112282282 masusing-banghay-aralin-sa-filipino-iii

J

esp

1
Masusing Banghay Aralin sa Filipino III
I.Layunin
Sa katapusan ng aralin, 100% ng mga mag-aaral ay inaasahang makatatamo ng 80% ng
kasanayan na:
1. Nabibigyang kahulugan ang bawat saknong ng tula.
2. Nakapagbabahagi ng sariling saloobin hinggil sa paksa.
3. Nakasusulat ng sariling komposisyon hinggil sa paksang tinatalakay.
II. Paksang Aralin
Paksa: Pag- ibig ( tula) ni Jose Corazon de Jesus
Aklat: PLUMA III
Kagamitan: sipi ng akda, cartolina, envelop, mga puso
III. Pamamaraan
A.Panimulang Gawain
1. Panalangin
2. Pagbati sa klase
3. Pagtatala ng liban
B. Balik Aral
Gawaing Guro
Klas, Sino ang makapaglalahad ng ating
aralin kahapon?
Ma’am ang ating tinalakay po ay ang nobelang
Titser. Ito po ay tungkol sa isang guro na may
pangalang Amelita.
Magaling! Nasa anong teorya ang
akdang ito?
Ma’am nasa teoryang Humanismo po.
Mahusay! Ano nga ulit ang teoryang
Humanismo?
Ma’am ang teoryang ito ay nakapokus sa damdamin ,
katangian at saloobin ng tauhan sa akda.
Magaling! Ngayon ay nabatid kong
naunawaan ninyo ang ating aralin
kahapon. Ngayon ay dadako na tayo
na tayo sa panibagong aralin .
C. Pagganyak
Klas, meron ako ritong inihandang aktibity .
Ang aktibiting ito ay tatawagin nating
”Buksan mo ang puso ko.”. tatawag ako
ng ilang mag-aaral na pupunta sa harapan
upang buksan ang aking puso para malaman
ang nilalaman nito. Nais ko lamang ay basahin
ito ng malakas .
Naunawaan ba ninyo klas?
Opo.
2
( Pagsasagawa)
Sa panahon ngayon nakakapagpapahayag
na tayo ng mga mensaheng nais ipabatid
sa pamamagitan ng mga pick up lines.
Tama ba klas?
Opo.
Okey! Matapos ninyong buksan at malaman ang
nilalaman ng aking puso . mayroon na ba kayong
ideya tungkol sa aralin ating tatalakayin
ngayong araw na ito?
Ma’am tungkol po sa mga sinasabi
ng isang manliligaw
Okey, Tama! iba pang kasagutan?
Tungkol po sa pag-ibig.
Tumpak! Ang ating tatalakayin ngayon ay
tungkol sa Pag-ibig. Pag-ibig ni Jose Corazon
de Jesus.
Ngunit bago iyan ay ilalahad ko muna ang mga
layunin para sa araw na ito.
( basahin)
Matapos ninyong malaman ang layunin ay dumako
na tayo sa paghawan ng sagabal upang lubos
ninyong maunawaan ang tula.
Paghawan ng Sagabal
Panuto: Pag-aralan ang mga salitang may salungguhit
at lagyan ng puso ang kahon ng salita o pariralang
nagpapakitang kahulugan nito.
1. Tumanda ka na at nagkauban ay hindi mo pa maintindihan.
Naging hukluban
Nagkaroon ng rayuma
Nagkaroon ng puting
buhok
Nagkaroon ng apo
2. Kahit pilitin mong intindihin di mo parin makuro
Maunawaan
Marinig
Makita
Maramdaman
3. Dahil sa sakit, nananaghoy ang pagsuyo
Namimilipit
3
Nagdadalamhati
Naghihiganti
Nagbabadya
4.Ang buhay niya’y payapa at walang agos
Tuyo
Walang sigla
Tahimik
Matinik
5.Kahit anong tapang niya sa buhay, sa labanan ng pag-ibig siya ay umuurong
Natakot
Nabahala
Umangal
Umaatras
(ipapabasa ng sabay sabay ang mga salita at
kahulugan nito.pagkatapos ay ipapagamit sa
sariling pangngusap)
sagot:
1. nagkaroon ng putting
buhok
2. maunawaan
3. nagdadalamhati
4. tuyo
5. umaatras
1.Ang nanay ay nagkauban na
senyales na siya ay tumatanda na.
2.Ugali niya di ko makuro kaya kami
ay di magkasundo.
3. Ako ay kinilabutan ng biglang
makarinig ng nananghoy na tinig.
4.Lahat tayo ay gusto ng lugar na
payapa.
5.Di siya umuurong sa laban ng
buhay.
D. . Pagtakay sa aralin
Batid ko na kayo pa lamang ay nasa 14-15 taong
gulang pa lamang . Ay mayroon na kayong crush
o hinahahangaan . Hindi masama ang magkaroon
ng crush lalo kung ito ay magsisilibing inspirasyon
at hindi makakasira ng inyong kinabukasan.
Meron sa inyo ang nakaranas ng umibig?
(nagtaas ng kamay)
At ibigin?
