מי מוטרד מהטרדה מינית סוזי איציק

בית משפט מחוזי חיפה
בית משפט מחוזי חיפהבית משפט מחוזי חיפה

הקשר בין הטרדה מינית של גברים ונשים בעבודה ודרכי התגובה בתלות של מסוגלות עצמית - מסוגלות עצמית נבחנת מודל התגובות ולפיו ניתן לבחון את יכולותיה/יכולתיו של המוטרד להגיב בנסיגה, עזיבה, אסרטיביות, הזנחה או פגיעה במקום העבודה. שאלה נוספת שנבחנה בהצעת המחקר - עד כמה הטרדה מינית פוגעת נפשית, פיזית, בריאותית ומנטאלית במוטרד/מוטרדת. הצעת המחקר נשענה על מחקר של דוקטורנטית חנה לוי בסיוע של פרופ' ערן ויגודה- - גדות. הצעת המחקר נכתבה ע"י סוזי איציק במסגרת תואר שני באוניברסיטת חיפה

מי מוטרד מהטרדה מינית  סוזי איציק
–

-

-

2
-

-

-

–
-

-

3
Levie
(Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005)

4
Accountability

Fitzgerald

5
Hostile environment

The Civil Right. Act, 1964

–-

Farley, `97, MacKinnon, 1979

6

–
-

(Mackinnon, 1979

Dicke & Oh

7
(Moderators)

Ferris

Cascio, 1991

Vigoda

-

Faley

Vigoda

8
9
-

Levie

10
Levi H. 2009

Levie

11
(Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005)

Levie

Levie

Vigoda

Vigoda

12
Hirschman, 1970

Levi, 2009

Levi, 2009

Vigoda, 1997
Vigoda, 1997)

13
Stress

(Vigoda, 2002

(Vigoda

Vigoda, 1997, 2002

14
Pro quo
sexual harassment

Robert, JR & Green law, (1996

–
(2009) Levie

15
Hirschman, 1996)

(2009) Levie

16
(Gutek 1988, Fitzgerald, 1994

–
–

17
Fitzgerald, swan & Magey

Gender

Hostile work enviornment)
Quid Pro Que)

Fitzgerald, 1995
-

18
–

–

(Fitzgerald, Drasagow et. Al. 97)

Fitzgerald

-

Stress

19
–

O'donhue, 1997

Levie

20
(Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005)

Sandy

–

Cortina

(Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005)

r

21
Vigoda

Levi

22
Vigoda

23
–

H

–
Willness
Work Withdrwall

Vigoda

H

–
Levi (2009)

Hirschman, 1970

24
Self

Brief &

Self-Efficacy

Gruber &Bjorn

) Levi
P

EVLN

H

25
H
–

EVLN

H4

26
-

-

Fitzgerald, Swan & Magly, 1997
Fitzgerald
Sexual Experiences Questionnaire Revised –
SEQ – R

Sexual Harassment

Gender Harassment
(Sexual coercions

27
–
Fitzgerald

–

28
Fitzgerald et. Al.
1995, Gutek & Koss, 1993

(Fitzgerald, Drasagow
et. Al.` 97)

Stress

29
(Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005)

(Exit

Loyalty

Neglect

Voice

1970 Hirschman

Rusbult
-

Rusbult

-

(Self Efficacy)
Bandura

Schwarzer

(GSES- General Self Efficacy)
&Jerusalem
-

30
–

–

(Perception of Organizational Politics)

Kacmar & Crison

Vigoda
Kacmar & Carison
–

-

Vigoda, 2001

31
-

Levie

32
–

--

33
34
--–------

spss

-

35
--

––--

36
–

37
Levie

Handy,
Levie Hana

2006

Levie

Levie

38
-

39
Vigoda, 2002

Levie

Cortina

Cortina

Levie

Levie

40
Levie

Levie

Levie

41
Cortina

-

–

–

42
-

–-

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Cascio, W.F.(1991). Costing human resources: The financial impact of behavior in
organizations (3rd ed). Boston : PWS-Kent

Dicke, A.L, & Ott, S. (1999). Public agency accountability in human services
contracting. Public Productivity & Management Review 22(4): 502-516.

