Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Зразок скарги до прокуратури на бездіяльність посадової особи

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Зразок скарги до прокуратури на бездіяльність посадової особи

  1. 1. «____»______ 20__ До Прокуратури __________________________№_____ _________ адреса___________________________ Заявник: __________________________________________ поштова адреса: ____________________________ тел.: ______________________________________ про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 КУпАП та винесення подання про надання інформації ЗАЯВА«_____»__________20__ року я, _______________________, з метою підготовки публікаціїв газеті «_______________________________________», звернувся до__________________________________________________________________________________________(назва органу, до якого направлено запит та/чи посадової особи, якій адресовано запит)_____________________________________________________________________________із інформаційним запитом, в якому просив надати суспільно-важливу інформацію, яканеобхідна мені для виконання моїх професійних обов’язків, а саме просив надати мені: 1) ______________________________________________________________; 2) ______________________________________________________________; 3) _______________________________________________________________.Викладене підтверджується інформаційним запитом від _________ № _______, копіюякого додаю.На зазначений запит відповіді в строки, установлені статтею 20 Закону України «Продоступ до публічної інформації», я не отримав (або отримав неповну відповідь / отримаввідмову в наданні відповіді / отримав інформацію, яка не відповідає дійсності).Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації,несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідаєдійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чиюридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", «Про доступ допублічної інформації» "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень", -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Згідно з п. 11 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення(КУпАП) у справах про правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП, протоколипро правопорушення мають право складати прокурор або уповноважена ним особа з числапрацівників прокуратури.На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 212-3, 255 Кодексу України проадміністративні правопорушення, статтями 23, 24 Закону України «Про прокуратуру», - ПРОШУ:
  2. 2. 1. Притягти до адміністративної відповідальності за ненадання інформації (надання неповної інформації / надання недостовірної інформації тощо) за ч. 1 статті 212-3 КУпАП ____П.І.Б посадової особи, яка не надала інформацію (надала неповну інформацію / надала недостовірну інформацію тощо)______ . 2. Винести подання про усунення порушень Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» і зобов’язати ___________ ПІБ посадових осіб органу державної влади /місцевого самоврядування ___________ надати мені наступну інформацію: 1) ______________________________________________________________; 2) ______________________________________________________________; 3) _______________________________________________________________.Додаток: 1. Копія інформаційного запиту № 3 від 09.01.2009 року; 2. Копія посвідчення журналіста.«_____»_____________ 20__ року ____________ ПІБ

×