Publicité
Publicité

It's the economy, stupid

 1. It’s the economy, stupid Jacob Lundberg MUF Norrland 22 mars 2014
 2. Skattesystemet i dag arbete konsumtion kapital bolagsskatt 22 % kommunalskatt 32 % statlig skatt 20 + 5 % moms 6, 12, 25 % kapitalinkomstskatt 30 % arbetsgivaravgifter 31 % sparar konsumerar
 3. Skatternas andel av BNP Moms Arbetsgivar- avgift Kommunal- skatt Statlig inkomstskatt Skatt på bolag och kapital Övriga skatter
 4. Total skatt (timlön 100 kr) I dag: arbetsgivarens kostnad 131 arbetsgivaravgift –31 kommunalskatt –32 moms –14 total skatt –77 kvar 54
 5. Regeringens reformer • Jobbskatteavdraget • Höjd gräns för statlig inkomstskatt • Lägre bolagsskatt • Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar • Sänkt restaurangmoms • Avskaffad förmögenhetsskatt • Tak på fastighetsskatten • ROT- och RUT-avdrag
 6. Reformernas effekter • Konjunkturinstitutet: • ”Sammantaget bedöms reformerna ge ett varaktigt högre arbetsutbud och en lägre jämviktsarbetslöshet.” • ”Det är därmed en bred uppgång i arbetskraftsdeltagandet som ligger bakom de senaste årens starka utveckling.” • ”det förefaller sannolikt att de införda reformerna har haft effekt på arbetskraftsdeltagandet redan på kort sikt” • Kan förvänta sig 160 000 fler jobb
 7. Effekter av jobbskatteavdraget
 8. Ungas arbetsgivaravgifter • –22 år: 10 procent • 23–25 år: 15,5 procent • 26–65 år: 31 procent • IFAU: 6 000–10 000 jobb
 9. Restaurangmomsen • Nu 12 procent på både Ica och McDonald’s • Konjunkturinstitutet: 4 000 jobb
 10. Socialdemokraternas budget • 30 miljarder i högre skatter och utgifter än regeringen • Underfinansierad eftersom de accepterar femte jobbskatteavdraget • Avtrappning av jobbskatteavdraget
 11. Jobbskatteavdraget 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 skattesänkning/månad månadslön
 12. Jobbskatteavdraget (S) 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 skattesänkning/månad månadslön
 13. Vänsterpartiets budget Leder till mindre investeringar och lägre löner På kort sikt: färre unga får jobb På lång sikt: lägre löner för unga Varför ska det vara högre moms på McDonald’s än på Ica? Göran Persson avskaffade arvsskatten eftersom den försvårar för familjeföretag och drog in lite pengar. Höjer man skatten ännu mer jobbar folk mindre så att skatteintäkterna sjunker, enligt beräkningar. Förmögenhetsskatten gav lite pengar till statskassan. Att återinföra den skulle skrämma iväg fler entreprenörer som Ingvar Kamprad.
 14. Frågor
Publicité