Faley, R.H., Knapp, D.E., Kustis, C.L.Z., Dubois, J.Y.m & Polin, B. (2006).
Estimating the organizational costs of same-sex sexual harassment: The case of the US
Army. Journal of Applied Psychology, 557-557.

Ferris, G.r., Russ, G.S. & Fandt, P.M. (1989). Politics in Organization. In
R.A.Giacalones & P. Rosenfeld (Eds.), Impression Management in the Organization (pp.
143-170). Hillsdale, NJ: Erbaum.

43
Fitzgerald, L.F., Drasgow, F., Hulin, C.L., Gelfand, M.J. & Magley V.J. (1997). The
antecedents and consequences of sexual harassment in organizations: a test of an
integrated model. Journal of Applied Psychology 82: 578-589.

Fitzgerald, L.F., Swan S. & Magley V.J. (1997). But was it really sexual harassment? In
W. ODonohue (Ed.), Sexual harassment: Theory, research and treatment (pp. 5-28).
Needgam Heights, MA: Allyn & Bacon.

Fitzgerald, L.F., Shullman, S.L., Bailey, N., Richards, M., Swecker, J., Gold, A.,
Ormerod, A.J. & Weitzman, L. (1998). The incidence and dimensions of sexual
harassment in academia and in workplace. Journal of Vocational Behavior 32: 152-175.

Fitzgerald, L.F., Gelfand & Drasgow (1995). Measuring sexual harassment: Theoretical
and psychometric advances. Basic & Applied Social Psychology 17:425-445.

Fitzgerald, L.F., Hulin, C.L., & Drasgow, F. (1995). The antecedents and consequences
of sexual harassment in organizations: an integrated model. In Keita, G.P. & Hurrell, J.
(Ed.), Job Stress in Changing Workforce: Investigating Gender, Diversity and Family
Issues. Washington DC: American Psychological Association.
Gruber, J.E. & Bjorn, L. (1986). Women’s Responses to Sexual Harassment: An
Analysis of Sociocultural, Organizational and Personal Resource Models. Social Science
Quarterly 67: 814-825.

Gutek, B.A. (1985). Sex and the workplace: the impact of sexual behavior and
harassment on women, men and organizations. San-Francisco: Jossey-Bass.

Gutek, B. & Koss, M. (1993). Changed women and changed organizations:
Consequences of and coping with sexual harassment. Journal of Vocational Behavior 42:
28-48.

Handy, J. (2006). Sexual harassment in small-town New-Zealand: A qualitative study of
three contrasting organizations. Gender, Work and Organization 13:1.

44
Hirschman, A.O. (1970). Exit, voice and loyalty: Responses to decline in firms,
organizations and states. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

Hirschman, A.O. (1976). Some uses of the exit-voice approach: Discussion. American
Economic Association 66(2).

Kachmar, K.M. & Carlson, D.S. (1994). Further validation of perception of politics scale
(pops): A multiple sample investigation. Paper presented at the Academy of
Management Meeting, Dallas, TX.

MacKinnon, C.A. (1979). Sexual Harassment of Working Women. New Haven: Yale
University Press.

Magley, V.J, Cortina, L.M. (2005). Stress, withdrawal, and gender in the context of
sexual harassment: A longitudinal analysis. Paper presented at the Annual Meeting of
American Psychological Association, Washington DC.

Rusbult, C.E., Farrell, D., Rogers, G. & Mainous, A.G. (1988). Impact of exchange
variables on exit, voice, loyalty and neglect: an integrative model of responses to
declining job satisfaction. Academy of Management Journal 31: 599-627.

Vigoda, E. (2000). Organizational politics, job attitudes and work outcomes: exploration
and implications for the public sector. Journal of Vocational Behavior 57: 326-347.

