Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Apologetik Apg 29

45 vues

Publié le

Vad apologetik är, dess frågor, förtjänst och faror. Fokus på mrakler och vetenskap. Undervisning på Apg 29 30 april 2019.

Publié dans : Spirituel
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Apologetik Apg 29

 1. 1. Apologetik FÖRSVARA TRON UTAN ATT BLI DEFENSIV
 2. 2. Lars Gunther http://itpastorn.nu/ http:// facebook.com/ gunther.bibleteacher @itpastorn
 3. 3. Nämn några apologeter OCH NÅGRA APOLOGETISKA FRÅGOR
 4. 4. Ämnen som dessa… OFFENSIVA Argument för gudstro ◦ Kalam kosmologiska ◦ Leibnitz kosmologiska ◦ Finjustering ◦ Ontologiska ◦ Moraliska Argument för tron på Kristus ◦ Uppståndelsen Argument mot ◦ Ateism och naturalism ◦ Relativism DEFENSIVA Teodicéproblemet Andra religioner Svårigheter i Bibeln Vetenskapen Skapelse-evolution Hemskheter ◦ I Bibeln ◦ I kristen moral ◦ Genom historien
 5. 5. 1 Pet 3:13-17 13Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? 14Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. 15Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. 16Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.
 6. 6. Allmän tillämpning Svara för dig själv Icke-tekniskt – ett vittnesbörd
 7. 7. Specifik tillämpning GE EN ”APOLOGIA” – GE SKÄL INTE FÖR ALLA
 8. 8. Sensus literalis historicus 13Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? 14Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. 15Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. 16Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.
 9. 9. De första kristna kombinerade Martyrium Karismatik Tjänande Apologetik
 10. 10. Knäckfrågor/faror
 11. 11. Vad slags Gud försvarar du? Bibelns Gud En Gud som kämpar mot det onda Jesus är svaret på lidandets problem En grekisk gud Impassibilitet Immutabilitet ”Maximalt stor varelse” “Blueprint model”
 12. 12. Granska premisserna ”Gud måste bevisas” ◦ Alvin Plantinga: ”Proper basic belief” = lika god utgångspunkt ◦ Myten om neutralläget Genesis och evolution kan inte kombineras ◦ Urhistorien positivistisk sakprosa? Under är upphävande av naturlagarna ◦ Hume: ”Violation of the laws of nature”
 13. 13. En första frågeställning ”Om du hade varit född i ett annat land (en annan familj, en annan tid) hade du inte varit kristen”
 14. 14. Område: Epistemologi Varför gäller inte denna regel andra frågor? 1. Om jag varit född före Kopernikus – Galilei – Kepler – Newton skulle jag trott på geocentrism 2. Om jag varit född före Darwin skulle jag trott på en skapare (Richard Dawkins)
 15. 15. Område: Epistemologi Varför gäller inte denna regel andra frågor? 1. Om jag varit född före Kopernikus – Galilei – Kepler – Newton skulle jag trott på geocentrism 2. Om jag varit född före Darwin skulle jag trott på en skapare (Richard Dawkins) Vad jag har rätt att tro: 1. Jag har genom min livsresa fått legitima skäl att tro själv (warranted belief) 2. Jag kan ge goda argument
 16. 16. Område: Epistemologi Varför gäller inte denna regel andra frågor? 1. Om jag varit född före Kopernikus – Galilei – Kepler – Newton skulle jag trott på geocentrism 2. Om jag varit född före Darwin skulle jag trott på en skapare (Richard Dawkins) Vad jag har rätt att tro: 1. Jag har genom min livsresa fått legitimaskäl att tro själv (warranted belief) 2. Jag kan ge goda argument De felaktiga premisserna: 1. Myten om neutralläget – dvs. att argumentet inte påverkar ateism eller relativism 2. Myten om att kunskap kräver en ”view from nowhere” (och att ateisten har det)
 17. 17. En andra frågeställning ”Du kan inte bevisa bortom alla tvivel att Gud finns (Jesus uppstått, etc.)”