(nagtaas ng kamay)
Anong damdamin ang nararanasan
kapag ikaw ay umiibig?
4
Masaya po.
Okey, ano pa?
Magkahalong saya at lungkot po.
Okey. Paano mo naman nasabing
magkahalong saya at lungkot?
Masaya po kc tuwing makikita mo
siya sumasaya at gumaganda yung
pakiramdam mo. Malungkot
naman kapag ikaw lamang ang
nagmamahal.
Okey. Malalaman natin ang kaugnayan ng mga
tanong na iyan sa aralin ating tatalakayin natin ngayon .
Ang tulang ating tatalakayin ay may pamagat
na Pag-ibig na isinulat ni Jose Corazon De Jesus
(pagpapakilala sa may akda)
Pakinggan ninyong mabuti at sundan ang binasa
sa ibinigay kong kopya.
“Pag-ibig” ni Jose Corazon de Jesus.
( Pagbabasa ng guro)
Ngayon ay sabay sabay nating
bigkasin ang tulang Pag-ibig.
( Pagbabasa)
Klas , naibigan niyo ba ang tula na ating binasa.?
.
Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat.
Bawat pangkat ay bibigyan ko ng
tig tatlong saknong upang suriin ayon
sa nilalaman at mensaheng nais ipahiwatig ng tula.
Pangkat 1 ay susuriin ang una hanggang ikatlong saknong
Pangkat II ay susuriin ang ika- 4 hanggang ika-5 saknong.
Pangkat III ay susuriin ang ika-6 hanggang huling saknong.
May isang mag uulat ng ginawa sa harapan.
Narito ang pamantayan ng inyong gagawain
Rubriks:
Dimensyon 5 4 3
Nilalaman Lubhang
naipaliwanag ang
bawat saknong ng
tula.
Naipaliwanag ng
bawat saknong ng
tula.
Hindi masyadong
naipaliwanag ng
bawat saknong ng
tula.
Pagkakaisa Bawat miyembro ay
nakikiisa
Bilang lamang ang
nakikiisa
Iisa lamang ang
gumagawa..
Pangkat 1
Para sa unang saknong
Ang pag-ibig ay mahirap
maunawaan.
napapaluha tayo ng pag-ibig.
5
may nais pa ba kayong idagdag?
Tama! Ang tinutukoy na maputi ay ang
pag ibig at luha ang kumakatawan sa
mga bagay bagay na mahirap maintindihan
sa pag-ibig.
Kapag sinasabing pag ibig ang papasok
sa isip mo Masaya, at kung anu-anong pang
mga bagay pero bakit kaya kapag nagmamahal
na, bakit lumuluha? Iyon ang hindi natin
maintindihan sa pag-ibig.
Ikalawang saknong
Ang pag-ibig talaga ay di
maintindihan. Hindi malaman
ang gagawin .di alam kung
ano ang tama at mali.
Tingnan mo, hindi makuro.
Hindi natin mahulihuli kung baga
Ganyan ang umibig sukdulang ikaw
mismo hindi mo hindi mo na maintindihan.
Kasi klas may mga bagay na kapag na kapag
nandyan ay ndi natin nakikita ang kahalagahan
nito ngunit kapag ito ay nawala dun mo
palang mapagtatanto ang kahalagahan nito.
Magbahagi nga kayo ng karanasan
na kung kailan ito ay nawala saka
ninyo naisipan ito ay pahalagahan?
Ikatlong saknong
Kapag ikawa ay nagmahal na.handa
mo ng ibigay ang lahat tulad ng
pagmamahal ng ating mga
magulang.
Magaling! Ang pag-ibig na dakila ay
ang pag-ibig n gating mga magulang
kung dati ay aayaw nating humiwalay
sa piling nila ngayon ay mas gusto niyo
ng kasama ang inyong mga kaibigan kesa
sa inyong mga magulang tama ba?
Opo.
Kapag kayo umibig na. gugusto ninyo
palaging Makita at makasama ang
inyong minamahal tama ba.?
Opo
Parang lintik ibig sabihin ay kidlat.
ano ba ang katangian ng kidlat?
Mabilis po.
Tama mabilis.ibig sabihin
ay mabilis maramdaman ang pag-ibig.
Ang halik na ubostindi,minsan lamang na halikan
At ang ilog kung bumaha tandaan mo’t minsan lamang!
6
Ibig lamang pakasabihin nyan klas
ay minsan lamang natin mararamdaman
ang pag-ibig.
Okey pakinggan naman natin ang ikalawang pangkat.
Pangkat II
Ika-apat na saknong
Kapag duwag ang pag-ibig payapa
Ang iyong isip. Walang dagdag
Problema.ngunit kapag matapang
ang pag-ibig mo magiging mapusok
at handa mo ng ibigay ang lahat.
Magaling! Sinasabing payapa kasi walang
problema . walang intindihin. Kalmante
lang ang iyong buhay wala kang
gaanong iniintindi at iniisip.
Ngunit kapag matapang ang pag-ibig mo
padalos dalos at masyadong nagpadala sa
bugso ng iyong damdamin at nagdala
sa init ng katawan.kaya marami sa mga kabataan
ang nabubuntis at nakakapag asawa ng maaga.
