Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Anden korset Hestra 2019-04-14

42 vues

Publié le

Anden gav Jesus mod att möta lidandet och bli korsfäst. Ibland leder Gud oss undan lidande, ibland genom det, men vi är aldrig ensamma. Ljud: http://www.sondaghelaveckan.se/?m=25728

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Anden korset Hestra 2019-04-14

 1. 1. Anden bär till korset Hur Gud hjälper oss möta det svåra
 2. 2. Varför blev Jesus korsfäst? Kunde han inte ha sluppit?
 3. 3. Ett liv utan smärta  Jo Cameron – en genförändring som stänger av smärta och oro  Föda barn? Det kittlade lite  Inga smärtstillande, tack!  “She cannot recall ever having felt depressed or scared.”
 4. 4. Nyttan med smärtan Hur veta att hon skadat sig? När höften blev dålig märkte hon inget förrän den var mycket skadad
 5. 5. Nyttan med smärtan Att känna adrenalinet strömma
 6. 6. Mora träsk teologi Vi kan inte gå runt det Vi kan inte gå under det Vi måste gå igenom det
 7. 7. Apg 2:22-24 Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet, han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp.
 8. 8. Heb 9:13-14 Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
 9. 9. En period av framgång Skaror samlades Under och tecken Bekräftade uppdraget
 10. 10. Vägen till korset  Tröga lärjungar  Hårdnande motstånd  Skingrade skaror  Lärjungar som sviker  Tortyr  Förnedring  Död
 11. 11. ”Dödens vånda”  ”Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.” (Luk 22:42)
 12. 12. ”I kraft av evig Ande” Anden gjorde korset möjligt
 13. 13. Tre källor till lidande och kamp Syndens konsekvenser Världen är i den ondes våld Lydnadens konsekvenser
 14. 14. Hur Gud hjälper Somligt slipper vi Somligt lindras Somligt får vi mod att möta
 15. 15. Exemplet sorg Tröst gör att sorgen blir uthärdlig Så att jag orkar erkänna förlusten och orkar sörja Tröst gör att sorgen blir hanterbar Så att jag kan se framåt
 16. 16. Du är inte ensam Jesus har varit där
 17. 17. Det är inte slutet Det kommer en uppståndelse
 18. 18. Du är inte ensam Anden bor och verkar i dig

×