин бігу. Якщо не виходить відразу пробігти 10 хв.,
а доводиться чергувати біг з ходьбою, то першим рубежем буде саме 10 хв.
безперервного бігу. Потім треба, додаючи щотижня по 1 - 3 хв. (залежно від
самопочуття), довести час бігу до 50 - 60 хв.
Після декількох місяців занять можна починати бігати швидше, орієнтуючись не на
подих, а на частоту пульсу. Гранична його верхня границя визначається по формулі:
180 мінус вік.
Найбільший оздоровчий ефект біг приносить тоді, коли його тривалість доведена до години, а
регулярність занять - до 5- 6 разів у тиждень, причому в один з вихідних днів навантаження
подвоюється. Мінімальна ж норма занять - 3 рази в тиждень по 30 хв.
Бігати можна в будь-який час, коли вам більш зручно. Варто тільки пам'ятати, що між біговим
тренуванням і прийомом їжі повинна бути перерва не менш 30 хв.
Не слід перетворювати оздоровчий біг у спортивний, різко збільшуючи швидкість і дистанцію,
включаючи в біг прискорення й т.п. Не треба нічого доводити навколишнім - не починайте бігти швидше
при зустрічі з іншими бігунами, перехожими, особливо із симпатичними представниками протилежної
статі. Існує такий напрямок, як «біг - загартування». Починати заняття краще при температурі не нижче
мінус 2 - мінус 3 градуси. Одяг - шорти, вовняні плавки, кросовки й вовняні носки, рукавички або
перчатки, вовняна шапочка, для жінок - футболка з нашитою на груди смугою з вовняної або просто
щільної тканини. Перед бігом вдома треба зробити розминку й енергійний самомасаж, потім кілька
глибоких присідань. Випити півстакана гарячого молока з розмішаною в ньому чайною ложкою меду.
Перший час не слід бігати більше 10 - 15 хв. Маршрут повинен починатися й закінчуватися біля порога
будинку.
Для бігу варто ретельно підбирати взуття - найкраще підійдуть кросовки на товстій рифленій підошві,
бажано із вставками, які амортизують. Носки вовняні. Костюм може бути будь-який, який не стискує
рухів і дозволяє дихати тілу. У вітряну погоду й при дощі або мокрому снігу можна надягати куртку, яка
непромокає або ветровку. На голову - шапочку або вовняну стрічку, яка закриває чоло й вуха. Для
початківців, при температурі нижче мінус 5 градусів, варто надягати вовняну білизну.
Бігати краще в лісі або парку. У кожному разі, варто вибирати місце з максимально чистим повітрям і
природним ґрунтом. Запам'ятайте - якщо Ви бігаєте в кедах або кроссовках з тонкою підошвою, то не
слід бігати по асфальті! Для новичків краще вибрати рівну трасу, але поступово варто переходити до бігу
по пересіченій місцевості.
Стежите за своїм здоров'ям і уникайте перетренованості. Найбільш об'єктивні показники для
самоконтролю - це ваше самопочуття й частота пульсу.
оздоровчі системи
Кожному, хто багато працює, знайоме поїдання протягом робочого дня печива,
булочок та вафель, - продуктів, які викликають почуття короткочасного
насичення і дають можливість працювати весь день, оскільки вони містять
велику кількість калорій, цукру та жирів, але, з іншого боку, не володіють
реальною поживну цінність. За різними даними від різних офіційних джерел
70-80% всіх найбільш часто зустрічаються захворювань, прямо пов'язане саме
з нашим харчуванням ...
Лікарі вже декілька десятиліть постійно говорять про те, що необхідно
правільно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Інтенсивний спосіб
життя, характерний для тих, хто робить кар'єру: тривалі години роботи,
біганина з одного засідання на інше, прагнення зробити все за розкладом,
вимагає сохраненія високого рівня енергії і максимальної роботи організму,
але в большінстве випадків не дозволяє приділяти достатньо уваги і часу
харчуванню.
Результатом є незбалансоване харчування, яке не забезпечує організм
необхідними йому вітамінами і мінералами, що призводить до нестачі
пітательних речовин і негативно відбивається на розумовому і фізичному
состояніі.
Більша частина роботи - сидяча, в положенні, коли потреба організму в
енергіі відносно низька. Внаслідок цього організм легко накопичує
надлишок калорій (від булочок і тістечок), а вага збільшується.
Правільное харчування - одна з головних складових успіху в
досягненні поставленной мети, яка б вона не була - набір маси,
позбавлення від зайвої жіра чи підтримання форми.
За ініціативи компанії 'Herbalife' було проведено дослідження, в якому
прінялі участь декілька тисяч жителів п'яти країн - США, Франції,
Італії, Германіі та Росії.
За результатами дослідження, найбільш здорові звички
характеризують французов та італійців: як правило, вони регулярно
їдять три рази на день, в отлічіе від американців, які найбільш
корисною трапезою вважають вечерю і часто пропускают сніданком
(насправді, за сучасними уявленнями, саме сніданок, а не вечері,
визначає 'правильність' живлення). Європейці і росіяни часто
перекусивают протягом дня, американці, в основному, - після вечері.
Серед французів та італійців вважають себе стрункими і
здоровими більше колічество респондентів, ніж серед німців та
американців. Причому американці в большей мірою, ніж європейці,
вважають, що їхня вага значно (більш ніж на 20%) перевищує норму.
Тим не менше, від 50 до 70% опитаних з усіх країн счітают, що мають
зайву вагу. Головною причиною зайвої ваги опитані називали
недостаток руху та незбалансоване харчування. Також більшість
респондентів полагают, що набирання ваги сприяє стрес. В цілому,
всі сходяться в тому, что для позбавлення від зайвої ваги необхідно
поєднувати збалансоване харчування с фізичними вправами, проте
росіяни та німці насторожено ставляться до діетам. Французи та
італійці позитивно ставляться до дотримання дієти під контролем
лікаря.
Загалом, судячи за цими результатами, практично всі розуміють,
що лікарі мають рацію, і харчуватися дійсно потрібно правильно.
Але, на жаль, це 'розуміння' далеко не завжди стає стимулом для
будь-яких дій ...
Айяла Орі, клінічний дієтолог Centrum, пропонує тим, хто робить
кар'єру, несколько варіантів організації харчування, відповідного їх
способу життя.
Для того щоб уникнути збільшення ваги, необхідно дотримуватися кілька правіл:
- На засіданнях як закуска виставляти фрукти та овочі, а не випічку.
-Пити багато води (також для того, щоб запобігти втому і сонливість!) N або дієтичні напої без
кофеїну.
-Не зловживати кавою. У багатьох розвивається прихована залежність від кофеїну, і когда вони
не споживають бажану кількість кави, приміром, у вік-енд, вони страдают від головного болю,
відчувають втому, роздратування і слабкість. Більш того, велику кількість кави з молоком і
цукром є значною добавкою к щоденного споживання калорій.
-Готовий обід вдень може викликати відчуття тяжкості, втома і сонливість. Тим, кто страждає
від цього, рекомендується їсти протягом дня великий овочевий салат, в которий можна додати
тунця, круте яйце або болгарський сир, з булкою з цельной борошна. Приготовлену трапезу
можна відкласти на вечір.
-Недостатність годин сну також викликає надмірне споживання їжі, в основном продуктів,
багатих аміланамі, і солодощів, що дають відчуття швидкого насищенія, - все для того, щоб