 18. 18. Område: Epistemologi (grounding) För vad finns det ovedersägliga, absoluta och definitiva bevis? ◦ Att jag finns (Descartes) ◦ Nej, säger Nick Bostrom (simuleringsargumentet, ”brains in a vat”)
 19. 19. Område: Epistemologi (grounding) För vad finns det ovedersägliga, absoluta och definitiva bevis? ◦ Att jag finns (Descartes) ◦ Nej, säger Nick Bostrom (simuleringsargumentet, ”brains in a vat”) Vi gör alla vissa grundantaganden ◦ Att vi finns på riktigt ◦ Att världen uppträder på ett uniformt sätt
 20. 20. Område: Epistemologi (grounding) För vad finns det ovedersägliga, absoluta och definitiva bevis? ◦ Att jag finns (Descartes) ◦ Nej, säger Nick Bostrom (simuleringsargumentet, ”brains in a vat”) Vi gör alla vissa grundantaganden ◦ Att vi finns på riktigt ◦ Att världen uppträder på ett uniformt sätt Vad är troligast? ◦ Att lärjungarna inbillat sig Jesu uppståndelse? ◦ Att Jesus uppstått?
 21. 21. Vad var 1900-talets största filosofiska omvälvning? Att man lämnade ”verificationism” – tron på absolut grundade sanningar Kunskapen utvecklas och är därför alltid i någon mening provisorisk 1 Kor 13:12 ” Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”
 22. 22. Faran med att försvara Vad lär du dig själv? Trons definition – försanthållande? Jakt på heretiker
 23. 23. Vem behöver argument? Vissa mer än andra Stödstruktur vid livskriser Hjälp vid omvändelsen
 24. 24. Hur hjärnan fungerar Höger hjärnhalva bestämmer Beslut först – argument sedan Motsatsen kräver ödmjukhet och träning
 25. 25. Hjälpvetenskaper Teologi ◦ Alternativa tolkningar och hållningar Filosofi ◦ Var står jag själv epistemologiskt och ontologiskt? ◦ Vad bygger den andre sina argument på? Vetenskap av flera slag ◦ Naturvetenskap ◦ Historievetenskap ◦ Hermeneutik
 26. 26. Hjälpvetenskaper Teologi ◦ Alternativa tolkningar och hållningar Filosofi ◦ Var står jag själv epistemologiskt och ontologiskt? ◦ Vad bygger den andre sina argument på? Vetenskap av flera slag ◦ Naturvetenskap ◦ Historievetenskap ◦ Hermeneutik
 27. 27. Utmaningen Många frågor saknar svartvita svar ◦ Religion och våld ◦ Tro och vetenskap Utbredda kvarlevande felaktiga uppfattningar ◦ Paulus, inte Jesus, skapade den kristna tron ◦ Jesu under är senare legendbildning ◦ Jesu uppståndelse bygger på andra liknande tankefigurer i samtiden ◦ Vetenskapen ger definitiva svar (positivism) ”Gish gallops”
 28. 28. Hjälpvetenskaper Teologi ◦ Alternativa tolkningar och hållningar Filosofi ◦ Var står jag själv epistemologiskt och ontologiskt? ◦ Vad bygger den andre sina argument på? Vetenskap av flera slag ◦ Naturvetenskap ◦ Historievetenskap ◦ Hermeneutik
 29. 29. Förstår du själv vad du säger? BRA SVAR: ”JAG VET INTE, LÅT MIG TÄNKA LITE PÅ DEN”
 30. 30. Den som älskar mirakler kan lita på vetenskapen BÅDA ÄR BRA
 31. 31. Vad är vetenskap? Kunskapsstruktur - vilket betonar metoder, teorier och värderingar
 32. 32. Vad är vetenskap? Kunskapsstruktur - vilket betonar metoder, teorier och värderingar Del av samhället - produktiv kraft som förser samhället med expertis och kunskap samt påverkar dess kultur
 33. 33. Vad är vetenskap? Kunskapsstruktur - vilket betonar metoder, teorier och värderingar Del av samhället - produktiv kraft som förser samhället med expertis och kunskap samt påverkar dess kultur Socialt system - en gemensam praktik och interaktion mellan olika deltagare i vetenskapssamhället
 34. 34. Vad är vetenskap? Kunskapsstruktur - vilket betonar metoder, teorier och värderingar Del av samhället - produktiv kraft som förser samhället med expertis och kunskap samt påverkar dess kultur Socialt system - en gemensam praktik och interaktion mellan olika deltagare i vetenskapssamhället ”Vetenskap är det vetenskapssamhället kallar vetenskap”
 35. 35. Övertro på vetenskapen NÄR VETENSKAPEN KLIVER UTANFÖR SITT OMRÅDE
 36. 36. Naturalism kontra vetenskap Allt Vetenskapligt detekterbart Natur- vetenskapligt mätbart
 37. 37. Naturalism Inget Vetenskapligt detekterbart Natur- vetenskapligt mätbart
 38. 38. Reduktionism Inget Inget Natur- vetenskapligt mätbart
