Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1	
  
FUTURE	
  OF	
  MARKETING?	
  
2	
  
NU	
  ÄGER	
  EN	
  REVOLUTION	
  RUM	
  
3	
  
KÖPARNA	
  BLIR	
  ALLTMER	
  DIGITALA	
  
4	
  
VI	
  KAN	
  VARA	
  MER	
  TRÄFFSÄKRA	
  I	
  VÅR	
  KOMMUNIKATION	
  
5	
  
VI	
  KAN	
  I	
  REALTID	
  MÄTA	
  OCH	
  OPTIMERA	
  VÅRA	
  INSATSER	
  
6	
  
VI	
  KAN	
  ENGAGERA	
  KÖPARE	
  OCH	
  BYGGA	
  RELATIONER	
  
VI	
  KAN	
  SKAPA	
  INNEHÅLL	
  SOM	
  KUNDERNA	
  SPRIDER	
  VIDARE	
  
7	
  
8	
  
DIGITAL	
  KOMMUNIKATION	
  BORDE	
  DÄRFÖR	
  VARA	
  MER	
  EFFEKTIV	
  
PEPSI	
  REFRESH	
  PROJECT	
  
9	
  
Under	
  2010	
  övergav	
  Pepsi	
  Superbowl	
  och	
  skar	
  ner	
  på	
  tradiDonell	
  annonsering	
  
med	
  mer	
 ...
”SOCIAL	
  MEDIA	
  MARKETING	
  IS	
  KILLING	
  BRANDS	
  SOFTLY”	
  
11	
  
12	
  
BETEENDEEKONOMI	
  (EST	
  1955)	
  
13	
  
NÄTVERKSTEORI	
  (EST	
  1956)	
  
BIG	
  DATA	
  (EST	
  1959)	
  
14	
  
80%	
  HANDLAR	
  MINDRE	
  ÄN	
  ETT	
  PAR	
  GÅNGER	
  PER	
  ÅR	
  
15	
  
MARKNADER	
  HAR	
  MÅNGA	
  SÄLLANKÖPARE	
  
16	
  
POPULATION	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  ...
STORA	
  VARUMÄRKEN	
  ATTRAHERAR	
  MÅNGA	
  SÄLLANKÖPARE	
  
17	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
...
TILLVÄXT	
  SKAPAS	
  AV	
  PENETRATION	
  
18	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x...
PENETRATION	
  SKAPAS	
  GENOM	
  ATT	
  NÅ	
  ALLA	
  
19	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
 ...
TILLVÄXT	
  UPPNÅS	
  GENOM	
  ATT	
  FÅ	
  FLER	
  ATT	
  ÖVERVÄGA	
  DIG	
  OFTARE	
  
20	
  
MARKNADER	
  HAR	
  FÅ	
  ENGAGERADE	
  KÖPARE	
  
21	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
 ...
DE	
  FLESTA	
  KONSUMENTER	
  ÄR	
  OENGAGERADE	
  
22	
  
FÅ	
  ENGAGERAR	
  SIG	
  I	
  VARUMÄRKEN	
  
23	
  
FÅ	
  ÄR	
  ENGAGERADE	
  I	
  VARUMÄRKEN	
  
24	
  
INTE	
  ENS	
  RIKTIGA	
  FANS	
  ÄR	
  SPECIELLT	
  ENGAGERADE	
  
25	
  
Post	
  per	
  fan	
  
1.17	
  
Post	
  per	
  ...
ORGANISKT	
  NÅR	
  BARA	
  MINORITETEN	
  ENGAGERADE	
  KÖPARE	
  
26	
  
POPULATION	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
8	
  x	
  ...
ORGANISKT	
  HAR	
  BEGRÄNSAD	
  SPRIDNING	
  
27	
  
POPULATION	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVEN...
ORGANISKT	
  SPRIDS	
  KORT	
  
28	
  
100	
  
10	
  
1	
  
ANTAL	
  PERSONER	
  
SPRIDNING	
  
10	
  
1	
  
3	
  STEG	
  ...
SPRIDNING	
  I	
  STOR	
  SKALA	
  KRÄVER	
  RÄCKVIDD	
  
29	
  
GAGNAM	
  STYLE	
   HARLEM	
  SHAKE	
  
OLD	
  SPICE:	
  12	
  MILJONER	
  USD	
  I	
  KÖPTA	
  MEDIER	
  
30	
  
Wieden+Kennedy:	
  TV,	
  BIO,	
  Online.	
  Kam...
MASSMEDIER	
  NÖDVÄNDIGA	
  FÖR	
  TILLVÄXT	
  
