Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Steven McEeve
Steven McEeve
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Lebowski

 1. 1. #UvekJednaki 6. oktobar 2021. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja Tim Lebowski
 2. 2. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki O kampanji Cilj kampanje motivisati mlade sa invaliditetom da se putem platforme prijave za posao kao i poslodavce da ih zaposle. Podići svest u javnosti o problemu diskriminacije mladih sa invaliditetom i o potrebama svakog društva da bude inkluzivno. Naziv kampanje #UvekJednaki #NismoNevidljivi #RazličitostNasSpaja 01 O kampanji Vreme trajanja kampanje: novembar 2021 – april 2022 Nosilac kampanje: Forum mladih sa invaliditetom (FMI)
 3. 3. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja Poruke kampanje Danas u svetu živi više od 220 miliona mladih sa invaliditetom Oko 10% od ukupne populacije mladih živi sa invaliditetom Velika većina njih živi marginalizovano Mladi sa invaliditetom su uglavnom nevidljivi u društvu, a posebno na tržištu rada Stope nezaposlenosti za mlade sa invaliditetom veće su nego za ostatak omladinske populacije u svakom društvu Mladi sa invaliditetom svakoga dana suočavaju se diskriminacijom Isključivanje i izolacija kao i nedostatak prilika za zaposlenjem su nijihovo svakodnevno iskustvo Ako se zaposle, mladima sa invaliditetom se obično daje malo prostora za greške Učinimo dostupnim program podrške zapošljavanja mladih sa invaliditetom Podržite zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom ka inkluzivnijem društvu 02 Poruke kampanje
 4. 4. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 5. 5. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 6. 6. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 7. 7. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 8. 8. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 9. 9. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 10. 10. #UvekJednaki 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja 02 Poruke kampanje
 11. 11. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki Ambasadori kampanje Pet mladih zaposlenih sa invaliditetom biće akteri i nosioci čitave kampanje. Cilj je da se mladi sa sličnim problemima poistovete sa njima, a da se kod opšte javnosti izazove emotivna reakcija i ljudski ugao gledanja na temu. Odabrani akteri bili bi ambasadori kampanje, išli bi na televizijska gostovanja, učestvovali na događajima i u svim ostalim aktivnostima kampanje. Ambasadori kampanje 03
 12. 12. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki Testimonijali Pet priča mladih sa invaliditetom zaposleni na različitim pozicijama u svim sektorima privatni, javni i civilni. Dvominutni videi u kojima mladi iz ličnog ugla pričaju svoje iskustvo, sa akcentom kako su bili motivisani, na kakve su prepreke nailazili i na kraju kako su prihvaćeni i koji im je najveći uspeh u poslu koji su do sada ostvarili. Emitovanje na nacionalnim televizijama, uz prateća gostovanja i na društvenim mrežama. # Testimonijali 04
 13. 13. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki Bilbordi Tokom kampanje u trajanju od mesec dana kada je obim aktivnosti najučestaliji, fotografije ambasadora kampanje plasirale bi se u vidu bilborda u Beogradu i Srbiji (opciono i na posterima u javnom prevozu), sa porukama kampanje i informacijom o platformi za zapošljavanje. Bilbordi 05
 14. 14. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki v Izložba fotografija na Kalemegdanu Specijalna izložba bila bi organizovana na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, na kojoj bi bili predstavljeni umetničkom fotografijom detalji iz svakodnevnog života i rada ambasadora kampanje. Kroz personalizovani pristup opšta javnost moći će da se poveže sa temom kroz emotivni, ljudski ugao. Fotografije se mogu koristiti paralelno i za kampanju na društvenim mrežama. Medijsko pokrivanje otvaranja i tokom trajanja izložbe. 06 Izložba fotografija
 15. 15. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki Okrugli sto Odgovorna politika zapošljavanja Okrugli sto posvećen inkluziji i zapošljavanju mladih osoba sa invaliditetom sa partnerima Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, UN, kompanijama. Potpisivanje povelje odgovorna politika zapošljavanja. Ovim simboličkim gestom u medijima bi bila preneta poruka o međusektorskoj saradnji i ostvarilo bi se podizanje teme na nacionalni nivo. Medijsko pokrivanje događaja, praćeno objavama na društvenim mrežama. Okrugli sto 07
 16. 16. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki Vidljivost kampanje Influenseri Na Svetski dan osoba sa invaliditetom, bili bi pozvano 20 uticajnih ljudi na Instagramu i Twitteru da objave poruke kampanje, i link ka platformi. Sve aktivnosti kampanje bile bi praćene medisjkim i objavama na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin. Medijska pokrivenost i društvene mreže Sve aktivnosti kampanje bile bi praćene medisjkim i objavama na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin. Vidljivost kampanje 08
 17. 17. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 O kampanji Ključne poruke Ambasadori kampanje Testimonijali Bilbordi Izložba fotografija Okrugli sto Vidljivost kampanje Saradnja #UvekJednaki Saradnja Saradnje Saradnja sa RTS-om Podrazumeva plasiranje kratkog videa od 15 sekundi više puta dnevno tokom trajanja kampanje. Uz preporuku REM-a, moguće je plasman dobiti kao nekomercijalni, društveno angažovani sadržaj bez zakupa prostora. Takođe, obuhvata realizaciju nekoliko zasebnih emisija poput Sve boje života, koje bi se bavile problemom zapošljavanja mladih sa invaliditetom. Infostud saradnja Saradnja sa Infostudom u smislu postavljanja posebnog banera koji upućuje na platformu kao i informacija koje će pomoći i poslodavcima i mladima sa invaliditetom koji traže posao. Saradnja sa Ambasadama Ponuditi ambasadama saradnju u vidu organizacije skupova sa kompanijama na kome bi bile predstavljene mogućnosti platforme. 00

×