бути більш бадьорим. Це рішення, як правило, не помогает і тому потрібно постаратися більше
спати вночі.
-Важливо усвідомити, що ваше харчування не є оптимальним. Щоб уникнути развітія дефіциту
вітамінів і мінеральних речовин, бажано постійно прінімать мультивітаміни, які містять усі
вітаміни і мінеральні речовини, необходімие людям молодим і активним.
-Необхідно виконувати фізичні вправи протягом півгодини три-чотири рази в тиждень. Це
допомагає розумовому і фізичному функціонуванню організму вследствіе поліпшення
циркуляції крові, а також перешкоджає збільшенню ваги.
-Навіть під час роботи в офісі можна робити перерву кожні одну-дві години і виполнять кілька
нахилів і розтяжок, які простимулюють потік крові і усілят бадьорість.
Раціональне харчування зумовлює нормальний обмін
речовин, ріст та розвиток дитини, зберігаючи її здоров’я,
сприяє зміцненню захисних реакцій організму при
несприятливих впливах зовнішнього середовища.
Науковою основою організації раціонального харчування є
загальні фізеолого-гігієнічні вимоги до харчового раціону,
режиму харчування та умов приймання їжі.
Харчування дітей, що оздоровлюються у УДЦ «Молода
гвардія», проводиться у відповідності до «Норм харчування в
оздоровчих закладах для учнів (вихованців) навчальних
закладів», затверджених постановою Кабінету міністрів
України від 22 листопада 2004р. №1591. З метою найбільшої
відповідності режиму харчування та фізіологічним потребам
дітей застосовується 5-ти разовий прийом їжі.
Страви національної кухні – здорові й добре збалансовані, інакше вони б не дійшли до нас із
глибини віків. Але умови життя сучасних людей суттєво відмінні від тих, в яких жили наші
пращури. Ми витрачаємо менше енергії і потребуємо менш калорійної їжі. Однак потреби
людини в основних поживних речовинах не змінилися, а в деяких навіть збільшилися. Тому
важливо поєднувати традиції з досягненнями сучасної дієтлогічної науки, що ґрунтується на
трьох загальних принципах:
Помірність означає, що калорійність раціону не повинна перевищувати енергетичних витрат
організму.
Різноманітність – необхідність споживання продуктів усіх основних груп (зернових і
хлібобулочних виробів, овочів, фруктів, м’ясних і молочних продуктів).
Збалансованість – правильне співвідношення цих груп продуктів.
Ці важливі принципи ілюструє піраміда здорового харчування, розроблена у 1992 році
Міністерством сільського господарства США. Суть концепції здорового харчування
незмінна: у здоровому раціоні переважають зернові, овочі та фрукти, частка м’ясних і
молочних продуктів нормована, а жирних і солодких – суттєво обмежена. Для продуктів
кожної групи піраміда вказує кількість порцій щоденного вживання. Найменшу кількість
порцій рекомендують дорослим жінкам, які ведуть малорухомий спосіб життя, найбільшу –
активним хлопцям-підліткам. Більшості здорових людей найкраще дотримуватися «золотої
середини». За дотримання рекомендованої кількості та порцій калорійність денного раціону
становитиме приблизно від 1600 ккал для мінімальних до 2800 ккал для максимальних
значень.
Сучасна молодь для поліпшення статури використовує дієти, які часто шкодять
організмові. Слово «дієта» походить від грецького «diaita», що означає «раціональний спосіб
життя» - широке поняття, яке охоплює раціон харчування і систему фізичних навантажень.
Піраміда правильного харчування
Піраміда харчування підлітка
Швидкий сучасний темп життя, втома від навчання,
погані звички харчування, що пропагуються в рекламі
та в молодіжних журналах, погано впливають на
функціонування та розвиток молодого організму.
Більш того, сформовані в цей період неправильні
звички харчування можуть загрожувати здоров’ю
протягом усього життя. Підліткам необхідно знайти
рівновагу між харчуванням та активним проведенням
часу. Вправ на уроках фізкультури не достатньо. Варто
замінювати пасивне проводження часу біля
комп’ютера чи телевізора хоча б щоденною годинною
прогулянкою. Для цього навіть не треба виконувати
спеціальних вправ – достатньо їздити на велосипеді,
танцювати, ходити на прогулянки з собакою…
Уникайте фаст-фудів
Більшість підлітків – це любителі гамбургерів, але все
ж рекомендуємо обмежити споживання страв типу Fast
Food до максимум одного разу на тиждень. Замість
цього краще вживати нежирне м’ясо, яке багате на
білок, з невеликою кількістю жиру.
Краще всього віддавати перевагу вареним чи печеним
стравам, а також стравам приготованим на грилі.
Цінним джерелом білків, корисних для організму
жирів та вітамінів, що розщеплюються жирами є
горіхи, зерно, горох та квасоля.
Фрукти замість чіпсів
Фрукти – чудовий спосіб перекусити під час науки.
Краще всього споживати їх, а не чіпси чи солодощі, які
так люблять підлітки. Фрукти - цінне джерело
вітамінів, мінеральних речовин та клітковини, але
необхідно пам’ятати, що вони також містять багато
цукру, який в великих кількостях може зашкодити
здоров’ю.
Овочі та здоров’я
Радимо споживати більше ніж 5 порцій овочів на день. Можна їсти
сирі овочі оранжевого та темно-зеленого кольору, вони чудово
смакують та є головним джерелом вітамінів та мінералів. Чим
інтенсивніший колір овочів, тим більше вони містять поживних
речовин.
Гарною пропозицією для підлітків є заморожені овочі – вони легкі в
приготуванні, що дозволить підліткам розвивати свої кулінарні
вміння.
Молоко та його похідні
Молоко, саме воно є багатим джерелом кальцію. Кальцій – це
незамінний елемент, що знаходиться у кістках, тому дуже важливо в
молодому віці вживати багато молочних продуктів. Не забувайте
перевіряти етикетку на упаковці, важливо щоб молоко, сир та
йогурти мали низький вміст жиру.
оздоровчі системи
Ваш будинок забитий здоровими продуктами харчування. Ви приходите
додому раніше, щоб не пропускати вечері з сім'єю. Ви говорите з вашим
підлітком про те, що краще пити молоко з низьким вмістом жиру, а не
газовані напої, що замість смаженої картоплі в ресторані швидкого
обслуговування краще їсти курячі сендвічі, приготовані на грилі. Ви
навіть купили ковзани, щоб разом з підлітком займатися фізичними
вправами. Тим не менш, дитина продовжує погано їсти і не займається
фізичною активністю. Що потрібно робити? Намагайтеся налагодити
ситуацію з допомогою перших страв. Уникайте строго контролю
харчування дитини, він може виробляти зворотний ефект. Ваш підліток
може недоїдати чи переїдати тільки для того, щоб відстоювати свою
незалежність. Підлітки знають, що вони не повинні пити газовані напої
або їсти смажене. Вони також знають, що вони не повинні палити або
швидко водити автомобіль, але вони продовжують це робити. Така їх
натура. Тим не менш, є надія, що у вас все вийде, особливо якщо ваш
власний образ життя є правильним.
Експерти рекомендують вирішити цю проблему так: навчаючи підлітків,
а також готуючи їм корисні продукти харчування, ви подаєте своїм дітям
приклади, які вони будуть використовувати або в даний час або в більш
пізній. Це все, що ви можете зробити для них як їх батько.
оздоровчі системи
оздоровчі системи
оздоровчі системи
1 sur 37