31	
  
SVENSKENS	
  MEDIEVANOR	
  9-­‐79:	
  DAGLIG	
  RÄCKVIDD	
  
32	
   SOURCE::NORDICOM	
  2015	
  
DAILY	
  REACH	
  (%)	
  ...
33	
  
PÅ	
  NÄTET	
  ÄR	
  SVERIGE	
  VARJE	
  MÅNAD	
  STÖRRE	
  ÄN	
  ITALIEN	
  
34	
  
VI	
  ANVÄNDER	
  FLERA	
  PLATTFORMAR	
  
35	
  
56%	
  AV	
  ALL	
  TRAFIK	
  UTGÖRS	
  AV	
  ROBOTAR	
  
36	
  
PÅ	
  INTERNET	
  VET	
  INGEN	
  ATT	
  DU	
  ÄR	
  EN	
  HUND	
  
VI	
  VET	
  INTE	
  HUR	
  MÅNGA	
  VI	
  NÅR	
  
37	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
 ...
38	
  
PRESTATION	
  HAR	
  ERSATT	
  RÄCKVIDD	
  
SÄLLANKÖPARE	
  HAR	
  LÅG	
  ROMI	
  
39	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8...
OPTIMERING	
  LEDER	
  TILL	
  SUBOPTIMERING	
  
40	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7...
41	
  
ÖKAD	
  ROMI	
  SKER	
  PÅ	
  BEKOSTNAD	
  AV	
  ROI	
  
42	
  
VI	
  RISKERAR	
  JUST	
  NU	
  ATT	
  UTFÖRA	
  ÅDERLÅTNING	
  I	
  STOR	
  SKALA	
  
43	
  
VÄGARNA	
  ÄR	
  OFÖRENLIGA	
  MED	
  VARANDRA	
  
MASSMARKNADS-­‐	
  
FÖRING	
  
ATTRAHERA	
  KUNDER	
  
HÖG	
  AF...
UPPOFFRINGAR	
  ÄR	
  NÖDVÄNDIGA	
  
44	
  
“THE	
  ESSECE	
  OF	
  STRATEGY	
  IS	
  
SACRIFICE”	
  
DAVID	
  OGILVY	
  
45	
  
FREDRIK.HALLBERG@VIZEUM.COM	
  
@MEDIAMULLE	
  
+46-­‐702-­‐850378	
  
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

7

Partager

Future of marketing av Fredrik Hallberg

Télécharger pour lire hors ligne

Det nuvarande medielandskapet har blivit extremt svårt att navigera. Vi säger att konsumenterna har förändrats och dagligen dyker det upp nya metoder för hur vi skall förhålla oss till marknadsföring och marknadskommunikation. Tyvärr saknar de flesta principerna vetenskaplig grund och risken är stor att vi åderlåter våra varumärken istället för att bygga dem.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Future of marketing av Fredrik Hallberg