Vigoda, E. (2001). Reactions to organizational politics: A cross-cultural examination in
Israel and Britain. Human Relations 54(11): 1483-1518.

Vigoda, E., (2002). Stress-related aftermaths to workplace politics: The relationship
among politics, job distress, burnout, and aggressive behavior in organizations. Journal
of Organizational Behavior 23: 571-591.

45

Recommandé

Is Criminal Behaviour determined by Personality or Environmental Factors? par
Is Criminal Behaviour determined by Personality or Environmental Factors?Is Criminal Behaviour determined by Personality or Environmental Factors?
Is Criminal Behaviour determined by Personality or Environmental Factors?Olivia Duggan
297 vues11 diapositives
Domestic violence victims_and_recividism[1] par
Domestic violence victims_and_recividism[1]Domestic violence victims_and_recividism[1]
Domestic violence victims_and_recividism[1]Akvinderk
1.9K vues10 diapositives
Disseration Defense par
Disseration DefenseDisseration Defense
Disseration Defenseexistence921
301 vues25 diapositives
Disseration Proposal par
Disseration ProposalDisseration Proposal
Disseration Proposalexistence921
252 vues18 diapositives
Resourcd File par
Resourcd FileResourcd File
Resourcd FileResourcd
458 vues9 diapositives
Resourcd File par
Resourcd FileResourcd File
Resourcd FileResourcd
573 vues9 diapositives

Contenu connexe

Plus de בית משפט מחוזי חיפה

הסוד שבמשיכה המינית סוזי איציק par
הסוד שבמשיכה המינית  סוזי איציקהסוד שבמשיכה המינית  סוזי איציק
הסוד שבמשיכה המינית סוזי איציקבית משפט מחוזי חיפה
717 vues7 diapositives
מה זאת אהבה סוזי איציק par
מה זאת אהבה  סוזי איציקמה זאת אהבה  סוזי איציק
מה זאת אהבה סוזי איציקבית משפט מחוזי חיפה
619 vues4 diapositives
אינטליגנציה חברתית מהי - סוזי איציק par
אינטליגנציה חברתית  מהי - סוזי איציקאינטליגנציה חברתית  מהי - סוזי איציק
אינטליגנציה חברתית מהי - סוזי איציקבית משפט מחוזי חיפה
2.6K vues6 diapositives
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית סוזי איציק מנחת קבוצות par
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית  סוזי איציק מנחת קבוצותלנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית  סוזי איציק מנחת קבוצות
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית סוזי איציק מנחת קבוצותבית משפט מחוזי חיפה
1.7K vues24 diapositives
ש פ ת ג ו ף par
ש פ ת  ג ו ףש פ ת  ג ו ף
ש פ ת ג ו ףבית משפט מחוזי חיפה
3.3K vues51 diapositives
מה יש בין המינים - גם משיכה par
מה יש בין המינים - גם משיכהמה יש בין המינים - גם משיכה
מה יש בין המינים - גם משיכהבית משפט מחוזי חיפה
798 vues10 diapositives

Plus de בית משפט מחוזי חיפה(10)

לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית סוזי איציק מנחת קבוצות par בית משפט מחוזי חיפה
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית  סוזי איציק מנחת קבוצותלנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית  סוזי איציק מנחת קבוצות
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית סוזי איציק מנחת קבוצות

Dernier

Integrating Talent Management Practices par
Integrating Talent Management PracticesIntegrating Talent Management Practices
Integrating Talent Management PracticesSeta Wicaksana
150 vues29 diapositives
Assignment 4: Reporting to Management.pptx par
Assignment 4: Reporting to Management.pptxAssignment 4: Reporting to Management.pptx
Assignment 4: Reporting to Management.pptxBethanyAline
21 vues20 diapositives
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈 par
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈ValAdvisor
15 vues6 diapositives
SWOT Analysis of MBM Group par
SWOT Analysis of MBM GroupSWOT Analysis of MBM Group
SWOT Analysis of MBM GroupAriful Saimon
19 vues4 diapositives
Rangell Auto Detailing par
Rangell Auto Detailing Rangell Auto Detailing
Rangell Auto Detailing rangellautodetailing
18 vues8 diapositives
port23_2023121_resize2.pdf par
port23_2023121_resize2.pdfport23_2023121_resize2.pdf
port23_2023121_resize2.pdfSivaphan Wuttingam
32 vues64 diapositives