Nangyayari na iyan sa tunay na buhay klas?
Opo
Ikalimang saknongt
Kapag nagsisimula pa lamang
umibig nakikinig pa sa aral ng
magulang. Ngunit kapag nagsimula
ng umibig palaging puso na lamang
ang pinaiiral.
Magaling! Ang pag-ibig na buko= mura
pa lamang sumisibol kumbaga. Tandang
nakikinig pa sa magulang. Nakikita pa
ang ilaw = landas na matuwid. Ngunit
kapag nagmahal na nalilimutan na ang
payo ngkanilang mga magulang.
halimbawa at kung
dati iskul-bahay lang. kapag ikaw ay
nagmamahal na iskul-gala o date muna
bago palang umuwi sa bahay. Tama ba klas?
Opo.
Ika anim saknong
Kapag alam mong ito ay magdudulot
na ng kapahamakan sa iyo masabing
takot pa ang iyong pag-ibig.
Magaling! Kapag ikaw ay umatras sa panganib
Doon masusukat kung maliwanag at buo ang
iyong isip ibig lamang pakasabihin ay kung
talagang nakikinig pa kayo sa aral ng
inyong mga magulang Hindi ba’t may kasabihan
nga na hahamakin ang lahat masunod ka lamang?
7
Okey.
Ika pitong saknong
Sa kabila ng kakulangan ng taong
iyong minamahal. Handa mo siyang
tanggapin sa kabila ng kanyang mga
kakulangan.
Kapag ikaw ay umibig na handa kang
tanggapin kung ano man ang pagkukulang
ng taong iyong minamahal. Hindi totoong
bulag ang pag-ibig nakikita mo iyong ngunit
dahil sa pagmamahal mo sa taong yon hindi
mo alintana kung ano mang pagkukulang meron
siya dahil mahal mo siya.
Sinasabi rin ang pag-ibig ay sakim sapagkat sino
ba naman ang gusto ng may kahati sa pagmamahal?
wala naman db?.
Okey, ikawalong saknong
ikawalong saknong
Takot pa sa kanyang nanay. At hindi
ka pa nito kayang ipaglaban.
Kapag mahal ka na nyang tunay wala
na siyang takot pa.
Magaling! Kapag di lubos ang pagmamahal
Hindi pa siya sumusuway sa kanyang magulang.
Ngunit kapag handa na siyang sumuway at
ipaglaban ang pagmamahal lahat ng pagsubok
ay kanyang kakayanin para sa kanyang minamahal.
Handa siyang mamatay at pumatay alang alang sa
kanyang minamahal.
Klas, meron ba kayong kakilala na namatay at
pumatay dahil sa pag-ibig?
Maari ka mo bang ibahagi ito sa klase?
Okey para sa huling saknong.
Huling saknong.
Tinutukoy po riyan ay ang pagiging
mapusok ng mga kabataan.
Okey!
Ang tinutukoy na paro paro ay kayong
mga kalalakihan. At sa ikawang lumiligid
ibig sabihin ay nanliligaw sa mga kababaibahan.
At kapag nakadama ng pag-ibig handing harapin
ang kahit na ano masunod lamang ang tinitibok
ng kanyang puso.
Palakpakan natin ang bawat pangkat
Kayong lahat ay mahuhusay!
8
Gamit ang positive negative chart.
Ilahad ang mga positibo at negatibong
epektong dulot ng pag-ibig
F.Paglalapat
1.Anu-ano ang mga bagay na dapat
isalang-alang kapag ikaw ay umibig?
2. Kapag umibig ka, ano ang gagamitin
mo sa pagpapasya?puso o isip?Bakit?
G.Paglalahat
Hahatiin ang klase sa dalawang pangkat .
Panuto: Punan ang mga nawawalang salita sa ibaba
Upang mabuo ang mensahe.
Huwag ____________ sa _______. Ang
_________at dakilang ________ay
marunong maghintay at__________.
Huwag magpadaya sa damdamin. Ang
tapat at dakilang ____pag-ibig____ay
marunong maghintay at magtiis.
Sinasabing hindi tayo dapat magpadaya
sa ating damdamin. Dahil kapag puro damdamin
lamang ang ating pinairal ay mabubulagan tayo
sa pag-ibig maaring makagawa tayo ng mga
pagkakamaling maaring paagsisihan natin habang buhay.
Kapag tapat at dakila ang pag-ibig, hindi dadalin
tayo nito sa ipapahamak sa halip ay dadalin ka nito
sa ikabubuti at ikakaganda ng buhay mo. Taandaan klas
na may tamang tamang panahon sa mga bagay bagay
huwag sana kayong magmadali at magpadalos dalos.
IV. Pagtataya
Panuto: Suriin kung anong kaiisipan ang ipinahihiwatig ng bawat saknong o talutod ng tula.
Bilugan ang titik ng tamang sagot
Damdamin magtiis
Tapat pag-ibig
Magpadaya
POSITIBO
.nagsisilbing
inspirasyon.
nakapagpapasaya
nakakpagpapagaan
ng loob.