 1. 1. 1   FUTURE  OF  MARKETING?  
 2. 2. 2   NU  ÄGER  EN  REVOLUTION  RUM  
 3. 3. 3   KÖPARNA  BLIR  ALLTMER  DIGITALA  
 4. 4. 4   VI  KAN  VARA  MER  TRÄFFSÄKRA  I  VÅR  KOMMUNIKATION  
 5. 5. 5   VI  KAN  I  REALTID  MÄTA  OCH  OPTIMERA  VÅRA  INSATSER  
 6. 6. 6   VI  KAN  ENGAGERA  KÖPARE  OCH  BYGGA  RELATIONER  
 7. 7. VI  KAN  SKAPA  INNEHÅLL  SOM  KUNDERNA  SPRIDER  VIDARE   7  
 8. 8. 8   DIGITAL  KOMMUNIKATION  BORDE  DÄRFÖR  VARA  MER  EFFEKTIV  
 9. 9. PEPSI  REFRESH  PROJECT   9  
 10. 10. Under  2010  övergav  Pepsi  Superbowl  och  skar  ner  på  tradiDonell  annonsering   med  mer  än  20  miljoner  USD.  Pengarna  investerades  I  stället  I  eK  socialt  CSR   program  som  kallades  Pepsi  Refresh  Project.  UOall:  80  miljoner  röster,  3,5   miljoner  fans  på  Facebook,  60  000  följare  på  TwiKer  och  10%  förlorad   marknadsandel  Dll  Coke  (ca  500  miljoner  USD)   PEPSI  REFRESH   10   Under  2010  övergav  Pepsi  Superbowl  och  skar   ner  på  tradiDonell  annonsering  med  mer  än  20   miljoner  USD.  Pengarna  investerades  i  stället  i  eK   socialt  CSR  program  som  kallades  Pepsi  Refresh   Project.     UOall:  80  miljoner  röster,  3,5  miljoner  fans  på   Facebook,  60  000  följare  på  TwiKer  och  10%   förlorad  marknadsandel  Dll  Coke  ca  500  miljoner   USD.  
 11. 11. ”SOCIAL  MEDIA  MARKETING  IS  KILLING  BRANDS  SOFTLY”   11  
 12. 12. 12   BETEENDEEKONOMI  (EST  1955)  
 13. 13. 13   NÄTVERKSTEORI  (EST  1956)  
 14. 14. BIG  DATA  (EST  1959)   14  
 15. 15. 80%  HANDLAR  MINDRE  ÄN  ETT  PAR  GÅNGER  PER  ÅR   15  
 16. 16. MARKNADER  HAR  MÅNGA  SÄLLANKÖPARE   16   POPULATION   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS  
 17. 17. STORA  VARUMÄRKEN  ATTRAHERAR  MÅNGA  SÄLLANKÖPARE   17   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   VARUMÄRKE  B   VARUMÄRKE  A  
 18. 18. TILLVÄXT  SKAPAS  AV  PENETRATION   18   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   VARUMÄRKE  B   VARUMÄRKE  A  
 19. 19. PENETRATION  SKAPAS  GENOM  ATT  NÅ  ALLA   19   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   RÄCKVIDD   POPULATION   PENETRATION  
 20. 20. TILLVÄXT  UPPNÅS  GENOM  ATT  FÅ  FLER  ATT  ÖVERVÄGA  DIG  OFTARE   20  
 21. 21. MARKNADER  HAR  FÅ  ENGAGERADE  KÖPARE   21   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   KÖPARE  AV  KATEGORIN   ENGAGERADE  KÖPARE  
 22. 22. DE  FLESTA  KONSUMENTER  ÄR  OENGAGERADE   22  
 23. 23. FÅ  ENGAGERAR  SIG  I  VARUMÄRKEN   23  
 24. 24. FÅ  ÄR  ENGAGERADE  I  VARUMÄRKEN   24  
 25. 25. INTE  ENS  RIKTIGA  FANS  ÄR  SPECIELLT  ENGAGERADE   25   Post  per  fan   1.17   Post  per  fan   1.82  
 26. 26. ORGANISKT  NÅR  BARA  MINORITETEN  ENGAGERADE  KÖPARE   26   POPULATION   1  x   2  x   8  x  9  x   KÖPFREKVENS   IMAGE   KUNSKAP   FANS 1%   KÖPARE  AV  KATEGORIN   ENGAGERADE  KÖPARE  
 27. 27. ORGANISKT  HAR  BEGRÄNSAD  SPRIDNING   27   POPULATION   1  x   2  x   8  x  9  x   KÖPFREKVENS   10%   REKOMMENDERAR  
 28. 28. ORGANISKT  SPRIDS  KORT   28   100   10   1   ANTAL  PERSONER   SPRIDNING   10   1   3  STEG   INTITIAL  RÄCKVIDD   SPRIDDA  STEG   TOTAL  RÄCKVIDD   100   3   111   1000   4   1111   10  000   5   11  111   100  000   6   111  111   1.000.000   7   1.111.111   INTITIAL  RÄCKVIDD   SPRIDDA  STEG   TOTAL  RÄCKVIDD   100   3   122   1000   4   1222   10  000   5   12222   100  000   6   122  222   1.000.000   7   1.222.222   10%   20%  