Recommandé

Управління документацією: як побудувати ефективну структуру? par
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?
Управління документацією: як побудувати ефективну структуру?Improve Medical LLC
391 vues53 diapositives
хвороби, які набули соціального значення 4 клас par
хвороби, які набули соціального значення 4 класхвороби, які набули соціального значення 4 клас
хвороби, які набули соціального значення 4 класНаталія Шилова
11.6K vues14 diapositives
стандартизація якості товару par
стандартизація якості товарустандартизація якості товару
стандартизація якості товаруСветлана Бреусова
2.1K vues29 diapositives
Поняття та роль ІКТ par
Поняття та роль ІКТПоняття та роль ІКТ
Поняття та роль ІКТVaskevych
7.5K vues41 diapositives
Модуль3. Тема 5. Форми організації навчання par
Модуль3. Тема 5. Форми організації навчанняМодуль3. Тема 5. Форми організації навчання
Модуль3. Тема 5. Форми організації навчанняstecenko_nm
7.5K vues37 diapositives
використання Swot аналізу у розробці проектів та плануванні1 par
використання Swot аналізу у розробці проектів та плануванні1використання Swot аналізу у розробці проектів та плануванні1
використання Swot аналізу у розробці проектів та плануванні1Olena Bashun
3.2K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Середовища існування організмів par
Середовища існування організмівСередовища існування організмів
Середовища існування організмівlabinskiir-33
13.1K vues18 diapositives
Глобальні екологічні проблеми par
Глобальні екологічні проблемиГлобальні екологічні проблеми
Глобальні екологічні проблемиCristina Nestor
3.4K vues17 diapositives
Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт... par
Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт...Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт...
Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт...Improve Medical LLC
154 vues46 diapositives
Розвиток хімії par
Розвиток хімії Розвиток хімії
Розвиток хімії yanalysak7
34.5K vues74 diapositives
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина) par
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Andy Levkovich
40.2K vues49 diapositives
888 історія менеджменту par
888 історія менеджменту888 історія менеджменту
888 історія менеджментуOleksandr Hlushchenko
10.3K vues47 diapositives

Tendances(20)

Середовища існування організмів par labinskiir-33
Середовища існування організмівСередовища існування організмів
Середовища існування організмів
labinskiir-3313.1K vues
Глобальні екологічні проблеми par Cristina Nestor
Глобальні екологічні проблемиГлобальні екологічні проблеми
Глобальні екологічні проблеми
Cristina Nestor3.4K vues
Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт...Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт...
Презентація вебінару “Як правильно маркувати медичні вироби? Вимоги стандарт...
Розвиток хімії par yanalysak7
Розвиток хімії Розвиток хімії
Розвиток хімії
yanalysak734.5K vues
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина) par Andy Levkovich
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Andy Levkovich40.2K vues
Кількісна теорія менеджменту par zhmekapanova
Кількісна теорія менеджментуКількісна теорія менеджменту
Кількісна теорія менеджменту
zhmekapanova2.4K vues
протимікробна терапія par Andrey259530
протимікробна терапія протимікробна терапія
протимікробна терапія
Andrey259530301 vues
Модуль3. Тема 4. Методи навчання par stecenko_nm
Модуль3. Тема 4. Методи навчанняМодуль3. Тема 4. Методи навчання
Модуль3. Тема 4. Методи навчання
stecenko_nm10.1K vues
Обережно: Неякісна вода par biblioteka_kiev_
Обережно: Неякісна водаОбережно: Неякісна вода
Обережно: Неякісна вода
biblioteka_kiev_9.4K vues
Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22 par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22
Презентація вебінару "На шляху до MDR. Лайфхаки при впровадженні", 30.06.22
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з... par Improve Medical LLC
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
методи менеджменту par uliana8
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
uliana85.4K vues

Similaire à оздоровчі системи

z1 par
z1z1
z1katuha132811
244 vues13 diapositives
Предмет, завдання та методи курсу психічного здоров'я par
Предмет, завдання та методи курсу психічного здоров'яПредмет, завдання та методи курсу психічного здоров'я
Предмет, завдання та методи курсу психічного здоров'яAndreico Andrei
4K vues20 diapositives
Осонови здоровья практичні завдання.pdf par
Осонови здоровья практичні завдання.pdfОсонови здоровья практичні завдання.pdf
Осонови здоровья практичні завдання.pdfОксана Даниско
54 vues97 diapositives
презентація аеробіка par
презентація аеробікапрезентація аеробіка
презентація аеробікаJulia Shpilezkaya
2.3K vues9 diapositives
герантологія.гаврилюк.настя par
герантологія.гаврилюк.настягерантологія.гаврилюк.настя
герантологія.гаврилюк.настяkotleta2015
517 vues8 diapositives

Similaire à оздоровчі системи(20)