Dernier(20)

Integrating Talent Management Practices par Seta Wicaksana
Integrating Talent Management PracticesIntegrating Talent Management Practices
Integrating Talent Management Practices
Seta Wicaksana150 vues
Assignment 4: Reporting to Management.pptx par BethanyAline
Assignment 4: Reporting to Management.pptxAssignment 4: Reporting to Management.pptx
Assignment 4: Reporting to Management.pptx
BethanyAline21 vues
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈 par ValAdvisor
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈
ValAdvisor15 vues
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon... par KeppelCorporation
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals par altafhsayyednimetler
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore ProfessionalsTop 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals
2023 Photo Contest.pptx par culhama
2023 Photo Contest.pptx2023 Photo Contest.pptx
2023 Photo Contest.pptx
culhama35 vues
Bloomerang_Forecasting Your Fundraising Revenue 2024.pptx.pdf par Bloomerang
Bloomerang_Forecasting Your Fundraising Revenue 2024.pptx.pdfBloomerang_Forecasting Your Fundraising Revenue 2024.pptx.pdf
Bloomerang_Forecasting Your Fundraising Revenue 2024.pptx.pdf
Bloomerang167 vues
PMU Launch - Guaranteed Slides par pmulaunch
PMU Launch - Guaranteed SlidesPMU Launch - Guaranteed Slides
PMU Launch - Guaranteed Slides
pmulaunch18 vues
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry par Peter Horsten
Navigating EUDR Compliance within the Coffee IndustryNavigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Peter Horsten46 vues
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck par HajeJanKamps
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckPitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
HajeJanKamps663 vues

