Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

NVO_7klas.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Nvo 7klas
Nvo 7klas
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

NVO_7klas.pptx

  1. 1. ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра За Вас, ученици и родители! НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ вVII клас, учебна 2022-2023 г. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2023-2024 г.
  2. 2. Нормативна уредба • Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, определяща дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания(НВО) и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО; • Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, определяща датите за провеждане изпитите за проверка на способностите и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на способностите за приемане на ученици вVIII клас. • Заповед РД09-4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, определяща организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование вVIII клас. • •Заповед №РД09-5972/23.12.2022 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за информационна сигурност и образците на документи
  3. 3. Кога ще се проведат изпитите от НВО? • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 ч. • Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 ч. • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 ч.
  4. 4. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО № Дейност Срок 1. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език (в училище) 01-17 февруари 2023 г. 2. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 09 юни 2023 г. 3. Оценяване на изпитните работи от НВО 16-27 юни 2023 г. 4. Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2023 г. 5. Издаване на свидетелство за завършено основно образование. до 03 юли 2023 г.
  5. 5. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022-2023 г. № Дейност Срок 1. Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите. 22-30 май 2023 г. 2. Провеждане на изпити за проверка на способностите по: • Изобразително изкуство • Музика • Музика и физическо възпитание и спорт • Физическо възпитание и спорт 20 юни 2023 г. 21 юни 2023 г. 21-22 юни 2023 г. 22-23 юни 2023 г. 3. Обявяване резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2023 г. 4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. (в електронна платформа или в центрове, които ще се определят от РУО) 05-07 юли 2023 г. 5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2023 г.
  6. 6. № Дейност Срок 6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-17 юли 2023 г. 7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 19 юли 2023 г. 8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 20-24 юли 2023 г. 9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2023 г. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022-2023 г.
  7. 7. № Дейност Срок 10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26-27 юли 2023 г. 11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 31 юли 2023 г. 12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 1-2 август 2023 г. 13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 04 август 2023 г. 14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора, до 11 септември 2023 г. 15. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14 септември 2023 г. вкл. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022-2023 г.
  8. 8. ЗА КОНТАКТИ: ПМГ "Св. Климент Охридски" гр. Силистра, ул. “Москва” № 21 Телефон: 086 882 645 e-mail: inbox@pmg-silistra.com URL: http://pmg-silistra.com

×