Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

100331

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

100331

  1. 1. ČeskoslovENSKÁ S0CIALISTICKÁ REPUBLIKA Vydáno 15. července 1961 Vyloženo 15. ledna 1961 PATENTNÍ SPIs č. 100331 Třída 8 m, 103 8 m, 201 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. JAN BARÁK, BRNO Způsob barvení textilií ze směsi vlny a celulosových vláken. z nativní nebo regenerované celulosy Přihlášeno 14. července 1960 (Pv 4510-60) Platnost patentu od 14. července 1960 Vynález se týká vysokotepelného vybarvení textilií, vyrobených ze směsí vlny, nativní nebo regenerované celulosy při teplotách nad 100o C za statického tlaku. Vybarvování těchto směsí při teplotách vyšších než 100° C nebylo dosud možné. Pracovníci v tomto odvětví, např. Dr. Justus (firma Bayer, zdůvodňují nevhodnost vysokotepelného barvení směsí vlnaviskosová stříž tím, že při barvení v neutrálním pásmu dochází k poškození vlny a obtížnému dosažení tón v tónu. . Vybarvování směsí vlnaviskosová stříž se proto provádělo za atmo10 sférických podmínek. Tento způsob barvení má však tu nevýhodu, že vyžaduje, delší dobu barvení a při barvení např. křížové cívky z přízí ostře kroucených dochází k neegálnímu vybarvení. Další nevýhoda barvení křížových cívek za atmosférických podmínek spočívá v tom, že s ohledem ke strojnímu parku bylo nutno ve vlnařském průmyslu vybarvovat poměrně malé zálože, čímž se náklady na barvení zvětšovaly. Uvedené nevýhody jak při vysokotepelném barvení, tak i při barvení za atmosférických podmínek odstraňuje způsob barvení podle vynálezu, při kterém se barví za zvýšené, teploty a zvýšeného tlaku v isoelektrickém pásmu podstatně větší zálože křížových cívek, které 20 mohou být podle konstrukce stroje dvoj- až trojnásobné. Vybarvování se provádíza přísady kondensačního produktu benzylchloridu se sul
  2. 2. 2 100331 fonovaným naftalinem. Účinek uvedeného kondensačního produktu se zvýší v přítomnosti kondensačního produktu formaldehydu s naftalinsulfonovou kyselinou. 250 g příze z vlnyviskosové stříže 50/50 se obvyklým způsobem předepere a založí do vysokotepelného barvicího stroje. Při oboustranné cirkulaci se zpracuje po dobu 10 minut v lázni 110, 130, 30-40° C teplé, obsahující: 1020% síranu sodného kalc., 3– 4% kyseliny octové 50%ní (pH -5, % kondensačního produktu benzylchloridu se sulfonovaným naftalinem, . 1– 3% kondensačního produktu formaldehydu s naftalinsulfono vanou kyselinou. . Po této době se přidá substantivní barvivo, např. Saturnová žluť LRT a 12 metalkomplexní barvivo, nebo barvivo vybarvující vlnu v slabě kyselém prostředí při pH -5, lázeň se zvolna ohřeje na 106-108° C (2 atm) a při této teplotě se barví maximálně 30 minut. Následuje ochlazení a oplachování čistou vodou. Předmět patentu Způsob barvení textilií ze směsi vlny a celulosových vláken z nativní nebo regenerované celulosy pomocí kyselých nebo 1:2 metalkomplexních a substantivních barviv, vyznačený tím, že se barví za přísady kondensačního produktu benzylchloridu se sulfonovaným naftalinem a kondensačního produktu formaldehydu s naftalinsulfonovou kyselinou s výhodou při teplotě 106-108° C a statického tlaku.

×