מי מוטרד מהטרדה מינית סוזי איציק

 • 4. Levie (Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005) 4
 • 6. Hostile environment The Civil Right. Act, 1964 –- Farley, `97, MacKinnon, 1979 6 –
 • 9. 9
 • 12. (Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005) Levie Levie Vigoda Vigoda 12
 • 13. Hirschman, 1970 Levi, 2009 Levi, 2009 Vigoda, 1997 Vigoda, 1997) 13
 • 15. Pro quo sexual harassment Robert, JR & Green law, (1996 – (2009) Levie 15
 • 17. (Gutek 1988, Fitzgerald, 1994 – – 17
 • 18. Fitzgerald, swan & Magey Gender Hostile work enviornment) Quid Pro Que) Fitzgerald, 1995 - 18
 • 19. – – (Fitzgerald, Drasagow et. Al. 97) Fitzgerald - Stress 19
 • 21. (Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005) Sandy – Cortina (Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005) r 21
 • 27. - - Fitzgerald, Swan & Magly, 1997 Fitzgerald Sexual Experiences Questionnaire Revised – SEQ – R Sexual Harassment Gender Harassment (Sexual coercions 27
 • 29. Fitzgerald et. Al. 1995, Gutek & Koss, 1993 (Fitzgerald, Drasagow et. Al.` 97) Stress 29
 • 30. (Sandy, & Lilia M. Cortina, (2005) (Exit Loyalty Neglect Voice 1970 Hirschman Rusbult - Rusbult - (Self Efficacy) Bandura Schwarzer (GSES- General Self Efficacy) &Jerusalem - 30
 • 31. – – (Perception of Organizational Politics) Kacmar & Crison Vigoda Kacmar & Carison – - Vigoda, 2001 31
 • 34. 34
 • 39. - 39
 • 43. - –- Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Cascio, W.F.(1991). Costing human resources: The financial impact of behavior in organizations (3rd ed). Boston : PWS-Kent Dicke, A.L, & Ott, S. (1999). Public agency accountability in human services contracting. Public Productivity & Management Review 22(4): 502-516. Faley, R.H., Knapp, D.E., Kustis, C.L.Z., Dubois, J.Y.m & Polin, B. (2006). Estimating the organizational costs of same-sex sexual harassment: The case of the US Army. Journal of Applied Psychology, 557-557. Ferris, G.r., Russ, G.S. & Fandt, P.M. (1989). Politics in Organization. In R.A.Giacalones & P. Rosenfeld (Eds.), Impression Management in the Organization (pp. 143-170). Hillsdale, NJ: Erbaum. 43
 • 44. Fitzgerald, L.F., Drasgow, F., Hulin, C.L., Gelfand, M.J. & Magley V.J. (1997). The antecedents and consequences of sexual harassment in organizations: a test of an integrated model. Journal of Applied Psychology 82: 578-589. Fitzgerald, L.F., Swan S. & Magley V.J. (1997). But was it really sexual harassment? In W. ODonohue (Ed.), Sexual harassment: Theory, research and treatment (pp. 5-28). Needgam Heights, MA: Allyn & Bacon. Fitzgerald, L.F., Shullman, S.L., Bailey, N., Richards, M., Swecker, J., Gold, A., Ormerod, A.J. & Weitzman, L. (1998). The incidence and dimensions of sexual harassment in academia and in workplace. Journal of Vocational Behavior 32: 152-175. Fitzgerald, L.F., Gelfand & Drasgow (1995). Measuring sexual harassment: Theoretical and psychometric advances. Basic & Applied Social Psychology 17:425-445. Fitzgerald, L.F., Hulin, C.L., & Drasgow, F. (1995). The antecedents and consequences of sexual harassment in organizations: an integrated model. In Keita, G.P. & Hurrell, J. (Ed.), Job Stress in Changing Workforce: Investigating Gender, Diversity and Family Issues. Washington DC: American Psychological Association. Gruber, J.E. & Bjorn, L. (1986). Women’s Responses to Sexual Harassment: An Analysis of Sociocultural, Organizational and Personal Resource Models. Social Science Quarterly 67: 814-825. Gutek, B.A. (1985). Sex and the workplace: the impact of sexual behavior and harassment on women, men and organizations. San-Francisco: Jossey-Bass. Gutek, B. & Koss, M. (1993). Changed women and changed organizations: Consequences of and coping with sexual harassment. Journal of Vocational Behavior 42: 28-48. Handy, J. (2006). Sexual harassment in small-town New-Zealand: A qualitative study of three contrasting organizations. Gender, Work and Organization 13:1. 44
 • 45. Hirschman, A.O. (1970). Exit, voice and loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press. Hirschman, A.O. (1976). Some uses of the exit-voice approach: Discussion. American Economic Association 66(2). Kachmar, K.M. & Carlson, D.S. (1994). Further validation of perception of politics scale (pops): A multiple sample investigation. Paper presented at the Academy of Management Meeting, Dallas, TX. MacKinnon, C.A. (1979). Sexual Harassment of Working Women. New Haven: Yale University Press. Magley, V.J, Cortina, L.M. (2005). Stress, withdrawal, and gender in the context of sexual harassment: A longitudinal analysis. Paper presented at the Annual Meeting of American Psychological Association, Washington DC. Rusbult, C.E., Farrell, D., Rogers, G. & Mainous, A.G. (1988). Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty and neglect: an integrative model of responses to declining job satisfaction. Academy of Management Journal 31: 599-627. Vigoda, E. (2000). Organizational politics, job attitudes and work outcomes: exploration and implications for the public sector. Journal of Vocational Behavior 57: 326-347. Vigoda, E. (2001). Reactions to organizational politics: A cross-cultural examination in Israel and Britain. Human Relations 54(11): 1483-1518. Vigoda, E., (2002). Stress-related aftermaths to workplace politics: The relationship among politics, job distress, burnout, and aggressive behavior in organizations. Journal of Organizational Behavior 23: 571-591. 45