Предмет, завдання та методи курсу психічного здоров'я par Andreico Andrei
Предмет, завдання та методи курсу психічного здоров'яПредмет, завдання та методи курсу психічного здоров'я
Предмет, завдання та методи курсу психічного здоров'я
Andreico Andrei4K vues
герантологія.гаврилюк.настя par kotleta2015
герантологія.гаврилюк.настягерантологія.гаврилюк.настя
герантологія.гаврилюк.настя
kotleta2015517 vues
Оздоровчі системи par Vertyxan
Оздоровчі системиОздоровчі системи
Оздоровчі системи
Vertyxan152 vues
2.-Езв-82-01.04.2020.docx par ssuser64e794
2.-Езв-82-01.04.2020.docx2.-Езв-82-01.04.2020.docx
2.-Езв-82-01.04.2020.docx
ssuser64e79418 vues
Бережи одяг, доки новий, а здоров'я - доки молодий! par НБ МДУ
Бережи одяг, доки новий, а здоров'я - доки молодий!Бережи одяг, доки новий, а здоров'я - доки молодий!
Бережи одяг, доки новий, а здоров'я - доки молодий!
НБ МДУ2.2K vues
формування здорового способу життя par setmiks
формування здорового способу життяформування здорового способу життя
формування здорового способу життя
setmiks726 vues
презентація до педагогічної ради par vbkjxrf
презентація до педагогічної радипрезентація до педагогічної ради
презентація до педагогічної ради
vbkjxrf523 vues
168спорт руо par olga_ruo
168спорт руо168спорт руо
168спорт руо
olga_ruo393 vues
оз 2014 2015 par natalibio
оз 2014 2015оз 2014 2015
оз 2014 2015
natalibio1.5K vues

Plus de irina_klopinska

правила прийому par
правила прийомуправила прийому
правила прийомуirina_klopinska
300 vues8 diapositives
презентация Microsoft power point par
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointirina_klopinska
98 vues4 diapositives
досвіт роботи par
досвіт роботи досвіт роботи
досвіт роботи irina_klopinska
105 vues5 diapositives
ю.о. литовченкопедагогич отчет par
ю.о. литовченкопедагогич отчетю.о. литовченкопедагогич отчет
ю.о. литовченкопедагогич отчетirina_klopinska
70 vues11 diapositives
2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк par
2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк
2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пкirina_klopinska
227 vues36 diapositives
2010 р. розробка презентації тема =excel= par
2010 р. розробка презентації тема =excel=2010 р. розробка презентації тема =excel=
2010 р. розробка презентації тема =excel=irina_klopinska
326 vues20 diapositives

Plus de irina_klopinska(20)

презентация Microsoft power point par irina_klopinska
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power point
irina_klopinska98 vues
ю.о. литовченкопедагогич отчет par irina_klopinska
ю.о. литовченкопедагогич отчетю.о. литовченкопедагогич отчет
ю.о. литовченкопедагогич отчет
irina_klopinska70 vues
2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк par irina_klopinska
2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк
2 016 р.презентация урока литовченко апаратне та програмне забезп пк
irina_klopinska227 vues
2010 р. розробка презентації тема =excel= par irina_klopinska
2010 р. розробка презентації тема =excel=2010 р. розробка презентації тема =excel=
2010 р. розробка презентації тема =excel=
irina_klopinska326 vues
4586 презентация изобретатели и изобретения par irina_klopinska
4586 презентация изобретатели и изобретения4586 презентация изобретатели и изобретения
4586 презентация изобретатели и изобретения
irina_klopinska201 vues
презентація уроку мандрівки par irina_klopinska
презентація уроку мандрівкипрезентація уроку мандрівки
презентація уроку мандрівки
irina_klopinska784 vues
презентація власного досвіду мальована і.с. нцпо, 2016 par irina_klopinska
презентація власного досвіду мальована і.с. нцпо, 2016презентація власного досвіду мальована і.с. нцпо, 2016
презентація власного досвіду мальована і.с. нцпо, 2016
irina_klopinska191 vues
презентация по фрезерке par irina_klopinska
презентация по фрезеркепрезентация по фрезерке
презентация по фрезерке
irina_klopinska408 vues
презентация на открытый урок par irina_klopinska
презентация на открытый урокпрезентация на открытый урок
презентация на открытый урок
irina_klopinska139 vues

Dernier

шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
12 vues19 diapositives
ІКТ Захарчун.pdf par
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
8 vues6 diapositives
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
6 vues19 diapositives
ІКТ .pptx par
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
8 vues6 diapositives
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
227 vues14 diapositives
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
29 vues11 diapositives

Dernier(20)

ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 vues
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan6 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891227 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Презентація Наукової школи Войтова В.А. par tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195834 vues
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA21 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home27 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891188 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891228 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues

оздоровчі системи

 • 2.  Навчальна:  Ознайомити учнів з поняттям і елементами оздоровчих систем.  розкрити вплив на здоров’я різних оздоровчих систем;  навести приклади оздоровчих систем (фітотерапія, дельфінотерапія, іпотерапія та ін.) ,  розкрити сучасні принципи раціонального харчування.
 • 3.  Виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я;  виховувати культуру здоров’я завдяки здоровому способу життя в оздоровчій системі.
 • 4.  Формувати уміння і навички здорового способу життя. Тип семинару: засвоєння нових знань.
 • 5. Компетенції учнів на уроці Основні поняття: оздоровчі системи, оздоровче харчування. Основні навички: основні складові оздоровчих систем; вплив на здоров'я різних оздоровчих систем; розуміння необхідності користування елементами оздоровчих систем; правильний добір якісних харчових продуктів; основні небезпеки неякісного харчування. Основні вміння: вибір оздоровчої системи відповідно віку, стану здоров’я; дотримання правил здорового способу життя.
 • 6. Девиз семінару Здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від лікарського мистецтва. (Джон Леббок) Людина народжується здоровою,всі хвороби приходять з їжею. (Гіппократ) Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити.( Сократ)
 • 7. План семинару: 1. Організаційний момент. 2. Актуалізація опорних знань учнів. 3. Повідомлення теми, мети і завдань семинару. 4. Представлення презентації. Викладання матеріалу семінару. 5. Обговорення проблемної теми. 6. Практичні завдання. 7. Закріплення матеріалу семинару. Складання рекомендацій щодо вибору індивідуальної оздоровчої системи. 8. Підбиття підсумків семинару.
 • 8. Хід семинару: 1. Організаційний момент. Привітання, перевірка готовності робочих місць учнів до семинару. 2. Мотивація і актуалізація знань учнів. Бесіда з учнями: У пошуках нових методик сприяння здоров’ю люди часто звертаються до різних оздоровчих систем. Як ви думаєте що таке оздоровча система? Які її складові? Чи завжди доцільно використовувати певні елементи цих систем? Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про оздоровчі системи. 3. Повідомлення теми, мети і завдань семинару.
 • 9. Проблема здоров'я в усі часи та епохи була надзвичайно актуальною. Всесвітня організація охорони здоров'я під здоров'ям розуміє стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя людини. У той же час існує наступне поняття (P.M. Баєвський): здоров'я - здатність людини адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища, взаємодіючи з ними вільно на основі своєї біологічної, психологічної та соціальної сутності. У цьому визначенні підкреслюються три складові здоров'я: 1) здатність адаптуватися, 2) свобода реагування, 3) сутність людини. Здатність адаптуватися, або пристосовуватися, визначається набором пристосувальних форм поведінки або навичок, властивих індивідууму, які отримані у спадок або вироблені в процесі життєдіяльності. Свобода реагування залежить від внутрішніх резервів і адекватного сприйняття внутрішніх процесів і зовнішнього середовища. Сутність повинна забезпечувати два попередніх аспекту здоров'я. Таким чином, здоров'я - це сутнісна властивість людини зберігати високу життєздатність і свободу в змінних умовах зовнішнього середовища, або, коротко, здоров'я - це здатність жити вільно. Ця здатність залежить від резервів організму, набору пристосувальних форм поведінки і адекватного сприйняття. Очевидно, що людина народжується в кращому випадку без хвороб, але завжди без здоров'я, з одного боку; здоров'я має формуватись у процесі всього життя - з іншого. З урахуванням цього виникає необхідність переходу від охорони здоров'я до його формування або виховання.
 • 10. Системи знань та практичних методик, що дозволяють забезпечити формування здоров'я, ми розуміємо як оздоровчі системи. Оздоровчі системи почали формуватися з моменту зародження людських цивілізацій і природним чином входять в культуру людства. Відомі оздоровчі системи умовно можна розділити на сучасні і традиційні. Традиційні системи прийшли до нас з країн з безперервним і спадкоємним розвитком культури - Індії і Китаю. Це йога, у-шу, цигун. Сучасні оздоровчі системи формуються у країнах молодої культури на основі системного (цілісного) підходу, прикладом є холізм. У країнах, що живуть в умовах культурної ізоляції, можлива поява "примітивних" оздоровчих систем, приклад - вчення Порфирія Іванова. Йога в перекладі з санскриту означає союз, з'єднання, зв'язок, гармонія. Єднання душі людини з абсолютним духом або божеством, індивідуальної свідомості з космічним розумом. Гармонія повного фізичного здоров'я і духовної краси людини. Сукупність методів, які сприяють створенню єдиної, цілісної особистості. Гармонія трьох початків людини: фізичного, розумово-емоційного, або психічного, і духовного.
 • 11. Фітнес- технології - це сучасні комплексні фізкультурно - оздоровчі напрямки та системи фізичних вправ ( ритміка, ритмічна гімнастика, аеробіка і її різновиди, стретчинг, бодіфлекс, пілатес та ін ), спрямовані на фізичне вдосконалення всіх верств населення, підвищення та підтримання розумової та фізичної працездатності в повсякденному навчальної та трудової діяльності, формування фізичної і спортивної культури. Охоплюючи різні форми рухової активності, фітнес задовольняє потреби різних соціальних груп населення у фізкультурно - оздоровчої діяльності за рахунок різноманітності фітнес - програм, їх доступності та емоційності занять. Він сприяє підвищенню не тільки рухової, а й загальної культури займаючихся, розширенню їх кругозіру.
 • 12. Вивчення напрямів і видів сучасних оздоровчих технологій та комплексних програм оздоровлення свідчить, що одним з основних чинників здорового способу життя сучасної людини є раціональна рухова активність, демонстрована у вигляді природних рухів (ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді), ігрових дисциплін, силових і гімнастичних комплексів, тренажерних систем, а також різних нетрадиційні вправ, як правило, інноваційного характеру. Відповідно, знання майбутнього фахівця з адаптивної фізичної культури різних сучасних оздоровчих технологій, який носять інноваційний характер для традиційної фізичної культури, є запорукою його майбутнього професіоналізму. Сьогодні весь арсенал засобів фізкультурно - оздоровчого впливу, спрямованих на досягнення і підтримку фізичного благополуччя, прийнято позначати терміном «оздоровчий фітнес».
 • 13. В даний час фітнес розвивається у двох напрямках - спортивному та оздоровчому. В даний час вже виникло і переживає період становлення оздоровчий напрямок фітнесу, який заснован на оздоровчої аеробіки, але включає в себе фітнес - конкурси або фестивалі, в яких бере участь команда аматорів - аеробісток. Аналізуючи і систематизуючи наявні, поки нечисленні матеріали з фітнесу, можна зробити висновок, що фітнес - це вся система оздоровчої фізичної культури, що включає здоровий спосіб життя ( раціональне харчування , відмова від шкідливих звичок , психотренінг і т. п.). Поняття « фітнес» в даний час вже досить міцно увійшло життя українців. Оскільки оздоровча аеробіка - це один з видів оздоровчої гімнастики , зокрема, і оздоровчої фізичної культури , можна з упевненістю сказати, що аеробіка – теж частина системи фітнесу.