 39. 39. ”Jag tror på vetenskapen” Vetenskapen ger mitt liv vägledning och mening Jag har en naturalistisk världsbild Det finns inget i världen utom det som vetenskapen potentiellt kan upptäcka Stark tilltro till vad den kan komma att upptäcka! Vetenskapen är pålitlig när den skapar teorier
 40. 40. Vetenskapen ger mitt liv vägledning och mening Jag har en naturalistisk världsbild Det finns inget i världen utom det som vetenskapen potentiellt kan upptäcka Stark tilltro till vad den kan komma att upptäcka! Vetenskapen är pålitlig när den skapar teorierHelt OK Inte nödvändig Helt galen
 41. 41. Scientism Bakgrund: Utvecklingsoptimismen på 1800-talet
 42. 42. Scientism Bakgrund: Utvecklingsoptimismen på 1800-talet Bakgrund: Positivismens kunskapssyn
 43. 43. Scientism Bakgrund: Utvecklingsoptimismen på 1800-talet Bakgrund: Positivismens kunskapssyn Del ett: Bara vetenskapen kan ge goda svar på frågor
 44. 44. Scientism Bakgrund: Utvecklingsoptimismen på 1800-talet Bakgrund: Positivismens kunskapssyn Del ett: Bara vetenskapen kan ge goda svar på frågor Del två: Vetenskapen kan svara på (nästan) alla frågor ◦ Världsbild ◦ Etik ◦ Livets mening
 45. 45. Vetenskapens begränsningar DEN VILAR PÅ FUNDAMENT SOM DEN INTE SJÄLV KAN BEVISA
 46. 46. Grundantaganden Fundament vetenskapen inte själv kan bevisa Universum finns ”på riktigt” Naturen beter sig regelbundet ◦ Naturlagar kan upptäckas ◦ Oförändrade över tid ◦ Oförändrade över rum Det finns orsaker (Kant kontra Hume) Människans rationalitet och empiri fungerar
 47. 47. Vetenskapens begränsade epistemologi ”Det finns inget utom det vetenskapen ser” – ett cirkelargument
 48. 48. Fysiken avgör inte metafysiken Regelbundenhet bevisar inte avsaknad av undantag ◦ Induktion ger inte absolut kunskap ◦ Naturalism är metafysik Även humanism är metafysik ◦ Som kräver sakliga skäl Utilitarism är metafysik ◦ Varför är lycka eftersträvansvärt?
 49. 49. Dogmatism finns överallt I grew up in a fundamentalist Christian environment, where Creationism was taught as fact, dogma was rampant, and free thinking was discouraged. Fortunately I later realized the limitations of such an environment and left. I opened my mind to the wider world and tried to develop a curiosity and openness to a wide variety of ideas and beliefs. Shawn Dove http://www.shawndove.com/assumptions-of-science/
 50. 50. Överallt When I became a biologist I was disturbed to discover that I’d entered a whole new world of closed-mindedness. It’s less extreme, but it’s there. Just like most religious fundamentalists are not educated in the philosophy of religion, most scientists are not educated in the philosophy of science. They are not aware of the limitations of science.
 51. 51. Tro på under och tro tack vare under DEFENSIV OCH OFFENSIV APOLOGETIK OM UNDER OCH TECKEN
 52. 52. Det inomkristna problemet Liberalteologi • Under har aldrig hänt Cessationism • Under händer inte längre De-facto cessationism • Under spelar ingen praktisk roll
 53. 53. Upprätthåll narrativet! KEEP TELLING ”HOLY GHOST STORIES”
 54. 54. Vittna med ära Överdriv inte Lindrade symptom är inte detsamma som komplett helande
 55. 55. Micael Grenholms argument+ Kan alla VOTEB bortförklaras? ◦ Placebo ◦ ”Okänt fenomen” ◦ Etc. Mirakler finns ◦ Naturalismen har fel Vilken icke-naturalistisk världsbild förklarar tillvaron bäst? ◦ Alla blir inte botade ◦ Andra gör vissa under
 56. 56. Boktips
 57. 57. Fler tips
 58. 58. Undvik onödig konflikt VETENSKAPEN ÄR BRA FÖR DET MESTA
 59. 59. Summa När ◦ Vetenskapen har en etablerad teori ◦ Som inte falsifierats ◦ Utan bara modifierats ◦ Genom upprepade observationer ◦ Av oberoende forskare
 60. 60. Summa När ◦ Vetenskapen har en etablerad teori ◦ Som inte falsifierats ◦ Utan bara modifierats ◦ Genom upprepade observationer ◦ Av oberoende forskare Så ◦ Talar den om världen ◦ Med en god approximation av hur den faktiskt är
 61. 61. Konflikttesen
 62. 62. Vetenskap som ”weasel word” Exempel: Vad är en ”vetenskaplig” förklaring av Jesu uppståndelse Rätt: Vetenskapen söker inomvärldsliga förklaringar Fel: Vetenskapen kan alltid hitta bästa förklaring ◦VOTEB:s finns!
