Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gud talar del 2. Hur talar Gud? Hestra 2018-06-17

366 vues

Publié le

Hur kan vi lära oss att höra Guds röst? Hur går det till rent konkret när Gud talar till oss?

Publié dans : Spirituel

Gud talar del 2. Hur talar Gud? Hestra 2018-06-17

 1. 1. GUD TALAR Hur talar Gud med oss?
 2. 2. GÄRNA LITE TYDLIGARE?
 3. 3. EN SERIE I TRE DELAR • Vad talar Gud om? • Rom 12 • Hur talar Gud? • 1 Sam 3 • Hur förmedlar vi tilltal till andra? • Luk 1:5-25 • Joh 3:22-36
 4. 4. OM VAD PÅVERKAR HUR Närhet Mognad
 5. 5. SAMMANHANGET PÅVERKAR
 6. 6. 1 SAM 3:1 Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor, och profetsyner förekom sällan.
 7. 7. 1 SAM 3:1-6 Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt, och Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. ”Här är jag”, svarade han, och han sprang bort till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men Eli svarade: ”Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.” Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men Eli svarade: ”Nej, min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.”
 8. 8. VERS 7 = NYCKELVERS Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord.
 9. 9. VERS 8-9 För tredje gången ropade Herren på Samuel, som åter steg upp och gick bort till Eli: ”Här är jag, du ropade på mig.” Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken, och han sade till Samuel att lägga sig igen. ”Och om någon ropar på dig skall du säga: Tala, Herre, din tjänare hör.” Och Samuel gick tillbaka och lade sig.
 10. 10. GUD TALAR INTE BARA EN GÅNG! Vi får upprepade chanser
 11. 11. ”TALA HERRE” Det börjar med bön – fortsätter i bön
 12. 12. FÖRVALTA DET DU HÖR Samuel låg kvar tills det blev morgon, då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Men han vågade inte berätta om sin uppenbarelse för Eli. Men Eli ropade på honom: ”Samuel, min son!” – ”Här är jag”, svarade Samuel. Och Eli frågade: ”Vad sade han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud skall straffa dig, nu och framgent, om du förtiger ett enda ord av det som han talade till dig.” Då berättade Samuel alltsammans för honom och dolde inte något, och Eli sade: ”Han är Herren, han gör vad han vill.”
 13. 13. SAMUEL SAMLAR LÄRJUNGAR Att lyssna profetiskt är en delvis inlärd förmåga
 14. 14. PASSION / NÖD När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde (Matt 9:36)
 15. 15. INGIVELSER/MANINGAR
 16. 16. SVÅRT ATT SLÄPPA TANKEN, ATT BLI STÄNDIGT PÅMIND Utan att det känns anklagande eller ältande
 17. 17. BIBELORD SOM BRÄNNER TILL Detta har också sin plats
 18. 18. SÅNGTEXTER
 19. 19. INSPIRERADE ASSOCIATIONER ”Vad ser du Jeremia?”
 20. 20. ORD SOM KOMMER TILL DIG Vi uppfattar i tanken det Gud säger i Anden
 21. 21. BILDER Mer eller mindre klara
 22. 22. KROPPSLIGA INTRYCK
 23. 23. ”JAG BARA VET”
 24. 24. DRÖMMAR Ibland är det mer än hjärnans egna processer
 25. 25. ”ÖPPNA SYNER” Som om jag såg det med mina vanliga ögon, hörde med mina vanliga öron
 26. 26. HÄNRYCKNING Som om jag vore på en annan plats
 27. 27. MED MERA •Änglar •Att se in i den andliga världen •Att möta Jesus själv •Etc.
 28. 28. VÅGA • Göra misstag • Ta ansvar för dina misstag • Tillåt varandra att misslyckas
 29. 29. ”DYNAMISKT MINDSET” •Det går lättare för somliga •Men detta hör till det nya förbundets väsen = Öppet för alla!
 30. 30. TALA HERRE Vill du?

×