 • 14. З'являються все нові і нові види « аеробічеські » занять ( за західною термінологією ) з використанням різних предметів, тренажерів та інших пристроїв. Вплив кожного з цих занять носить специфічний, якщо не сказати спеціальний, характер. За даними соціологічних досліджень, багато жінок і самі вважають, що для того, щоб заняття були більш цікавими, необхідно постійне оновлення програм. На думку деяких авторів, оздоровча аеробіка - це міжнародне узагальнена назва рухової активності оздоровчої спрямованості, під яким в даний час об'єднано більше двохсот різних напрямків і течій. Оздоровчі види гімнастики умовно поділяють на три групи. У першу входять види, що включають танцювальні рухи. Це ритмічна гімнастика, жіноча гімнастика, аеробіка та інші, що містять у назві конкретний танцювальний стиль ( джаз - гімнастика, диско - гімнастика, модерн - гімнастика). У другу групу входять види, призначені для цілеспрямованого розвитку форм тіла або переважного розвитку певних функцій організму. Це атлетична гімнастика, фітнес, каланетіка, шейпінг, стретчинг, різні дихальні, косметичні види гімнастики. У третю групу об'єднуються види гімнастики, що утворилися на основі східних філософських систем, найважливішою частиною яких завжди було вдосконалення тіла за допомогою спеціальних гімнастических вправ. Це йога, тайцзіцуань, цигун та ін. При цьому аеробіка поділяється на аеробіку спортивну та оздоровчу.
 • 15. Серед здоров'язберігаючих технологій , застосовуваних у системі освіти , виділяються кілька груп, що відрізняються різними підходами до охорони здоров'я і, відповідно, різними методами і формами роботи . Вчителям фізичної культури близькі будуть фізкультурно - оздоровчі технології . Вони спрямовані на фізичний розвиток учнів. До них відносяться: загартовування, тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості та інших якостей , що відрізняють здорового, тренованого людини від фізично слабкого. За характером дії розрізняють такі технології: • Стимулюючі. Вони дозволяють активізувати власні сили організм , використовувати його ресурси для виходу з небажаного стану. • Прикладами можуть бути - температурне гартування, фізичні навантаження. • Захисно - профілактичні - це виконання санітарно - гігієнічних норм і вимог. Обмеження граничного навантаження , що виключає перевтому. Використання страхувальних засобів та захисних пристосувань у спортзалах, що виключають травматизм і т.п. • Компенсаторно - нейтралізуючі технології. Це фізкультхвилинки, фізкультпаузи, які в якійсь мірі нейтралізують несприятливий вплив статичності уроків . • Інформаційно - навчальні технології. Забезпечують учням рівень грамотності, необхідний для ефективної турботи про здоров'я.
 • 17. Серед засобів фізичного виховання дітей, підлітків та юнаків різні види бігу, стрибків і метань займають одне з найважливіших місць. Це пояснюється їх доступністю, динамічністю, емоційністю і природністю. Оздоровчий біг є найбільш простим і доступним (у технічному відношенні) видом циклічних вправ, а тому й самим масовим. По підрахунках, біг як оздоровчий засіб використовують більше 100 млн. людей середнього й літнього віку нашої планети. Згідно з офіційними даними, у нашій країні зареєстровано 5207 клубів аматорів бігу, у яких займається 385 тис. аматорів бігу; самостійно бігаючих налічується 2 млн. чоловік. Оздоровчий біг і спортивна ходьба мають корисні властивості, які важко відтворити якими - небудь іншими видами фізичного навантаження. У першу чергу, це сприятливий вплив на серцево - судинну систему, особливо на рівні дрібних судин - артеріол, венул, капілярів. Недолік рухів у сучасної людини приведе до запустіванню й атрофії великої кількості капілярів і порушенню кровопостачання тканин. Правильно дозований біг і спортивна ходьба відкривають не функціонуючі капіляри, які спали, а також сприяють проростанню нових капілярів у збіднені ділянки й у ділянки, ушкоджені хворобою, що особливо важливо.
 • 18. Сучасне надлишкове харчування приводить до змушеного включення "позаштатних" каналів скидання зайвих калорій. Один з таких каналів - нагромадження в організмі енергоємних речовин: жирів, у тому числі й холестерину, і різних форм полісахаридів, простіше говорячи - слизу. Їхнє надлишкове нагромадження в організмі спричиняє ряд негативних наслідків. Фізичні навантаження відкривають природний канал спалювання зайвих калорій і нормалізують зміст "позаштатних" енергоносіїв. У цьому плані біг підтюпцем має свої переваги перед іншими видами фізичного навантаження. Він дозволяє домогтися розумного сполучення між навантаженням на серцево-судинну систему й спалюванням калорій, тобто, досить ефективно спалювати зайві калорії, не перевантажуючи (а точніше сказати - правильно завантажуючи) серцево-судинну систему. Під час бігу підтюпцем витрата енергії становить для дорослої людини в середньому від 600 до 800 ккал. на годину. Чим більше вага бігуна, тим більше витрата енергії. Завдяки активізації жирового обміну біг є ефективним засобом нормалізації маси тіла. У людей, які регулярно займаються оздоровчим бігом, вага тіла близька до ідеальної, а зміст жиру в 1,5 рази менше, ніж у тих, що не бігають. Досить ефективною в цьому плані може бути й швидка ходьба (по 1 годині у день), яка відповідає витраті енергії 300 - 400 ккал - залежно від маси тіла. Додаткова витрата енергії за 2 тижні складе в цьому випадку не менш 3500 ккал, що приведе до втрати 500 г жирової тканини. У результаті за 1 місяць тренування в оздоровчій ходьбі (без зміни харчового раціону) маса тіла зменшується на 1 кг. Група американських вчених спостерігали жінок, маса тіла яких була в середньому на 80% більше норми. Протягом 2 місяців вони займалися оздоровчою ходьбою (по 2 години у день зі швидкістю 5 км/г) без обмеження харчового раціону. Після закінчення експерименту було відзначене зниження маси тіла в середньому з 100 кг до 93 кг.
 • 19. При правильно дозованому бігу відбувається гармонічна багаторівнева природна стимуляція захисних систем організму. Більшою мірою вона виявляється через м'язову, серцево-судинну, дихальну системи. Стимулюючою дією володіють вуглекислий газ і молочна кислота, зміст яких під час бігу збільшується. При бігу виділяються гормони задоволення - енкефаліни, ендорфіни - благотворно впливають на нервову систему й сприяють відновленню її адекватної сприйнятливості. Стимулюючою дією володіє й струс, який виконується при бігу. У лікувальній практиці біг не є основною лікувальною методикою, скоріше це додатковий метод. Звичайно рекомендується додавати біг до інших методик саме раннє через місяць після початку занять, а при серйозних захворюваннях через рік і більше. Починати заняття треба з розминки, яка може проводитися вдома або на вулиці. Розминка займає 5 - 6 хв. і складається з наступних вправ: кругові рухи руками, тулубом, тазом, нахили вперед і в сторони, махи ногами, присідання, підйоми на носки. Потім 2 - 3 хв. прискорена ходьба й можна переходити на біг. Спочатку варто вибирати таку швидкість бігу, щоб можна було спокійно дихати через ніс. Довелося розкрити рот - переходьте на крок. Відновили подих - знову бігом. На першому занятті досить 10 хвилин бігу. Якщо не виходить відразу пробігти 10 хв., а доводиться чергувати біг з ходьбою, то першим рубежем буде саме 10 хв. безперервного бігу. Потім треба, додаючи щотижня по 1 - 3 хв. (залежно від самопочуття), довести час бігу до 50 - 60 хв. Після декількох місяців занять можна починати бігати швидше, орієнтуючись не на подих, а на частоту пульсу. Гранична його верхня границя визначається по формулі: 180 мінус вік.