 63. 63. Vetenskapen utveckla(de)s av troende Medeltiden ◦ En tid av vetenskapliga framsteg! Francis Bacon Kopernikus, Galilei Isaac Newton, Carl von Linné Michael Faraday, James Clerk Maxwell George LeMaitre Francis Collins
 64. 64. Den mörka medeltiden? The Stupidest Thing on the Internet Ever
 65. 65. När uppstår problemen? När vetenskapen upphöjs till religion eller moralfilosofi – scientism
 66. 66. När uppstår problemen? När vetenskapen upphöjs till religion eller moralfilosofi – scientism När bibeltolkningen blir rigid ◦ Intar en fastlåst position som inte är möjlig att ifrågasätta ◦ När den egna tolkningen jämställs med ”vad Bibeln säger”
 67. 67. När uppstår problemen? När vetenskapen upphöjs till religion eller moralfilosofi – scientism När bibeltolkningen blir rigid ◦ Intar en fastlåst position som inte är möjlig att ifrågasätta ◦ När den egna tolkningen jämställs med ”vad Bibeln säger” När tron beskrivs som vidskepelse ◦ Det finns vidskepelse ◦ Kristen världsbild är motståndare till den
 68. 68. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell” om Lucy)
 69. 69. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) Gluoner är fakta
 70. 70. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) fel
 71. 71. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) fel
 72. 72. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) fel
 73. 73. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) Konspiracism
 74. 74. Varför dessa självmål?
 75. 75. Teorier utvecklas Solsystemet. Kopernikus: färre epicirklar  Kepler: Elliptiska banor  Newton: Gravitation  Einstein: Relativitetsteori (förklarar Merkurius bana)
 76. 76. Atomteorins utveckling Dalton: ”odelbara” partiklar (vatten = HO, syre = O) Avogadro (vatten = H2O, syre O2) J.J. Thomson: elektroner Rutherford: En liten kärna med elektroner i banor Bohr: Kvantbanor Soddy: Isotoper Rutherford: Neutroner Schrödinger: Orbitaler, inte banor
 77. 77. Teorierna om bakterier och virus Semmelweiss ”likpartiklar” Bakterier och virus Detaljerad kunskap om bakterier och virus
 78. 78. Evolutionsteorin utvecklas Darwin Naturligt urval ”Neodarwinistisk modern syntes” (NDMS) ”Extended evolutionary synthesis” (EES)
 79. 79. Teorier MOGNA TEORIER Gravitationsteori Atomteorin Relativitetsteorierna (särskild och allmän) Cellteorin (biologi) Växthusgaser TEORIER UNDER UTVECKLING Strängteori Multipla universum Kvantgravitation Delteorier inom evolutionen ◦ Hur en viss art utvecklats ◦ Mekanismerna bakom
 80. 80. En god teori FÖRKLARINGSKRAFT Den kan summera gjorda observationer – akribi = gott underlag Den kan – i förekommande fall – ge prognoser för nya observationer FÖRKLARINGSRÄCKVIDD Den förmår förklara alla relevanta observationer
 81. 81. ”Bibelsyn” har två delar X. Leder mig Bibeln rätt? Är den sann? Y. Hur talar Gud genom Bibeln? Hur ska den tolkas?
 82. 82. Fundamentalismens outtalade antagande Bibeln är ”himmelsk”, ett ”evigt” ord Utanför tid och rum ◦Den mänskliga författarens intention är oviktig ◦De första åhörarnas situation är oviktig ◦”Skrift förklarar skrift ” = lägga pussel
 83. 83. Skapelsefrågan X. Talar Gud genom texten? Är det uppenbarelse? Y. Är texten bäst förstådd som given i en historisk kontext? Är det skapelsemyt?
