Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
Bahasa Mandarin Perbualan
Chǎngjǐng yī: Zài jiàoshì lǐ
Babak 1: Di Dalam Kelas
Xuéshēng yī : Nǐ hǎo.
Pelajar 1 : Salam s...
2
Pelajar 2 : Isfarina, siapa dia? Adakah awak mengenali dia?
Xuéshēng yī : Wǒ bù zhīdào. Dàn tā de liǎn zěnme zhème shúxī...
3
Pelajar 1 & 2 : Tidak.
Ā nísī lǎoshī : Dà jiā hǎo.
Cikgu Anis : Hai semua.
Xuéshēng yī, èr &sān : Lǎoshī hǎo
Pelajar 1,2...
4
Ā nísī lǎoshī : Hǎo de, míngtiān wǒmen de kè zài zǎoshang shí diǎn sānshí fēn.
Cikgu Anis : Baiklah, esok kelas kita pad...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bahasa mandarin perbualan 1

dialog bahasa mandarin perbualan 1

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bahasa mandarin perbualan 1

  1. 1. 1 Bahasa Mandarin Perbualan Chǎngjǐng yī: Zài jiàoshì lǐ Babak 1: Di Dalam Kelas Xuéshēng yī : Nǐ hǎo. Pelajar 1 : Salam sejahtera. Xuéshēng èr : Nǐ hǎo. Pelajar 2 : Salam sejahtera. Xuéshēng yī : Nǐ jiào shénme míngzì? Pelajar 1 : Apa nama awak? Xuéshēng èr : Wǒ jiào Ní mǎ. Nǐ ne? Pelajar 2 : Nama saya Mimah. Awak pula? Xuéshēng yī : Wǒ jiào Is fā lǐ nà. Nǐ zhù zài nǎlǐ? Pelajar 1 : Nama saya Isfarina. Awak tinggal di mana? Xuéshēng èr : Wǒ zhù zài Péng Hēng. Nǐ ne? Pelajar 2 : Saya tinggal di Pahang. Awak pula? Xuéshēng yī : Wǒ zhù zài Sēnměilán. Pelajar 1 : Saya tinggal di Negeri Sembilan. Xuéshēng èr : Nǐ kàn qǐlái hěn gāoxìng hé chuān piàoliang de chènshān Pelajar 2 : Awak nampak sangat gembira dan pakai baju yang cantik Xuéshēng 3 : Zǎoshang hǎo. Pelajar 3 : Selamat pagi. Xuéshēng yī & èr : Zǎoshang hǎo. Pelajar 1 & 2 : Selamat pagi. Xuéshēng èr : Is fā lǐ nà, tā shì shéi? Nǐ rènshi tā ma?
  2. 2. 2 Pelajar 2 : Isfarina, siapa dia? Adakah awak mengenali dia? Xuéshēng yī : Wǒ bù zhīdào. Dàn tā de liǎn zěnme zhème shúxī. Pelajar 1 : Saya tidak tahu. Tapi muka dia macam familiar. Xuéshēng èr : Shi a! Ràng wǒ wèn tā. Hāi, nǐ jiào shénme míngzì? Pelajar 2 : Betul tu! Biar saya tanya dia. Hai , apa nama awak? Xuéshēng sān : Wǒ jiào Sū lā yà. Nǐ ne? Pelajar 3 : Nama saya Suraya. Awak pula? Xuéshēng èr : Wǒ jiào Ní mǎ. Tā shì wǒ de péngyǒu Is fā lǐ nà . Nǐ zhù zài nǎlǐ? Pelajar 2 : Nama saya Mimah. Dia ialah kawan saya Isfarina. Awak tinggal di mana? Xuéshēng sān : Hāi, wǒ zhù zài Pīlì. Pelajar 3 : Hai, saya tinggal di Perak. Xuéshēng yī : Sū lā yà, nǐ yīzhí zài zhèlǐ ma? Pelajar 1 : Suraya , awak pernah berada di sini sebelum ni? Xuéshēng sān : Méiyǒu. Zhè shì wǒ dì yī cì lái zhèlǐ Pelajar 3 : Tidak. Ini kali pertama saya ke sini. Xuéshēng èr : Dàn nǐ de liǎn kàn qǐlái dōu Xǐdí lǎoshī. Pelajar 2 : Tapi muka awak seiras dengan Cik Siti. Xuéshēng sān : O. Xǐdí lǎoshī shì wǒ de jiejie. Pelajar 3 : Oh. Cikgu Siti ialah kakak saya. Xuéshēng yī : Xiànzài wǒ cái jìde. Yě nánguài, nǐ kàn qǐlái hěn xiàng Pelajar 1 : Sekarang baru saya ingat. Patutlah muka awak seiras. Xuéshēng sān : Shì! Em. Shì wǒ tài wǎnle ma? Pelajar 3 : Ya! Em. Adakah saya terlewat? Xuéshēng yī & èr : Méiyǒu.
  3. 3. 3 Pelajar 1 & 2 : Tidak. Ā nísī lǎoshī : Dà jiā hǎo. Cikgu Anis : Hai semua. Xuéshēng yī, èr &sān : Lǎoshī hǎo Pelajar 1,2 & 3 : Hai cikgu. Ā nísī lǎoshī : Duìbuqǐ, wǒ chídàole. Cikgu Anis : Saya minta maaf kerana terlewat. Xuéshēng yī : Méiguānxì de lǎoshī. Pelajar 1 : Tidak mengapa cikgu. Ā nísī lǎoshī : Jīntiān wǒmen de kè qǔ xiāo. Cikgu Anis : Hari ini kelas kita dibatalkan. Xuéshēng sān : Wèishénme lǎoshī? Pelajar 3 : Kenapa cikgu? Ā nísī lǎoshī : Yīnwèi, wǒ yǒu zhòngyào de gōngzuò yào zuò. Cikgu Anis : Sebab saya ada kerja penting yang hendak dibuat di pejabat. Xuéshēng yī : Jīntiān méiyǒu kè ma? Pelajar 1 : Hari ini tiada kelas? Ā nísī lǎoshī : Shì ! Wǒmen jīntiān de kè huàn dào lìng yītiān, hǎo ma? Cikgu Anis : Ya! Apa kata, kita tukar kelas hari ini ke hari lain? Xuéshēng sān : Hǎode lǎoshī. Em. Shénme shíhou? Pelajar 3 : Baiklah cikgu. Em. Bilakah? Ā nísī lǎoshī : Xiè xie. Nǐmen míngtiān máng ma? Cikgu Anis : Terima kasih. Adakah kamu sibuk esok? Xuéshēng yī èr&sān : Wǒmen bù máng. Pelajar 1,2&3 : Kami tidak sibuk.
  4. 4. 4 Ā nísī lǎoshī : Hǎo de, míngtiān wǒmen de kè zài zǎoshang shí diǎn sānshí fēn. Cikgu Anis : Baiklah, esok kelas kita pada pukul 10.30 minit pagi. Xuéshēng yī, èr & sān: Hǎode lǎoshī. Pelajar 1 : Baiklah cikgu. Ā nísī lǎoshī : Wǒmen xiàkè. Míngtiān jiàn! Cikgu anis : Kita semua boleh bersurai. Jumpa esok! Xuéshēng yī, èr & sān: Hǎode, xiè xie lǎoshī. Míngtiān jiàn! Pelajar 1, 2 & 3 : Baiklah, terima kasih cikgu. Jumpa esok!

×