Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konferencja 2012

447 vues

Publié le

Konferencja 2012

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Konferencja 2012

 1. 1. ul. I.Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa, tel./fax 034 362 51 05Jacek Turlejski jturlejski@gmail.com Maciej Wiłun mwilun@gmail.comwt. 8.00-10.00 IX LO pn. 13.00 – 15.00cz. 16.00-18.00 IX LO cz. 12.00 – 14.00 Jacek T.
 2. 2. Jacek T.
 3. 3. Cyfrowa szkoła Program „Cyfrowa szkoła” 3507 wniosków o cyfrową szkołę /dane MEN/Wnioski do programu „Cyfrowa szkoła" złożyło niemal połowa organów prowadzących.Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniegoprogramu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieliw zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.W ramach programu zostało wylosowanych 41 szkół na łączną kwotęwsparcia 4 268 000 zł, w tym: 11 szkół małych (liczba uczniów w szkole wynosi od 1 do100) na kwotę 729 110,70 zł, 23 szkół średnich (liczba uczniów w szkole wynosi od 101do 300) na kwotę 2 352 216,60 zł, 7 szkół dużych (liczba uczniów w szkole wynosi 301 iwięcej ) na kwotę 1 186 672,70 zł.Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza KościuszkiSzkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredryźródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/cyfrowa_szkola.html Jacek T.
 4. 4. Nauczyciel przetrwa, bo zmieni się jego rola! Jacek T.
 5. 5. http://mailgrupowy.pl/ Jacek T.
 6. 6. Nowa podstawa programowaROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. wsprawie podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr Podstawa programowa4, poz. 17) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJIPodstawa programowa NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 sierpnia 2012ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI r. w sprawie podstawy programowejNARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2002 r. wychowania przedszkolnego oraz kształceniaw sprawie podstawy programowej wychowania ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w z 2012 r. poz. 977)poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992) Jacek T.
 7. 7. Jacek T.
 8. 8. Przykład zadania:Przygotuj ofertę instalacji sieci oraz komputerów w firmie „SOLO”. Ofertę przygotuj w arkuszu kalkulacyjnych. Komputery pracuję w sieci bez serwera. Każdy kom Przykład zadania: Przygotuj ofertę instalacji sieci oraz komputerów w firmie „SOLO”. Ofertę przygotuj w arkuszu kalkulacyjnych. Komputery pracuję w sieci bez serwera. Każdy komputer w sieci musi mied dostęp do sieci Internet. Zaproponuj odpowiednie urządzenie sieciowe. Firma nie zezwala na okablowanie pomieszczeo. W każdym pomieszczeniu znajdowad ma się jeden komputer biurowy z systemem Windows 7 oraz pakietem Office /minimum Word, Excel, PowerPoint/. Przedstaw na poniższym rysunku rozkład zaproponowanych urządzeo sieciowych. Jacek T.
 9. 9. Co z urządzeniami mobilnymi?gadżety na telefon Jacek T.
 10. 10. Badania przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej wskazują, że dziecizaczynają korzystad z Internetu w coraz młodszym wieku – pierwszy kontakt zInternetem przypada na wiek między 7 a 11 rokiem życia, w Polsce przeciętnywiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat. Najwcześniej logują się po razpierwszy w Internecie dzieci ze Szwecji – 7 lat i kilku innych krajachpółnocnoeuropejskich – 8 lat. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje europejskie,jedna trzecia 9-10–latków korzystających z Internetu jest w sieci codziennie.Wskaźnik ten rośnie do 77% w grupie 15-16–latków. Korzystanie z Internetu jestobecnie nieodłączną częścią codziennego życia dzieci: średnio w Europie 92%młodych internautów korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a 57% logujesię codziennie lub prawie każdego dnia.W Polsce te wskaźniki są nawet wyższe: 96% loguje się przynajmniej raz natydzieo, a 72% codziennie, 24% 1-2 razy w tygodniu [Kirwil, 2010]. Jacek T.
