Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

06 Bilera Deia

Testuak Irakaskuntan: Sorkuntza eta Zuzenketa ikastaroaren 7. ikasgaia

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

06 Bilera Deia

  1. 1. BILERA DEIA 2008-2009 ikastutea Testuak irakaskuntzan: sorkuntza eta zuzenketa
  2. 2. BILERA DEIA <ul><li>Zer da? </li></ul><ul><li>Pertsona bati toki, egun eta ordu jakinetan bilera duela eta bilera horretarako aztergaiak zein diren jakinarazteko erabiltzen den idatzi ofiziala. </li></ul>
  3. 3. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK : </li></ul><ul><li>Norendako </li></ul><ul><li>Leihodun kartazaletan hartzailearen helbidea jartzen da. </li></ul><ul><li>Izenburua </li></ul><ul><li>Bilera deiaren izenburua oso baliogarria izaten da hartzaileak zeri buruzko bilera den erraz identifikatzeko </li></ul>
  4. 4. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Bilerari buruz zehaztasunak </li></ul><ul><ul><li>Biltzen den taldearen aipamena. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilera mota (ohikoa, ezohikoa, berezia, bilera zenbakia...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tokia. </li></ul></ul>
  5. 5. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Aztergaiak </li></ul><ul><ul><li>Aztertuko diren gaiak biltzen dira, hurrenkera logikoaren arabera eta zenbakien bidez. </li></ul></ul><ul><ul><li>Betiko gaiak: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hasiera: Aurreko bilerako akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bukaera: Eskariak eta galderak /Bestelakoak/ Norberak lekarzkeenak/Galderak. </li></ul></ul></ul>
  6. 6. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Sarrerako agurra eta azken hitzak </li></ul><ul><li>- Administrazio barruko bilera deietan ez da agurrik egiten. </li></ul><ul><li>- Besteetan: </li></ul><ul><li>Sarrerako agurra: Andrea: / Andre hori: </li></ul><ul><li> Jauna: / Jaun hori: </li></ul><ul><li>Azken hitzak: Besterik gabe, agur. </li></ul><ul><li> Horrenbestez, agur. </li></ul>
  7. 7. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Toki egunak </li></ul><ul><li>Izenpetu aurretik. </li></ul><ul><li>Izenpea </li></ul><ul><li>Sinadura, izen-abizenak eta batzordean duen kargua. </li></ul><ul><li>Batzuetan, O.e. (ontzat emana) jartzen da deia egiten duenaren parean. </li></ul><ul><li>Noizbehinkako argibideak </li></ul><ul><li>Oh.: laburdura testua arintzeko. </li></ul>
  8. 8. BILERA DEIA Norentzat Izenburua Eguna, data, tokia Jorratzeko gaiak Non, noiz Sinadura Argibideak

×