Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Andens kraft att göra under, 2019-03-24

54 vues

Publié le

Om under och helande utifrån den lame i sköna porten, modern bibelforskning (förvånansvärt uppbygglig) och Smith Wigglesworth.

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Andens kraft att göra under, 2019-03-24

 1. 1. Andens kraft att göra mirakler Och sunt andligt självförtroende
 2. 2. Apg 3:1-5 1Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. 2Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. 3När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. 4De fäste blicken på honom, och Petrus sade: ”Se på oss!” 5Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem.
 3. 3. Han brukade sitta där  Jesus hade passerat honom flera gånger  Apostlarna hade passerat honom förut  En avslappnad syn på att tigga
 4. 4. Apg 3:6-8 6Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!” 7Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. 8Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud.
 5. 5. Jesus helar och befriar Akademin har vaknat!
 6. 6. Jesu helandetjänst var unik Unikt framgångsrik – Jesus botade alla som bad honom Ojämförbar med hur andra beskrivs i samtiden Välkänd av alla, också motståndarna Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. (Apg 2:22)
 7. 7. Kan det förnekas?  Vad skall vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det. (Apg 4:16)  1800-talet  Den ”historiske Jesus” blev ”övermålad”  Undren senare pålagda legender  Idag  Jesus ansåg sig själv vara en undergörare, helare och befriare  Jesus ansågs vara det av sin omgivning
 8. 8. Unikt utformad jämfört med andra i samtiden  Inga magiska ramsor, amuletter, etc.  Ingen hänvisning till annan auktoritet  ”Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” (Mark 1:27)
 9. 9. I Jesu namn  Vi fortsätter det Jesus påbörjade  Vi är Jesu representanter  Vi botar inte i vårt eget namn  Jesus botar genom oss
 10. 10. Apg 3:11-13 11Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. 12Då sade Petrus till folket: ”Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. 13Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom.
 11. 11. Apg 3:14-16 14Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, 15och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. 16Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.
 12. 12. Varför blir ni förvånade? Det är inget förvånande med under i Jesu namn!
 13. 13. Hur fungerade tron? (V. 16) Genom tron på hans namn Har namnet gett styrka Den tro som kommer genom detta namn Har gett [mannen] full hälsa
 14. 14. En parallellism Tron gav full hälsa Namnet gav styrka
 15. 15. Samma innebörd  Gud gjorde märkliga under genom Paulus(19:11)  Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. (6:8)
 16. 16. ”Namnet” Inte en trollformel (19:13f) Står för hela personen
 17. 17. Varför säger vi det? Påminner oss själva Påminner Gud Påminner alla makter
 18. 18. Vad det inte beror på ”Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå.” (3:11)
 19. 19. Komma igång – hålla igång Karisma i ögonblicket Karaktär i längden
 20. 20. Vad det beror på Jesus blir förhärligad (3:13) Medkänsla/omsorg Bekräfta evangeliet Inte detaljer i läran
 21. 21. Hur det går till Rå andlig kraft Som till och med kan missbrukas Finjusterat samarbete Uthållighet Atmosfären
 22. 22. ”Silver och guld” Jesus tog inte betalt Unikt i samtiden Apostlarna tog inte betalt Fornkyrkan tog inte betalt
 23. 23. Andligt självförtroende ”Se på oss!” (3:4) Trons gåva R – I – S - K

×