 • 20. Найбільший оздоровчий ефект біг приносить тоді, коли його тривалість доведена до години, а регулярність занять - до 5- 6 разів у тиждень, причому в один з вихідних днів навантаження подвоюється. Мінімальна ж норма занять - 3 рази в тиждень по 30 хв. Бігати можна в будь-який час, коли вам більш зручно. Варто тільки пам'ятати, що між біговим тренуванням і прийомом їжі повинна бути перерва не менш 30 хв. Не слід перетворювати оздоровчий біг у спортивний, різко збільшуючи швидкість і дистанцію, включаючи в біг прискорення й т.п. Не треба нічого доводити навколишнім - не починайте бігти швидше при зустрічі з іншими бігунами, перехожими, особливо із симпатичними представниками протилежної статі. Існує такий напрямок, як «біг - загартування». Починати заняття краще при температурі не нижче мінус 2 - мінус 3 градуси. Одяг - шорти, вовняні плавки, кросовки й вовняні носки, рукавички або перчатки, вовняна шапочка, для жінок - футболка з нашитою на груди смугою з вовняної або просто щільної тканини. Перед бігом вдома треба зробити розминку й енергійний самомасаж, потім кілька глибоких присідань. Випити півстакана гарячого молока з розмішаною в ньому чайною ложкою меду. Перший час не слід бігати більше 10 - 15 хв. Маршрут повинен починатися й закінчуватися біля порога будинку. Для бігу варто ретельно підбирати взуття - найкраще підійдуть кросовки на товстій рифленій підошві, бажано із вставками, які амортизують. Носки вовняні. Костюм може бути будь-який, який не стискує рухів і дозволяє дихати тілу. У вітряну погоду й при дощі або мокрому снігу можна надягати куртку, яка непромокає або ветровку. На голову - шапочку або вовняну стрічку, яка закриває чоло й вуха. Для початківців, при температурі нижче мінус 5 градусів, варто надягати вовняну білизну. Бігати краще в лісі або парку. У кожному разі, варто вибирати місце з максимально чистим повітрям і природним ґрунтом. Запам'ятайте - якщо Ви бігаєте в кедах або кроссовках з тонкою підошвою, то не слід бігати по асфальті! Для новичків краще вибрати рівну трасу, але поступово варто переходити до бігу по пересіченій місцевості. Стежите за своїм здоров'ям і уникайте перетренованості. Найбільш об'єктивні показники для самоконтролю - це ваше самопочуття й частота пульсу.
 • 22. Кожному, хто багато працює, знайоме поїдання протягом робочого дня печива, булочок та вафель, - продуктів, які викликають почуття короткочасного насичення і дають можливість працювати весь день, оскільки вони містять велику кількість калорій, цукру та жирів, але, з іншого боку, не володіють реальною поживну цінність. За різними даними від різних офіційних джерел 70-80% всіх найбільш часто зустрічаються захворювань, прямо пов'язане саме з нашим харчуванням ... Лікарі вже декілька десятиліть постійно говорять про те, що необхідно правільно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Інтенсивний спосіб життя, характерний для тих, хто робить кар'єру: тривалі години роботи, біганина з одного засідання на інше, прагнення зробити все за розкладом, вимагає сохраненія високого рівня енергії і максимальної роботи організму, але в большінстве випадків не дозволяє приділяти достатньо уваги і часу харчуванню. Результатом є незбалансоване харчування, яке не забезпечує організм необхідними йому вітамінами і мінералами, що призводить до нестачі пітательних речовин і негативно відбивається на розумовому і фізичному состояніі.
 • 23. Більша частина роботи - сидяча, в положенні, коли потреба організму в енергіі відносно низька. Внаслідок цього організм легко накопичує надлишок калорій (від булочок і тістечок), а вага збільшується. Правільное харчування - одна з головних складових успіху в досягненні поставленной мети, яка б вона не була - набір маси, позбавлення від зайвої жіра чи підтримання форми. За ініціативи компанії 'Herbalife' було проведено дослідження, в якому прінялі участь декілька тисяч жителів п'яти країн - США, Франції, Італії, Германіі та Росії. За результатами дослідження, найбільш здорові звички характеризують французов та італійців: як правило, вони регулярно їдять три рази на день, в отлічіе від американців, які найбільш корисною трапезою вважають вечерю і часто пропускают сніданком (насправді, за сучасними уявленнями, саме сніданок, а не вечері, визначає 'правильність' живлення). Європейці і росіяни часто перекусивают протягом дня, американці, в основному, - після вечері.
 • 24. Серед французів та італійців вважають себе стрункими і здоровими більше колічество респондентів, ніж серед німців та американців. Причому американці в большей мірою, ніж європейці, вважають, що їхня вага значно (більш ніж на 20%) перевищує норму. Тим не менше, від 50 до 70% опитаних з усіх країн счітают, що мають зайву вагу. Головною причиною зайвої ваги опитані називали недостаток руху та незбалансоване харчування. Також більшість респондентів полагают, що набирання ваги сприяє стрес. В цілому, всі сходяться в тому, что для позбавлення від зайвої ваги необхідно поєднувати збалансоване харчування с фізичними вправами, проте росіяни та німці насторожено ставляться до діетам. Французи та італійці позитивно ставляться до дотримання дієти під контролем лікаря. Загалом, судячи за цими результатами, практично всі розуміють, що лікарі мають рацію, і харчуватися дійсно потрібно правильно. Але, на жаль, це 'розуміння' далеко не завжди стає стимулом для будь-яких дій ... Айяла Орі, клінічний дієтолог Centrum, пропонує тим, хто робить кар'єру, несколько варіантів організації харчування, відповідного їх способу життя.