NEGATIBO
nakasisirangpag
aaral.
nabubuntis ng
maaga
.nakakapagasawa ng
maaga
9
V. Kasunduan
Sumulat ng isang komposisyon hinggil sa paksang Pag-ibig. Sundin ang mga sumusunod na
pamantayan
a. Binubuo ng dalawang saknong.
b. May sukat at tugma.
Inihanda ni: Jamaica M. Tolentino
1. Isang aklat na maputi ang isinulat luha
Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata
Kinabisa at inisip mula sa ating pagkabata
Tumanda ka at nagkauban hindi mo pa naunawa.
a. Bata pa lamang ay pinag-aaralan na ang
umibig.
b. Mahirap maunawaan ang pag-ibig.
c. Isang aklat na puting-puti ang naglalaman ng
hiwaga ng pag-ibig
2. Ang pag-ibig na buko na'y nakikinig pa sa aral,
Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw,
Ngunit kapag nag-aalab pati mundo'y nalilimutan,
Iyan, ganyan ang pag-ibig, damdamin mo't puso
lamang!
a.Ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang ay
madali pang mapagsabihan.
b.Ang pag-ibig ng kabataan ay medaling mag-
alab at medaling makalimot.
c.Damdamin at isipan ang pinaiiral ng isang
tunay na umiibig.
3. Kapag ika'y umuurong sa sakuna't sa panganib
Ay talagang maliwanag at buo ang iyong pagiisip;
Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig
a.Hindi maaring umibig,ang taong matatakutin.
b.Kapag may takot pa sa puso ay di pa ganap
ang pag-ibig.
c.Maliwanag ang isip ng taong umiiwas sa
panganib
4.Ang pag-ibig ay may mata, ang pag-ibig ay hindi
bulag;
Ang marunong umibig, bawat sugat ay bulaklak.
a.Handang magsakripisyo ang tunay na
nagmamahal.
b.Makulay ang tingin sa paligid ng taong
nagmamahal.
c.Nakakikita ng maraming bagay kahit bulag man
ang isang umiibig.
5 .Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais
Kayong mga paruparong sa ilawan lumiligid,
kapag kayo’y umibig na, ,hahanapin ang panganib
at ang mga pakpak ninyo’y masusunog sa pag-ibig
a. Ang mga kabataan ay mahirap pagsabihan sa
pag-ibig.
b. Dapat mag-ingat sa pag-ibig ang mga
kabataan dahil maari silang magkamali.
c. Mapusok ang isang kabataang bago pa
lamang umiibig.
10

Recommandé

Banghay aralin par
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralinJohn Anthony Teodosio
158K vues7 diapositives
Detailed lesson plan - Anekdota par
Detailed lesson plan - AnekdotaDetailed lesson plan - Anekdota
Detailed lesson plan - AnekdotaKrystal Pearl Dela Cruz
17.1K vues4 diapositives
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8 par
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Wyeth Dalayap
91.8K vues7 diapositives
Masusing banghay aralin sa dula-dulaan par
Masusing banghay aralin sa dula-dulaanMasusing banghay aralin sa dula-dulaan
Masusing banghay aralin sa dula-dulaanpersonalproperty
33.5K vues15 diapositives
Katangian ng Maayos na Kurikulum par
Katangian ng Maayos na Kurikulum Katangian ng Maayos na Kurikulum
Katangian ng Maayos na Kurikulum Eldrian Louie Manuyag
3K vues34 diapositives
Lessonplan demo epiko par
Lessonplan demo epikoLessonplan demo epiko
Lessonplan demo epikoBrenda Escopete
37.3K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h... par
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
131.7K vues50 diapositives
Mala Masusing Banghay Aralin Dula par
Mala Masusing Banghay Aralin DulaMala Masusing Banghay Aralin Dula
Mala Masusing Banghay Aralin Dulaguest9f5e16cbd
31K vues6 diapositives
Una hanggang ikalimang araw. par
Una hanggang ikalimang araw.Una hanggang ikalimang araw.
Una hanggang ikalimang araw.Ian Villegas
38.8K vues11 diapositives
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria par
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriaSalvador Lumbria
75.4K vues3 diapositives
Module 6.2 filipino par
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoNoel Tan
571.5K vues101 diapositives
Masusing Banghay Aralin sa Filipino par
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoMasusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoLovely Centizas
105.2K vues5 diapositives

Tendances(20)

Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h... par Mila Saclauso
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mila Saclauso131.7K vues
Mala Masusing Banghay Aralin Dula par guest9f5e16cbd
Mala Masusing Banghay Aralin DulaMala Masusing Banghay Aralin Dula
Mala Masusing Banghay Aralin Dula
guest9f5e16cbd31K vues
Una hanggang ikalimang araw. par Ian Villegas
Una hanggang ikalimang araw.Una hanggang ikalimang araw.
Una hanggang ikalimang araw.
