Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

1st Quarter Araling Panlipunan III

32 794 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

1st Quarter Araling Panlipunan III

  1. 1. GAUDETE STUDY CENTER, INC. Unang Panahunang Pagsusulit Araling Panlipunan III T. Carrie Name:______________________________________ Date:____________________ I. Suriin ang mga pahayag kung saan sa yugto ng pag – unlad ng kabihasnan nabibilang ang mga sumusunod. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. A. Panahon ng Lumang Bato B. Panahong Mesolitiko C. Panahon ng Bagong Bato D. Panahon ng Metal _______1. ‘palaios’ na nangangahulugang luma. _______2. nilikha sa tawag ng arkeologong John Lubbock noong 1865 ang panahong ito na unang yugto sa pag – unlad sa kaalaman at kultura. _______3. nahukay sa panahong ito ang mga proconsul, Australopithecus, Homo habilis. _______4. nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso at pangingisda. _______5. gumamit sila ng Microlith o maliit na hugis na baton a nakalagay sa mga kahoy. _______6. ‘neos’ at ‘lithos’. _______7. sa panahong ito nakatuklas ng mga tao ng mas mainam na paraan ng pamumuhay. Natutuhan nilang gamitin ang iba’t – ibang klase ng bato at kahoy. _______8. malaking mabag sa larangan ng agrikultura. _______9. nagsimula ang paggamit ng bronse, tanso at bakal. _______10. naging mabilis ang komunikasyon at tranportasyon na nagpagaan sa mga gawain ng tao. II. Tukuyin sa mga sumusunod kung saan lungsod – estado napapabilang ang mga sumusunod na mga gawi, kontribusyon at kultura. Ilagay ang tamang letra sa patlang bago ang bilang. E. Sumerian F. Akkad G. Babylonia H. Assyria I. Chaldean J. Persiano K. Phoenicia L. Palestine M. Hittite _________ 1. ang sistema ng pagsulat nila ay cuneiform. _________ 2. Ziggurat _________ 3. Haring Sargon I _________ 4. nakilala ang isang hari na tinawag na Hammurabi. _________ 5. “gate of the Gods” _________ 6. Marduk ang pangunahing dyos nila. _________ 7. sila ang nagtatag ng unang dakilang imperyo sa kasaysayan. _________ 8. Naimbento nila ang mga kagamitang pangdigma tulad ng itak, helmet, at sibat. _________ 9. Pagtaglay ng malawak na ‘courtyard’. _________ 10. Hanging Gardens of Babylon. _________ 11. Propetang Zoroaster _________ 12. Pamumuno ni Darius I. _________ 13. ibinaling nila sa mga dagat ang kanilang paghahanap ng kabuhayan. _________ 14. dito unang naitala ang sinaunang kasaysayan ng mga Hudyo. _________ 15. Hebrew ang kanilang wika. _________ 16. ayon sa Bibliya ay lupaing ipinangako. _________ 17. Moses – ang dakilang lider. _________ 18. Paglisang ‘Diaspora’. _________ 19. nakilala sila sa ‘Ten Lost Tribes of Israel’. _________ 20. unang paggamit ng chariot. III. Suriin kung saang panahon ng kasaysayan ng Ehipto napapabilang ang mga sumusunod na bilang: ____________ 1. sa panahong ito itinatag ang sentralisadong pamahalaan. ____________ 2. ang pamumuno ni Menes ay itinuturing na Gintong Panahon. ____________ 3. si Amenehet I ang nagbigay – diin sa isang pananampalataya na kumikilala sa iisang Dyos. ____________ 4. pagsisimula ng pagtatalaga sa lalaki bilang katuwang sa pamamahala. ____________ 5. Ramses II, Amenhotep IV, Thutmose III, Hatshepsut.
  2. 2. IV. Pagisaisahin. Ibigay ang mga sumusunod: Magbigay ng 7 ambag ng sinaunang sibilisasyon __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ V. Isulat ang iyong buong pangalan gamit ang sinaunang uri ng wika ng mga taga Ehipto Gamitin ang larawan sa ibaba na tinatawag na Hieroglyphs (20 Puntos). Isulat ito sa likod na bahagi ng papel. VI. Magbigay ng pahayag ayon sa unang kabihasnan ng Ehipto batay sa kanilang PAMAHALAAN, LIPUNAN RELIHIYON at KONTRIBUSYON. Itala ang iyong sagot sa pamamagitan ng kolum sa likuran ng papel. VII. Gumuhit o gumawa ng isang bagay kung saan ilalapat ang kaalaman ng mga sinaunang tao. Isulat ito sa likuran nang iyongpapel. (30 puntos). Pamantayan: Organisasyon 10 Mensahe 25 Presentasyon 5 “Paglawig ng karanasan ang mainam na batayan, kaysa sa talas ng kaalaman” -C.J.P.E. sibilisasyon sa Fertile Crescent _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

×