Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

En god tro ger ett gott liv

509 vues

Publié le

Upptakstmötet för Teamevangelisation 2015-12-29.

Sund tro, mänsklig andlighet, äkta gudsfruktan ger ett gott liv.

1 tim 3:16; 4:6-10

Publié dans : Spirituel
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

En god tro ger ett gott liv

 1. 1. En god tro ger ett gott liv GUDSFRUKTAN – ETT UNDERSKATTAT ALTERNATIV
 2. 2. Associera fritt till följande ord • Fromhet • Gudsfruktan • Religion
 3. 3. I often wonder if religion is the enemy of God. It's almost like religion is what happens when the Spirit has left the building. God's Spirit moves through us and the world at a pace that can never be constricted by any one religious paradigm. I love that. You know, it says somewhere in the scriptures that the Spirit moves like a wind -- no one knows where it's come from or where it's going. The Spirit is described in the Holy Scriptures as much more anarchic than any established religion credits. Bono i U2
 4. 4. Hur blev ”religion” ett problem? • Marx – ”Religion är ett opium för folket” • Barth – ”Evangeliet och religionerna” • Bonhoeffer – ”Människan är myndig” • Den karismatiska väckelsen – institution eller karisma? • Trosrörelsen – ”religiösa andemakter” • Nyateismen – ”Religion poisons everything” (Hitchens)
 5. 5. Nyateism?
 6. 6. Nyateismens idé 1. Religion är fel 2. Religion är fördummande 3. Religion är farlig 4. Religion är förfärlig 5. Religion är föraktlig
 7. 7. Dagens nyateister betraktar kristendomen som ett hinder för en värld av fred och rättvisa. Det är naivt och historielöst. 1800-talets store religionskritiker, Nietzsche, hade i alla fall den goda smaken att förakta kristendomen för vad den var: en religion som sätter kärleken till den utsatte i centrum. Joel Halldorf http://www.expressen.se/kultur/vi-lever-i-efterdyningar-av-jesus-revolution/
 8. 8. 1 Tim 4:6-10 Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda troslära som du troget har följt. Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.
 9. 9. Gudsfruktan, fromhet (Eusebeía) • Rätt attityd av vördnad och respekt mot Gud som resulterar i rätt handling • Trons innehåll är stärkande – För den som troget följer den • Detta är pålitliga ord • Du kan växa i gudsfruktan – Genom övning • Den är nyttig på alla sätt – Den ger liv!
 10. 10. Tre frågor 1. Är detta sant? – Är den verkligen till nytta? 2. När är detta sant? – Hur ser en sund gudsfruktan ut? 3. Hur är detta sant? – Vari består nyttan?
 11. 11. Vad säger forskningen? • Religion är nyttigt för måendet – KASAM: Känsla av sammanhang och mening • Troende människor är godare och ärligare – I genomsnitt – Jämfört med kontrollgrupper • ”Prayer in proximity” ger mätbara resultat – Candy Gunther Brown • Tungotalare är vid bättre psykisk hälsa än andra – Och förståndsdelen av hjärnan är overksam!
 12. 12. Somlig fromhet är skadlig • Om den förnekar mänskliga behov –Gnosticism, överandlighet • Om den bygger på orealistiska förväntningar –Vi är inte tagna ur världen –Vi lever mellan två tidsåldrar • Om den har en mekanisk syn på andliga övningar och lydnadens resultat –Lagiskhet
 13. 13. Jesus – 1 Tim 3:16 Erkänt stor är vår religions hemlighet: Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härligheten.
 14. 14. Mänsklig andlighet • Jesus är intresserad av ditt vanliga liv! • ”Har du en hobby?” • Andliga upplevelser ersätter inte mat, vila, vänskap – eller sex! • Jesus vinner vår tro genom att stärka oss, inte knäcka oss!
 15. 15. Jesus är ingen turboladdning • Långsamma, stapplande steg på rätt väg är bättre än snabba och säkra steg på fel väg. • Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. (Rom 14:7- 10)
 16. 16. …bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. 1 Tim 6:5-8
 17. 17. Gudsfruktans löfte om liv • Zoe • Inte psyché++

×