Ian Villegas38.8K vues
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria par Salvador Lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
Salvador Lumbria75.4K vues
Module 6.2 filipino par Noel Tan
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
Noel Tan571.5K vues
Masusing Banghay Aralin sa Filipino par Lovely Centizas
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoMasusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Lovely Centizas105.2K vues
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika par MaJanellaTalucod
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
MaJanellaTalucod14K vues
Tos filipino unang markahan grade 8 par Evelyn Manahan
Tos filipino unang markahan grade 8Tos filipino unang markahan grade 8
Tos filipino unang markahan grade 8
Evelyn Manahan67.7K vues
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA... par tj iglesias
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
tj iglesias391.1K vues
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B... par Mckoi M
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Mckoi M41.5K vues
Pagtuturo ng filipino (1) par Elvira Regidor
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor130.6K vues
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx par AbigailSales7
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
AbigailSales77.3K vues
Detailed lesson plan in filipino par Jusof Cariaga
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
Jusof Cariaga31.3K vues
Mga pangkatang gawain par Annex
Mga pangkatang gawainMga pangkatang gawain
Mga pangkatang gawain
Annex3.3K vues
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik par Reggie Cruz
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Reggie Cruz46.1K vues

Similaire à 112282282 masusing-banghay-aralin-sa-filipino-iii

pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.ppt par
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.pptpag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.ppt
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.pptRenanteNuas1
54 vues35 diapositives
Modyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ek par
Modyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ekModyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ek
Modyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ekdionesioable
34.9K vues37 diapositives
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.ppt par
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.pptpag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.ppt
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.pptRenanteNuas1
137 vues32 diapositives
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo par
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismoModyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismodionesioable
22.5K vues32 diapositives
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo par
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoAllan Ortiz
16.3K vues36 diapositives
Tula Aralin 2.5 FIL 10 par
Tula Aralin 2.5 FIL 10Tula Aralin 2.5 FIL 10
Tula Aralin 2.5 FIL 10sarahruiz28
8.4K vues39 diapositives

Similaire à 112282282 masusing-banghay-aralin-sa-filipino-iii(20)

pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.ppt par RenanteNuas1
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.pptpag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.ppt
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas VERSION 2.ppt
RenanteNuas154 vues
Modyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ek par dionesioable
Modyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ekModyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ek
Modyul 1 pagsusuri ng akda batay sa teoryang humanismo at ek
dionesioable34.9K vues
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.ppt par RenanteNuas1
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.pptpag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.ppt
pag-ibig-ni-jose-corazon-de-jesus-Nuas.ppt
RenanteNuas1137 vues
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo par dionesioable
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismoModyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
dionesioable22.5K vues
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo par Allan Ortiz
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Allan Ortiz16.3K vues
Tula Aralin 2.5 FIL 10 par sarahruiz28
Tula Aralin 2.5 FIL 10Tula Aralin 2.5 FIL 10
Tula Aralin 2.5 FIL 10
sarahruiz288.4K vues
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten par dionesioable
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksistenModyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
dionesioable12.9K vues
Modyul 4 pagsusuri ng akda batay sa pananaw sosyolohikal par dionesioable
Modyul 4 pagsusuri ng akda batay sa pananaw sosyolohikalModyul 4 pagsusuri ng akda batay sa pananaw sosyolohikal
Modyul 4 pagsusuri ng akda batay sa pananaw sosyolohikal
dionesioable53.3K vues
Paglalarawan ng idea_at_damdamin par icgamatero
Paglalarawan ng idea_at_damdaminPaglalarawan ng idea_at_damdamin
Paglalarawan ng idea_at_damdamin
icgamatero21.8K vues
ESP W3Q2 Day 3-5.pptx par RowenaNuga
ESP W3Q2 Day 3-5.pptxESP W3Q2 Day 3-5.pptx
ESP W3Q2 Day 3-5.pptx
RowenaNuga329 vues

112282282 masusing-banghay-aralin-sa-filipino-iii

 • 1. 1 Masusing Banghay Aralin sa Filipino III I.Layunin Sa katapusan ng aralin, 100% ng mga mag-aaral ay inaasahang makatatamo ng 80% ng kasanayan na: 1. Nabibigyang kahulugan ang bawat saknong ng tula. 2. Nakapagbabahagi ng sariling saloobin hinggil sa paksa. 3. Nakasusulat ng sariling komposisyon hinggil sa paksang tinatalakay. II. Paksang Aralin Paksa: Pag- ibig ( tula) ni Jose Corazon de Jesus Aklat: PLUMA III Kagamitan: sipi ng akda, cartolina, envelop, mga puso III. Pamamaraan A.Panimulang Gawain 1. Panalangin 2. Pagbati sa klase 3. Pagtatala ng liban B. Balik Aral Gawaing Guro Klas, Sino ang makapaglalahad ng ating aralin kahapon? Ma’am ang ating tinalakay po ay ang nobelang Titser. Ito po ay tungkol sa isang guro na may pangalang Amelita. Magaling! Nasa anong teorya ang akdang ito? Ma’am nasa teoryang Humanismo po. Mahusay! Ano nga ulit ang teoryang Humanismo? Ma’am ang teoryang ito ay nakapokus sa damdamin , katangian at saloobin ng tauhan sa akda. Magaling! Ngayon ay nabatid kong naunawaan ninyo ang ating aralin kahapon. Ngayon ay dadako na tayo na tayo sa panibagong aralin . C. Pagganyak Klas, meron ako ritong inihandang aktibity . Ang aktibiting ito ay tatawagin nating ”Buksan mo ang puso ko.”. tatawag ako ng ilang mag-aaral na pupunta sa harapan upang buksan ang aking puso para malaman ang nilalaman nito. Nais ko lamang ay basahin ito ng malakas . Naunawaan ba ninyo klas? Opo.