 • 25. Для того щоб уникнути збільшення ваги, необхідно дотримуватися кілька правіл: - На засіданнях як закуска виставляти фрукти та овочі, а не випічку. -Пити багато води (також для того, щоб запобігти втому і сонливість!) N або дієтичні напої без кофеїну. -Не зловживати кавою. У багатьох розвивається прихована залежність від кофеїну, і когда вони не споживають бажану кількість кави, приміром, у вік-енд, вони страдают від головного болю, відчувають втому, роздратування і слабкість. Більш того, велику кількість кави з молоком і цукром є значною добавкою к щоденного споживання калорій. -Готовий обід вдень може викликати відчуття тяжкості, втома і сонливість. Тим, кто страждає від цього, рекомендується їсти протягом дня великий овочевий салат, в которий можна додати тунця, круте яйце або болгарський сир, з булкою з цельной борошна. Приготовлену трапезу можна відкласти на вечір. -Недостатність годин сну також викликає надмірне споживання їжі, в основном продуктів, багатих аміланамі, і солодощів, що дають відчуття швидкого насищенія, - все для того, щоб бути більш бадьорим. Це рішення, як правило, не помогает і тому потрібно постаратися більше спати вночі. -Важливо усвідомити, що ваше харчування не є оптимальним. Щоб уникнути развітія дефіциту вітамінів і мінеральних речовин, бажано постійно прінімать мультивітаміни, які містять усі вітаміни і мінеральні речовини, необходімие людям молодим і активним. -Необхідно виконувати фізичні вправи протягом півгодини три-чотири рази в тиждень. Це допомагає розумовому і фізичному функціонуванню організму вследствіе поліпшення циркуляції крові, а також перешкоджає збільшенню ваги. -Навіть під час роботи в офісі можна робити перерву кожні одну-дві години і виполнять кілька нахилів і розтяжок, які простимулюють потік крові і усілят бадьорість.
 • 26. Раціональне харчування зумовлює нормальний обмін речовин, ріст та розвиток дитини, зберігаючи її здоров’я, сприяє зміцненню захисних реакцій організму при несприятливих впливах зовнішнього середовища. Науковою основою організації раціонального харчування є загальні фізеолого-гігієнічні вимоги до харчового раціону, режиму харчування та умов приймання їжі. Харчування дітей, що оздоровлюються у УДЦ «Молода гвардія», проводиться у відповідності до «Норм харчування в оздоровчих закладах для учнів (вихованців) навчальних закладів», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 22 листопада 2004р. №1591. З метою найбільшої відповідності режиму харчування та фізіологічним потребам дітей застосовується 5-ти разовий прийом їжі.
 • 27. Страви національної кухні – здорові й добре збалансовані, інакше вони б не дійшли до нас із глибини віків. Але умови життя сучасних людей суттєво відмінні від тих, в яких жили наші пращури. Ми витрачаємо менше енергії і потребуємо менш калорійної їжі. Однак потреби людини в основних поживних речовинах не змінилися, а в деяких навіть збільшилися. Тому важливо поєднувати традиції з досягненнями сучасної дієтлогічної науки, що ґрунтується на трьох загальних принципах: Помірність означає, що калорійність раціону не повинна перевищувати енергетичних витрат організму. Різноманітність – необхідність споживання продуктів усіх основних груп (зернових і хлібобулочних виробів, овочів, фруктів, м’ясних і молочних продуктів). Збалансованість – правильне співвідношення цих груп продуктів. Ці важливі принципи ілюструє піраміда здорового харчування, розроблена у 1992 році Міністерством сільського господарства США. Суть концепції здорового харчування незмінна: у здоровому раціоні переважають зернові, овочі та фрукти, частка м’ясних і молочних продуктів нормована, а жирних і солодких – суттєво обмежена. Для продуктів кожної групи піраміда вказує кількість порцій щоденного вживання. Найменшу кількість порцій рекомендують дорослим жінкам, які ведуть малорухомий спосіб життя, найбільшу – активним хлопцям-підліткам. Більшості здорових людей найкраще дотримуватися «золотої середини». За дотримання рекомендованої кількості та порцій калорійність денного раціону становитиме приблизно від 1600 ккал для мінімальних до 2800 ккал для максимальних значень. Сучасна молодь для поліпшення статури використовує дієти, які часто шкодять організмові. Слово «дієта» походить від грецького «diaita», що означає «раціональний спосіб життя» - широке поняття, яке охоплює раціон харчування і систему фізичних навантажень.
 • 29. Піраміда харчування підлітка Швидкий сучасний темп життя, втома від навчання, погані звички харчування, що пропагуються в рекламі та в молодіжних журналах, погано впливають на функціонування та розвиток молодого організму. Більш того, сформовані в цей період неправильні звички харчування можуть загрожувати здоров’ю протягом усього життя. Підліткам необхідно знайти рівновагу між харчуванням та активним проведенням часу. Вправ на уроках фізкультури не достатньо. Варто замінювати пасивне проводження часу біля комп’ютера чи телевізора хоча б щоденною годинною прогулянкою. Для цього навіть не треба виконувати спеціальних вправ – достатньо їздити на велосипеді, танцювати, ходити на прогулянки з собакою…
 • 30. Уникайте фаст-фудів Більшість підлітків – це любителі гамбургерів, але все ж рекомендуємо обмежити споживання страв типу Fast Food до максимум одного разу на тиждень. Замість цього краще вживати нежирне м’ясо, яке багате на білок, з невеликою кількістю жиру. Краще всього віддавати перевагу вареним чи печеним стравам, а також стравам приготованим на грилі. Цінним джерелом білків, корисних для організму жирів та вітамінів, що розщеплюються жирами є горіхи, зерно, горох та квасоля.
 • 31. Фрукти замість чіпсів Фрукти – чудовий спосіб перекусити під час науки. Краще всього споживати їх, а не чіпси чи солодощі, які так люблять підлітки. Фрукти - цінне джерело вітамінів, мінеральних речовин та клітковини, але необхідно пам’ятати, що вони також містять багато цукру, який в великих кількостях може зашкодити здоров’ю.
 • 32. Овочі та здоров’я Радимо споживати більше ніж 5 порцій овочів на день. Можна їсти сирі овочі оранжевого та темно-зеленого кольору, вони чудово смакують та є головним джерелом вітамінів та мінералів. Чим інтенсивніший колір овочів, тим більше вони містять поживних речовин. Гарною пропозицією для підлітків є заморожені овочі – вони легкі в приготуванні, що дозволить підліткам розвивати свої кулінарні вміння. Молоко та його похідні Молоко, саме воно є багатим джерелом кальцію. Кальцій – це незамінний елемент, що знаходиться у кістках, тому дуже важливо в молодому віці вживати багато молочних продуктів. Не забувайте перевіряти етикетку на упаковці, важливо щоб молоко, сир та йогурти мали низький вміст жиру.
 • 34. Ваш будинок забитий здоровими продуктами харчування. Ви приходите додому раніше, щоб не пропускати вечері з сім'єю. Ви говорите з вашим підлітком про те, що краще пити молоко з низьким вмістом жиру, а не газовані напої, що замість смаженої картоплі в ресторані швидкого обслуговування краще їсти курячі сендвічі, приготовані на грилі. Ви навіть купили ковзани, щоб разом з підлітком займатися фізичними вправами. Тим не менш, дитина продовжує погано їсти і не займається фізичною активністю. Що потрібно робити? Намагайтеся налагодити ситуацію з допомогою перших страв. Уникайте строго контролю харчування дитини, він може виробляти зворотний ефект. Ваш підліток може недоїдати чи переїдати тільки для того, щоб відстоювати свою незалежність. Підлітки знають, що вони не повинні пити газовані напої або їсти смажене. Вони також знають, що вони не повинні палити або швидко водити автомобіль, але вони продовжують це робити. Така їх натура. Тим не менш, є надія, що у вас все вийде, особливо якщо ваш власний образ життя є правильним. Експерти рекомендують вирішити цю проблему так: навчаючи підлітків, а також готуючи їм корисні продукти харчування, ви подаєте своїм дітям приклади, які вони будуть використовувати або в даний час або в більш пізній. Це все, що ви можете зробити для них як їх батько.