 11. 11. Badania amerykaoskiej Kaiser Family Foundation pokazują,że dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat spędzająw multimedialnym świecie prawie 8 godzin dziennie.Mamy do czynienia z nowym pokoleniem, zwanym M2,którego życie obraca się w kręgu multimedialnychgadżetów i programów. Jacek T.
 12. 12. http://spox.spoj.pl/http://norwid.spox.spoj.pl/ Jacek T.
 13. 13. http://norwid.spox.spoj.pl/ Jacek T.
 14. 14. Jacek T.
 15. 15. Jacek T.
 16. 16. Edytor równao - /etap kształcenia III/ Jacek T.
 17. 17. Euklides /etap kształcenia IV/ Jacek T.
 18. 18. Coś z programowania? http://ideone.com/ Jacek T.
 19. 19. Poz. 977ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego orazkształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółPoz. 752ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowaniaprzedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytkuszkolnego podręczników Jacek T.
 20. 20. http://wyborcza.pl/1,95892,11688973,_Cyfrowa_szkola__okiem_wydawcy.html http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/ Witold Kołodziejczyk pokolenia Y pokolenie M2 Wykorzystane adresy http://mailgrupowy.pl http://edudu.pl/ http://www.e-zadania.pl http://spox.spoj.pl Jacek T.
 21. 21. Jacek T.
 22. 22. Nauczyciele tracą, chyba już bezpowrotnie, monopol na wiedzę. http://edudu.pl/ Jacek T.
 23. 23. Nie musi konkurowad z portalami, wirtualnymi szkoleniami, mobilnymitechnologiami. Przed nim pojawia się nowe zadanie http://www.e-zadania.pl/ Jacek T.
 24. 24. O wiele bardziej fascynujące, odpowtarzania kolejny raz tych samychzajęd, jest rola opiekuna (mentora,tutora). Dzisiejszy nauczycielpowinien przede wszystkim umiedmotywowad do samodzielnej naukii pomagad w niej, chodby poprzezwskazywanie odpowiednichmateriałów, a także kontrolowadi certyfikowad zdobytą wiedzęi umiejętnośd. Jacek T.
 25. 25. http://sp50.cba.pl/ Jacek T.
 26. 26. GODZINY OTWARCIA TARGÓW19 września 2012 (środa) - 9:00 - 17:0020 września 2012 (czwartek) - 9:00 - 16:00Centrum Targowo-KonferencyjneExpo Silesiaul. Braci Mieroszewskich 12441-219 Sosnowiec Jacek T.
 27. 27. Bezpieczna praca z komputerem /etap kształcenia II/http://app.scholaris.pl/uruchom/bezpieczna,praca,z,komputerem Jacek T.
 28. 28. Najpopularniejszą, a zarazem najbardziej efektywną metodą wykorzystywanądo udostępniania wiedzy i zarządzania nią, są platformy edukacyjne. Te systemynauczania, zaprojektowane zostały zarówno do samodzielnej nauki, jak i naukipod kierownictwem instruktora za pośrednictwem Internetu.Jedną z propozycji takiej nauki są przygotowane na potrzeby projektu e-Akademia Przyszłości jednostki e-learningowe umieszczone na specjalniededykowanej platformie e-learningowej. Projekt realizowany jest, na podstawieumowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przez WSiP S.A., w partnerstwie zCombidatą Poland. Jacek T.
 29. 29. Paul Olean – dyrektor odpowiadający za interaktywne technologieedukacyjne w firmie Mimio – zwraca uwagę, że ten wzrostzainteresowania mediami mogą świetnie wykorzystad nauczyciele.Zamiast konkurowad z nowoczesnymi technologiami, powinni raczejużywad ich do skupienia uwagi i wzrostu zainteresowania uczniówtematyką swojego przedmiotu, a narzędzi jako przekaźników wiedzy.Oczywiście interaktywne programy edukacyjne nie są jedynym słusznymrozwiązaniem, lecz raczej jedną z metod pozwalającą na zwiększenieefektywności w nauczaniu. Stworzenie przez nauczycieli możliwościkorzystania z interaktywnych technologii pozwoli jednak konkurowadz komercjalnymi i rozrywkowymi mediami wśród uczniów. Jacek T.

×