 • 2. 2 ( Pagsasagawa) Sa panahon ngayon nakakapagpapahayag na tayo ng mga mensaheng nais ipabatid sa pamamagitan ng mga pick up lines. Tama ba klas? Opo. Okey! Matapos ninyong buksan at malaman ang nilalaman ng aking puso . mayroon na ba kayong ideya tungkol sa aralin ating tatalakayin ngayong araw na ito? Ma’am tungkol po sa mga sinasabi ng isang manliligaw Okey, Tama! iba pang kasagutan? Tungkol po sa pag-ibig. Tumpak! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Pag-ibig. Pag-ibig ni Jose Corazon de Jesus. Ngunit bago iyan ay ilalahad ko muna ang mga layunin para sa araw na ito. ( basahin) Matapos ninyong malaman ang layunin ay dumako na tayo sa paghawan ng sagabal upang lubos ninyong maunawaan ang tula. Paghawan ng Sagabal Panuto: Pag-aralan ang mga salitang may salungguhit at lagyan ng puso ang kahon ng salita o pariralang nagpapakitang kahulugan nito. 1. Tumanda ka na at nagkauban ay hindi mo pa maintindihan. Naging hukluban Nagkaroon ng rayuma Nagkaroon ng puting buhok Nagkaroon ng apo 2. Kahit pilitin mong intindihin di mo parin makuro Maunawaan Marinig Makita Maramdaman 3. Dahil sa sakit, nananaghoy ang pagsuyo Namimilipit
 • 3. 3 Nagdadalamhati Naghihiganti Nagbabadya 4.Ang buhay niya’y payapa at walang agos Tuyo Walang sigla Tahimik Matinik 5.Kahit anong tapang niya sa buhay, sa labanan ng pag-ibig siya ay umuurong Natakot Nabahala Umangal Umaatras (ipapabasa ng sabay sabay ang mga salita at kahulugan nito.pagkatapos ay ipapagamit sa sariling pangngusap) sagot: 1. nagkaroon ng putting buhok 2. maunawaan 3. nagdadalamhati 4. tuyo 5. umaatras 1.Ang nanay ay nagkauban na senyales na siya ay tumatanda na. 2.Ugali niya di ko makuro kaya kami ay di magkasundo. 3. Ako ay kinilabutan ng biglang makarinig ng nananghoy na tinig. 4.Lahat tayo ay gusto ng lugar na payapa. 5.Di siya umuurong sa laban ng buhay. D. . Pagtakay sa aralin Batid ko na kayo pa lamang ay nasa 14-15 taong gulang pa lamang . Ay mayroon na kayong crush o hinahahangaan . Hindi masama ang magkaroon ng crush lalo kung ito ay magsisilibing inspirasyon at hindi makakasira ng inyong kinabukasan. Meron sa inyo ang nakaranas ng umibig? (nagtaas ng kamay) At ibigin? (nagtaas ng kamay) Anong damdamin ang nararanasan kapag ikaw ay umiibig?
 • 4. 4 Masaya po. Okey, ano pa? Magkahalong saya at lungkot po. Okey. Paano mo naman nasabing magkahalong saya at lungkot? Masaya po kc tuwing makikita mo siya sumasaya at gumaganda yung pakiramdam mo. Malungkot naman kapag ikaw lamang ang nagmamahal. Okey. Malalaman natin ang kaugnayan ng mga tanong na iyan sa aralin ating tatalakayin natin ngayon . Ang tulang ating tatalakayin ay may pamagat na Pag-ibig na isinulat ni Jose Corazon De Jesus (pagpapakilala sa may akda) Pakinggan ninyong mabuti at sundan ang binasa sa ibinigay kong kopya. “Pag-ibig” ni Jose Corazon de Jesus. ( Pagbabasa ng guro) Ngayon ay sabay sabay nating bigkasin ang tulang Pag-ibig. ( Pagbabasa) Klas , naibigan niyo ba ang tula na ating binasa.? . Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng tig tatlong saknong upang suriin ayon sa nilalaman at mensaheng nais ipahiwatig ng tula. Pangkat 1 ay susuriin ang una hanggang ikatlong saknong Pangkat II ay susuriin ang ika- 4 hanggang ika-5 saknong. Pangkat III ay susuriin ang ika-6 hanggang huling saknong. May isang mag uulat ng ginawa sa harapan. Narito ang pamantayan ng inyong gagawain Rubriks: Dimensyon 5 4 3 Nilalaman Lubhang naipaliwanag ang bawat saknong ng tula. Naipaliwanag ng bawat saknong ng tula. Hindi masyadong naipaliwanag ng bawat saknong ng tula. Pagkakaisa Bawat miyembro ay nakikiisa Bilang lamang ang nakikiisa Iisa lamang ang gumagawa.. Pangkat 1 Para sa unang saknong Ang pag-ibig ay mahirap maunawaan. napapaluha tayo ng pag-ibig.