 84. 84. Bibelns genrer Antika biografier ◦ Inte moderna biografier Liknelser av olika slag Antika brev Ordspråk ◦ Inte hundraprocentiga regler! Böner ◦ Som ibland uttrycker mänsklig frustration och ilska Apokalyptiska texter Skapelsemyter
 85. 85. Immanens (Immanuel) Skapelsen är inte Gud Gud uppfyller skapelsen Gud verkar i de regelbundna processerna Pentekostal och evangelikal kristendom missar lätt detta
 86. 86. Transcendens Skapelsen begränsar inte Gud (Kärleken begränsar Gud) Gud kan göra mer än naturen gör i vanliga fall ◦ Supra naturalis ◦ Inte contra naturalis
 87. 87. Det är mänskligt att tveka KRISTNA SOM TVEKAT Luther – anti Kopernikus John Edwards – anti Galilei The Fundamentals – anti kosmologin VETENSKAPSMÄN SOM TVEKAT Fred Hoyle, m.fl. Dogmatism om ”nya syntesen” på 70-talet Motståndet mot kontinentaldrift
 88. 88. Alla ogillar något (Vissa) genusaktivister accepterar inte den forskning som säger att det finns könsskillnader (andra överdriver den) Inga porrliberaler accepterar forskningen som säger att porr är skadligt Nyateister (och Migrationsverket) ignorerar forskningen om religion (Vissa) marknadsliberaler accepterar inte forskning som vederlägger tesen om ”trickle down” ekonomin Vissa – oftast på högerkanten – accepterar inte klimatvetenskapen
 89. 89. Konfliktytor (FÖRMODADE) DOGMER Evolution – skapelse ”Själen” och själslivet ◦ Hjärnforskning ◦ Medvetandeforskning ◦ AI Biblisk historia KULTURELLA Klimatskepticism Vaccinationsmotstånd Genus – anti-genus MORALISKA Stamcellsforskning Transhumanism
 90. 90. Konflikttesen är falsifierad DET FINNS INGEN INNEBOENDE KONFLIKT MELLAN GENUIN KRISTEN TRO OCH VETENSKAP
 91. 91. Vad ska vi kristna akta oss för? Att vår tro formuleras och uttrycks på sådana sätt att den legitimerar och förstärker mänsklig, men onödig, tveksamhet inför etablerade vetenskapliga teorier
 92. 92. Vad ska vi kristna akta oss för? Att bli indragna i kulturkrig där vi tror att det är vår plikt att driva hållningar som är antivetenskapliga eller oprövade hypoteser
 93. 93. “What they said” (Galileo och Kepler)
 94. 94. Evangelikalismens holotyp
 95. 95. Evolutionslärans evolution Lamarckism – förändringar ärvs Darwin (och Wallace) – naturligt urval Darwin + Mendel: Den moderna syntesen, neodarwinism ◦ Mutationer ◦ Naturligt urval ”Extended evolutionary synthesis” (EES) ◦ Punkterad jämvikt (Niles Eldredge, Stephen James Gould)  Kladogenes (”rapid speciation”) ◦ Genetisk drift ◦ Epigenetik ◦ Förändringar av fenotypen som inte beror på förändringar av genotypen ◦ M.fl.
 96. 96. Teser Respektfullt samtal är möjligt Evolutionsteorin har mycket god akribi Genesis 1 – 11 är inte positivistisk sakprosa Evolutionsläran undergräver inte gudstron Kreationism undergräver våra argument Evolutionsläran pekar på Gud (naturlig teologi)
 97. 97. Alternativen 1. Jorden är ung – Young Earth Creationism – YEC 2. Jorden är gammal, men evolutionsläran har fel – Old Earth Creationism – OEC 3. Evolutionsläran har fel, i övrigt säger vi inget – Intelligent Design – ID 4. Gud skapar genom evolutionen – Teistisk evolution – Biologos – Evolutionary Creationism (EC) 5. Naturalistisk evolution
 98. 98. Min pastorala hållning Om du inte kan erkänna att din syn på urhistorien är en tolkning och att andra tolkningar också är rimliga, då är du inte välkommen att förkunna över detta ämne i den församling där jag är ansvarig för den andliga vården.
 99. 99. Rätt fråga ÄR DET FÖRENLIGT MED BIBELN?

×