 29. 29. SPRIDNING  I  STOR  SKALA  KRÄVER  RÄCKVIDD   29   GAGNAM  STYLE   HARLEM  SHAKE  
 30. 30. OLD  SPICE:  12  MILJONER  USD  I  KÖPTA  MEDIER   30   Wieden+Kennedy:  TV,  BIO,  Online.  Kampanj  under  2  mån.  Investering  12  miljoner  USD  =  70  miljoner  kr.  10  miljoner  visningar  på  YouTube.  Försäljningen  ökade  med  80%  under  det  följande  kvartalet  .  Eger   6    månader  hade  försäljningen  ökat  med  mer  än  125%  jämfört  med  föregående  år.  
 31. 31. MASSMEDIER  NÖDVÄNDIGA  FÖR  TILLVÄXT   31  
 32. 32. SVENSKENS  MEDIEVANOR  9-­‐79:  DAGLIG  RÄCKVIDD   32   SOURCE::NORDICOM  2015   DAILY  REACH  (%)   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   TV   RADIO   MORNING  PAPERS   SOCIAL  MEDIA   MAGAZINES   MUSIC  ONLINE   ONLINE  GAMING   ONLINE  VIDEO   EVENING  ONLINE   EVENING  PAPERS   WEBTV   MORNING  ONLINE   WEBRADIO   VIDEO  STREAMING  
 33. 33. 33   PÅ  NÄTET  ÄR  SVERIGE  VARJE  MÅNAD  STÖRRE  ÄN  ITALIEN  
 34. 34. 34   VI  ANVÄNDER  FLERA  PLATTFORMAR  
 35. 35. 35   56%  AV  ALL  TRAFIK  UTGÖRS  AV  ROBOTAR  
 36. 36. 36   PÅ  INTERNET  VET  INGEN  ATT  DU  ÄR  EN  HUND  
 37. 37. VI  VET  INTE  HUR  MÅNGA  VI  NÅR   37   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   B   ?   RÄCKVIDD   A   ?   ?   ?   ?   ?  ?   FREKVENS  
 38. 38. 38   PRESTATION  HAR  ERSATT  RÄCKVIDD  
 39. 39. SÄLLANKÖPARE  HAR  LÅG  ROMI   39   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   LÅG  ROMI   VARUMÄRKE  A   HÖG  ROMI  
 40. 40. OPTIMERING  LEDER  TILL  SUBOPTIMERING   40   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   LÅG  ROMI  HÖG  ROMI  
 41. 41. 41   ÖKAD  ROMI  SKER  PÅ  BEKOSTNAD  AV  ROI  
 42. 42. 42   VI  RISKERAR  JUST  NU  ATT  UTFÖRA  ÅDERLÅTNING  I  STOR  SKALA  
 43. 43. 43   VÄGARNA  ÄR  OFÖRENLIGA  MED  VARANDRA   MASSMARKNADS-­‐   FÖRING   ATTRAHERA  KUNDER   HÖG  AFFINITET   ROMI   LITET  SPILL  ÄR  ÖNSKVÄRT   RELATIONSMARKNADS-­‐   FÖRING   BEHÅLLA  KUNDER   HÖG  RÄCKVIDD     ROI   SPILL  ÄR  ÖNSKVÄRT   BUDGET   MASS-­‐   KOMMUNIKATION   PERFORMANCE     MARKETING   SOCIAL  MEDIA-­‐     MARKETING   CRM     LOJALITETSPROGRAM  
 44. 44. UPPOFFRINGAR  ÄR  NÖDVÄNDIGA   44   “THE  ESSECE  OF  STRATEGY  IS   SACRIFICE”   DAVID  OGILVY  
 45. 45. 45   FREDRIK.HALLBERG@VIZEUM.COM   @MEDIAMULLE   +46-­‐702-­‐850378  
 • HansRosenhoff

  Mar. 5, 2020
 • TedBergstrom

  Jan. 15, 2017
 • DanielBackman5

  Dec. 2, 2016
 • hakansoderqvist

  Nov. 11, 2016
 • samuel.augsburger

  Oct. 19, 2016
 • vidujagoss

  Apr. 27, 2016
 • helibrewitz1

  Apr. 27, 2016

Det nuvarande medielandskapet har blivit extremt svårt att navigera. Vi säger att konsumenterna har förändrats och dagligen dyker det upp nya metoder för hur vi skall förhålla oss till marknadsföring och marknadskommunikation. Tyvärr saknar de flesta principerna vetenskaplig grund och risken är stor att vi åderlåter våra varumärken istället för att bygga dem.

Vues

Nombre de vues

1 669

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

97

Actions

Téléchargements

53

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

7

×