 • 5. 5 may nais pa ba kayong idagdag? Tama! Ang tinutukoy na maputi ay ang pag ibig at luha ang kumakatawan sa mga bagay bagay na mahirap maintindihan sa pag-ibig. Kapag sinasabing pag ibig ang papasok sa isip mo Masaya, at kung anu-anong pang mga bagay pero bakit kaya kapag nagmamahal na, bakit lumuluha? Iyon ang hindi natin maintindihan sa pag-ibig. Ikalawang saknong Ang pag-ibig talaga ay di maintindihan. Hindi malaman ang gagawin .di alam kung ano ang tama at mali. Tingnan mo, hindi makuro. Hindi natin mahulihuli kung baga Ganyan ang umibig sukdulang ikaw mismo hindi mo hindi mo na maintindihan. Kasi klas may mga bagay na kapag na kapag nandyan ay ndi natin nakikita ang kahalagahan nito ngunit kapag ito ay nawala dun mo palang mapagtatanto ang kahalagahan nito. Magbahagi nga kayo ng karanasan na kung kailan ito ay nawala saka ninyo naisipan ito ay pahalagahan? Ikatlong saknong Kapag ikawa ay nagmahal na.handa mo ng ibigay ang lahat tulad ng pagmamahal ng ating mga magulang. Magaling! Ang pag-ibig na dakila ay ang pag-ibig n gating mga magulang kung dati ay aayaw nating humiwalay sa piling nila ngayon ay mas gusto niyo ng kasama ang inyong mga kaibigan kesa sa inyong mga magulang tama ba? Opo. Kapag kayo umibig na. gugusto ninyo palaging Makita at makasama ang inyong minamahal tama ba.? Opo Parang lintik ibig sabihin ay kidlat. ano ba ang katangian ng kidlat? Mabilis po. Tama mabilis.ibig sabihin ay mabilis maramdaman ang pag-ibig. Ang halik na ubostindi,minsan lamang na halikan At ang ilog kung bumaha tandaan mo’t minsan lamang!
 • 6. 6 Ibig lamang pakasabihin nyan klas ay minsan lamang natin mararamdaman ang pag-ibig. Okey pakinggan naman natin ang ikalawang pangkat. Pangkat II Ika-apat na saknong Kapag duwag ang pag-ibig payapa Ang iyong isip. Walang dagdag Problema.ngunit kapag matapang ang pag-ibig mo magiging mapusok at handa mo ng ibigay ang lahat. Magaling! Sinasabing payapa kasi walang problema . walang intindihin. Kalmante lang ang iyong buhay wala kang gaanong iniintindi at iniisip. Ngunit kapag matapang ang pag-ibig mo padalos dalos at masyadong nagpadala sa bugso ng iyong damdamin at nagdala sa init ng katawan.kaya marami sa mga kabataan ang nabubuntis at nakakapag asawa ng maaga. Nangyayari na iyan sa tunay na buhay klas? Opo Ikalimang saknongt Kapag nagsisimula pa lamang umibig nakikinig pa sa aral ng magulang. Ngunit kapag nagsimula ng umibig palaging puso na lamang ang pinaiiral. Magaling! Ang pag-ibig na buko= mura pa lamang sumisibol kumbaga. Tandang nakikinig pa sa magulang. Nakikita pa ang ilaw = landas na matuwid. Ngunit kapag nagmahal na nalilimutan na ang payo ngkanilang mga magulang. halimbawa at kung dati iskul-bahay lang. kapag ikaw ay nagmamahal na iskul-gala o date muna bago palang umuwi sa bahay. Tama ba klas? Opo. Ika anim saknong Kapag alam mong ito ay magdudulot na ng kapahamakan sa iyo masabing takot pa ang iyong pag-ibig. Magaling! Kapag ikaw ay umatras sa panganib Doon masusukat kung maliwanag at buo ang iyong isip ibig lamang pakasabihin ay kung talagang nakikinig pa kayo sa aral ng inyong mga magulang Hindi ba’t may kasabihan nga na hahamakin ang lahat masunod ka lamang?
