PROPOSAL DISERTASI (M.A) KEBERKESANAN PENGAJARAN PEMULIHAN JAWI j-QAF TERHADAP MURID-MURID PEMULIHAN JAWI SEKOLAH KEBANGS...
Pengenalan <ul><li>Pada tahun 2003, Dato’ Seri Abdullah Badawi telah memperkenalkan konsep baharu dalam sistem pendidikan ...
KONSEPTUAL KAJIAN Modul pemulihan jawi j-QAF Pengajaran pemulihan jawi j-QAF Pelaksanaan modul pemulihan jawi j-QAF Pembol...
<ul><li>Mengenalpasti metodologi yang digunakan oleh guru j-QAF dalam pengajaran pemulihan jawi bagi meningkatkan lagi kua...
Persoalan Kajian <ul><li>Apakah metodologi yang digunakan oleh guru j-QAF dalam pengajaran pemulihan jawi bagi meningkatk...
<ul><li>Terdapat perbezaan pengajaran guru j-QAF antara sekolah di bandar dan di luar bandar. </li></ul><ul><li>Terdapat p...
Batasan Kajian <ul><li>a) Sampel Kajian </li></ul><ul><li>soal selidik sampel kajian ini hanya melibatkan 300 orang guru j...
<ul><li>Beberapa kajian telah dijalankan terhadap penguasaan murid-murid terhadap tulisan jawi yang lemah. </li></ul><ul><...
Rekabentuk Kajian Pemerhatian Pencerapan guru/ Kelas Temubual Pentadbir Sekolah/ Guru j-QAF Soal Selidik Guru j-QAF Ujian ...
<ul><li>Kaedah Menganalisis Data </li></ul>Instrumen 4 Data Pencapaian murid dari BPI <ul><li>Pembolehubah Tidak Bersandar...
<ul><li>SEKIAN TERIMA KASIH </li></ul>
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

