Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ef 4, Kallelse

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Efesierbrevet 3
Efesierbrevet 3
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Lars Gunther (20)

Publicité

Ef 4, Kallelse

 1. 1. EF 4 Lev den du är
 2. 2. Att leva värdigt sin kallelse Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Ef 4:1
 3. 3. Bön  uppmaning Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med hans kraft. 2 Thess 2:11
 4. 4. Kallelse Vad är en kallelse? Vilken avses?
 5. 5. Kallelse (1) Abrahams, Isaks och Jakobs kallelser Israels folks kallelse (Rom 9-10)
 6. 6. Kallelse (2) Kallelsen till frälsning Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. (Matt 9:13; Luk 5:32) Nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. (Joh 15:19) Löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla. (Apg 2:39)
 7. 7. Kallelse (2 forts) Kallade att vara hans heliga. (Rom 1:7) Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. (Rom 8:28) Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. (Rom 8:30) Rom 9:23-26
 8. 8. Kallelse (2, forts) Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre. (1 Kor 1:9) Kallats att tillhöra Herren (1 Kor 7:22; Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium. (Gal 1:6)
 9. 9. Kallelse (2b) ”De kallade”, när ni blev kallade = de som tagit emot kallelsen, omvändelsens ögonblick (1 Kor 1:24, 26; 7:17, 18, 20, 24; Jud 1; Upp 17:14)
 10. 10. Kallelse (3) Kallad att leva efter Guds vilja Gud har kallat er att leva i frid (1 Kor 7:15) Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. (Kol 3:15) Kallade till frihet (Gal 5:13)
 11. 11. Kallelse (3, forts) Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet. (1 Thess 4:7)
 12. 12. Kallelse (4) Kallelse till tjänst Profeterna i GT – Jfr Gal 1:15-16a ”Kallad till apostel” (Rom 1:1; 1 Kor 1:1; etc)
 13. 13. Kallelsen att lida Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. (1 Pet 2:20-22)
 14. 14. Från lidande till härlighet Håll stånd mot [den onde], orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen. (1 Pet 5:9-11)
 15. 15. HUVUDSPÅR OCH SIDOSPÅR
 16. 16. 1 Thess 2:11 Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn och enträget vädjade till er att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet.
 17. 17. 2 Thess 2:13- 14 Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet.
 18. 18. 2 Tim 1:9 Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början.
 19. 19. Det hör ihop Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. (1 Pet 1:14-16)
 20. 20. 2 Pet 1:2-4 Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.
 21. 21. Ef 4:1ff Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

×