 • 7. 7 Okey. Ika pitong saknong Sa kabila ng kakulangan ng taong iyong minamahal. Handa mo siyang tanggapin sa kabila ng kanyang mga kakulangan. Kapag ikaw ay umibig na handa kang tanggapin kung ano man ang pagkukulang ng taong iyong minamahal. Hindi totoong bulag ang pag-ibig nakikita mo iyong ngunit dahil sa pagmamahal mo sa taong yon hindi mo alintana kung ano mang pagkukulang meron siya dahil mahal mo siya. Sinasabi rin ang pag-ibig ay sakim sapagkat sino ba naman ang gusto ng may kahati sa pagmamahal? wala naman db?. Okey, ikawalong saknong ikawalong saknong Takot pa sa kanyang nanay. At hindi ka pa nito kayang ipaglaban. Kapag mahal ka na nyang tunay wala na siyang takot pa. Magaling! Kapag di lubos ang pagmamahal Hindi pa siya sumusuway sa kanyang magulang. Ngunit kapag handa na siyang sumuway at ipaglaban ang pagmamahal lahat ng pagsubok ay kanyang kakayanin para sa kanyang minamahal. Handa siyang mamatay at pumatay alang alang sa kanyang minamahal. Klas, meron ba kayong kakilala na namatay at pumatay dahil sa pag-ibig? Maari ka mo bang ibahagi ito sa klase? Okey para sa huling saknong. Huling saknong. Tinutukoy po riyan ay ang pagiging mapusok ng mga kabataan. Okey! Ang tinutukoy na paro paro ay kayong mga kalalakihan. At sa ikawang lumiligid ibig sabihin ay nanliligaw sa mga kababaibahan. At kapag nakadama ng pag-ibig handing harapin ang kahit na ano masunod lamang ang tinitibok ng kanyang puso. Palakpakan natin ang bawat pangkat Kayong lahat ay mahuhusay!
 • 8. 8 Gamit ang positive negative chart. Ilahad ang mga positibo at negatibong epektong dulot ng pag-ibig F.Paglalapat 1.Anu-ano ang mga bagay na dapat isalang-alang kapag ikaw ay umibig? 2. Kapag umibig ka, ano ang gagamitin mo sa pagpapasya?puso o isip?Bakit? G.Paglalahat Hahatiin ang klase sa dalawang pangkat . Panuto: Punan ang mga nawawalang salita sa ibaba Upang mabuo ang mensahe. Huwag ____________ sa _______. Ang _________at dakilang ________ay marunong maghintay at__________. Huwag magpadaya sa damdamin. Ang tapat at dakilang ____pag-ibig____ay marunong maghintay at magtiis. Sinasabing hindi tayo dapat magpadaya sa ating damdamin. Dahil kapag puro damdamin lamang ang ating pinairal ay mabubulagan tayo sa pag-ibig maaring makagawa tayo ng mga pagkakamaling maaring paagsisihan natin habang buhay. Kapag tapat at dakila ang pag-ibig, hindi dadalin tayo nito sa ipapahamak sa halip ay dadalin ka nito sa ikabubuti at ikakaganda ng buhay mo. Taandaan klas na may tamang tamang panahon sa mga bagay bagay huwag sana kayong magmadali at magpadalos dalos. IV. Pagtataya Panuto: Suriin kung anong kaiisipan ang ipinahihiwatig ng bawat saknong o talutod ng tula. Bilugan ang titik ng tamang sagot Damdamin magtiis Tapat pag-ibig Magpadaya POSITIBO .nagsisilbing inspirasyon. nakapagpapasaya nakakpagpapagaan ng loob. NEGATIBO nakasisirangpag aaral. nabubuntis ng maaga .nakakapagasawa ng maaga
 • 9. 9 V. Kasunduan Sumulat ng isang komposisyon hinggil sa paksang Pag-ibig. Sundin ang mga sumusunod na pamantayan a. Binubuo ng dalawang saknong. b. May sukat at tugma. Inihanda ni: Jamaica M. Tolentino 1. Isang aklat na maputi ang isinulat luha Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata Kinabisa at inisip mula sa ating pagkabata Tumanda ka at nagkauban hindi mo pa naunawa. a. Bata pa lamang ay pinag-aaralan na ang umibig. b. Mahirap maunawaan ang pag-ibig. c. Isang aklat na puting-puti ang naglalaman ng hiwaga ng pag-ibig 2. Ang pag-ibig na buko na'y nakikinig pa sa aral, Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw, Ngunit kapag nag-aalab pati mundo'y nalilimutan, Iyan, ganyan ang pag-ibig, damdamin mo't puso lamang! a.Ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang ay madali pang mapagsabihan. b.Ang pag-ibig ng kabataan ay medaling mag- alab at medaling makalimot. c.Damdamin at isipan ang pinaiiral ng isang tunay na umiibig. 3. Kapag ika'y umuurong sa sakuna't sa panganib Ay talagang maliwanag at buo ang iyong pagiisip; Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig a.Hindi maaring umibig,ang taong matatakutin. b.Kapag may takot pa sa puso ay di pa ganap ang pag-ibig. c.Maliwanag ang isip ng taong umiiwas sa panganib 4.Ang pag-ibig ay may mata, ang pag-ibig ay hindi bulag; Ang marunong umibig, bawat sugat ay bulaklak. a.Handang magsakripisyo ang tunay na nagmamahal. b.Makulay ang tingin sa paligid ng taong nagmamahal. c.Nakakikita ng maraming bagay kahit bulag man ang isang umiibig. 5 .Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais Kayong mga paruparong sa ilawan lumiligid, kapag kayo’y umibig na, ,hahanapin ang panganib at ang mga pakpak ninyo’y masusunog sa pag-ibig a. Ang mga kabataan ay mahirap pagsabihan sa pag-ibig. b. Dapat mag-ingat sa pag-ibig ang mga kabataan dahil maari silang magkamali. c. Mapusok ang isang kabataang bago pa lamang umiibig.
 • 10. 10