PEMULIHAN JAWI j QAF

12 535 vues

Publié le

proposal GRU 6014 2011 UPSI

 • Soyez le premier à commenter

PEMULIHAN JAWI j QAF

 1. 1. PROPOSAL DISERTASI (M.A) KEBERKESANAN PENGAJARAN PEMULIHAN JAWI j-QAF TERHADAP MURID-MURID PEMULIHAN JAWI SEKOLAH KEBANGSAAN DI PERAK. ZAIRUL ANUWAR BIN JAMRIY GRU6014 PENSYARAH: PROF. MADYA DR. ABD LATIF BIN HJ. GAPOR
 2. 2. Pengenalan <ul><li>Pada tahun 2003, Dato’ Seri Abdullah Badawi telah memperkenalkan konsep baharu dalam sistem pendidikan negara, iaitu program j-QAF. </li></ul><ul><li>Kelas pemulihan merupakan aktiviti pembelajaran yang mesti dilalui oleh murid-murid yang lemah. Ia perlu diajar dengan menggunakan metodologi dan teknik yang berkesan supaya mereka dapat menguasai kemahiran mengenal, membaca dan menulis dengan sempurna. </li></ul><ul><li>Bagi mencapai hasrat ini, program j-QAF telah memperkenalkan Modul Pemulihan Jawi di sekolah rendah. </li></ul><ul><li>Modul ini adalah untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam jawi dan mengatasi masalah keciciran penguasaan jawi di sekolah. </li></ul>
 3. 3. KONSEPTUAL KAJIAN Modul pemulihan jawi j-QAF Pengajaran pemulihan jawi j-QAF Pelaksanaan modul pemulihan jawi j-QAF Pembolehubah Tidak Bersandar Pembolehubah Bersandar Pencapaian Lokasi Jantina Sosioekonomi Murid Pengajaran guru Modul pemulihan Kelas yang kondusif Sokongan pentadbir Kualiti pengajaran pemulihan jawi di Perak Pemerhatian Pencerapan guru/ Kelas Temubual Pentadbir Sekolah/ Guru j-QAF Soal Selidik Guru j-QAF Ujian Murid-murid pemulihan Data Pencapaian murid dari BPI
 4. 4. <ul><li>Mengenalpasti metodologi yang digunakan oleh guru j-QAF dalam pengajaran pemulihan jawi bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran. </li></ul><ul><li>Mengenalpasti tahap kefahaman guru j-QAF terhadap modul pemulihan jawi. </li></ul><ul><li>M enganalisa tahap pencapaian jawi murid-murid pemulihan jawi sekolah kebangsaan di Perak dari tahun 2005 sehingga tahun 2011. </li></ul><ul><li>Membuat perbandingan pencapaian murid-murid pemulihan jawi setelah mengikuti kelas pemulihan jawi. </li></ul>Objektif
 5. 5. Persoalan Kajian <ul><li>Apakah metodologi yang digunakan oleh guru j-QAF dalam pengajaran pemulihan jawi bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah meningkatkan tahap kefahaman guru j-QAF terhadap modul pemulihan jawi? </li></ul><ul><li>Sejauh manakah tahap pencapaian jawi murid-murid pemulihan jawi sekolah kebangsaan di Perak dari tahun 2005 sehingga tahun 2011? </li></ul><ul><li>W ujudkah perbandingan pencapaian murid-murid pemulihan jawi setelah mengikuti kelas pemulihan jawi? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Terdapat perbezaan pengajaran guru j-QAF antara sekolah di bandar dan di luar bandar. </li></ul><ul><li>Terdapat peningkatan penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid pemulihan jawi sekolah kebangsaan apabila pelaksanaan pengajaran guru j-QAF berpandukan modul pemulihan jawi. </li></ul><ul><li>Terdapat perbezaan pencapaian murid-murid pemulihan jawi di sekolah bandar dan luar bandar. </li></ul><ul><li>Terdapat perbezaan pencapaian murid-murid pemulihan jawi sebelum mengikuti kelas pemulihan jawi dan selepas mengikuti kelas pemulihan jawi. </li></ul>Hipotesis
 7. 7. Batasan Kajian <ul><li>a) Sampel Kajian </li></ul><ul><li>soal selidik sampel kajian ini hanya melibatkan 300 orang guru j-QAF. </li></ul><ul><li>b) Tempat </li></ul><ul><li>Kajian akan dijalankan di beberapa buah sekolah yang dipilih secara rawak berstrata dan berkelompok di setiap zon di negeri Perak </li></ul><ul><li>c) Masa </li></ul><ul><li>pencapaian penguasaan jawi murid-murid pemulihan jawi j-QAF dari tahun 2007 sehingga 2011 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Beberapa kajian telah dijalankan terhadap penguasaan murid-murid terhadap tulisan jawi yang lemah. </li></ul><ul><li>Terdapat juga kajian yang menghubungkait antara pendidikan Islam dan penguasaan jawi. </li></ul><ul><li>Nik Rosila Nik Yaacob (2007) telah menyarankan agar satu kajian perlu dilaksanakan untuk melihat keberkesanan j-QAF dalam aspek penguasaan Jawi dalam kalangan murid-murid sekolah rendah serta menambah baik dan memperkasakan program j-QAF yang sedia </li></ul>KAJIAN LITERATUR
 9. 9. Rekabentuk Kajian Pemerhatian Pencerapan guru/ Kelas Temubual Pentadbir Sekolah/ Guru j-QAF Soal Selidik Guru j-QAF Ujian Murid-murid pemulihan Data Pencapaian murid dari BPI
 10. 10. <ul><li>Kaedah Menganalisis Data </li></ul>Instrumen 4 Data Pencapaian murid dari BPI <ul><li>Pembolehubah Tidak Bersandar </li></ul><ul><ul><li>Pencapaian </li></ul></ul><ul><li>Lokasi </li></ul><ul><li>Jantina </li></ul><ul><li>Sosioekonomi Murid </li></ul><ul><li>Pembolehubah Bersandar </li></ul><ul><ul><li>Pengajaran guru </li></ul></ul><ul><li>Modul pemulihan </li></ul><ul><li>Kelas yang kondusif </li></ul><ul><li>Sokongan pentadbir </li></ul>Pelaksanaan P&P pemulihan jawi j-QAF ANALISIS INFERENSI ANALISIS DESKRIPTIF Instrumen 2 Temubual guru j-QAF/ pentadbir Instrumen 3 Soal selidik Guru j-QAF Instrumen 5 Ujian Murid-murid pemulihan Instrumen 1 Pemerhatian Pengajaran guru di kelas/ Pencerapan Instrumen: Model pengajaran pemulihan jawi j-QAF
 11. 11. <ul><li>SEKIAN TERIMA KASIH </li></ul>

×